30kmhcz

Prosíme přihlašte se nebo zaregistrujte.

Přihlašte se svým uživatelským jménem a heslem.
Pokročilé vyhledávání  

Novinky:

>>DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: ČTOU TO TADY JAK ÚŘEDNÍCI, TAK POLICIE. Neuvádějte nic, podle čeho by protistrana mohla dovodit, o jaký případ se jedná. Jak na to? Pojďte >>sem<<.

Zobrazit příspěvky

Tato sekce Vám umožňuje zobrazit všechny příspěvky tohoto uživatele. Prosím uvědomte si, že můžete vidět příspěvky pouze z oblastí Vám přístupných.

Příspěvky - hh

Stran: [1] 2 3 ... 379
1
V pondělí 10. mu přišlo do DS oznámení a on si ho hned ten den vyzvedl...
Čímž si nejspíš dobu, po kterou ještě bude držitelem ŘO, zkrátil o 10 dní. Ale nevadí, aspoň si bude o to lépe pamatovat, že chce-li získat nějaký čas, využít lhůty na doručování je to nejjednodušší, co se dá dělat, a v součtu to může být nezanedbatelné.

Lhůta je 5denní, 17. podá blanketní námitku s žádost o vyžádání všech relevantních bloků do spisu a následné umožnění nahlédnutí emailem. 24. pošle to samé datovkou.
Ano, námitky podat 17. (tj. ještě ve lhůtě 5 pracovních dní dle § 123c(3) ZPPK, kterou pak podání námitek dle § 123f(4) "přeruší", což je takový lehce zavádějící právní termit, znamená to restartuje, tj. po nabytí právní moci rozhodnutí o námitkách lhůta 5 pracovních dní na odevzdání ŘP a pozbytí ŘO poběží znovu celá). S tím podáním prostým mailem a pak potvrzením datovkou opatrně, jednou to projde, ale pokud by se z toho stal systém, tj. poslední den lhůty učinit podání nepodepsaným mailem a pak poslední den 5denní lhůty potvrdit datovkou, mohl by SO začít rozvíjet teorie o zneužití práva na základě toho, že přece podateli nic nebránilo podat to rovnou přes DS (srov. NSS 9 As 34/2015-25, je to Kocourkovina, kde nebylo uznáno podání učiněné prostým e-mailem a potvrzené poštou podanou v Libanonu, jedním z argumentů bylo, že zmocněnec disponoval uznávaným el. podpisem).

2
Potřebuji poradit - ostatní / Re:Re:Radar v dědině
« kdy: 12 Června 2024, 14:29:18 »
Tak je to jednoduché. Pan Fogyn zde poznamenal: "Raději budu hulvátem, než špatně radícím debilem...." Nakonec zvládl být obojí.

Pane lake, poslední varování. Prosím zdržte se těchto ad hominem útoků. Pokud někdo má jiný názor než vy, byť třeba úplně chybný/hloupý/nesmyslný, bohatě stačí to jednou, maximálně 2x (v reakci na případnou protiargumentaci) napsat a jít dál, není zároveň nutné oponenta setřít, urazit a neúnavně diskutovat až do okamžiku, kdy úplně všichni uznají, že jen a jen vy jste pozřel Šalamounovo lejno a vše víte správně.

Nebudete-li to respektovat, začnou příspěvky, které nepřinášejí nic nového, bez varování mizet, pokud jejich počet přesáhne kritickou mez, obdržíte k profilu nálepku. Styl, kterým se projevujete na jiných fórech, vám zde nebudeme tolerovat. Pokud se vám to nelíbí, nikdo vás nenutí sem psát.

-- HH

3
Pokud jde jen o získání trochu času, je to snadné. Tzv. "vybodování" dorazí od úřadu jako tzv. oznámení od dosažení 12 bodů, kde je zároveň výzva k odevzdání ŘP a poučení, že k pozbytí ŘO dojde 5 pracovních dní od doručení oznámení. Nepíšete, zda toto už přišlo, nebo to teprve očekáváte.

