30kmhcz

Prosíme přihlašte se nebo zaregistrujte.

Přihlašte se svým uživatelským jménem a heslem.
Pokročilé vyhledávání  

Novinky:

>>DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: ČTOU TO TADY JAK ÚŘEDNÍCI, TAK POLICIE. Neuvádějte nic, podle čeho by protistrana mohla dovodit, o jaký případ se jedná. Jak na to? Pojďte >>sem<<.

Zobrazit příspěvky

Tato sekce Vám umožňuje zobrazit všechny příspěvky tohoto uživatele. Prosím uvědomte si, že můžete vidět příspěvky pouze z oblastí Vám přístupných.

Příspěvky - IZS

Stran: [1] 2 3 ... 91
1
Potřebuji poradit - přestupek mimo ČR / Re:Vatikán
« kdy: 20 Června 2024, 16:04:24 »
Děkuji za rozšíření obzorů, dosud jsem žil v domnění, že Vatikán vystupuje v záležitostech církve jako Svatý stolec, a ve světských záležitostech jako městský stát. Dost tomu nahrává skutečnost, že papež je současně volen jako král. Z toho, co poslal kolega fu, to cca plyne, ovšem pouze jako počáteční motivace, reálný vztah je zjevně mnohem komplikovanější, než jsem si myslel.
Panu Lafayette se omlouvám za podněcování této kulturně-právní odbočky.

2
Potřebuji poradit - přestupek mimo ČR / Re:Vatikán
« kdy: 20 Června 2024, 14:27:06 »
Já bych se v prvé řadě pozastavil nad tím, od kdy nad Mallorcou vykonává jurisdikci Městský stát Vatikán?

Čistě ze zvědavosti, nemohl byste mi ten dopis poslat? Já jsem doteď žil v domnění, že Vatikán je z absolutní většiny církev a stát v právním smyslu je tam de facto fikce, ale teď se koukám, že Vatikán má i četnictvo, tak tam asi nějaký úřednický (neduchovní) aparát bude, byť ten překryv zřejmě bude značný.

A zvědavost stranou, Vatikán není členským státem Evropské unie. Vynutit si, aby s vámi komunikovali v rodném jazyce, tedy nemusí být zdaleka tak snadné jako u členských států EU. O mezinárodních smlouvách v tomto směru nevím nic.

3
@rnm: kde přesně ta chyba vznikla takhle od stolu nezjistíte, lze o tom pouze spekulovat. Nastíním vám dvě varianty, jak by se mohlo řízení vyvíjet:

První varianta je, že chyba vznikla při přepisování údajů z oznámení přestupku do výzvy, nicméně u vyplňování příkazu si dá úředník větší pozor, chybu odhalí a popis skutku v příkazu již bude správně. V tom případě sice přijdete o potenciál relativně jednoduše shodit rozhodnutí o vině, zároveň se vám však otevírají dveře k argumentaci tím, že k přestupku uvedeném v příkazu jste neobdržel výzvu provozovateli vozidla, což by pro SO mohl být v konečném důsledku deadlock (na výzvu se zpátky vrátit nemůže a vy budete trvat na zahájení řízení s řidičem, který se ochotně dozná; řízení s řidičem by však mělo být ze hry dle § 125g odst. 1 ZPPK).

Druhá varianta je, že chyba vznikla již při pořízení oznámení o přestupku (MP to prostě špatně poznačila / přečetla, strážník to na služebně vypisoval s odstupem a udělal chybu). Pak bude vhodné jít nejméně nahlédnout do spisu, abyste zjistil, jaké jsou tam fotky. No a konečně až bude vydáno rozhodnutí ve věci, tak argumentovat chybným označením místa spáchání. Pokud to SO II vrátí po odvolání, tak bude taktické SO I co nejvíce zdržovat ve vydání rozhodnutí a řízení co nejdéle natahovat. Od vydání rozhodnutí o vině běží roční promlčecí lhůta. Když se to půl roku zasekne v odvolacím řízení na SO II (čemuž asi půjde taky trochu dopomoct), tak už bude mít po rozhodnutí o odvolání SO I po vrácení spisu pouze půl roku na vydání nového rozhodnutí. Mezitím bude muset zjistit, kde se přestupek vlastně přesně stal, a vy mu samozřejmě žádný procesní úkon v žádném případě nebudete ulehčovat.

