30kmhcz

Prosíme přihlašte se nebo zaregistrujte.

Přihlašte se svým uživatelským jménem a heslem.
Pokročilé vyhledávání  

Novinky:

>>DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: ČTOU TO TADY JAK ÚŘEDNÍCI, TAK POLICIE. Neuvádějte nic, podle čeho by protistrana mohla dovodit, o jaký případ se jedná. Jak na to? Pojďte >>sem<<.

Stran: [1] 2 3 ... 5

Autor Téma: Přepsání vozidla, včetně spisu - VINEN. Zatím nepravomocně  (Přečteno 7979 krát)

bruno

 • Příspěvků: 55
  • Zobrazit profil

EDIT - na stránce 3 přidán anonymizovaný spisový materiál, scany.

Dotaz zadávám znova a prosím o rady, případne co a jak dál. Je toho hodně, je to rozepsané v podstatných bodech. Příkaz níže  je anonymizovaný a plně zkopírovaný, vynechané jsou nepodstatné věci, jako čísla účtů, sp.zn a pod.
Co se ptám je následovné :
.......A....... - úřad mi dává za vinu, že tento protiprávní stav trvá až do vynesení Příkazu. Auto bylo z mé strany prodané po 9 dnech vlastnictví původní majitelce, která celý čas byla zapsaná i v registru a za druhé, auto stát 05/2022 skonfiskoval. I tak mi úřad dává za vinu, že protiprávní stav trvá až do vynesení příkazu - co je dle mého nesmysl. Mám napravit protiprávný stav a auto, které již  není mým majetkem a navíc bylo skonfiskované státem 19.5.2022  napsat na sebe ? **
..........B................       8.3. 2022 už soud vydával rozhodnutí. Jak zjistit jestli mi osoba Z neprodávala auto na kterém už bylo vydané nějaké předběžné opatření, nebo mohl mít nějakou vědomost, že o auto tak jako tak přijde. Nechce se mi věřit, že tento stát stihl od 07.01 do 08.03.2022 reagovat................
** - po prodeji auta osoba Z přestala jakkoliv reagovat, byl úplně nekontaktní. Od automobilu jsem nedostal klíče, doklady a automobil byl uzamžený na parkovišti ......., kam jsem k němu neměl přístup. Mně v ruce zůstala jenom kupní smlouva, i to ověřená jenom jednostrenně a to mým podpisem.
*** Paní P prodala auto panu Z. Bez přepisu. Ten na něm páchal přestupky. Auto se na parkovišti .......... ocitlo po tom, jak ho PCR tam nechala odtáhnout, protože ho říddila osoba s příjmením Z. Na autě byly tou dobou minimálně 4 pokuty...
**** PCR jsem oznámil, že jsem se stal novým majitelem vozidla na základě kupní smlouvy a že mám i plnomocenstvví k vyzvednutí vozidla. Žiju trvale v zahraničí - PCR nestačilo, že bych jim ověřené dokumenty tohle potvrzující zaslal poštou - požadovali přinést originály osobně..........což vzhledem k práci a vzdálenosti tou dobou cca 400 km nebylo možné..........
***** to samé jsem oznámil i........... - prý je to nazajímá a auto vydají tomu, kdo se přeukáže "lejstrem k vyzvednutí od policie".........
6* - PCR jsem oznámil, že vozidlo se pravděpodobne pokusí zcizit Z a že nechápu, jak je možné, že nezajistili tabulky s EČV kvůli neuhrazeným pokutám. Taky jsem oznámil, že vozidlo se pokusí vyzvednout osoba bez ŘP - i tak umožnili aby to učinil................
