30kmhcz

Prosíme přihlašte se nebo zaregistrujte.

Přihlašte se svým uživatelským jménem a heslem.
Pokročilé vyhledávání  

Novinky:

>>DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: ČTOU TO TADY JAK ÚŘEDNÍCI, TAK POLICIE. Neuvádějte nic, podle čeho by protistrana mohla dovodit, o jaký případ se jedná. Jak na to? Pojďte >>sem<<.

Zobrazit příspěvky

Tato sekce Vám umožňuje zobrazit všechny příspěvky tohoto uživatele. Prosím uvědomte si, že můžete vidět příspěvky pouze z oblastí Vám přístupných.

Příspěvky - IZS

Stran: [1] 2 3 ... 91
1
Za mě je to pouze SOP + režijní paušál. Účelem režijního paušálu historicky bylo právě to, aby konzumoval hovorné, poštovné apod.

2
Pokud správně čtu, tak ten plenární nález hovoří právě o režijním paušálu (300,- Kč / úkon).

3
Souhlasím s panem @JF. Náhrady nákladů se stanoví podle advokátního tarifu. Byť ty částky často neodpovídají, je smyslem advokátního tarifu pokrýt účastníku řízení, který měl ve věci úspěch, náklady na zastoupení. Pokud účastník zastoupen nebyl,  není, co mu nahrazovat. Smyslem nákladů za mě není poskytovat plnění tam, kde žádné náklady nevznikly.

Jediné, čím by se dalo argumentovat, je cestovné + čas. Tady by mohl hrát roli ten již zmíněný režijní paušál. Protože to pro soud bude nejspíš atypická situace, uvedl bych to již přímo do žaloby.

4
Pokud to promlčení nesedí, jak píše kolega Číkus, tak bych nejprve počkal, až bude bezpečně promlčeno, a pak se domáhal ochrany před nečinností. Podle § 86 PřesZ má SO vydat usnesení, které se doručuje i obviněnému.

5
Potřebuji poradit - ostatní / Re:Nepřepsání vozidla
« kdy: 30 Května 2023, 11:09:08 »
Můžete, a pokud nemáte protokol z evidenční kontroly, pak vám patrně nic jiného nezbude. Zkusil bych to ale prvně bez určovací žaloby - uvidíte, co vám řeknou.

6
Potřebuji poradit - ostatní / Re:Nepřepsání vozidla
« kdy: 30 Května 2023, 09:12:00 »
No dobře, ale na RMV jste se obrátil v režimu ZPPPK, nikoliv ZZOÚ.

7
Potřebuji poradit - ostatní / Re:Odstavení vozidla bez STK
« kdy: 30 Května 2023, 08:49:02 »
@Sudaler: Aha, už na to koukám. Přišlo mi zbytečné to zkoumat hlouběji, takže mi vůbec nedošlo, že se ve skutečnosti nejedná o SprDel dle ZPPK, ale jakýsi kvazikonstrukt dle ZPK.
V této konstelaci je to za mě naprostý nesmysl. ZPK u porušení § 19 odst. 3 ZPK (resp. skutkové podstaty přestupku dle § 42a odst. 1 písm. j) ZPK) nepracuje s žádnou objektivní odpovědností provozovatele vozidla, je třeba tedy důsledně trvat na výhradní odpovědnosti subjektivní, tedy za zavinění. Kromě obecné úpravy v § 13 odst. 1 a § 15 odst. 1 ZPK to vyplývá i ze samotné skutkové podstaty § 42 odst. 1 písm. j) ZPK, která vyžaduje, aby fyzická osoba přímo prováděla "na veřejně přístupné účelové komunikaci činnost, která je na ní podle § 19 odst. 3 zakázána" - srov. § 125f odst. 1 ZPPK, který vymezuje skutkovou podstatu jako odpovědnost za následek.

8
Potřebuji poradit - ostatní / Re:Nepřepsání vozidla
« kdy: 30 Května 2023, 08:27:19 »
Ano, ale ta žaloba vám nepřinese změnu v registru. V tom článku zcela chybí následný postup, tj. že a jak se obrátit na RMV - a zde by mělo být lhostejno, zda budete mít v ruce kupní smlouvu nebo rozsudek. Zkusil bych to nejprve bez žaloby, k žádosti můžete přiložit i konverzace s protistranou, a teprve pokud to nevyjde zvažoval, koho žalovat.