Tento výčet nicméně není vyčerpávající a může nastat řada odchylek, proto to neberte absolutně závazně, že určitě nastane 1) nebo 2). Vždycky je tu např. riziko, že SO si prostě "pojedou svoje" a vy se domůžete zrušení rozhodnutí až u soudu; ale může se taky stát, že se zrušení nedomůžete vůbec.4
S dovolením bych trochu korigoval terminologii, která tu dosud zazněla, protože se nám to trochu zamotalo (jakkoliv věřím, že rady byly dobře míněné).

V současné době jste ve fázi výzvy provozovateli vozidla. V tuto chvíli neběží žádné správní řízení, správní orgán ("SO") pouze provádí šetření totožnosti řidiče vozidla a dává vám možnost vyhnout se správnímu řízení s provozovatelem vozidla zaplacením tzv. "určené částky" (lidově řečeno "odpustku"). V této fázi se ze strany SO jedná o více či méně automatizovaný proces a jakákoliv argumentace bude s největší pravděpodobností zbytečná.

Pokud ve stanovené lhůtě neuhradíte odpustek nebo nenapráskáte řidiče, zahájí SO řízení s provozovatelem vozidla, typicky doručením příkazu. Proti příkazu je třeba podat odpor, po kterém bude SO pokračovat ve správním řízení. A zde začíná fáze, kdy můžete něco namítat. Nicméně vyvinit se může být zábavné. Vám to přijde absurdní, protože víte, že jste tam nestál, ale SO bude mít před sebou oznámení o přestupku a vaše tvrzení, že jste tam nestál - což (bez dalších důkazů, např. fotografií, ze kterých bude zjevné, že byly pořízeny jinde) může být oříšek.

Rovněž je třeba si uvědomit povahu chyby. To, že jste nestál v označeném místě, ale někde jinde (nicméně taktéž neoprávněně), představuje vadu zhojitelnou, a argumentaci touto vadou jednorázovou. Použití této argumentace je tedy nutné si schovat optimálně do odvolání a doufat, že před vydáním opakovaného rozhodnutí (tentokráte se správným popisem skutku) dojde k promlčení. Mezitím můžete samozřejmě házet SO další klacky pod nohy a přiblížení (se) promlčení výrazně dopomoct.

Jestli chcete tuto taktiku zkusit, tak v tuto chvíli nedělejte nic a počkejte na příkaz. Proti příkazu podáte odpor a pak se sem můžete přijít poradit, co dál.

5
Za mě je to pouze SOP + režijní paušál. Účelem režijního paušálu historicky bylo právě to, aby konzumoval hovorné, poštovné apod.

6
Pokud správně čtu, tak ten plenární nález hovoří právě o režijním paušálu (300,- Kč / úkon).

7
Souhlasím s panem @JF. Náhrady nákladů se stanoví podle advokátního tarifu. Byť ty částky často neodpovídají, je smyslem advokátního tarifu pokrýt účastníku řízení, který měl ve věci úspěch, náklady na zastoupení. Pokud účastník zastoupen nebyl,  není, co mu nahrazovat. Smyslem nákladů za mě není poskytovat plnění tam, kde žádné náklady nevznikly.

Jediné, čím by se dalo argumentovat, je cestovné + čas. Tady by mohl hrát roli ten již zmíněný režijní paušál. Protože to pro soud bude nejspíš atypická situace, uvedl bych to již přímo do žaloby.

8
Pokud to promlčení nesedí, jak píše kolega Číkus, tak bych nejprve počkal, až bude bezpečně promlčeno, a pak se domáhal ochrany před nečinností. Podle § 86 PřesZ má SO vydat usnesení, které se doručuje i obviněnému.

9
Potřebuji poradit - ostatní / Re:Nepřepsání vozidla
« kdy: 30 Května 2023, 11:09:08 »
Můžete, a pokud nemáte protokol z evidenční kontroly, pak vám patrně nic jiného nezbude. Zkusil bych to ale prvně bez určovací žaloby - uvidíte, co vám řeknou.

10
Potřebuji poradit - ostatní / Re:Nepřepsání vozidla
« kdy: 30 Května 2023, 09:12:00 »
No dobře, ale na RMV jste se obrátil v režimu ZPPPK, nikoliv ZZOÚ.