7* - pak PCR zjistila, že jsem vozidlo nepřepsal a iniciovala řízení !
8* - původní majitelka za to, že nepřepsala vozidlo rok dostala pokutu 1800,-Kč, pan Z za to, že vozidlo nepřepsal nedostal pokutu žádnou, resp, nemám jak to zjistit.......
9 - vozidlo nepřepsali, protože pan Z byl tou dobou v insolvenci !
10* - ZLATO. Původně jsem to vozidlo ani neměl v plánu kupovat. Pan Z inzeroval prodej zlata za poloviční cenu, když to bude ten samý den. Kolem 250g- ne auto plné zlata, jak tady zaznělo. Já mu navrhnul, že zlato nemusí prodat takhle výrazně pod cenu, ale může ho zastavit za podmínek úroků  porovnatelných v bance. Kvůli tomu jsem taky přijel k němu cez 60 km. Tam z něj vylezlo, že zlato je v autě, aby se k autu dostal, že ho musí vyplatit a prostě kopec "sraček", které ale jistou logičnost dávali. I proto jsem přistoupil k tomu, že dostane část peněz na vyzvednutí auta - a za tu část peněz mi to auto odprodal - mělo jít o pár hodin. Po vyjmutí zlata bychom kupní smlouvu roztrhali a řešili to, kvůli čemu jsem přijel ! Došli sme dalších cca 100 km do Chomutova, Pan Z otevřel auto - a tam div se světe - ani gram zlata. Vědel jsem, že mne napálil - ale stále jsem měl kupní a platnou smlouvu na auto. Poraďte mi taky jak jsem z něj měl dostat doklady a klíče - vykopat to z něj ? Přivolat policii - a co by řekli ? Takže jsem s kupní smlouvou odjel s tím ať si svoje dá do pořádku - a výsledek je moje pokuta za to, že jsem v zákonné době nepřepsal vozidlo...................Bylo mi ho v začátku i líto, vypadal slušně, tak trochu ošumělě, ale stále slušne. A potkávám různé lidi, takže neřeším kdo jak vypadá - tohle byla prostě zápalka a dotyxčný si mně spletl s taxi zdarma. Nebo spíš čekal, že mu peníze dám předem a pak ať se děje vůle boží - každopádně to hrál do konce............
11*- Auto jsem devátý den vlastnictví prodal původní majitelce, která byla zapsaná i v registru. Tímto jsem i napravil právní stav,  jak konstatuje i úřad, který všechny tyto informace má k dispozici.
12* - aby toho nebylo málo. Řešil to úřad v ............, který mi tvrdí, že je tomu místně příslušný. Trvalý pobyt mám v spolkové republice Bavorsko, zapsaný a řádně hlášený i v regisatrech, v ČR mám jenom přechodný pobyt co potvrzuje i platné povolení k přechodnému pobytu. Úřad mi ale tvrdí, že jeho nezajímá co já mám zapsané v občance, ale co on má v evidenci obyvatel - a já vím, že jsem nikdy o TP v ČR nežádal a ani ho nedostal. Mám povolení jenom k přechodnému pobytu.
Závěrem - neparazituju na systému, nejsem na dávkách, nejsem černej, podnikám, platím daně, podporuju charitu - a pak padnu do takové sračky.
Dík všem za pomoc :)

