30kmhcz

Prosíme přihlašte se nebo zaregistrujte.

Přihlašte se svým uživatelským jménem a heslem.
Pokročilé vyhledávání  

Novinky:

>>DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: ČTOU TO TADY JAK ÚŘEDNÍCI, TAK POLICIE. Neuvádějte nic, podle čeho by protistrana mohla dovodit, o jaký případ se jedná. Jak na to? Pojďte >>sem<<.

Zobrazit příspěvky

Tato sekce Vám umožňuje zobrazit všechny příspěvky tohoto uživatele. Prosím uvědomte si, že můžete vidět příspěvky pouze z oblastí Vám přístupných.

Témata - hh

Stran: [1] 2
2
Pokud by měl někdo přebytek volného času a aktivistické choutky, doporučuji k prostudování aktuální velkou novelu ZPPK z dílny MD, která byla 18.7.2022 prezentována jako revize bodového systému a vypuštěna do mezirezortního připomínkového řízení.

Celý matroš (včetně připomínek) lze najít v eKLEPu https://apps.odok.cz/veklep-detail?pid=ALBSCGFL5VG1 (případně lze vyhledat podle č.j. předkladatele MD-22483/2022-510/2). Jako obvykle je tam plno detailů, o kterých nepadlo ve veřejném prostoru ani slovo, a logicky se na to teď jako supi slétají všechny úřady, které se o různé dílčí "upgrady" pokoušejí cestou připomínek. Další kolo pak samozřejmě bude v PSP.

Já momentálně nemám prostor to detailně sledovat, ale při letmém prolistování tam vidím plno zásahů do "sprdelních" § 125f,g,h. Např. má být zatočeno s optimalizací přes společné řízení (tak, že sloučit lze jen věci zastavené/odložené v jednom měsíci, a navíc u společného řízení má být strop pokuty nikoliv 1.5násobek horní sazby, ale 4x u FO resp. 8x u PO). MHMP cestou připomínky zkouší "ošetřit" opatření proti bonzautíčkům, a určitě tam toho bude mnohem víc.

3
Pl. ÚS 114/2020 ze dne 9. 11. 2021

Sice zamítavý nález, ale s dílčími zajímavými myšlenkami. Původní vlastník prodá auto a předá ho novému včetně dokladů a plné moci k zařízení převodu. Nový vlastník se na to vykašle, s autem páchá sprdelizovatelné přestupky, neuzavře POV, provozuje bez TK, případně ho pošle dál do oběhu. Původnímu vlastníkovi a s ohledem na zápis v registru pořád provozovateli chodí nejrůznější pozdravy od orgánů napříč republikou, nový vlastník je nekontaktní, a když chce původní vlastník míček aspoň částečně přehrát na úřady a řešit to novým postupem dle § 8a ZPPPK, pošle ho registr do háje, že nedoložil čerstvý protokol o evidenční kontrole.

Jde o naprostou klasiku, na fóru mnohokrát probíranou, včetně konkrétních řešených případů. Způsob, jak to uchopil ÚS (a též NSS v řízení o související kasační stížnosti), není překvapivý, ale komukoliv, kdo stále má nějaké iluze, doporučuju přečíst. Asi nejvtipnější mi přišla tato argumentační linie - podle navrhujícího soudu nemá EK ani POV nic společného s vlastnictvím k vozu, tedy je-li cílem, aby evidence v RV odpovídala realitě, nedává smysl blokovat uvedení zápisu do souladu s realitou požadováním nesouvisejících podkladů. Na to NSS kontruje (bod 7 nálezu), že RV má i jiné stejně důležité cíle, např. to, aby byla provozována jen vozidla splňující technické podmínky a s uzavřeným POV (bohužel už nevysvětluje, jak přesně odmítnutí zápisu skutečného vlastníka přispěje k tomu, aby ten nepojištěný vrak dál nejezdil po silnicích).