11
Potřebuji poradit - ostatní / Re:Odstavení vozidla bez STK
« kdy: 30 Května 2023, 08:49:02 »
@Sudaler: Aha, už na to koukám. Přišlo mi zbytečné to zkoumat hlouběji, takže mi vůbec nedošlo, že se ve skutečnosti nejedná o SprDel dle ZPPK, ale jakýsi kvazikonstrukt dle ZPK.
V této konstelaci je to za mě naprostý nesmysl. ZPK u porušení § 19 odst. 3 ZPK (resp. skutkové podstaty přestupku dle § 42a odst. 1 písm. j) ZPK) nepracuje s žádnou objektivní odpovědností provozovatele vozidla, je třeba tedy důsledně trvat na výhradní odpovědnosti subjektivní, tedy za zavinění. Kromě obecné úpravy v § 13 odst. 1 a § 15 odst. 1 ZPK to vyplývá i ze samotné skutkové podstaty § 42 odst. 1 písm. j) ZPK, která vyžaduje, aby fyzická osoba přímo prováděla "na veřejně přístupné účelové komunikaci činnost, která je na ní podle § 19 odst. 3 zakázána" - srov. § 125f odst. 1 ZPPK, který vymezuje skutkovou podstatu jako odpovědnost za následek.

12
Potřebuji poradit - ostatní / Re:Nepřepsání vozidla
« kdy: 30 Května 2023, 08:27:19 »
Ano, ale ta žaloba vám nepřinese změnu v registru. V tom článku zcela chybí následný postup, tj. že a jak se obrátit na RMV - a zde by mělo být lhostejno, zda budete mít v ruce kupní smlouvu nebo rozsudek. Zkusil bych to nejprve bez žaloby, k žádosti můžete přiložit i konverzace s protistranou, a teprve pokud to nevyjde zvažoval, koho žalovat.

13
Rychlost / Re:[GIVEN UP] 140kmh na 70kmh úsek mimo obec
« kdy: 29 Května 2023, 23:11:08 »
Šlo o přestupek provozovatele, nikoliv řidiče - papíry ani nebyly ve hře, proto dávám "given up".

14
Bohužel tohle diletantství je poměrně časté. Některé správní orgány prostě nerozlišují mezi číslem jednacím a spisovou značkou. V horším případě to zaměňují, takže máte jedno číslo jednací, ale několik spisových značek...

15
Jaký je správný postup? Oficiálně na podatelnu a nechat se přesměrovat (tj. dojít si pak na detašované pracoviště) přímo k úředníkovi, který spis má asi někde u sebe? Nebo přímo za ním?
V tomto by vám měla pomoci hlavička - šel bych na tu adresu, kterou se úřad podepisuje. Nenapadá mě teď "detašované pracoviště", které by nemělo vlastní adresu a nepodepisovalo se s ní. Nejdete na podatelnu, ale rovnou za úředníkem, který je na písemnosti, která vám došla, uvedený v hlavičce / podepsaný. U některých úřadů jsou první tři písmena z příjmení oprávněné úřední osoby uvedena ve spisové značce, nebo alespoň čísle jednacím.

Co dělat když řeknou, že nejsem objednaný a že dnes na mne nemají čas, případně, že si budu muset dlouho počkat? Času na nastudování už moc nemám (řádově dny).
Nemusíte být objednaný a nahlížení do spisu vám může umožnit kdokoliv. Úřad není soud, kde se válí stovky až tisíce spisů na jedné hromadě, aby vám ho musel někdo z té hromady předem vytáhnout a nachystat k nahlédnutí, taky se nemůže stát, že spis má soudce, u kterého se zkrátka nenahlíží. Spis má být přístupný zásadně vždy, přičemž relevantní je pro vás pracovní doba úředníků, a nikoliv úřední hodiny. Že si ty lemry pracují, jak se jim zachce, to je bohužel neduh našeho systému. Musíte si mindset nastavit na "cry me a river" a neustoupit. Spis vám může zpřístupnit kolega. Pokud neuspějete u kolegy, tak vedoucí odboru. Pokud neuspějete ani tam, tak si vyžádat úřední záznam. Návštěvu doporučuji si zdokumentovat - pokud se nedostanete dovnitř, můžete úředníkům volat.

Stran: [1] 2 3 ... 91