30kmhcz

Prosíme přihlašte se nebo zaregistrujte.

Přihlašte se svým uživatelským jménem a heslem.
Pokročilé vyhledávání  

Novinky:

>>DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: ČTOU TO TADY JAK ÚŘEDNÍCI, TAK POLICIE. Neuvádějte nic, podle čeho by protistrana mohla dovodit, o jaký případ se jedná. Jak na to? Pojďte >>sem<<.

Autor Téma: Krev 0.35, nic nepřiznáno, ŘP ponechán; koza jede s cajty, žena rodí  (Přečteno 8214 krát)

Tačůd

 • Příspěvků: 123
  • Zobrazit profil
Re:Krev 0.35, nic nepřiznáno, ŘP ponechán; koza jede s cajty, žena rodí
« Odpověď #30 kdy: 11 Května 2023, 20:26:28 »

Nevíte někdo, jak se interpretuje Postrotační nystagmus? Je to součást standardního Protokolu o lékařském vyšetření při ovlivnění alkoholem. Napsali mi u něj hodnotu 3 sekundy. A já zaboha nemůžu nikde na internetu najít, jestli to je hodnota normální, nebo svědčí o intoxikaci. Předpokládám, že normální, když vše ostatní je taky normální (kromě mých alergických červených spojivek), ale bylo by dobré to vědět.  Fakt nevím, proč se to nikde nepíše. 
IP zaznamenána

Tačůd

 • Příspěvků: 123
  • Zobrazit profil
Re:Krev 0.35, nic nepřiznáno, ŘP ponechán; koza jede s cajty, žena rodí
« Odpověď #31 kdy: 11 Května 2023, 20:55:08 »

Jediný, co jsem po (možná až zbytečně dlouhé) rešerši zjistil, je, že při intoxikaci dochází k PRODLOUŽENÍ doby nystagmu. Ale jestli 3 sekundy je normální, nebo prodloužená doba, to je fakt dobře střežené tajemství.
IP zaznamenána

Tačůd

 • Příspěvků: 123
  • Zobrazit profil
Re:Krev 0.35, nic nepřiznáno, ŘP ponechán; koza jede s cajty, žena rodí
« Odpověď #32 kdy: 12 Května 2023, 02:00:20 »

Tak jsem tedy vyplodil PÍSEMNÉ VYJÁDŘENÍ. Podle hesla, že když už to musím napsat, tak ať to čtenáře nenudí.   Budu rád, pokud k tomu budete mít postřehy - co tam nepsat, co přidat, či jestli to je celé dobrý nápad.
Paní úřednice mi řekla, že moje  vyjádření nebude moct přijmout jako moji výpověď, protože ta lze být udělána pouze v přítomnosti úřední osoby, a že to přijme jako "prostě vyjádření".
Nu, budiž. Tak tady to je:

PÍSEMNÉ VYJÁDŘENÍ
Ust. § 5 odst. 2 písm. b) zákona č. 361/2000 Sb., o silničním provozu, stanoví, že „řidič nesmí řídit vozidlo nebo jet na zvířeti bezprostředně po požití alkoholického nápoje nebo užití návykové látky nebo v takové době po požití alkoholického nápoje nebo užití návykové látky, kdy by mohl být ještě pod jejich vlivem“. K tomu v daném případě nedošlo, neboť jsem mnohaletým přísným abstinentem, i ze zdravotních důvodů a etických důvodů, a žádný alkoholický nápoj jsem před cestou ani jindy v průběhu posledních dvaceti let nepožil. Pokud by správní orgán zastával opačný názor, je povinen ho prokázat a postavit najisto (viz níže citovaný rozsudek).


Přestupek se nestal, neboť chybí zavinění, protože jsem měl přiměřený důvod se domnívat, že pod vlivem alkoholu nebudu – a to na základě skutečnosti, že jsem již dvacet let striktním abstinentem a ani v den, kdy se domnělý přestupek měl stát, jsem žádný alkoholický nápoj nepožil.