Nicméně nález i přes zamítnutí má nějakou přidanou hodnotu. Jednak celou problematiku nesoučinnosti vůči registru sice trochu tendenčně, ale docela přehledně shrnuje - včetně různých alternativních cest k nápravě, které nelze vyčíst ze zákona (např. přepis nezávisle na § 8 a 8a ZPPPK na základě rozsudku civilního soudu o určení vlastnictví). Další věc, která mi připadá jako novum, je názor, že žádosti dle § 8a musí předcházet neúspěšná žádost dle § 8 ZPPPK. Nějaký následný soud tohle posunul ještě dál a ve vztahu ke sprdeli odmítnul uznat podání žádosti jako liberační důvod, protože daný provozovatel sice žádost podal, ale soud mu ji omlátil o hlavu s tím, že to bylo hned po převodu, a po zamítnutí už ji znovu nepodal. Tedy že to, co podal, byla jen žádost dle § 8 a ty liberační účinky že má až žádost podle § 8a, kterou ale provozovatel nepodal. Celé mi to přijde jako totální z prstu vycucaná hovadina, ale na druhou stranu, když už se někdo do té situace dostane, tak jestli podá jednu nebo 2 žádosti není zas takový rozdíl. Podstatné je, že z argumentace ÚS v zásadě plyne, že by ta žádost podle § 8a měla proti sprdeli fungovat, a to i v případě, že bude zamítnuta a nepovede ke změně v registru (srov. zejména bod 40).

5
Zajímavé články z internetu / Registr vozidel = jen prkotiny
« kdy: 25 Března 2020, 13:50:27 »
babišDNES: U registru vozidel v Brně stály fronty. Lidé řeší prkotiny, reaguje vedoucí

Již zde linkováno v poradně, ale tato část stojí za citaci:

„Na úřadě se má konat tak, aby nedocházelo k ohrožení zdraví zaměstnanců. Za těchto okolností nelze očekávat, že všechny ty, co nerespektují zákaz vycházení a přichází doslova s prkotinami, vpustíme do haly, budou se tu mačkat desítky osob a budou otevřeny všechny přepážky,“ konstatoval Prudil.

Odvolává se rovněž na nařízení, že se mají vyřizovat jen neodkladné úřední záležitosti. „Prakticky jsem nenalezl, co by do této kategorie za registr mělo spadat,“ podotýká vedoucí.


Tedy sám vedoucí registru vozidel (nomen omen) Prudil si o jím řízené agendě myslí, že to jsou výhradně prkotiny. Že je na to navázaná odpovědnost (sprdelem počínaje, řízením/provozováním vozidla, které má identifikaci v rozporu s registrem konče) s pokutami pro fyzické osoby až 5 mega ho asi netrápí, nebo to pro něj je taky prkotina ...

6
Zajímavé články z internetu / Cena za disent
« kdy: 12 Února 2020, 14:48:41 »
Předpokládám, že odkazovat zde na Pecinu, je do značné míry redundantní, ale tohle je i pro otrlého poměrně silná káva. Kdo nechce ztrácet čas kontextem a analýzami popíračské scény, koukněte rovnou na stranu 7 odst. 3 tohoto veledíla.

Kdyby někdo nevěděl, co si má o sobě myslet, když jako obviněný z dopravního přestupku využívá svá (zatím ještě stále alespoň formálně přiznaná) práva, tak teď už to díky MV víte ...

7
Kdo dnes ještě nezvracel, zkuste aktuální Události a komentáře. Promarněný čas a ekonomické ztráty v řádech miliard korun ročně. I to jsou důsledky rozkopaných silnic v Česku. Proč jsou navíc často při uzavírkách instalovány radary úsekového měření rychlosti? Téma pro dvojici poslanců z podvýboru pro dopravu Zuzanu Ožanovou (ANO) a Lukáše Černohorského (Piráti). Doplní je také místostarosta Říčan David Michalička, mluvit s ním budeme o zkušenostech s intenzivní instalací radarů ve městě, které si prý místní pochvalují.

https://www.ceskatelevize.cz/porady/1096898594-udalosti-komentare/219411000370806/

P. S. Netuším, jak to dopadlo, zvládnul jsem sledovat jen do zmínky o pracovní pozici „projektového manažera úsekového měření“.

