30kmhcz

Prosíme přihlašte se nebo zaregistrujte.

Přihlašte se svým uživatelským jménem a heslem.
Pokročilé vyhledávání  

Novinky:

>>DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: ČTOU TO TADY JAK ÚŘEDNÍCI, TAK POLICIE. Neuvádějte nic, podle čeho by protistrana mohla dovodit, o jaký případ se jedná. Jak na to? Pojďte >>sem<<.

Stran: 1 ... 4 5 [6]

Autor Téma: Krev 0.35, nic nepřiznáno, ŘP ponechán; koza jede s cajty, žena rodí  (Přečteno 17518 krát)

hh

 • hard core 30kmh.cz
 • ****
 • Příspěvků: 6 289
  • Zobrazit profil
Re:Krev 0.35, nic nepřiznáno, ŘP ponechán; koza jede s cajty, žena rodí
« Odpověď #75 kdy: 14 Července 2023, 06:59:53 »

Pokud chcete minimalistickou verzi, tak nemachrujte s § a vynechte sdělování zjevného ve stylu "stěrače stírají, klaxon troubí".

Jméno Příjmení, nar. D.M.Y
trvale bytem Kocourkov 123

Ministerstvu dopravy prostřednictvím Magistrátu hl. m. Prahy

Odvolání

Tímto podávám odvolání proti rozhodnutí MHMP č. j. xxxx ze dne D.M.Y, sp. zn. S-MHMP xxxxx.

podpis
IP zaznamenána

Tačůd

 • Příspěvků: 156
  • Zobrazit profil
Re:Krev 0.35, nic nepřiznáno, ŘP ponechán; koza jede s cajty, žena rodí
« Odpověď #76 kdy: 14 Července 2023, 15:11:21 »

Ach jo, ty jsou rychlý! V datovce mi přistála Výzva k odstranění nedostatků podání už dneska, takže jen pár hodin po tom, co jsem to poslal! Tak si ji za 10 dní vyzvednu...
IP zaznamenána

swenak

 • stálý člen 30kmh.cz
 • *
 • Příspěvků: 2 655
  • Zobrazit profil
Re:Krev 0.35, nic nepřiznáno, ŘP ponechán; koza jede s cajty, žena rodí
« Odpověď #77 kdy: 14 Července 2023, 17:09:58 »

Posílá se večer/v noci.
IP zaznamenána

Tačůd

 • Příspěvků: 156
  • Zobrazit profil
Re:Krev 0.35, nic nepřiznáno, ŘP ponechán; koza jede s cajty, žena rodí
« Odpověď #78 kdy: 14 Července 2023, 17:14:36 »

¨No já to poslal včera před půlnocí a ona dneska dopoledne...   Ale někdy posílaj úředníci v podivnou dobu, docela mne ty časy překvapujou...
IP zaznamenána

Tačůd

 • Příspěvků: 156
  • Zobrazit profil
Re:Krev 0.35, nic nepřiznáno, ŘP ponechán; koza jede s cajty, žena rodí
« Odpověď #79 kdy: 24 Července 2023, 09:23:25 »

Výzvu jsem tedy po deseti dnech z datovky převzal. Dávají mi poměrně štědrou lhůtu, zajímavě postavenou: 30 dní od podání odvolání. K pokochání níže: Sídlo: Mariánské nám. 2/2, 110 01 Praha 1
 Pracovišt : Na Pankráci 1685/17, 140 21 Praha 4
 tel.: 236 005 514
 Kontaktní centrum: 800 100 000, fax: 236 005 422,
1/2 e-mail: posta@praha.eu, ID DS: 48ia97h

HLAVNÍ M STO PRAHA
MAGISTRÁT HLAVNÍHO M STA PRAHY
Odbor dopravn správních činností
Odd lení správního řízení