Na daný případ plně dopadá judikatura Nejvyššího správního soudu, a to konkrétně rozsudek č.j. 7 As 105/2010 – 96 ze dne 12.5.2011, v němž NSS konstatoval:
„K naplnění objektivních znaků skutkové podstaty tedy mohlo dojít jen tak, že stěžovatel požil alkoholický nápoj (případně jinou návykovou látku s alkoholem jako účinnou látkou) a poté řídil vozidlo v natolik krátké době po tomto požití, že byl ještě pod vlivem alkoholického nápoje, resp. jiné návykové látky s alkoholem jako účinnou látkou. Znakem skutkové podstaty výše uvedeného přestupku je to, že pod vliv alkoholu jako účinné látky alkoholického nápoje nebo jiné návykové látky mající vliv na řidičovu pozornost a schopnost ovládat vozidlo se stěžovatel musel dostat jen a pouze požitím tohoto nápoje, resp. této látky. ... K tomu, aby mohla být shledána vina za spáchání přestupku podle § 22 odst. 1 písm. b) zákona o přestupcích, tak musí být prokázáno, že přítomnost alkoholu v krvi obviněného z přestupku byla zapříčiněna tím, že požil alkoholický nápoj nebo jinou návykovou látku s alkoholem jako účinnou látkou. Znamená to tedy, s ohledem na požadovaný důkazní standard a důkazní břemeno, které v přestupkovém řízení leží na správním orgánu (srovnej rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 24. 5. 2006, č. j. 2 As 46/2005 - 55, www.nssoud.cz), musí být nad vší rozumnou pochybnost prokázáno, že přítomnost alkoholu v krvi řidiče má právě tuto příčinu, a že tedy nebyla způsobena příčinou jinou. Důkazní břemeno nese správní orgán.
Pro závěr o zavinění stěžovatele je tedy nezbytné, aby bylo prokázáno, že neměl vzhledem k okolnostem přiměřené důvody pro závěr, že již alkohol v jeho krvi není. Řidič je v takovém případě, nemá-li konkrétní důvody k jinému závěru, zásadně oprávněn vycházet z presumpce předvídání normálního fungování svého organizmu.“


V rozsudku NSS 7 As 105/2010-96
http://www.nssoud.cz/files/SOUDNI_VYKON/2010/0105_7As__100_20110608101852_prevedeno.pdf vyslovil Nejvyšší správní soud tuto větu:
Měl-li se obviněný z přestupku podle § 22 odst. 1 písm. b) zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění účinném do 31. 7. 2011 přiměřené důvody se domnívat, že v době, kdy řídil vozidlo, (již) nemohl být alkohol v jeho krvi v míře přesahující fyziologickou hladinu přítomen, nejednal zaviněně. Odpovědnost za tento přestupek by pak u něho nepřicházela v úvahu.
V Příkazu váš úřad uvádí, že jsem: „Řídil motorové vozidlo... ...v takové době po požití alkoholického nápoje, po kterou ještě byl pod vlivem alkoholu;
Zde správní orgán dovozuje zcela tautologicky, že pokud mi byla v krvi naměřena nějaká hladina etanolu, byť nízká, musel jsem předtím vypít nějaký alkoholický nápoj, a kromě toho se ještě dovozuje, že jsem byl pod vlivem alkoholu. Přitom jsem zcela konzistentně uváděl, že jsem dlouholetý absolutní abstinent a že jsem žádný alkoholický nápoj nepožil. Úřad zcela rezignoval na předložení jakýchkoliv důkazů, že jsem nějaký alkoholický nápoj požil, a dokazuje jaksi kruhem, že pokud jsem měl nějakou, byť malou hladinu, alkoholický nápoj jsem požít musel. Lidský metabolismus je přitom velice komplexní systém, kde hned v několika různých situacích může být etanol v krvi přítomen i v případě, že žádný alkoholický nápoj požit nebyl. Kromě toho, i mnoho zcela běžných jídel, včetně například hamburgerových žemlí, zralého ovoce nebo fermentovaných nápojů, může obsahovat poměrně vysoký podíl etanolu, který může určitou hladinu etanolu v krvi způsobit.
Co se ovlivnění týče, sama policie a dále také odborný lékař, dosvědčují, že jsem alkoholem ovlivněn nebyl, konkrétně na Protokolu o lékařském vyšetření se uvádí, že mám:
-   chování: zdvořilé
-   výbava představ: hbitá
-   reakce zornic: normální
-   nejistý při chůzi: ne   
-   nejistý při chůzi po čáře: ne
-   pokus prst-nos nepřesný: ne
-   Romberg III je pozitivní: ne
-   Postrotační nystagmus: 3 s
-   Zkouška předklon-záklon je pozitivní: ne
-   Dech páchne po alkoholu: ne
-   Dechová zkouška pozitivní: nelze vyšetřit
-   Poranění: ne
-   Jediným pozitivním ukazatelem, který by případně mohl svědčit o ovlivnění alkoholem, jsou Překrvené spojivky, jenže ty vždy doprovází také alergické reakce. Jsem alergický na seno, pyl a prach. Na začátek května, kdy jsem byl vyšetřován, připadá největší nápor pylu, kvete i většina stromů, pyl je přítomen ve vzduchu v nejvyšších koncentracích za celý rok, proto překrvené spojivky, jako jediný test, který byl z celé obsáhlé baterie testů, pozitivní, nemůže dokazovat ovlivnění alkoholem.