9
https://www.lidovky.cz/tok-zvazuje-konec-vladniho-angazma-rozhodne-se-do-konce-tydne-pue-/zpravy-domov.aspx?c=A180516_072416_ln_domov_ele

Zbývá dořešit, zda jeho zdejší přezdívka ulpí na Ťokovi osobně, nebo se přidrží ministerského křesla.

10
Rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 6. 8. 2010 sp. zn. 2 A 5/2010

Právní věta: Jednání žalobce, kterým porušil ust. § 24 odst. 6 vyhl. č. 243/2001 Sb. ohledně materiálu, z kterého může být registrační značka vyrobena, nesplňuje materiální znaky přestupku, protože jednáním žalobce nebyla nikterak ztížena identifikace jeho motorového vozidla a tudíž, že by tímto jednáním žalobce porušil či ohrozil zájem společnosti.

Vkládám celý anonymizovaný text, protože rozsudek není v databázi NSS a nenašel jsem ho ani v jiných volně dostupných zdrojích.

Městský soud v Praze rozhodl předsedou senátu Mgr. Jiřím Tichým jako samosoudcem ve věci žalobce: J. K., narozen xxx, bytem xxx, zastoupeného Mgr. S. H., bytem xxx proti žalovanému: Ministerstvo dopravy ČR, se sídlem Praha 1, nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, o zrušení rozhodnutí Ministerstva dopravy ČR ze dne 16.2.2010, č.j. 51/2010-160-SPR/3, takto:

I. Rozhodnutí Ministerstva dopravy ČR ze dne 16.2.2010, č.j. 51/2010-160-SPR/3 se zrušuje a věc se vrací k dalšímu řízení.

II. Žalovaný je povinen zaplatit žalobci k rukám Mgr. S. H., bytem xxx náklady řízení ve výši 2000,-Kč do 30 dnů od právní moci tohoto rozsudku.


O d ů v o d n ě n í

Žalobce se domáhal zrušení rozhodnutí Ministerstva dopravy ze dne 16.2.2010, č.j. 51/2010-160-SPR/3, kterým bylo změněno rozhodnutí prvoinstančního správního orgánu Magistrátu hl.m. Prahy ze dne 11.9.2009, č.j. MHMP-605827/2009-Hnm, pokud se týká kvalifikace přestupku, kterého se měl dopustit dle ust. § 22 odst. 1 písm. a) bod 2 zák.č. 200/90 Sb. na přestupek dle ust. § 22 odst. 1 písm. a) bod 1 zák. č. 200/90 Sb. a v ostatních bodech bylo toto rozhodnutí potvrzeno, neboť napadené rozhodnutí považoval za nezákonné. Namítal především, že poté, co mu byla odcizena registrační značka osobního automobilu Ford Mondeo xxx nechal si vyrobit registrační značku ve stejné velikosti a stejného typu písma, a kterou pak instaloval na místo, kde byla instalována původní značka, která mu byla odcizena. Toto jednání však nemělo za následek ztíženou identifikaci motorového vozidla. Připustil sice, že poté, co mu byla odcizena registrační značka, tuto skutečnost oznámil Policií ČR, nevyžádal si však vystavení řádné registrační značky editovaným výrobcem ale pouze si nechal vyrobit byť z jiného materiálu stejného rozměru registrační značku se stejným typem písma a velikostí, kterou instaloval pak na místo, kde byla původní značka, která mu byla odcizena. Tím však nikterak neztížil identifikaci svého motorového vozidla. Nemohlo se tedy jednat o případ, kdy byla užívaná jiná registrační značka, než která byla vozu přidělena popř., že by vozidlo bylo užíváno bez registrační značky. Zároveň odkazoval na pojem přestupků dle ust. § 2 odst. 1 zák. č. 200/90 Sb., neboť dle něho svým jednáním neporušil nebo neohrozil zájem společnosti, a tím dle něho nebyla naplněna materiální stránka přestupku. Poukazoval, že vozidlo jím řízené splnilo veškeré podmínky pro provoz na pozemních komunikacích, neboť od odcizení registrační značky vozidlo prošlo státní technickou kontrolou, ve které bylo uznáno jako způsobilé provozu. Dále poukazoval na rozdíl mezi přestupkem a jiným správním deliktem, který na rozdíl od přestupku též v ust. § 2 odst. 1 zák. č. 200/90 Sb. uvádí. V tomto směru namítal, že jeho jednání nemohlo být v rozporu s ust. § 7 odst. 2 a § 38 odst. 1 písm. f) zák. č. 56/2001 Sb., neboť jeho vozidlo splnilo podmínky pro provoz na pozemních komunikacích dle ust. § 36 odst. 1 tohoto zákona, neboť provozu na pozemních komunikacích bylo technicky způsobilé již tím, že prošlo státní technickou kontrolou. Jednalo se tedy o technicky způsobilé vozidlo dle ust. § 37 písm. a) až d) zák. č. 56/2001 Sb. Uváděl, že nebyl pozměněn žádný z identifikátorů vozidla, neboť identifikátor v pravém slova smyslu jsou čísla a písmena uvedené na tabulce registrační značky, nikoliv tabulka sama.