     
P Ř Í K A Z
Městský úřad  - dopravní úřad, rozhodující v přenesené působnosti podle § 61 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, jako příslušný správní orgán podle § 84 odst. 1 písm. c) zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou pro................... p. B se uznává vinným ze spáchání přestupku dle ustanovení § 83 odst. 1 písm. b) zákona o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, kterého se dopustil nedbalostním porušením ustanovení § 8 odst. 2 písm. a) zákona o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích tím, že jako nový vlastník osobního automobilu tovární značky Škoda Fabia, státní poznávací značky (dále jen spz) 12345, ve stanovené lhůtě do 10 pracovních dnů ode dne převodu vlastnického práva k tomuto vozidlu (po jeho koupi dne 7.1.2022 v nezjištěném čase, uzavřené na České poště ve xxxx od Radka Z, nar. 123456, tr. bytem  sssss, nepožádal příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností o zápis změny vlastníka tohoto vozidla, kdy tento protiprávní stav trvá od 22.1.2022 do doby vydání (resp. doručení) tohoto příkazu,   ......................A........................
   Za tento přestupek se mu ukládá dle ustanovení § 35 písm. b) zákona o odpovědnosti za přestupky a § 83 odst. 2 písm. c) zákona o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, v souladu s ustanovením § 37 až 40 a § 46 zákona o odpovědnosti za přestupky, pokuta ve výši 3 000 Kč (slovy třitisíce korun českých), splatná v souladu s ustanovením § 46 odst. 2 zákona o odpovědnosti za přestupky do 30 dnů od nabytí právní moci tohoto příkazu převodem z účtu na účet Města ...........................
O d ů v o d n ě n í
Na základě vyhodnocení shromážděných podkladů : Usnesení o předání věci dle věcné a místní příslušnosti - list č. 1, Oznámení přestupku Policie České republiky, Krajského ředitelství policie xx, Obvodní oddělení oo (dále jen PČR OO oo), č.j.: KRPK-  v listu 2-14, (list č. 2 – Obsahu spisu a Oznámení přestupku, č. 3 a 4– Oznámení o skutečnostech nasvědčujících spáchání trestného činu, č. 5 –Plná moc sepsaná mezi p. P. a Mgr. Bc. J. Lng, včetně kupní smlouvy mezi p. Z a p. B, č. 6 – Plnomocenství mezi p. Z a p.
B, č. 7 – Kupní smlouva mezi p. P a p. Z, č. 8 až 11 - Prodejní smlouva mezi p. B a p. P, včetně Úředního záznamu o podání vysvětlení – B, č. 12 až 14– Výzvy k uhrazení určené částky), Výpis z Centrálního registru vozidel - karta vozidla Škoda Fabia, spz 12345 / původní spz ....../ - list č. 15, Výpis z registru obyvatel k osobě – B - list č. 16 a Výpis z evidenční karty – B.
- z oznámení o podezření ze spáchání přestupku od Policie České republiky, Krajské ředitelství policie kraje, Obvodní oddělení ooo ze dne 12.5.2022, č.j.:kprk  vyplývá, že dne 10.6.2022 zdejší správní orgán obdržel podezření ze spáchání přestupku dle ustanovení § 83 odst. 1 písm. b) zákona o podmínkách
provozu vozidel na pozemních komunikacích na podezřelého B, nar. kterého se tento měl dopustit porušením ustanovení § 8 odst. 2 písm. a) zákona o podmínkách provozu vozidel na pozemních
komunikacích tím, že jako vlastník osobního automobilu tovární značky Škoda Fabia, VIN: ............., spz ......... ve stanovené lhůtě do 10 pracovních dnů ode dne převodu vlastnického práva k tomuto vozidlu nepožádal příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností o zápis změny vlastníka těchto vozidel. Předmětné podezření bylo zjištěno v souvislosti s trestním řízením při prověřování věci pod č.j.KRPK................, -kupní smlouva ze dne 7.1.2022 prokazuje, že p. Z uvedený osobní automobil
prodal p. B a tímto dnem tak došlo k převodu vlastnického práva k tomuto vozidlu z p. Z na p. B. Skutečnost, že došlo k prodeji vozidla tov. zn. Škoda Fabia, spz ......... na nového majitele p. B dokládá Kupní smlouva ze dne 7.1.2022 – list č. 11 spisu, Plnomocenství – č. listu 6 / která byla opatřena ověřovací doložkou pro legalizaci/ a výpověď samotného p. B – viz. listy č. 10 a 11 spisu,
- výpis z centrálního registru vozidel - karta vozidla potvrzuje, že posledním evidovaným vlastníkem a provozovatelem vozidla Škoda Fabia, .........................., spz
............, je od 19.5.2022 Krajské ředitelství policie .............., .................., kdy od 17.8.20xx do 19.5.2022 byla vlastníkem a provozovatelem vozidla p. P.
Dne 11.4.2022 byly původní spz ............ skartovány a dne 19.5.2022 došlo ke změně vlastníka/provozovatele vozidla a to na základě rozsudku Okresního soudu v Chebu, pod č.j.
............... ze dne 8.3.2022, s nabytím právní moci dne 9.3.2022 – trest propadnutí věci –                    ..........................B..........................
vozidlo propadlo státu a je tedy opatřeno novou spz ...........,.
« Poslední změna: 26 Ledna 2023, 23:55:30 od bruno »
IP zaznamenána