Policie, na Úředním záznamu o kontrole řidiče podezřelého z požití alkoholických nápojů..., dosvědčuje toto (v závorce můj komentář):
-   osoba uvedla, že nepožila alkoholický nápoj
-   koordinace pohybů: koordinované
-   orientace: normální
-   postoj: jistý, normální
-   chůze: jistá, normální
-   řeč: nevýrazná (nevýraznou řeč mám vždy, a v momentě, kdy mne policie nepustí, abych odvezl partnerku do porodnice, tím spíše)
-   paměť: normální
-   oblečení: znečištěné (dovoluji si odporovat, ale na druhou stranu: cestoval jsem s kozou)
-   barva kůže: zarudlá (alergie)
-   barva očí: zarudlé (alergie)
-   zápach alkoholu: ne

I sama policie tedy dokládá, že jsem měl koordinaci, postoj, chůzi, paměť normální, plus dva znaky, které jsou kompatibilní s alergickou reakcí na pyl. O tom, že jsem nejevil známky ovlivnění alkoholem, svědčí i to, že mi policie i po provedení lékařského vyšetření vrátila řidičský průkaz.

Správní orgán při ústním jednání dne 27.4. 2023 adresoval skutečnost, že až do nynějška neví, co jsem v průběhu dne, kdy jsem byl zastaven, jedl a pil. Slíbil jsem, že se k věci vyjádřím písemně, a tak to nyní splním. Lidé na mne často hledí jako na podivína, tak se se svými dietetickými zvyklostmi příliš nechlubím, ale v tomto případě musím sebrat sílu a popsat je, protože jejich pochopení je zřejmě důležité pro správné posouzení tohoto údajného přestupku.

Snažím se posledních deset let žít jako Frutarián (k objasnění toho, co tím myslím, viz třeba https://www.svetplodu.cz/clanek/142/frutarianstvi/, vedou mne k tomu především filosofické a ontologické důvody, částečně ale také zdravotní důvody. Snažím se praktikovat jednoduchý život a holistický přístup ke zdraví a stravě. Alan Walker, paleontolog z Univerzity Johns Hopkins, uvádí, že předběžné studie zubní skloviny u raných hominidů naznačují, že předchůdci člověka měli jídelníček složený hlavně z ovoce – myslím, že bychom se neměli příliš odlišovat od toho, čím se po tisíciletí předchůdci člověka zřejmě živili, alespoň za sebe to tak cítím. 
Protože má ale ovoce velmi málo bílkovin a protože bílkoviny nemohou být uloženy v těle jako tuky a sacharidy, navíc pak tělu chybí některé esenciální aminokyseliny, které jsou nezbytné pro udržování tělních tkání, k frutariánské stravě popíjím ještě také kombuchu, která symbiotickou činností prospěšných bakterií a hub některé aminokyseliny vytváří, a dopřávám si i kozí syrovátku a kozí kefír, ovšem pouze od koz, které sám vodím na pastvu – tím do těla dostanu zbytek důležitých živin a vitamínů, a to v biokvalitě. Mám rád kysané výrobky i z toho důvodu, protože obsahují méně cukru a množství prospěšných bakterií, takže ovocnou stravu optimálně vyvažují...