Žalovaný navrhoval zamítnutí žaloby tím, že dle ust. § 24 odst. 3 vyhl. č. 244/2001 Sb. jsou všechny druhy tabulek registrační značky vyrobeny ze slitin lehkých kovů. Dle ust. § 24 odst. 6 téže vyhlášky je pak podklad všech tabulek registrační značky vyrobený ze slitin lehkých kovů je reflexního provedení a je opatřen ochrannými prvky, pro potřeby řádné identifikace vozidla v případě, pokud řidič se dopustí přestupku či trestného činu. Nelze tedy připustit užití jako registrační značky tabulky, která vlastnosti registrační značky dle ust. § 24 odst. 6 vyhl. č. 243/2001 Sb. nemá. Nelze tedy vyrobit plastovou tabulku registrační značky, a následně jí umístit na vozidlo, přestože není sporu o tom, že na vozidle žalobce byla umístěna registrační značka stejné velikosti a textu, která byla vozidlu přidělena. Pokud žalobce odkazuje na metodické stanovisko žalovaného ze dne 10.9.2008 č.j. 754/2008-160-OST/1 pak na základě tohoto stanoviska je na uvážení příslušného správního orgánu po zhodnocení důkazů k posouzení, do jaké míry byla identifikace vozidla ztížena či znemožněna. K takovému případu je nutno přistupovat individuálně a je nutno posuzovat míru zavinění ve vztahu k protiprávnímu jednání a zvážit otázku, zda řidič zajistil alespoň provizorním způsobem možnost identifikace vozidla a jeho následného chování ve vztahu k zajištění nápravy vadného stavu. V daném případě však žalobce vědomě vyvolal trvalý protiprávní akt, kdy řešil odcizení registrační značky vozidla instalováním registrační značky z jiného materiálu byť stejného rozměru a stejné velikosti písmen a číslic umístěné na místě odcizené registrační značky. Nesouhlasil též s názorem žalobce, který ze svého jednání dle ust. § 2 odst. 1 zák. č. 200/90 Sb. vyvozuje, že v jeho případě se nejednalo o přestupek ale o jiný správní delikt, neboť základním rozlišením mezi správním deliktem a přestupkem je ten, že přestupků mohou se dopustit pouze fyzické osoby, naproti tomu správního deliktu pouze osoby právnické. Správním deliktem fyzických osob je nutno rozumět např. pořádkové nebo disciplinární delikty, kde fyzické osoby odpovídají za své chování i v případě, pokud se nejedná o přestupky dle disciplinárních řádů. Tvrzení žalobce se svým jednáním dopustil jiného správního deliktu dle ust. § 83 odst. 1 zák. č. 56/2001 Sb. je nepatřičné, neboť jednání žalobce, které bylo kvalifikováno jako přestupek proti bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích dle ust. § 22 odst. 1 písm. a) bod 1 zák. č. 200/90 Sb., neboť zák. č. 56/2001 Sb. v § 83 odst. 1 písm. b),d),c) zák. č. 56/2001 Sb. stanoví pro správní delikt splnění podmínek provozu vozidel na pozemních komunikacích, tedy jednání odlišného od jednání žalobce, který byl kvalifikován jako přestupek dle ust. § 22 odst. 1 písm. a) bod 1 zák. č. 200/90 Sb. Nesouhlasil i s tím, že by jednání žalobce postrádalo porušení či ohrožení zájmu společnosti, což je materiální podmínkou přestupku dle ust. § 2 odst. 1 zák. č. 200/90 Sb., neboť v případě jeho jednání ohrožení zájmu společnosti je nutné spatřovat především v tom, že řídil vozidlo, u něhož důsledku zanedbání vlastní povinnosti požádat si o vydání nové tabulky registrační značky, s nahrazenou registrační značkou stejného rozměru umístěnou sice ve stejném místě avšak z jiného materiálu, který mohl za určitých okolností ztížit identifikaci vozidla a tím ohrozit ochranu bezpečnosti silničního provozu. Pokud pak žalovaný namítal, že napadené rozhodnutí postrádá přesný popis skutků tak, aby nebyl zaměnitelný s jiným jednáním tvoří řízení odvolacího správního orgánu, a řízení prvoinstančního správního orgánu jednání kontinuální (jednotné) řízení. V daném případě žalobce řídil motorové vozidlo, na němž byla umístěna jiná tabulka registrační značky, než která byla vozidlu přidělena po dobu téměř dvou let. Toto jednání kvalifikované jaké přestupek spáchal žalobce po celou dobu a na všech místech, kde se s automobilem octnul.