9
Rychlost / Re:[GIVEN UP] 140kmh na 70kmh úsek mimo obec
« kdy: 29 Května 2023, 23:11:08 »
Šlo o přestupek provozovatele, nikoliv řidiče - papíry ani nebyly ve hře, proto dávám "given up".

10
Bohužel tohle diletantství je poměrně časté. Některé správní orgány prostě nerozlišují mezi číslem jednacím a spisovou značkou. V horším případě to zaměňují, takže máte jedno číslo jednací, ale několik spisových značek...

11
Jaký je správný postup? Oficiálně na podatelnu a nechat se přesměrovat (tj. dojít si pak na detašované pracoviště) přímo k úředníkovi, který spis má asi někde u sebe? Nebo přímo za ním?
V tomto by vám měla pomoci hlavička - šel bych na tu adresu, kterou se úřad podepisuje. Nenapadá mě teď "detašované pracoviště", které by nemělo vlastní adresu a nepodepisovalo se s ní. Nejdete na podatelnu, ale rovnou za úředníkem, který je na písemnosti, která vám došla, uvedený v hlavičce / podepsaný. U některých úřadů jsou první tři písmena z příjmení oprávněné úřední osoby uvedena ve spisové značce, nebo alespoň čísle jednacím.

Co dělat když řeknou, že nejsem objednaný a že dnes na mne nemají čas, případně, že si budu muset dlouho počkat? Času na nastudování už moc nemám (řádově dny).
Nemusíte být objednaný a nahlížení do spisu vám může umožnit kdokoliv. Úřad není soud, kde se válí stovky až tisíce spisů na jedné hromadě, aby vám ho musel někdo z té hromady předem vytáhnout a nachystat k nahlédnutí, taky se nemůže stát, že spis má soudce, u kterého se zkrátka nenahlíží. Spis má být přístupný zásadně vždy, přičemž relevantní je pro vás pracovní doba úředníků, a nikoliv úřední hodiny. Že si ty lemry pracují, jak se jim zachce, to je bohužel neduh našeho systému. Musíte si mindset nastavit na "cry me a river" a neustoupit. Spis vám může zpřístupnit kolega. Pokud neuspějete u kolegy, tak vedoucí odboru. Pokud neuspějete ani tam, tak si vyžádat úřední záznam. Návštěvu doporučuji si zdokumentovat - pokud se nedostanete dovnitř, můžete úředníkům volat.

12
Potřebuji poradit - ostatní / Re:Nepřepsání vozidla
« kdy: 29 Května 2023, 22:35:30 »
Dle zákona o soudních poplatcích činí SOP 2.000,- Kč.
Otázka ale je, k čemu vám civilní žaloba na určení vlastnictví pomůže? Viděl jsem spoustu lidí s tímto polemizovat, ale nikdy jsem příliš nepochopil, k čemu jim civilní žaloba je. Za mě je to totiž mrhání časem, vlastnictví vozidla je při existenci kupní smlouvy nesporné.

Nebylo by lepší za tohoto stavu tvrdit, že jste vlastník vy?

13
Potřebuji poradit - ostatní / Re:Odstavení vozidla bez STK
« kdy: 29 Května 2023, 22:29:15 »
@Eric: Tato pasáž se nachází na str. 6 rozhodnutí. Dle mého názoru je to (s ohledem na kontext) myšleno ve vztahu k dokumentaci pořízené na místě. Domnívám se, že KÚÚK, a rozhodně ne magistrát, nemají kapacitu na to polemizovat o této problematice šířeji. Způsob, jakým je to vágně pojato, to dle mého názoru dokládá.

@Sudaler: Moc nerozumím té vaší druhé otázce, ale takto obecně loženo má za mě KÚÚK pravdu.


A propos, jsem jediný, komu přijde, že úřady letos vyloženě soutěží v tom, kdo bude mít odpornější template?