Pokud přišlo, podejte námitky proti zaznamenaným bodům. Klidně pro začátek tzv. blanketně, a proti všem záznamům, ze kterých je těch 12 bodů složeno (celý výčet bude v tom oznámení, podle vašeho popisu by tam měly být skutky z 2.6. a 3.6. a něco staršího). Pozor, je na to velmi krátká lhůta, musíte námitky podat v průběhu těch 5 pracovních dní od doručení oznámení, aby to mělo odkladný účinek, tj. ideálně obratem.

Pokud zatím nepřišlo, necelé 2 týdny získáte využitím celé úložní doby (tj. nebrat od pošťačky, vyzvednout na poště nebo z DS poslední den). Opět ale pozor na lhůty, 10. den je doručeno fikcí a pak běží těch 5 pracovních dní na podání námitek, takže nespoléhat na následné vhození do schránky, to by mohlo být pozdě.

O námitkách se vede standardní správní řízení a vydává rozhodnutí, takže i kdyby byly zcela jalové, mělo by proběhnout doplnění blanketu (nebo odstranění nějakých jiných vad), výzva k vyjádření k podkladům, vydání rozhodnutí a celé odvolací řízení. Času lze získat celkem dost. Samozřejmě ideální by bylo najít něco, na čem by to šlo uhrát i věcně, ale to dost záleží na tom, jak vypadají ty podkladové bloky (příkazy na místě), pokud fízli neudělali nějakou školáckou chybu, velké šance tam nebudou.

4
Potřebuji poradit - rychlost / Re:Radar v dědině
« kdy: 11 Června 2024, 11:50:10 »
Tak mě napadlo - až mě provozovatel napráská a budu pozván k podání vysvětlení, lze tam říct, že chci nejdřív prostudovat spis a vyjádřím se do x dnů? Nebo toto lze udělat jen u ÚJ?
Má s tím někdo zkušenost?
Diskusi k tomuto jsem oddělil do samostatného vlákna https://www.30kmh.cz/index.php?topic=13547.0

5
Jiné / Re:[WIN] Přepis motorky bez malého TP
« kdy: 07 Května 2024, 14:23:19 »
Prasárna je především motorku koupit a nepřepsat. První volbou by mělo být řešení 1, není nutné se osobně potkávat ani nemusí původní majitel nic dělat, v podstatě by stačilo, aby vzal na vědomí, že provedete řešení 2. Netuším, co je na tom tak komplikované, jestli dotyčný zmizel někde v amazonské džungli či něco na ten způsob, ale pokud je skutečně nedostupný/nekontaktní, řešení 2 sice není nic, co by měl civilizovaný gentleman běžně provádět, ale v daném kontextu to je morálně v pořádku, nikomu nevzniká žádná újma, a dokonce i kdyby se na to přišlo, nic moc nehrozí (soukromoprávní PM není veřejnou listinou, ani když je opatřena vidimovanými podpisy, úřad, kterému bude prezentována, pojmově nelze uvést v omyl tak, aby to zakládalo odpovědnost za podvod a podobné delikty, kde je uvedení v omyl definičním znakem, a vůči zmocniteli se nedopouštíte ničeho, co by ho poškodilo, naopak zjevně je v souladu s jeho vůlí, aby k přepisu došlo, tedy i případné překročení zástupčího oprávnění není problém).

6
Potřebuji poradit - vedení správního řízení / Re:K rozkladu
« kdy: 03 Května 2024, 20:01:53 »
Aha, tedy ten "rozklad" je pouze vaše označení čehosi, čím jste na pravomocné rozhodnutí reagoval. Podáno na kraj, jestli a jak ten na to sám reagoval nevíme, ale přezkum podle všeho neprovedl a předal to na MD. Tam vaše podání vyhodnotili (patrně správně) jako podnět k přezkumu a rozhodli se přezkum neprovést s tím, že detaily vám nesdělí vzhledem k tomu, že mají za to, že ve spisu založená PM se na přezkumné řízení (a patrně i jiné opravné prostředky) nevztahuje.