Na vyjádření žalovaného reagoval žalobce replikou ze dne 10.4.2010 tak, že starší registrační značky, které jsou nadále na vozech umístěny, a které byly jím přiděleny nejsou opatřeny reflexní vrstvou ve smyslu ust. § 24 odst. 6 vyhl. č. 243/2001 Sb. Dále poukazoval na rozdíl mezi řidičem a provozovatele motorového vozidla dle zák. č. 361/2000 Sb. a na to, že ust. § 22 odst. 1 písm. a) bod 1 zák. č. 200/90 Sb. vykládá žalovaný extenzivním způsobem a odkazoval na ust. § 77 téhož zákona, dle kterého výrok v rozhodnutí o přestupku, z nímž je obviněný z přestupku uznán vinným, musí obsahovat též popisu skutku s označením místa a času jeho spáchání.

Z rozhodnutí Ministerstva dopravy ze dne 16.2.2010, č.j. 51/2010-160-SPR/3 bylo zjištěno, že tímto rozhodnutím na základě odvolání žalobce proti rozhodnutí prvoinstančního správního orgánu Magistrátu hl. m. Prahy ze dne 11.9.2009, č.j. MHMP-605827/2009-Hnm rozhodnutí prvoinstančního správního orgánu změněno, pokud se týká kvalifikace spáchaného přestupku dle ust. § 22 odst. 1 písm. a) bod 2 zák. č. 200/90 Sb. na přestupek dle ust. § 20 odst. 1 písm. a) bod 1 zák. č. 200/90 Sb., kterého se dopustil tím, že řídil vozidlo, jehož registrační značka byla upravena. V odůvodnění odvolací správní orgán uvedl, že jedna ze základních povinností řidiče dle zák. č. 361/2000 Sb. v ust. § 5 odst. 1 písm. a) je užít k jízdě vozidlo, které splňuje technické podmínky stanovené zvláštním právním předpisem. Tímto předpisem, je vyhl. č. 243/2001 Sb., která v ust. § 24 stanoví, že všechny druhy tabulek registračních značek jsou vyrobeny z lehkých slitin, kovů a v ust. § 28 odst. 1 téže vyhlášky, že tabulku registrační značky umístí vlastník nebo provozovatel vozidla do místa určeného konstrukčním řešením vozidla tak, aby při běžném provozu na pozemních komunikacích nedošlo k jeho ztrátě. Ve správním řízení bylo prokázáno, že žalobce vědomě užil v provozu vozidlo, na kterém v rozporu se zvláštním právním předpisem (vyhl. č. 243/2001 Sb.) na přední části motorového vozidla umístil registrační značku vyrobenou z umělé hmoty. Jak sám žalobce uvedl, tuto značku měl instalovanou na motorovém vozidle od dubna roku 2007 nejméně do 5.3.2009. Z toho důvodu neobstojí tvrzení žalobce, že o tomto jednání nevěděl a že ho proto nelze považovat za přestupek.

