30kmhcz

Prosíme přihlašte se nebo zaregistrujte.

Přihlašte se svým uživatelským jménem a heslem.
Pokročilé vyhledávání  

Novinky:

>>DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: ČTOU TO TADY JAK ÚŘEDNÍCI, TAK POLICIE. Neuvádějte nic, podle čeho by protistrana mohla dovodit, o jaký případ se jedná. Jak na to? Pojďte >>sem<<.

Stran: 1 ... 4 5 [6] 7 8

Autor Téma: Krev 0.35, nic nepřiznáno, ŘP ponechán; koza jede s cajty, žena rodí  (Přečteno 27492 krát)

hh

 • hard core 30kmh.cz
 • ****
 • Příspěvků: 6 323
  • Zobrazit profil
Re:Krev 0.35, nic nepřiznáno, ŘP ponechán; koza jede s cajty, žena rodí
« Odpověď #75 kdy: 14 Července 2023, 06:59:53 »

Pokud chcete minimalistickou verzi, tak nemachrujte s § a vynechte sdělování zjevného ve stylu "stěrače stírají, klaxon troubí".

Jméno Příjmení, nar. D.M.Y
trvale bytem Kocourkov 123

Ministerstvu dopravy prostřednictvím Magistrátu hl. m. Prahy

Odvolání

Tímto podávám odvolání proti rozhodnutí MHMP č. j. xxxx ze dne D.M.Y, sp. zn. S-MHMP xxxxx.

podpis
IP zaznamenána

Tačůd

 • Příspěvků: 181
  • Zobrazit profil
Re:Krev 0.35, nic nepřiznáno, ŘP ponechán; koza jede s cajty, žena rodí
« Odpověď #76 kdy: 14 Července 2023, 15:11:21 »

Ach jo, ty jsou rychlý! V datovce mi přistála Výzva k odstranění nedostatků podání už dneska, takže jen pár hodin po tom, co jsem to poslal! Tak si ji za 10 dní vyzvednu...
IP zaznamenána

swenak

 • stálý člen 30kmh.cz
 • *
 • Příspěvků: 2 677
  • Zobrazit profil
Re:Krev 0.35, nic nepřiznáno, ŘP ponechán; koza jede s cajty, žena rodí
« Odpověď #77 kdy: 14 Července 2023, 17:09:58 »

Posílá se večer/v noci.
IP zaznamenána

Tačůd

 • Příspěvků: 181
  • Zobrazit profil
Re:Krev 0.35, nic nepřiznáno, ŘP ponechán; koza jede s cajty, žena rodí
« Odpověď #78 kdy: 14 Července 2023, 17:14:36 »

¨No já to poslal včera před půlnocí a ona dneska dopoledne...   Ale někdy posílaj úředníci v podivnou dobu, docela mne ty časy překvapujou...
IP zaznamenána

Tačůd

 • Příspěvků: 181
  • Zobrazit profil
Re:Krev 0.35, nic nepřiznáno, ŘP ponechán; koza jede s cajty, žena rodí
« Odpověď #79 kdy: 24 Července 2023, 09:23:25 »

Výzvu jsem tedy po deseti dnech z datovky převzal. Dávají mi poměrně štědrou lhůtu, zajímavě postavenou: 30 dní od podání odvolání. K pokochání níže: Sídlo: Mariánské nám. 2/2, 110 01 Praha 1
 Pracovišt : Na Pankráci 1685/17, 140 21 Praha 4
 tel.: 236 005 514
 Kontaktní centrum: 800 100 000, fax: 236 005 422,
1/2 e-mail: posta@praha.eu, ID DS: 48ia97h

HLAVNÍ M STO PRAHA
MAGISTRÁT HLAVNÍHO M STA PRAHY
Odbor dopravn správních činností
Odd lení správního řízení