Lafayette

 • stálý člen 30kmh.cz
 • *
 • Příspěvků: 1 066
  • Zobrazit profil
Re:Přepsání vozidla full verze :)
« Odpověď #1 kdy: 22 Července 2022, 22:50:08 »

Ufffff...
IP zaznamenána

johncreek

 • stálý člen 30kmh.cz
 • *
 • Příspěvků: 1 446
  • Zobrazit profil
Re:Přepsání vozidla full verze :)
« Odpověď #2 kdy: 23 Července 2022, 00:19:27 »

Vaše stylistika a snaha o zpřehlednění a stručné vystihnutí problému připomíná pokus o tvorbu nějaké substitučně transpoziční kryptografické šifry.

Na druhou stranu, příběh o podvodné koupi zlata jsem z toho pochopil a je pro mne do budoucna poučný ;D :-[
IP zaznamenána
Všechny moje rady a tvrzení berte s rezervou. Jsem pouze nadšenec, nikoliv právník/advokát.

hh

 • hard core 30kmh.cz
 • ****
 • Příspěvků: 6 199
  • Zobrazit profil
Re:Přepsání vozidla full verze :)
« Odpověď #3 kdy: 23 Července 2022, 04:46:15 »

Vynechám všechny vedlejší příběhy - abychom se někam dostali. Proti příkazu podejte odpor. V nejhorším případě to bude +1000 Kč za náklady řízení, proti pokutě 3000 Kč a s přihlédnutím k šancím na její odvrácení jde o rozumný risk. Abych byl úplně transparentní, přiznávám, že okrajovou motivací k doporučení jít do řízení je i škodolibost z toho, jak s vámi ti úředníci budou muset komunikovat.

Při analýze případu budu vycházet primárně z příkazu, na vaše vlastní vyprávění se moc spolehnout nedá. Pokud jde o anonymizované osoby, p. B. jste předpokládám vy, p. Z je slušný ošumtělý pán, se kterým jste 7. 1. 2022 chtěl kšeftovat se zlatem a skončilo to sepisem kupní smlouvy na Fabii. p. P. by mohla být původní majitelka. Na jednom místě příkazu se objevuje nějaká nová osoba p. H. (... tímto dnem tak došlo k převodu vlastnického práva k tomuto vozidlu z p. Z na p. H. ...). To jste se ukliknul vy a v originále je na tomto místě vaše jméno, nebo tam má nějakou blbost úřad?

Úřad dále odkazuje na "Plná moc sepsaná mezi p. P. a Mgr. Bc. J. Lng", která by snad měla mít nějakou souvislost s kupní smlouvou mezi vámi a panem Z (bez spisu si moc nedovedu představit, jak vypadá "plná moc mezi A a B včetně kupní smlouvy mezi X a Y - tj. 4 různé osoby). Dále úřad vycházel z "prodejní smlouva p. B. a p. P" - to má být ta smlouva, kterou jste to údajně prodal původní majitelce p. B.? Mají též k dispozici nějaké vaše podání vysvětlení (předpokládám poskytnuté fízlům s naivní představou, že vám nějak pomůžou nebo aspoň ochrání vaše nově nabyté auto).

Pro další taktiku je docela podstatné, jak to bylo s tím údajným následným prodejem původní majitelce. Jak jste ji vůbec zjistil (bez auta i dokladů) - díky tomu oznámení na PČR? Ta smlouva je reálná - opravdu jste s p. P. uzavřel obchod a získal nějaké plnění? Nebo to je fake?

Další klíčová věc, kterou ale z dostupných podkladů nelze určit, je zda jste se vůbec stal vlastníkem toho auta. Auto bylo registrované na P, pan Z ho patrně měl nabýt nějakou smlouvou mezi P a Z. Tu jste viděl? Prokázal vám Z nějak své vlastnictví? Píšete, že Z je v insolvenci - není tak zdaleka jisté, zda vůbec mohl volně se svým majetkem nakládat (mohlo by to mít vliv jak na koupi auta od P, tak na prodej vám). Dále podle vašeho popisu jste sice uzavřeli smlouvu, ale nedošlo k předání vozidla (ani dokladů, klíčů atp.), tedy prodávající nesplnil základní povinnost plynoucí mu z kupní smlouvy. Měli jste v té smlouvě ujednáno něco o okamžiku přechodu vlastnického práva?