Tak jako každý den, i 1.5.2022 jsem tedy konzumoval především ovoce, a to především bílé hrozny a kiwi, a to vše velmi zralé až přezrálé, jak my frutariáni vyžadujeme (pokud je plod zralý a lze snadno oddělit od dárcovské rostliny, nejedná se o negativní zásah do života rostliny, navíc jde potom o kvalitnější jídlo), k pití jsem si dopřával, jak už jsem předznamenal, kombuchu, syrovátku a kefír. Protože nejím maso ani moučné výrobky, které snadno zasytí, konzumuji ovoce mnohem více, než vegetariáni, vegani či dokonce „masožrouti“. S tím také souvisí, že během cesty jsem musel často zastavovat k vykonání potřeby, a to byl též důvod, proč jsem do uličky K Březiněvsi zabočil a poté hned zastavil. Hned poté se za mnou objevilo policejní auto a majáčky a já musel v autě strávit velmi těžké chvilky, kdy jsem již nutně potřeboval malou potřebu vykonat, ale nechtěl jsem to dělat bezprostředně po zahájení dopravní kontroly.

Pamatuji se přesně, že dne 1.5. jsem si na cestu vzal čtyři vaničky s bílými sladko-aromatickými hrozny odrůdy ´Chardonnay´ po 500g, kilo a půl zralých plodů kiwi, litrovou petku s domácí kombuchou, stejnou pet-lahev s domácí, perlivou syrovátkou a stejnou lahev s domácím kefírem, připraveným z čerstvého kozího mléka pomocí kefírových zrn. Toto mi může dosvědčit i partnerka, protože mi pomáhala se na cestu do Prahy a zpět nachystat. Navíc, na podobné cesty je toto moje standardní výbava jídlem a pitím. Ostatně, i  Úřední záznam Policie, který je součástí spisu, dosvědčuje, že  „Na předních i zadních sedadlech bylo uloženo různé jídlo, a to zejména zelenina v přepravních bedýnkách.“ Upřesňuji, že šlo především o ovoce, zeleniny bylo podstatně méně, ale sémanticky v jazyce často a mimoděk docházívá k označování ovoce a zeleniny jako „ovoce“, nebo naopak „zelenina“, není zřejmě jazykově hospodárné neustále uvádět obojí, tedy „ovoce a zelenina“, podobně jako člověk většinou napíše „při poranění se mohou do rány dostat nebezpečné bakterie“, místo aby napsal „při poranění se mohou do rány dostat nebezpečné bakterie či jejich spory, viry, mycelia nebo bičenky“, takže lze snadno pochopit, že označení „zejména zelenina“ může též znamenat „zejména ovoce a zelenina, nikoliv ovšem maso či chléb“. Shora uvedené potraviny v uvedeném množství byly součástí mé „cestovní bedničky“, která už byla v okamžiku dopravní kontroly prázdná, snědená a vypitá, v autě bylo ale ještě hodně ovoce a zeleniny (zelenina především do kuchyně, na vaření pro zbytek rodiny, něco také pro kozu), které jsem ten den opatřil ve městě a vezl domů.