Tedy pokud jde o můj text výše, padá varianta odvolání proti zastavení přezkumného řízení, protože žádné přezkumné řízení ani u SO2 ani u MD zahájeno nebylo. Jinak vše platí - lhůtu na správní žalobu jste prošvihnul a žádná reálná varianta, jak tento problém obejít, AFAIK neexistuje. Ostatní platí - můžete zkusit podnět k přezkumu znovu, obnovu řízení, podnět k šetření k VOP s návrhem na podání žaloby ve veřejném zájmu, podnět k podání žaloby ve veřejném zájmu k NSZ. Ale ještě před tím by to chtělo opatřit si novou PM od účastníka řízení, která buď splní náležitosti k tomu, aby mohla fungovat jako tzv. generální PM, nebo bude formulovaná tak, aby nebylo pochyb, že se i na ty mimořádné opravné prostředky, soudní přezkum a vše další, co případně budete zkoušet, výslovně vztahuje. Jinak to dopadne stejně jako u toho MD - dispozitivní úkony odmítnou kvůli nedostatku aktivní legitimace, poděkují za podněty a nic víc vám jako třetí osobě nesdělí.

7
Potřebuji poradit - vedení správního řízení / Re:K rozkladu
« kdy: 03 Května 2024, 17:24:21 »
Správní organi prvního stupně - vinen.
SO2 - potvrdil.
Podané obratem 01/2024 návrh na přezkumne řízení.
To bylo 27.04.2024 zamítnuto.
Existuje ještě nějaký opravný prostředek nebo je to definitivně konec hry ?
Pokud máte zhruba v lednu 2024 řádně doručené a pravomocné rozhodnutí a nepodal jste správní žalobu, máte nejspíš smůlu. Přihodím pár obecných/teoretických informací, ale vytýkám před závorku, že je to v daném případě nejspíš jen chytání se stébla tonoucím.

- Záleží, jak přesně podnět k přezkumu byl "zamítnut". Pravděpodobnější varianta je, že vůbec přezkum nezahajovali a jen vás o tom vyrozuměli. Pokud by náhodou přezkumné řízení bylo zahájeno ale následně zastaveno s tím, že k porušení zákona nedošlo, lze proti zastavení podat řádné odvolání/rozklad, což by mělo být uvedeno i v poučení (pozor na lhůtu!).

- Přezkum standardně provádí nadřízený SO orgánu, který rozhodoval v posledním stupni. Pokud SO1 je obec, SO2 kraj, vychází to na nějaké ministerstvo či jiný ústřední SO (v dopravních věcech typicky MD). Za určitých podmínek může přezkum provést i SO2. Je tedy otázka, kam jste ten podnět podat a jestli si udělal kolečko přes oba úřady, v jejichž pravomoci by bylo předmětné rozhodnutí zrušit. Podnět lze podat znovu, s vylepšenou argumentací (reagující na dosavadní stanovisko SO),  případně ho cílit na druhý z obou příslušných orgánů než ten první, může předcházet i nějaká "dělostřelecká příprava", viz dále.

- Kromě přezkumu lze podat i žádost o obnovu řízení (případně podnět k tomu, aby obnova byla provedena ex offo ve veřejném zájmu). Dost pravděpodobně narazíte na prošvihnuté subjektivní lhůty a další formální překážky, ale nic to nestojí, zkusit se to dá.

- Pokud SO i tak odmítne některý z mimořádných opravných prostředků aktivovat, jediná možnost, jak to ještě posunout k soudu, je tzv. žaloba ve veřejném zájmu, ke které je aktivně legitimován jednak VOP (ombudsman), jednak nejvyšší státní zástupce. Posunutím k VOP v zásadě není co zkazit tak jako tak, nejsou-li vaše námitky úplně jalové, často už samotný zájem o věc z kanceláře VOP může zafungovat jako motivace pro SO, aby se věcí seriózně zabýval a přestal to válcovat na sílu. Prudit NSZ je z hlediska efektivity asi ztráta času, ale máte-li to jako formu zábavy nebo zkrátka neřešíte cenu vlastního času a nevadí vám, že budete za exota, opět platí, že učiněním příslušného podnětu není co zkazit.

Rozkladné řízení vůbec nezajímalo, že SO1a2 posuzovali protisměrný úsek ani to, že provozovatel vozidla de juře neučinil ve věci žádné podání a to až do vydání rozhodnutí SO1.
Dekuji
Jaké "rozkladné řízení"? To jste si vymyslel, nebo tahle slova jsou skutečně v nějakém úředním úkonu souvisejícím s danou věcí? Pokud se ptáte obecně a neukazujete konkrétní dokumenty, je dost podstatné popsat procesní situaci naprosto přesně, nepojmenovávat nic vlastními slovy, neparafrázovat ... jinak nelze relevantně reagovat.