Další pozoruhodná okolnost je pak to, že vozidlo se později (ale ne s velkým časovým odstupem od vaší "koupě") stalo předmětem trestu propadnutí věci. Podle infosoudu návrh na potrestání v této věci byl soudu doručen 17.2.2022, předtím muselo nějaký čas běžet zkrácené přípravné řízení vedené PČR a státním zástupcem. Být vámi bych si ten trestní příkaz opatřil, pro váš případ může skoro libovolná informace z daného řízení být relevantní - proti komu to řízení bylo vedeno, proč, a v neposlední řadě, uložil-li soud trest propadnutí věci, musel mít postaveno na jisto, komu patřilo. Vzhledem k časové blízkosti se nedá vyloučit ani to, že už v době prodeje auta vám bylo auto předmětem nějakých trestněprávních úkonů, tedy další potenciální důvod, proč by ta smlouva nemusela být platná.

Jako obranu proti obvinění z nepřepsání auta toho můžete použít víc (a až na výjimky ani nevadí, provedete-li "kobercový nálet", ať si úřad něco vybere). Pro případ, že jste to auto fakt koupil, a trváte i na tom, že jste ho následně prodal p. P., je základním argumentem to, co už jsem psal - koupí vám sice vznikla povinnost přepis provést, ale neuplynula lhůta. A prodejem p. P. ta povinnost fakticky zanikla, protože shodou okolností se faktický stav dostal do souladu s registrem (není tu ani žádný "bývalý vlastník" ve smyslu toho, kdo je zapsán v RV ale vlastníkem už není, ani "nový vlastník", který to má přesně naopak, není tedy ani co přepisovat). Ještě jednodušší by bylo říct, že vzhledem k tomu, že vám Z odmítl předat auto, doklady i klíčky, že jste obratem od smlouvy odstoupil. Bohužel tohle se vylučuje s tou vaší verzí o následném prodeji p. P., kterou jste už podle všeho operoval na PČR. Dalším argumentem může být, že jste se vůbec vlastníkem nestal (ale to nevíme jistě, viz výše). Šlo by to i přes váš cizokrajný status (že jako nerezident jste auto na sebe přihlásit nemohl, plánoval jste ho vyvézt a zaregistrovat v DE, a na to ZPPPK žádné lhůty nestanoví). Šlo by argumentovat i absentujícím materiálním aspektem.

Doporučil bych ale s argumentací nespěchat, procesně k tomu ani není důvod. Součástí odporu to být nemusí, pak bude na tahu úřad. Vy mezitím můžete opatřit chybějící informace.
IP zaznamenána

bruno

 • Příspěvků: 55
  • Zobrazit profil
Re:Přepsání vozidla full verze :)
« Odpověď #4 kdy: 23 Července 2022, 07:46:50 »

Dekuji - odpor podaný, datovkou a ve lhůtě.
   - Nová osoba H je B - pouhý "nedomaz/ukliknutí". Tu plnou moc jsem neviděl ani já při nahlédnutí do spisu - tudíž netuším, co je jejím obsahem.
- Ano - fízlové mají poskytnuté moje další vysvětlení, kde jsem vše řekl podle pravdy.
Celkem se divili, že moje slova potvrzuje nejenom kupní smlouva, následně pak prodejní smlouva paní P ale i výpis z google maps a výber odpovídající částky ten den a hodinu z bankomatu. I otázku proč jsem tak "důsledný" jsem jim zodpověděl - že i díky nim :) 

- Google maps a polohu mám zapnutou nonstop a vyplácí se to, peníze při podobných transakcích vybírám stále až těsně před, téměř nikdy nechodím s větší hotovostí.

-   Následný prodej majitelce... : já se na sociálních sítích snažil velice intenzivně spojit s panem Z. Místo něj se mi ozvala původní majitelka, zapsaná i v registru. A já - jelikož jsem už tušil, že se nepřepsáním rýsuje průser v sankci až 50 000 korun tak  jsem jí předmětné vozidlo prodal a volil cestu "nejmenšího odporu".  Měl jsem za to, a stále mám, že na přepis vozidla jsem měl 10 dní, prodal jsem ho v 9-tý den vlastnictví - tudíž přepsat jsem ho nebyl povinen a v rámci 10 denní lhůty jsem s ním mohl udělat cokoliv, co není zákonem zakázáno. Já ho prodal - a prodané vozidlo už nejde na sebe napsat, a nejde napsat už ani zpětne - tam se to v zákoně bije, ale já ho netvořil. Dle mně tam  chybí - ...přepsat NEJPOZDĚJI DO 10 prac dní............ Tím, že je tam do 10 dní vzniká tohle vákuum, hm ?
/není to FAKE, prodal, dostal jsem peníze, podepsali jsme kupní smlouvu, ověřil si její totožnost dle OP, byli svědkové, telefonovali jsme si, psali cez sms a messenger a v neposledné řadě - je ji vidět na kamerách u mně doma :) "