Vyřizuje/linka/tel.:
 Bc. B
 14. 7. 2023
Výzva k odstranění nedostatku podání
Magistrát hlavního města Prahy, Odbor dopravn správních činností, odd lení správního řízení
(dále také „správní orgán“), v přenesené působnosti podle ust. § 31 odst. 2 zákona č. 131/2000
Sb., o hl. m. Praze, ve zn ní pozd jších předpisů, jako příslušný správní orgán podle ust. § 124
odst. 5 písm. k) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o zm nách
n kterých zákonů, ve zn ní pozd jších předpisů (dále také „zákon o silničním provozu“),
obdržel Vaše podání, které jste učinil dne 13. 7. 2023 prostřednictvím veřejné datové sít  do
datové schránky správního orgánu k výše uvedené spisové značce s odvoláním proti rozhodnutí správního orgánu, vedenému pod č.j. MHMP XXXX, vydanému dne 21. 6. 2023
proti Vaší osob  ve v ci přestupku dle § 125c odst. 1 písm. b) zákona o silničním provozu, které však nesplňuje náležitosti uvedené v § 82 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní, ve zn ní pozd jších předpisů řád (dále také „správní řád“), neboť neobsahuje údaje o tom, v jakém
rozsahu je související rozhodnutí napadáno a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy
nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo.

Správní orgán Vás tedy podle ust. § 37 odst. 3 správního řádu
vyzývá k odstranění nedostatku podání, 

a to o dopln ní údajů o tom, v jakém rozsahu je zmín né rozhodnutí napadáno a v čem je
spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu
předcházelo.

Podání doplňte bezodkladně, nejpozději do konce 30 denní lhůty od podání odvolání, a to
buď písemn  na níže uvedenou adresu pro poštovní styk ke sp. zn. S-MHMP XXXX
nebo ústn  do protokolu anebo podáním v elektronické podob  (podepsaným elektronickým 
podpisem podle zákona č. 297/2016 Sb.); za podmínky, že podání je do 5 dnů potvrzeno,
popřípad  dopln no výše uvedeným způsobem, je možno je učinit i pomocí jiných technických
prostředků, zejména prostřednictvím dálnopisu, telefaxu nebo veřejné datové sít  bez použití
podpisu (viz ust. § 37 odst. 4 správního řádu). Nebude-li odvolání výše uvedeným způsobem
dopln no, bude předáno odvolacímu správnímu orgánu i bez dopln ní.
Adresa pro poštovní styk:
Magistrát hlavního m sta Prahy
Odbor dopravn správních činností
odd lení správního řízení
Na Pankráci 1685/17
140 21 Praha 4
Bc.  B

podepsáno elektronicky
Rozdělovník:
1. spis,
2. XXXX
IP zaznamenána

fu

 • hard core 30kmh.cz
 • ****
 • Příspěvků: 3 269
 • Lidem bez naděje se lépe vládne.
  • Zobrazit profil
Re:Krev 0.35, nic nepřiznáno, ŘP ponechán; koza jede s cajty, žena rodí
« Odpověď #80 kdy: 24 Července 2023, 14:52:50 »

Stedrou lhutu Vam dali, protoze berou dovolene a rychlou reakci byste je tlacil k praci...
IP zaznamenána
„Ten, kdo se ve jménu bezpečnosti vzdává svobody, nezaslouží si ani svobodu ani bezpečnost.“ – Benjamin Franklin

Tačůd

 • Příspěvků: 181
  • Zobrazit profil
Re:Krev 0.35, nic nepřiznáno, ŘP ponechán; koza jede s cajty, žena rodí
« Odpověď #81 kdy: 24 Července 2023, 16:47:44 »

Spokojenost na obou stranách.
IP zaznamenána

Tačůd

 • Příspěvků: 181
  • Zobrazit profil

Přišlo rozhodnutí z MD: odvolání zamítnuto. V příloze. Má smysl podat správní žalobu? Díky, Petr

PS: život na vesnici s malejma dětma a s živností je opravdu lahůdka, zákonodárcům bych přál si to vyzkoušet...
IP zaznamenána

Tačůd

 • Příspěvků: 181
  • Zobrazit profil
Re:Krev 0.35, nic nepřiznáno, ŘP ponechán; koza jede s cajty, žena rodí
« Odpověď #83 kdy: 01 Února 2024, 15:50:38 »