8
No a jak se tedy vyvíjí ta aktuální kauza. SO1 už rozhodl? Kdy?

9
Nedopravní tématika / Re:Vykopání nájemníka
« kdy: 22 Dubna 2024, 14:09:02 »
[...] matka uvažuje následovně: Dům s pozemkem dá synovi, přilehlé polnosti dceři a sama půjde někam pryč. Otázka zní, jak syn potom může dceru nejrychleji dostat z domu? Předpokládám, že vystěhovat věci do garáže a vyměnit zámky asi není to pravé.
Jde o povahu aktuálně řešených problémů. Pokud teď vlastní dům matka, převod vlastnictví na syna v zásadě neřeší nic ohledně toho, kdo a jak ten dům aktuálně užívá, jen to řešení přehazuje na syna.

Zcela konkrétně, pokud bude vlastnictví převedeno na syna a dcera bude nadále užívat dům bez titulu, standardním řešením je žaloba na vyklizení. Tím, co obvykle brání vykopat (bývalého) nájemníka svépomocí, je trestněprávní ochrana domovní svobody, což by v tomto případě společně užívaného domu v rámci rodiny nemuselo být až tak žhavé (když nic jiného, mohly by orgány zůstat v důkazní nouzi ohledně toho, kdo konkrétně její věci do garáže odnesl). Každopádně žaloby rodičů na vystěhování z mama-hotelu dospělých dětí, ke kterým už nemají vyživovací povinnost, nejsou nic neobvyklého.

Mohu-li si dovolit pár obecných rad, pokud to jen trochu jde, je lepší to vyřešit v rámci rodiny nějak civilizovaně. Také pokud je ve hře dělení majetku, je rozhodně lepší, aby si to vyřešila matka, resp. ten, kdo relevantní majetek zatím drží, a aby to bylo použito jako páka k tomu, aby se všichni podvolili domluvenému řešení, protože by jinak taky nemuseli dostat nic ... Nechat to na dětech, ať si to vyřeší mezi sebou, je trochu útěk od zodpovědnosti, ale pokud vzhledem k okolnostem není jiná cesta, tak je asi nejlepší hodit to na toho nejrozumějšího, ale dát mu zároveň do ruky všechny trumfy. Tedy zde např. na syna přepsat i to, co má ve finále získat nebo z toho nějak profitovat dcera, pak to hledání dohody půjde rozhodně snáz.

10
Fogyn, Lafayette +1

Klíčovým bodem stanoviska (původně matně paradoxně z pera někoho z MV, nikoliv MD), podle kterého orgány stání za zákazem sprdelizují, je argument a fortiori, tedy že značení má nějakou vnitřní logiku, a pokud je někam na PK zakázáno vjíždět, tím spíš je tam zakázáno i parkovat (tedy že by bylo absurdní kromě zákazu vjezdu montovat redundantně ještě B29 nebo nějakou zónu). To ale skutečně na situace, kdy řidič užije PK a poruší zákaz vjezdu pouze k tomu, aby se dostal na nějaké místo mimo PK, už nejde vztáhnout, protože tam už se to ani s pomocí výše uvedené berličky nevejde do § 125f(2)(a).

K věci samotné - pokud by problém byl chodník a zákaz jeho užití dle § 53 odst. 2 ZPPK, tak tam se píše, že kromě chodců nesmí chodník nikdo užít, pokud není v tomto zákoně stanoveno jinak. A z komentářů a dalších textů lze dohledat, že za tím "stanoveno jinak" se schovávají i lehce překvapivé věci jako přejetí toho chodníku za účelem vjezdu/výjezdu na místo mimo PK § 5(2(g), § 23, užití chodníku k vyložení/naložení nákladu, nelze-li to udělat mimo PK § 52(7), užití chodníku invalidou § 67 atd. atp. Zrovna ten § 52 o nákladu by na vaši situaci pasoval, kdyby tam nebyla ta explicitní zákazová značka.