- Od pana Z jsem viděl smlouvu mezi P a Z, viděl jsem doklady od vozidla, malý i velký TP, STK a EK platná - nebyl důvod nevěřit, jestli auto existuje nebo ne. Moje obrovská chyba, že jsem si všechny doklady v tu ránu nevzal k sobě, ještě před tím, než jsem mu odevzdal peníze - ale jak jsem psal, působil celkově slušným dojmem, a šlo o zlato, ne o auto.....V tomhle jsem udělal obrovskou pitomost, co už. Z mi dokonce i podal vysvětlení toho, proč auto nepřepsal - prý byl v insolvenci, kterou už ale mezitím zaplatil - neověřoval jsem si to. Jeho  Insolvence skončila 5.10.2021 zrušením schváleného oddlužení....
- Neměli jsme v té smlouvě ujednáno nic  o okamžiku přechodu vlastnického práva.

Z Vaší odpovědi - ""  Další pozoruhodná okolnost je pak to, že vozidlo se později (ale ne s velkým časovým odstupem od vaší "koupě") stalo předmětem trestu propadnutí věci. Podle infosoudu návrh na potrestání v této věci byl soudu doručen 17.2.2022, předtím muselo nějaký čas běžet zkrácené přípravné řízení vedené PČR a státním zástupcem. Být vámi bych si ten trestní příkaz opatřil, pro váš případ může skoro libovolná informace z daného řízení být relevantní - proti komu to řízení bylo vedeno, proč, a v neposlední řadě, uložil-li soud trest propadnutí věci, musel mít postaveno na jisto, komu patřilo. Vzhledem k časové blízkosti se nedá vyloučit ani to, že už v době prodeje auta vám bylo auto předmětem nějakých trestněprávních úkonů, tedy další potenciální důvod, proč by ta smlouva nemusela být platná.- "" n e v í m    j a k  se k předmětnému dostat a velice by mi pomohla rada i v tomhle.
Děkuji za pomoc. B :)

*** napadla mne ješte jedna věc. Zatím hypoteticky.  Auto jsem panu Z ten samý den daroval. Je to jednostranný úkon, dar z mé strany. Neozval se, byl nekontaktní - tak jsem auto následně prodal paní P ?...............Dar nemusí být písemnou formou, a nikdo se mne dodnes na tohle neptal. .........

Závěrem ještě. Celou tuhle agendu bych tak jak doteď vše ostatní  položil na stůl právníkovi. Bohužel jsem na tom momentálně finančně tak, že nemám ani korunu navíc - neplánované výdavky, prakticky bankrot jedné firmičky, selhání dvou větších dlužníků - prostě se toho nakopilo naráz tolik, že budu rád, když to ustojím. Taky faktor, že abych obhájil 3000 zaplatil bych právníkovi 7000 není hezká vyhlídka - ale už z principu mne tahle pokuta extra sere. Nejsem si vědom sebemenšího pochybení za které by mi měla hrozit pokuta až 50k - a to díky bohu, že jsem to nepřehnal cez firmu, a měl zápis za přestupek. Každý Čech by se na to možno vykašlal - při žádosti o občanství ale hraje roli sebemenší maličkost, a cokoliv může naklonit misku vah. A záleží jenom a jenom na vůli úředníka, jak se rozhodne.
Dekuji moc.
IP zaznamenána

alo.is

 • Příspěvků: 721
  • Zobrazit profil
Re:Přepsání vozidla full verze :)
« Odpověď #5 kdy: 23 Července 2022, 10:33:10 »