Z rozhodnutí Magistrátu hlavního města Prahy ze dne 11.9.2009, č.j. MHMP-302971/2009-Hnm bylo zjištěno, že tímto rozhodnutím byl žalobce uznán vinen tím, že řídil vozidlo, jehož tabulka registrační značky byla upravena, čímž spáchal přestupek proti bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích dle ust. § 22 odst. 1 písm. a) bod 2 zák. č. 200/90 Sb. a dle ust. § 22 odst. 7 téhož zákona mu byla uložena pokuta ve výši 7000,-Kč a zákaz činnosti spočívající v zákazu řízení motorových vozidel všeho druhu po dobu 6 měsíců. V odůvodnění je pak uvedeno, že žalobce jakožto řidič motorového vozidla svým jednáním porušil povinnosti řidiče vyplývající z ust. § 5 odst. 1 písm. a) zák. č. 361/2000 Sb., kdy provozoval motorové vozidlo s neoriginální registrační značkou, čímž se dopustil přestupku, který byl kvalifikován dle ust. § 22 odst. 1 písm. a) bod 2 zák. č. 200/90 Sb. Pokuta mu pak byla vyměřena v zákonném rozpětí sazby dle ust. § 22 odst. 7 zák. č. 200/90 Sb., dle kterého lze uložit pokutu ve výši 5000,-Kč až 10000,-Kč a zákaz činnosti od 6 měsíců do 1 roku.

11
Jestli by náš oblíbenec neměl usilovat o cenu pro nejlepšího ministra dopravy na planetě nebo tak něco ...

http://ekonomika.idnes.cz/icz-bude-dal-provozovat-registr-vozidel-fdl-/eko-doprava.aspx?c=A170218_000617_eko-doprava_suj

12
Rozsudky NSS a ÚS / NSS si hraje na Ústavní soud
« kdy: 15 Července 2016, 10:40:49 »
Tak tu máme „konkurenci“ v podání NSS k běžícímu řízení před ÚS - ve věci 6 As 73/2016 byla do databáze NSS vložena tato právní věta:

Ustanovení § 10 odst. 3, resp. § 125f zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, o odpovědnosti provozovatele vozidla, založené na objektivní odpovědnosti s možností liberace, za správní delikt spočívající v nezajištění, „aby při užití vozidla na pozemní komunikaci byly dodržovány povinnosti řidiče a pravidla provozu na pozemních komunikacích stanovená tímto zákonem“ (např. za neoprávněné zastavení nebo stání), není v rozporu s čl. 6 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod, resp. s čl. 39 a čl. 40 Listiny základních práv a svobod, konkrétně s ústavní garancí principu presumpce neviny, práva nevypovídat a nebýt nucen k sebeobviňování.

Je čerstvé, anonymizovaný rozsudek v systému ještě není, ale patrně to bude výživné čtení. Stay tuned!

Stran: [1] 2