11
Neboli podle mě je teď věc ve stavu odvolání u SO2 (rozhodnutí o zamítnutí odvolání bylo zrušeno právě tím rozsudkem NSS), takže neexistuje žádné rozhodnutí SO1 v právní moci, které mi uložilo zaplatit pokutu.
Takže podle mého SO1 nárok na pokutu nemá, tedy je možné po nich daňový přeplatek vymáhat.
Ano, neexistuje pravomocné rozhodnutí, je to zpátky v odvolacím řízení, takže vratitelný přeplatek vzniknul.

Vymáhání ale znamená ještě řadu formalit. Nelze jít rovnou za exekutorem nebo k soudu, jak výše padlo. Rozhodnutí NSS v tomto směru není vykonatelný titul (říká jen že ruší nějaké rozhodnutí, což se vykoná samo, ne že SO1 má něco někomu platit). Vykonatelné to bude asi jen ve vztahu k nákladům řízení (předpokládám, že nákladový výrok tam bude, když NSS sám rozhodl a nevracel to zpět k KS), ale ten bude směřovat na žalovaného, tj. SO2.

Nelze jít ani rovnou k soudu. K tomu civilnímu kvůli dělbě kompetencí, protože podle všeho nejde o soukromoprávní nárok z bezdůvodného obohacení či odpovědnosti za škodu, ale o veřejnoprávní poměr v režimu správy daní. Lze to dostat ke správnímu soudu, ale nejdřív je potřeba vygenerovat něco, do čeho by šlo dát žalobu. DŘ nabízí několik cest, ta asi nejpřímější a nejjednodušší je podat proti postupu správce daně námitku podle § 159 DŘ. V textu námitky se polopaticky popíše, v čem je problém, tedy primárně že správce daně v zákonné lhůtě přeplatek nevrátil, a pokud snad shledal nějaké důvody pro nevyhovění žádosti, žadatele o tom nevyrozuměl. O této námitce musí orgán už klasicky formálně rozhodnout a pokud by to bylo negativní, lze do toho podat správní žalobu proti rozhodnutí, pokud by i námitku ignoroval, lze žalovat na nečinnost (IIRC už není nutné uplatnit extra opatření proti nečinnosti, protože podle § 159 DŘ sama ta námitka může sloužit k odstranění nečinnosti, ale to by bylo třeba ověřit, není to můj běžný čálek kávy).

UPDATE: Ještě koukám do DŘ, a podle § 155(3) by teoreticky mohl úřad tu platbu zadržovat s tím, že je to platba na nepravomocné rozhodnutí. Ale to předbíháme, nejdřív je nutné prolomit to, že úřad vůbec nijak nereaguje, a k tomu je výše navrhovaná námitka ten správný nástroj.

12
Záleží, jak přesně NSS rozhodl. Pokud pouze zrušil předchozí zamítavý rozsudek krajského soudu, tak původní správní rozhodnutí nikdy nebylo zrušeno (a pokud žádný ze soudů nepřiznal odkladný účinek, tak ani dočasně suspendováno). Musíte počkat, jak řízení u KS dopadne. Pokud ale NSS spor sám rozhodl postupem dle § 110(2) SŘS a předmětné rozhodnutí zrušil, můžete se do nich pustit.

13
Pokud to nevyplynulo z kontextu, byla to nadsázka. Když už tu filozofujeme, idealisti budou zklamaní, ale IMHO je to otázka míry, já si obecně taky myslím, že každý má v zásadě právo zrakvit se jak uzná za vhodné, třeba při nějakém adrenalinovém sportu, nebo konzumací kosteleckých uzenin. Na druhou stranu, že stát nastavuje nějaké pobídky, které v důsledku mají jeho poddané chránit před sebou samými, se ankapistům, libertariánům a dalším cvokům nemusí líbit, ale tak to zkrátka na světě chodí už hodně dlouho a ještě dlouho bude. Tedy z praktického hlediska to není otázka ano/ne, ale právě míry a formy. Existují explicitní zákazy (drogy, jedy), negativní ekonomické incentivy (daně z neřestí), asi by se našly i nějaké pozitivní. A třeba to tzv. zdravotní pojištění, kdyby bylo opravdu pojištěním a ne daní, by teoreticky mohlo zahrnovat nejen malus za ježdění bez pásů či držbu ŘO skupiny A, ale třeba by časem každý mohl mít biologický pas jako vrcholoví sportovci, ze kterého by se pak vypočítávalo pojistné. Nebo tu je reálný příklad z nedávného covidového šílenství, kde vláda dostala nápad zakázat provoz lyžařských areálů, aby ty zlomené hnáty a otřesy mozků neubíraly kapacitu kovidáriím.