Co mě na tom šokuje, že když soud rozhodl o propadnutí věci - tedy toho auta, že auto tím získala policie. To se takhle opravdu děje? Že policie chytne řidiče se zákazem řízení a soud za to policii daruje jeho auto, které ani nemusí být napsané v registru vozidel na chyceného řidiče?
« Poslední změna: 23 Července 2022, 10:37:02 od alo.is »
IP zaznamenána

bruno

 • Příspěvků: 55
  • Zobrazit profil
Re:Přepsání vozidla full verze :)
« Odpověď #6 kdy: 23 Července 2022, 11:10:25 »

netuším za co auto zhabali.
Nemůžu se k rozsudku dostat - takže nevím kdy a kvůli čemu začalo řízení. Je dokonce možné, že ho zhabali "mně, jako novému majiteli" , víc ale pravděpodobné bude, že ho prodal i skrze třeba předběžnému opatření a tím spáchal další trestní čin.
IP zaznamenána

alo.is

 • Příspěvků: 721
  • Zobrazit profil
Re:Přepsání vozidla full verze :)
« Odpověď #7 kdy: 23 Července 2022, 11:18:34 »

No podle vámi poskytnutých informací jsem si celkový průběh domyslel tak, že policajti chytili pana Z při řízení auta, a měl zákaz řízení, takže s ním proběhlo nějaké trestní řízení a v rámci toho trestního řízení soud rozhodl o propadnutí auta, kteté pan Z řídil a auto tak obdržela do svého vlastnictví policie, neboť je teď zapsána v registru vozidel jako vlastník. V průběhu toho trestniho řízení vyšlo najevo, že zúčastněné osoby paní P, pan Z a pan B (vlastníci) neprovedli přepis vozidla v registru vozidel, tak policie ty tři vlastníky oznámila správním orgánům, každého z nich asi zvlášť tomu správnímu orgánu, který je místně příslušný podle místa bydliště osoby?
« Poslední změna: 23 Července 2022, 11:33:01 od alo.is »
IP zaznamenána

bruno

 • Příspěvků: 55
  • Zobrazit profil
Re:Přepsání vozidla full verze :)
« Odpověď #8 kdy: 23 Července 2022, 12:42:40 »

rozumítě částečně správne.
Místne příslušný jsem možná skrze povolení k přechodnému pobytu v Klatovech - to nevím, trvalé bydlište mám v DE.
Ano - paní P nepřevedla na pana Z - prý z důvodu insolvence. Neřeším, že tím oba dva poškodili i veřitele a porušili vedomě zákon.....
Pan Z prodal auto mně - a já neměl absolutně žádnou šanci ho na sebe přihlásit - neměl jsem klíče, doklady, neměl jsem ani možnost vykonat EK která je základem pro přepis vozidla. To vše je součástí spisu - i tak já dostal pokutu nejvyšší.
Mám za to, že jsem 10 denní lhůtu prac dní  na přepis vozidla nepromarnil. V 9 obyč  den jsem auto prodal a tady je to, kde hledám legální možnost se vyvinit nejenom z pokuty ale taky ze zápisu v přestupcích. Mám lhůtu 10 pracv dní na přepis, nic mi ale nebrání auto počas této lhůty prodat. Lhůta běží  i po prodeji dál - 9vers10 dní - ale já pak už ani ve lhůtě nemůžu na sebe přepsat vozidlo, kterého nejsem majitelem.
Zákon mi sice dává povinnosti - ale zároveň mi přikazuje udělat něco, proti čemu se nemám jak legálně bránit. Já učinil vše co bylo v mých silách a možnostech - aktivně jsem původního majitele hledal, vyzýval jsem PCR k zabránění zcizení vozidla - ale fakt si při nejlepší vůli nedokážu představit, že přijdu na ODI s cárem papíru, který se jeví jako kupní smlouva a na jeho základě - bez EK, bez dokladú, bez auta, bez klíčků na mne jako na nového majitele někdo napíše auto a tím splním to co mi zákon přikazuje. Navíc faktor - neuhrazené pokuty na vozidle, kvůli čemu pravděpodobně i bylo skonfiskováno.
Navíc - ta pokuta je šílená. Řeknu to z osobního pohledu - ta pokuta je 1/6 odškodného, které dostal můj neuletilý synza to, že mu jiný řidič zabil tetu a babičku - to jen tak pomimo. Ale i tím chci poukázat a bránit se absolutně nepřiměřenou sankcí za přestupek. A hrozilo a stále hrozí 50 000 - jelikož tady vstupuje ješte nejenom faktor Já od Z, ale taky Já prodal P.
IP zaznamenána

alo.is

 • Příspěvků: 721
  • Zobrazit profil
Re:Přepsání vozidla full verze :)
« Odpověď #9 kdy: 23 Července 2022, 15:44:06 »