Jak už jsem psal v osobním emailu paní referentce (a který ona, k mému překvapení, připojila ke spisu), s překvapením jsem zjistil, že podle webu Ministerstva zemědělství "Bezpečnost potravin" https://www.bezpecnostpotravin.cz/obsah-alkoholu-ve-vybranych-potravinach.aspx může kilogram bílých hroznů obsahovat až 10,40 gramů čistého alkoholu (a to byly nejspíš testovány běžné hrozny ze supermarketu, nikoliv velmi zralé až přezrálé hrozny, které vyhledávám já, ty mohou mít zřejmě obsah alkoholu ještě vyšší).  Čtyři vaničky, které jsem před zastavením policií snědl, mohly tedy obsahovat až 10,4*4*0,5=20,8 gramů etanolu.
Kombucha, které jsem vypil 1000 ml, má podle d-testu 0,7 – 1,3 % alkoholu (litr kombuchy tedy obsahuje 6 - 10 gramů etanolu) https://spotrebitele.dtest.cz/clanek-7596/legendami-opredena-kombucha-muze-i-uskodit.
Kefír si děláme domácí, z kefírových zrn a našeho kozího mléka, prý obsahuje až dvě procenta alkoholu, tedy 16 gramů etanolu v litru. https://alkoholdrink.cz/alkohol-drink-kefir-fermentovany-napoj/
Syrovátku mám rád jemně perlivou, která vznikne stáním zcezené syrovátky minimálně týden v pet lahvi bez přístupu vzduchu. Nyní jsem širší rešerší na internetu zjistil, že i taková syrovátka může obsahovat poměrně velké množství alkoholu, srovnatelné s kefírem.
I když nebudu do výpočtu počítat žádná kiwi, prostým sečtením vychází, že jsem v těchto potravinách, o kterých jsem do té doby vůbec netušil, že by mohly obsahovat vůbec nějaký alkohol, mohl nevědomky zkonzumovat až 62,8 gramů etanolu, což by podle vzorce na stránce https://www.bezpecnecesty.cz/cz/alkohol-kalkulacka/algoritmus-vypoctu při mé váze 80kg činilo 1,12 promile alkoholu v krvi! Podle této stránky lze hodnotu promile alkoholu v krvi vypočítat pomocí vzorce promile = hmotnost alkoholu / (váha * r) [g/kg], kde hmotnost je celkové množství etanolu v gramech a váha je váha konzumenta v kilogramech. Konstanta r určuje podíl vody v organismu. Pro muže nabývá hodnoty 0,7.
Výpočet kalkuloval s hodnotami, které byly v uvedených zdrojích uvedeny jako maximální. Je možné, že skutečné hladiny alkoholu v těchto mnou zkonzumovaných potravinách byly nižší, takže odpovídaly oné naměřené hladině 0,35 promile alkoholu v krvi. I tak jsem byl značně překvapen, kolik alkoholu mohou obsahovat běžné potraviny, u kterých není běžně deklarováno, že by nějaký alkohol obsahovat mohly. Příště už raději budu během cesty autem jíst jenom jablka a pít čistou pramenitou vodu z naší studánky.
 
Domnívám se, že správní orgán by měl ctít zásadu presumpce neviny: z nálezu Ústavního soudu sp. zn. I. ÚS 864/11: „Princip presumpce neviny vyžaduje, aby to byl stát, kdo nese konkrétní důkazní břemeno; existují-li jakékoliv rozumné pochybnosti, nelze je vyložit v neprospěch obviněného, resp. obžalovaného, ale naopak je nutno je vyložit v jeho prospěch. Z principu presumpce neviny plyne pravidlo in dubio pro reo, dle kterého, není-li v důkazním řízení dosaženo praktické jistoty o existenci relevantních skutkových okolností, tj. jsou-li přítomny důvodné pochybnosti ve vztahu ke skutku či osobě pachatele, jež nelze odstranit ani provedením dalšího důkazu, nutno rozhodnout ve prospěch obviněného (viz nález sp. zn. I. ÚS 733/01. Jakkoli vysoký stupeň podezření sám o sobě není s to vytvořit zákonný podklad pro odsuzující výrok (viz nález sp. zn. IV. ÚS 36/98).“

Na základě výše uvedeného navrhuji, aby správní orgán v souladu s ust. § 76 odst. 1 písm. a) ZoP řízení zastavil, neboť skutek, o němž se vede řízení, není přestupkem. V opačném případě požaduji, aby správní orgán prokázal, že jsem před jízdou nebo během jízdy konzumoval alkoholický nápoj, nikoliv pouze běžné potraviny, které žádný obsah alkoholu deklarován nemají a o kterých občan, který nemá expertní vzdělání v oboru chemie, nepředpokládá a předpokládat nemusí, že by nějaký alkohol obsahovat mohly.


Děkuju.


IP zaznamenána

gumidos

 • hard core 30kmh.cz
 • ****
 • Příspěvků: 1 574
  • Zobrazit profil
Re:Krev 0.35, nic nepřiznáno, ŘP ponechán; koza jede s cajty, žena rodí
« Odpověď #33 kdy: 12 Května 2023, 09:31:01 »

A co tento judikát?