 Má smysl podat správní žalobu?
IP zaznamenána

fu

 • hard core 30kmh.cz
 • ****
 • Příspěvků: 3 269
 • Lidem bez naděje se lépe vládne.
  • Zobrazit profil
Re:Krev 0.35, nic nepřiznáno, ŘP ponechán; koza jede s cajty, žena rodí
« Odpověď #84 kdy: 14 Května 2024, 01:18:48 »

To si musite asi ujasnit sam, jestli dalsi boj za to stoji... 0.35 je bezne v zahranici, u nas se ovsem stale bere 0, jako za komancu, kde to bylo ovsem min 0.5 protoze nebyly tak kvalitni  detektory...
IP zaznamenána
„Ten, kdo se ve jménu bezpečnosti vzdává svobody, nezaslouží si ani svobodu ani bezpečnost.“ – Benjamin Franklin

Tačůd

 • Příspěvků: 181
  • Zobrazit profil
Re:Krev 0.35, nic nepřiznáno, ŘP ponechán; koza jede s cajty, žena rodí
« Odpověď #85 kdy: 14 Května 2024, 02:01:18 »

Správní žalobu jsem nepodal. Teď už by bylo stejně pozdě.
Proč jsem ji nepodal předtím? Neměl jsem žádný argumenty, nevěděl jsem, na čem bych ji byl mohl postavit.

Byl to pěknej vopruz, celej ten trest. K pokutě a tisícovce za správko se musí přičíst ještě poplatek za zdravotní vyšetření + odběr krve a poplatek za psychovyšetření. K psychovyšetření zase potřebujete posudek od obvoďáka...
Sedm bodů... a na dlouhou dobu škraloup, kterej může způsobit, že vás bude zastavovat úplně každá hlídka, pokud řídíte auto, který je psaný na vás.
Samotnej zákaz řízení je lahůdkou, pokud bydlíte na vesnici, kam nic nejezdí, máte malý děti nebo někoho nemocnýho v rodině, nebo pokud na řízení auta závisí vaše práce.

Žádal jsem o prominutí půlky trestu, to mi dali. Po uplynutí trestu ještě taková past na ty, co nejsou plně ve střehu: musí se ještě požádat o vrácení řidičskýho oprávnění a to musí nabýt právní moci. Pokud to neuděláte a budete řídit, napaří vám kosmickou pokutu a další zákaz řízení.

Aneb: jak se nás systém snaží semlít...
IP zaznamenána

Tačůd

 • Příspěvků: 181
  • Zobrazit profil
Re:Krev 0.35, nic nepřiznáno, ŘP ponechán; koza jede s cajty, žena rodí
« Odpověď #86 kdy: 20 Května 2024, 17:33:53 »