No zákon nejspíš netrestá to, že nebyl proveden přepis vozidla do 10 dnů, ale přesněji že v té lhůtě nebyla podána žádost o změnu údajů v registru vozidel, tu žádost jsou povinni podat oba, prodávající i kupující, popř. může jeden z nich zplnomocnit druhého, pokud mu věří, že to podá, asi ho to ale nevyviní, když to zmocněný nepodal. Stačí tedy teoreticky k vyvinění podat žádost a mít potvrzení o jejím podání, i když bude zamítnuta.

Nelze se divit, že vám poslali automaticky příkaz, když mají ze spisu asi pouze informaci, že jste auto koupil a nebylo přepsáno na vás, pravděpodobně jim nikdo neposkytl informaci, že jste v té lhůtě 10 dnů stačil auto prodat tomu, kdo už byl v registru vozidel jako vlastník zapsán. Tak by jim to mělo být nyní nějak doloženo např. smlouvou, svědecky, apod., a měli by pak řízení zastavit, že se přestupek nestal. Nevidím v tom žádný problém. Máte smlouvu o prodeji? Nebo potvrdí jim paní P, že si od vás auto do 10 dnů koupila?
« Poslední změna: 23 Července 2022, 16:02:03 od alo.is »
IP zaznamenána

bruno

 • Příspěvků: 55
  • Zobrazit profil
Re:Přepsání vozidla full verze :)
« Odpověď #10 kdy: 23 Července 2022, 19:01:12 »

Smlouvu o prodeji paní P samozřejmě mám a je i součástí spisu. Sám správní úřad konstatuje, že tím, že jsem auto prodal původní majitelce dle rejstříku jsem  napravil právní stav................
Tady se to taky motá ale to už je mimo mně - ale úřad se mi ješte snaží namluvit, že i paní P po tom jak koupila auto ode mně měla požádat o změnu údajů - a to z paní P na sebe sama, na pani P. Do tohoto raději ani jebat nechci - protože to by nevymyslel ani Heller ve hlavě XXII.
Logicky prý měla požádat o změnu vlastníka ze sebe na sebe, jelikož já svou "povinnost" nesplnil
IP zaznamenána

alo.is

 • Příspěvků: 721
  • Zobrazit profil
Re:Přepsání vozidla full verze :)
« Odpověď #11 kdy: 23 Července 2022, 19:14:53 »

No v přikazu o tom ale nic není. A jak můžete vědět, že je to součástí spisu, když jste u správního orgánu ani nahlížet do spisu nebyl?
« Poslední změna: 23 Července 2022, 19:17:21 od alo.is »
IP zaznamenána

bruno

 • Příspěvků: 55
  • Zobrazit profil
Re:Přepsání vozidla full verze :)
« Odpověď #12 kdy: 23 Července 2022, 19:45:34 »

do spisu jsem po vydání příkazu nahlížel, a mám z něj dokumentaci. Taky už u výslechu u PCR bylo tohle - že jsem auto prodal paní P - oznámeno.
Až do vydání příkazu jsem ani jen netušil, že se něco děje.
« Poslední změna: 23 Července 2022, 20:17:55 od bruno »
IP zaznamenána

alo.is

 • Příspěvků: 721
  • Zobrazit profil
Re:Přepsání vozidla full verze :)
« Odpověď #13 kdy: 24 Července 2022, 05:57:01 »

No a kde ve spisu tedy správní orgán konstatuje toto, když v příkazu to konstatováno není?

... Sám správní úřad konstatuje, že tím, že jsem auto prodal původní majitelce dle rejstříku jsem  napravil právní stav................

IP zaznamenána

bruno

 • Příspěvků: 55
  • Zobrazit profil
Re:Přepsání vozidla full verze :)
« Odpověď #14 kdy: 24 Července 2022, 11:38:28 »

je to na samostatném spisu, nemám odfoceno, ale není problém se v týdnu stavit a odfotit to.
IP zaznamenána
Stran: [1] 2 3 ... 5