14
V tom případě - v rámci zachování kultivovaného prostředí zadávání VZ - bych se nejprve pokusil podat námitky analogicky k § 241 ZZVZ. Ačkoliv to je v případě VZMR víceméně nezávazný institut, mám zkušenost takovou, že zadavatel na námitky vždy odpověděl. Zamítavou reakcí zadavatel případně generuje důkazní materiál sám proti sobě - to, že mu byl jeho postup vytýkán, bude v případě kontroly ze strany NKÚ nebo poskytovatele dotace bráno jako přitěžující.
V námitkách bych popsal rozpor v posouzení splnění podmínek účasti v zadávacím řízení, a zdvořile upozornil na to, že pokud zadavatel svůj postoj nepřehodnotí, budete nucen obrátit se na civilní soudy. Pokud jde o dotovanou veřejnou zakázku, můžete dát po uveřejnění smlouvy podnět poskytovateli dotace či finančnímu úřadu.

Upřímně odkazem na danou VZ byste nic nezkazil. Její zadavatel bych nemohl být určitě - mohl bych být maximálně na straně zástupce zadavatele, a tady už by pro vás měl být signál, že když se na to ptám, patrně v případě zjištění střetu zájmů budu ctít vaše i svoje zájmy a prostě tuto diskuzi ukončíme; naopak v případě, že to bude zakázka pro mě cizí, můžeme vést konkrétnější diskuzi, případně řešit nějakou hlubší spolupráci. Nejsem úředník, abych tu vymýšlel nějaké špinavosti - střet zájmů je věc, se kterou se prostě člověk v praxi setká častěji, než by si chtěl připustit, avšak lze ho řešit zcela profesionálně. Jako další závazek vnímám taky to, že nejsem "běžný" člen fóra. Z kombinace předpokládané hodnoty veřejné zakázky, orientačního odeslání oznámení a toho, že jde o kupní smlouvu nicméně mohu konstatovat, že zde k žádnému střetu nedochází.

Ke jmenovanému trestnému činu jsem si uvědomil ještě jednu věc - vaše nabídka se neumístila jako ekonomicky nejvýhodnější, tedy dle mého názoru zde podpisem smlouvy k žádné finanční újmě nedochází. Když jsem příspěvek psal, měl jsem v hlavě situaci, kdy zadavatel upřednostní ekonomicky méně výhodnou nabídku. To se však v tomto případě nestalo - při výběru levnější varianty nedochází k žádnému počátečnímu vzniku újmy. K té dojde až za situace, kdy zadavatel zjistí, že dodané plnění skutečně nevyhovuje jeho potřebám, a bude poptávat jeho úpravou například formou víceprací. Naplnění skutkové podstaty by se pak patrně mělo posuzovat optikou hodnoty, o kterou skutečná cena zakázky převýšila druhou nejvýhodnější nabídku v pořadí, která zároveň odpovídala požadavkům dle zadávací dokumentace.
Totéž platí pro vaši druhou zakázku z PH 10.000.000,- Kč - škoda vzniká až rozdílem mezi nabídkovými cenami.
Nezávisle na tom, zda to budou dodávky, služby nebo stavební práce to však bude přinejmenším podlimitní veřejná zakázka, a tam se můžete poměrně efektivně bránit námitkami, a v případě neúspěchu návrhem na ÚOHS. Uzavření smlouvy přitom do okamžiku vydání rozhodnutí ÚOHS není možné z důvodu běhu blokačních lhůt dle § 246 odst. 1 ZZVZ, což vám dává slušnou šanci na řádné projednání.

15
To záleží, v jakém stavu se zadávací řízení momentálně nachází - byla již uzavřena smlouva? Pokud ne, kdy vám bylo doručeno oznámení o výběru dodavatele (pokud zadavatel postupoval analogicky k ZZVZ), případně kdy jste se o výběru dodavatele dověděl?
Rovněž vás poprosím, zda byste mi připojil sem nebo do soukromé zprávy odkaz na předmětnou veřejnou zakázku - nerad bych se ocitl ve střetu zájmů.

Stran: [1] 2 3 ... 91