Zdravím všechny
Tak se nám dokončený případ [LOST] ještě zkomplikoval.
No dalo se to čekat, protože ne všichni Pomahači a Chrániči umí číst nebo porozumět složitějšímu textu… 
Jde o to, že řidičské oprávnění mi bylo vráceno a toto nabylo právní moci. A protože řidičský PRŮKAZ už se od nového roku nevyžaduje, vyvodil jsem si z toho, že nemusím vážit cestu do Prahy a vysedět tam dlouhatánskou frontu, zkrátka, že si ten řidičák nemusím vyzvedávat a můžu jezdit (po ČR) bez něj.
Abych náhodou neudělal nějakou botu, tuto svoji úvahu jsem napsal referentce-metodičce, která na magistrátě řešila můj případ (přestupek, i navrácení ŘO) a zeptal se, jestli to takto mohu udělat. Ona mi odpověděla, že ano. Předpokládal jsem, že někteří pachové nebudou chápat, že k jízdě stačí ŘO, nikoli ŘP, a tak jsem si tento email i s mojí původní otázkou vytiskl a vozím ho s sebou (v příloze).
Pachovým banditům to ale nestačilo, nenechali se poučit, vážně myslím, že ten text byl na ně moc dlouhý, a tak se zaradovali, že mi můžou zničit život (až tři roky zákaz řízení, autoškola, 25-75 tisíc pokuta, 4 body…) a vypsali mi oznámení o přestupku, či jak se to jmenuje, že řídím bez ŘO.
Na tom oznámení je skutečně jenom to, že řídím vozidlo bez řidičského oprávnění. Ústně mi taky sdělili, že od teď nesmím řídit auto, a že kdybych to porušil, spáchám tím další přestupek, prej maření nebo něco takovýho. To mi ale nedali písemně, jenom mi to řekli.
Teď čekám, co mi z magistrátu (Liberec) pošlou. Já doufám, že je tam napadne, že to je blbost, a nebudou mi posílat Příkaz. Po předchozích zkušenostech bych už se ale ničemu nedivil, že přijde Příkaz, tipuju tak na osmdesát procent.
Mám pár otázek:
1)   Můžu dál řídit auto, i když mi to pachové ústně zakázali? Zakázali mi to na základě jejich přesvědčení, že jsem řídil bez ŘO, já ale ŘO mám, mám doma písemné rozhodnutí s vyznačenou právní mocí. Takže mi to zakázali na základě jejich omylu. Musím se tím řídit? Nepáchám přeci jen přestupek, pokud je neuposlechnu? Často musím jezdit právě přes jejich zaprděný městečko, takže je velká šance, že mne zastavěj znova. 
2)   Nemaj pachové přece jenom pravdu, neušlo mi někde v zákoně nějaké slůvko? Jako že ten řidičák musím mít vyzvednutej, abych moh řídit bez něj? Svoji verzi mám sice posvěcenou metodičkou správního řízení dopravního odboru MHMP, no ale přeci jenom… V tom papíře, co vypsali, mne ale viněj z toho, že řídím bez ŘO, a to není pravda, neviněj mne z řízení bez ŘP…
3)   Jak si na ty hnusáky můžu stěžovat a kde? Můžu už teď? Jsem neskutečně nasr.nej. Vysloveně mi chtěli ublížit. A už jenom to, že mi zakázali další jízdu – to je docela problém, když máte v autě tři malý děti, stmívá se a jste 50km od domova…
Moc děkuju za reakce
IP zaznamenána

Tačůd

 • Příspěvků: 181
  • Zobrazit profil
Re:Krev 0.35, nic nepřiznáno, ŘP ponechán; koza jede s cajty, žena rodí
« Odpověď #87 kdy: 20 Května 2024, 17:39:21 »

Prostě, vadí mi, když chtěj pachové člověku podstatně zkomplikovat život a přitom ani nevědí rozdíl mezi ŘO a ŘP a neuměj vyčíst ze svý databáze, jestli ŘO mám, nebo nemám.  Jak jsem se podle nich měl dostat domů? Měl jsem štěstí, že v autě seděla i moje partnerka, která taky ŘO má, tak mohla řídit ona. Ale ona řídí k smrti nerada. A kdyby v autě nebyla, tak nevím. Ideální by bylo moct jim vyčíslit náklady a poslat na ně stížnost... lze něco z toho? Díky
IP zaznamenána

Číkus

 • hard core 30kmh.cz
 • ****
 • Příspěvků: 9 181
  • Zobrazit profil
Re:Krev 0.35, nic nepřiznáno, ŘP ponechán; koza jede s cajty, žena rodí
« Odpověď #88 kdy: 20 Května 2024, 17:43:18 »

Hoďte sem to rozhodnutí ze dne 26.03.2024 č.j. MHMP. A to oznámení o přestupku také.

Bez ŘP může řídit držitel platného ŘP. Což Vy nejste. Pro začátek bych doporučil nechat vystavit výpis z karty řidiče (nezaměňovat s bodovým výpisem).
IP zaznamenána

Lopata54

 • Příspěvků: 59
  • Zobrazit profil
Re:Krev 0.35, nic nepřiznáno, ŘP ponechán; koza jede s cajty, žena rodí
« Odpověď #89 kdy: 20 Května 2024, 18:00:36 »

Já bych si tipnul, že ten plastovej platnej šunt mít musíte, fakticky že ho nemusíte pouze tahat po kapsách při sobě a ukázat ho buzerantům, ale že musíte být jeho držitelem a někde ho mít.
IP zaznamenána
Stran: 1 ... 4 5 [6] 7 8