Vyřizuje/linka/tel.:
 Bc. B
 14. 7. 2023
Výzva k odstranění nedostatku podání
Magistrát hlavního města Prahy, Odbor dopravn správních činností, odd lení správního řízení
(dále také „správní orgán“), v přenesené působnosti podle ust. § 31 odst. 2 zákona č. 131/2000
Sb., o hl. m. Praze, ve zn ní pozd jších předpisů, jako příslušný správní orgán podle ust. § 124
odst. 5 písm. k) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o zm nách
n kterých zákonů, ve zn ní pozd jších předpisů (dále také „zákon o silničním provozu“),
obdržel Vaše podání, které jste učinil dne 13. 7. 2023 prostřednictvím veřejné datové sít  do
datové schránky správního orgánu k výše uvedené spisové značce s odvoláním proti rozhodnutí správního orgánu, vedenému pod č.j. MHMP XXXX, vydanému dne 21. 6. 2023
proti Vaší osob  ve v ci přestupku dle § 125c odst. 1 písm. b) zákona o silničním provozu, které však nesplňuje náležitosti uvedené v § 82 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní, ve zn ní pozd jších předpisů řád (dále také „správní řád“), neboť neobsahuje údaje o tom, v jakém
rozsahu je související rozhodnutí napadáno a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy
nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo.

Správní orgán Vás tedy podle ust. § 37 odst. 3 správního řádu
vyzývá k odstranění nedostatku podání, 

a to o dopln ní údajů o tom, v jakém rozsahu je zmín né rozhodnutí napadáno a v čem je
spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu
předcházelo.

Podání doplňte bezodkladně, nejpozději do konce 30 denní lhůty od podání odvolání, a to
buď písemn  na níže uvedenou adresu pro poštovní styk ke sp. zn. S-MHMP XXXX
nebo ústn  do protokolu anebo podáním v elektronické podob  (podepsaným elektronickým 
podpisem podle zákona č. 297/2016 Sb.); za podmínky, že podání je do 5 dnů potvrzeno,
popřípad  dopln no výše uvedeným způsobem, je možno je učinit i pomocí jiných technických
prostředků, zejména prostřednictvím dálnopisu, telefaxu nebo veřejné datové sít  bez použití
podpisu (viz ust. § 37 odst. 4 správního řádu). Nebude-li odvolání výše uvedeným způsobem
dopln no, bude předáno odvolacímu správnímu orgánu i bez dopln ní.
Adresa pro poštovní styk:
Magistrát hlavního m sta Prahy
Odbor dopravn správních činností
odd lení správního řízení
Na Pankráci 1685/17
140 21 Praha 4
Bc.  B

podepsáno elektronicky
Rozdělovník:
1. spis,
2. XXXX
IP zaznamenána

fu

 • hard core 30kmh.cz
 • ****
 • Příspěvků: 3 147
 • Lidem bez naděje se lépe vládne.
  • Zobrazit profil
Re:Krev 0.35, nic nepřiznáno, ŘP ponechán; koza jede s cajty, žena rodí
« Odpověď #80 kdy: 24 Července 2023, 14:52:50 »

Stedrou lhutu Vam dali, protoze berou dovolene a rychlou reakci byste je tlacil k praci...
IP zaznamenána
„Ten, kdo se ve jménu bezpečnosti vzdává svobody, nezaslouží si ani svobodu ani bezpečnost.“ – Benjamin Franklin

Tačůd

 • Příspěvků: 156
  • Zobrazit profil
Re:Krev 0.35, nic nepřiznáno, ŘP ponechán; koza jede s cajty, žena rodí
« Odpověď #81 kdy: 24 Července 2023, 16:47:44 »

Spokojenost na obou stranách.
IP zaznamenána

Tačůd

 • Příspěvků: 156
  • Zobrazit profil

Přišlo rozhodnutí z MD: odvolání zamítnuto. V příloze. Má smysl podat správní žalobu? Díky, Petr

PS: život na vesnici s malejma dětma a s živností je opravdu lahůdka, zákonodárcům bych přál si to vyzkoušet...
IP zaznamenána

Tačůd

 • Příspěvků: 156
  • Zobrazit profil
Re:Krev 0.35, nic nepřiznáno, ŘP ponechán; koza jede s cajty, žena rodí
« Odpověď #83 kdy: 01 Února 2024, 15:50:38 »

 Má smysl podat správní žalobu?
IP zaznamenána
Stran: 1 ... 4 5 [6]