Na daný případ plně dopadá judikatura Nejvyššího správního soudu, a to konkrétně rozsudek č.j. 7 As 105/2010 – 96 ze dne 12.5.2011, v němž NSS konstatoval:
„K naplnění objektivních znaků skutkové podstaty tedy mohlo dojít jen tak, že stěžovatel požil alkoholický nápoj (případně jinou návykovou látku s alkoholem jako účinnou látkou) a poté řídil vozidlo v natolik k........

 :) paráda.
Srovnejte si znění zákona 361/2000 Sb. k okamžiku spáchání toho judikovaného přestupku  - tj. 30.10.2009, tj. podle kterého byl souzen:
§ 5 Povinnosti řidiče:
(2) Řidič nesmí
 a) požít alkoholický nápoj nebo užít návykovou látku během jízdy,

se stavem, který platí kontinuálně od 17.8.2013, dle kterého "jste řešen" vy sám.
(2) Řidič nesmí
a) požít alkoholický nápoj ani jinou látku obsahující alkohol (dále jen „alkoholický nápoj“) nebo užít jinou návykovou látku během jízdy,

Třeba si všimnete drobného rozdílu....  a trochu poopravíte svůj obsáhlý text.

edit: pro krátkém prolétnutí vašeho druhého příspěvku, ve kterém jakožto Frutarian popisujete svojí anabázi s uniklými prasaty i vašeho písemného vyjádření k alkoholu v krvi mě napadá pouze pojem "nadějný pohádkář". Vy jste se přišel především hádat o svojí opravdu těžko uěřitelnou pravdu. Přeji mnoho zdaru.

« Poslední změna: 12 Května 2023, 10:25:45 od gumidos »
IP zaznamenána

Eric

 • Příspěvků: 353
  • Zobrazit profil
Re:Krev 0.35, nic nepřiznáno, ŘP ponechán; koza jede s cajty, žena rodí
« Odpověď #34 kdy: 12 Května 2023, 09:34:32 »

Je ovoce látka?
IP zaznamenána

Panek

 • Příspěvků: 611
  • Zobrazit profil
Re:Krev 0.35, nic nepřiznáno, ŘP ponechán; koza jede s cajty, žena rodí
« Odpověď #35 kdy: 12 Května 2023, 10:11:49 »

Jo je.
IP zaznamenána

Eric

 • Příspěvků: 353
  • Zobrazit profil
Re:Krev 0.35, nic nepřiznáno, ŘP ponechán; koza jede s cajty, žena rodí
« Odpověď #36 kdy: 12 Května 2023, 10:23:14 »

A je na to nějaký oficiální verdikt, nebo to je dosud neověřené domnění z praxe?
IP zaznamenána

Tačůd

 • Příspěvků: 123
  • Zobrazit profil
Re:Krev 0.35, nic nepřiznáno, ŘP ponechán; koza jede s cajty, žena rodí
« Odpověď #37 kdy: 12 Května 2023, 11:13:35 »

No ale není to tak, že i pokud by ovoce byla "jiná látka, obsahující alkohol", já o tom (skutečně) neměl ani šajnu, a ani jsem nemohl vědět, že alkohol obsahovala (protože každá várka ovoce může mít trochu jiné složení, hrozny jsou běžná potravina), takže jsem přestupek nespáchal? Musí mít člověk vzdělání chemika či potravinového inženýra, znát přesné složení všech látek, které konzumuje? Nota bene, hrozny jím stále a nikdy jsem po nich opilý nebyl, věětšinou asi moc etanolu neobsahují, no ale tahle várka byla asi vyzrálejší. Jak to ale proboha mám poznat? Mám s sebou vozit plynový chromatograf a každý den přeměřit obsah alkoholu ovoce, které jím?
IP zaznamenána

Tačůd

 • Příspěvků: 123
  • Zobrazit profil
Re:Krev 0.35, nic nepřiznáno, ŘP ponechán; koza jede s cajty, žena rodí
« Odpověď #38 kdy: 12 Května 2023, 11:18:10 »