V tomto kontextu mi povinné pásy, helmy atp. přijdou docela v pohodě ...

14
Poutani by melo byt na uvazeni kazdeho z nas.. taky jezdim obcas bez pasu, kdyz popojizdim nekam treba 500m-1km.. a je to jen ciste moje zodpovednost, mozna blbost.
Já tedy rozhodně nejsem žádný velký zastánce nanny state, ale dokud tito "zodpovědní" jedinci poté, co se v zrakví víc, než by v případě připoutání bylo nutné, hodlají čerpat veřejným pojištěním hrazenou zdravotní péči, invalidní důchody a další benefity, tak mi vůbec nevadí, že jsou pásy povinné. Pobídky k dodržování by se daly poladit, místo tupé represe cestou zbytkového přestupku bych zavedl, že jízda bez pásu bude vstupem třeba na rok (při recidivě na víc) do exkluzivního klubu "nepoutačů", kteří si pak budou solidárně platit úrazové pojištění. Výše příspěvků se určí pojistnou matematikou tak, aby ten systém jako celek byl na černé nule.

15
Ke konkrétnímu dotazu, záleží, o co přesně jde. Pokud je to něco, kde se vyžaduje úředně ověřený podpis či vyšší forma, skutečně nemusí stačit zaslání DS a/nebo s uznávaným el. podpisem. Vzhledem k indiciím (notář, plná moc) hádám, že by se mohlo jednat o § 441 odst. 2 o. z., tedy že u notáře se pořizuje nějaká veřejná listina a má-li vás u toho někdo zastoupit, potřebuje PM s ověřeným podpisem.

Obecně. El. podpis je v zásadě rovnocenný prostému vlastnoručnímu podpisu (čl. 25 nařízení eIDAS, §§ 5-7 zák. 297/2016 Sb.). Pokud právní předpis vyžaduje vyšší standard (úřední ověření, veřejnou listinu, nějakou formu dosvědčení ve zvláštních případech typu pořízení závěti atp.), bez dalšího elektronický podpis nestačí. Nějaké průlomy do toho byly, tuším např. u žádostí o vydání voličského průkazu, ale nic, co by mělo potenciál ke zobecnění, že by uznávaný el. podpis byl univerzálně rovnocenný úředně ověřenému podpisu. Ono tedy upřímně, kdybych byl osvícený diktátor a zákonodárce, asi bych revidoval situace, kde se úřední ověření vyžaduje, v řadě případů, zejména jedná-li se o úkony vůči veřejné správě, by se určitě našlo elegantnější řešení, ale úplně narovnat el. podpis s úředním ověřením mi nepřijde vůbec rozumné. El. podpis má sice některé garance na podstatně vyšší úrovni, než ten vlastnoruční (bez přístupu k prostředku obsahujícímu klíč prakticky nelze zfalšovat, nelze dodatečně modifikovat podepsaný dokument), ale taky svá rizika, zejména že může být snadné, aby se toho klíče/prostředku někdo zmocnil, případně podstrčil k podpisu něco jiného, než se podepisující domnívá, že podepisuje.

U DS je zase problém v tom, že se rozlišuje jednání vůči OVM a tzv. poštovní datové zprávy, tj. zprávy posílané "horizontálně" mezi osobami v soukromoprávním styku. Tzv. fikce podpisu platí jen pro úkony vůči OVM, toho se týká i to stanovisko ombudsmana. Aby to nebylo tak jednoduché, zrovna notář je zvláštní případ, který může fungovat v obou režimech, takže bez znalosti detailů opravdu těžko říct. Obecně je fikce podpisu v DS paskvil, má-li někdo uznávaný el. podpis, tak vyjma situací, kdy jde o cílenou procesní taktiku, bych všechno posílané přes DS podepisoval. Sice bude v řadě případů ten podpis redundantní, ale není třeba pokaždé přemýšlet nad povahou úkonu, typem schránky příjemce, způsobech jednání u PO ...

Stran: [1] 2 3 ... 379