Tak jako tak, v tom judikátu se ale přece taky píše, že „stěžovatel požil alkoholický nápoj (případně jinou návykovou látku s alkoholem jako účinnou látkou) a poté řídil“, takže soud už předjímá, že to může být jiná látka s alkoholem, nejenom nápoj, a přesto se s tím popasuje. Chybí tam to slovo NÁVYKOVÁ látka, ale co je „jiná návyková látka s alkoholem jako účinnou látkou“?? Návykový je v tom jenom ten alkohol.
IP zaznamenána

cocomoon

 • Příspěvků: 888
  • Zobrazit profil
Re:Krev 0.35, nic nepřiznáno, ŘP ponechán; koza jede s cajty, žena rodí
« Odpověď #39 kdy: 12 Května 2023, 11:51:33 »

Já osobně bych se držel toho, že výrobky s alkoholem je možné prodávat pouze osobám starším 18cti let.
Pokud konzumuju něco bez omezení prodeje a není na štitku uvedeno, že to obsahuje alkoho, tak bych očekával že tam alkohol není.
IP zaznamenána

Tačůd

 • Příspěvků: 123
  • Zobrazit profil
Re:Krev 0.35, nic nepřiznáno, ŘP ponechán; koza jede s cajty, žena rodí
« Odpověď #40 kdy: 12 Května 2023, 12:02:54 »

Hezký článek o alkoholu v potravinách je i tady: https://www.lidovky.cz/domov/z-rakouskych-housek-se-daji-vyzdimat-dva-panaky.A110404_161921_ln_domov_ter

Mimochodem, mám ten elaborát poslat jako vyjádření, teď, nebo si ho nechat na odvolání? Můj plán je poslat ho teď, a v odvolání kdyžtak jen napsat, že úřad moje argumenty nezohlednil... Je to optimální cesta?
IP zaznamenána

urban.novak

 • Příspěvků: 251
  • Zobrazit profil
Re:Krev 0.35, nic nepřiznáno, ŘP ponechán; koza jede s cajty, žena rodí
« Odpověď #41 kdy: 12 Května 2023, 12:17:07 »

No nevím, jestli si Tačůd tímhle vyjádřením pomůže. Mně to přijde spíš jako přiznání v tom smyslu, že vědomě konzumuje návykové látky s obsahem alkoholu a že je furt vožralej jako prase (1,12 promile!!!) a jenom čirou náhodou mu naměřili relativně nízkou hodnotu 0,35 promile. Návyková látka je i cukr.
IP zaznamenána

Tačůd

 • Příspěvků: 123
  • Zobrazit profil
Re:Krev 0.35, nic nepřiznáno, ŘP ponechán; koza jede s cajty, žena rodí
« Odpověď #42 kdy: 12 Května 2023, 12:38:24 »

Já o obsahu alkoholu nevěděl, tak jako 99,9 procent populace netuší, že hrozny mohou obsahovat alkohol - takové vzdělání má opravdu málokdo, nelze to vyžadovat, aby měl člověk takové znalosti.
Navíc, 1,12 promile je hodnota maximální, dojde k ní výjimečně, průměrné hodnoty jsou na mnohem (nesrovnatelně - viz odkazovaný článek) nižších číslech. Maximální hodnota je ale možná a úřad by, předpokládám, musel dokázat, že ovoce takovou hodnotu nemělo.
IP zaznamenána

Eric

 • Příspěvků: 353
  • Zobrazit profil
Re:Krev 0.35, nic nepřiznáno, ŘP ponechán; koza jede s cajty, žena rodí
« Odpověď #43 kdy: 12 Května 2023, 12:41:13 »

Hm, to bychom zřejmě museli skutečně všichni před jízdou kontrolovat cokoliv jsme požili, což není legitimní požadavek.
Asi bych dokazování nechal na orgánu a trval na tom, že nepožil.
IP zaznamenána

Číkus

 • hard core 30kmh.cz
 • ****
 • Příspěvků: 8 487
  • Zobrazit profil
Re:Krev 0.35, nic nepřiznáno, ŘP ponechán; koza jede s cajty, žena rodí
« Odpověď #44 kdy: 12 Května 2023, 13:03:22 »

Jestli by spíš nestálo za to celou tu pohádku od základu předělat.

Dle mého názoru nepůsobí příliš uvěřitelně, že spěcháte za rodící manželkou, ale přesto máte dost času:
- nakládat kozu
- připravit si na cestu pestré frutariánské menu
- schovávat se někde v boční uličce
IP zaznamenána