30kmhcz

Prosíme přihlašte se nebo zaregistrujte.

Přihlašte se svým uživatelským jménem a heslem.
Pokročilé vyhledávání  

Novinky:

>>DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: ČTOU TO TADY JAK ÚŘEDNÍCI, TAK POLICIE. Neuvádějte nic, podle čeho by protistrana mohla dovodit, o jaký případ se jedná. Jak na to? Pojďte >>sem<<.

Stran: 1 ... 5 6 [7]

Autor Téma: [WIN] Brno: Nabonzovaný motorkář  (Přečteno 11720 krát)

Číkus

 • hard core 30kmh.cz
 • ****
 • Příspěvků: 6 142
  • Zobrazit profil
Re:[WIN] Brno: Nabonzovaný motorkář
« Odpověď #90 kdy: 29 Března 2021, 01:39:02 »

Vyjádření Žalobce ke kasační stížnosti Žalovaného připraveno k odeslání dne 30.03.2021. Za případné připomínky nebo návrhy budu rád.

Věc: Vyjádření Žalobce ke kasační stížnosti Žalovaného

Přílohy: dle textu Vyjádření

Vážený soude!

Žalobce navrhuje, aby soud vyzval Žalovaného k uhrazení soudního poplatku, neboť projednávaná věc nesplňuje podmínky pro osvobození od poplatkové povinnosti dle § 11 odst. 2 písm. b) zák. č. 549/1991 Sb. o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, jelikož se nejedná o spor týkající  se výkonu státní správy, nýbrž naopak nevýkonu, kdy žalovaný byl v rozporu se zákonem zcela nečinný a žádnou státní správu nevykonával.

Žalobce souhlasí s tvrzením Žalovaného, že správní orgán není státní zkušebnou právní patologie, ale bohužel musí konstatovat, že se tak Žalovaný dlouhodobě chová. Žalovaný opakovaně porušuje zákon a zkouší, co mu projde u nadřízeného správního orgánu (a soudů) a také trpělivost slušných občanů (v tomto případě Žalobce). V tomto případě soustavně a systematicky šikanuje Žalobce a dokonce jej i okradl.

Žalobce si dovolí krátkou rekapitulaci:

Žalovaný dne 06.11.2019 vydal příkaz č.j. ODSČ-14626/19-14 (Žalobci doručeno dne 18.11.2019), kterým nepravomocně uložil Žalobci pokutu 1500 Kč. Tento příkaz byl vydán v rozporu se zákonem, neboť Žalovaný neměl k dispozici žádný důkaz. Žalovaný se tímto pokusil okrást Žalobce.

Důkazy:
Příkaz č.j. ODSČ-14626/19-14
Rozhodnutí č.j. JMK 125088/2020

Proti tomuto příkazu podal Žalobce včasný a přípustný odpor, takže příkaz nikdy nenabyl právní moci.

Důkazy:
Usnesení Krajského soudu v Brně č.j. 62 A 151/2020-51

I pokud by odpor neobsahoval vlastnoruční podpis, jak tvrdí Žalovaný, byl Žalovaný povinen Žalobce k doplnění podpisu vyzvat. Žalovaný však postupoval v rozporu se zákonem a k doplnění odporu nevyzval.

Důkazy:
§ 37 odst. 3 správního řádu
obsahem správního (a soudního) spisu

Přestože příkaz č.j. ODSČ-14626/19-14 nikdy nenabyl právní moci, Žalovaný v rozporu se zákonem vydal exekuční příkaz č.j. MMB/0369449/2020 a Žalobce okradl.

Důkazy:
Exekuční příkaz č.j.  MMB/0369449/2020

I pokud by odpor podán nebyl (jakože byl!), příkaz č.j. ODSČ-14626/19-14 byl zrušen rozhodnutím č.j. JMK 125088/2020. Proti tomuto rozhodnutí nebylo oprávněnou osobou podáno včasné odvolání, rozhodnutí tedy nabylo právní moci marným uplynutím lhůty pro odvolání. I v takovém případě  je pak zřejmé, že Žalovaný byl nečinný.

Důkazy:
Rozhodnutí č.j. 4875/2020-160-SPR/9

Přesto však Žalovaný lhal, že rozhodnutí  č.j. JMK 125088/2020 nenabylo právní moci z důvodu podaného odvolání není pravomocné a ukradené peníze odmítal vrátit.

Důkazy:
Přípis č.j. MMB/0484391/2020

Když Žalovaný viděl, že mu už skutečně teče do bot, vydal „shodou okolností“ den před nařízeným soudním jednáním usnesení č.j. ODSČ-14626/19, kterým celé protiprávně vedené správní řízení zastavil a ještě měl tu drzost tvrdit, že vydání tohoto usnesení nemělo žádnou souvislost s nečinnostní žalobou, což by mu neuvěřil nikdo příčetný.

Důkazy:
Soudním spisem; Žalobce případně na výzvu soudu doplní audiozáznam soudního jednání

Vzhledem k výše uvedenému považuje Žalobce tvrzení Žalovaného ohledně nějaké smyšlené šikany ze strany Žalobce za neuvěřitelnou drzost, hodnou tak možná lázeňské veverky. Žalovaný po celou dobu správního a následně i soudního řízení porušoval jeden zákon za druhým, choval se k Žalobci šikanózně a celé to završil okradením Žalobce.

Žalobce musí zmínit, že ukradenou částku již Žalovaný vrátil, nicméně opět „shodou okolností“ nějakým „omylem“ zapomněl připočítat zákonné úroky.

Důkazy:
Potvrzení o platbě

Žalobce navrhuje, aby soud vybral od Žalovaného soudní poplatek a následně kasační stížnost zamítl jako nedůvodnou.

Podepsán Žalobce, Číkus
IP zaznamenána

Číkus

 • hard core 30kmh.cz
 • ****
 • Příspěvků: 6 142
  • Zobrazit profil
Re:[WIN] Brno: Nabonzovaný motorkář
« Odpověď #91 kdy: 29 Března 2021, 17:40:11 »

Doručeno Rozhodnutí SO3, kterým se ruší rozhodnutí SO2, kterým byla zamítnuta žádost o obnovení řízení o uplatnění opatření proti nečinnosti. Mě to baví. :-)

Jen mi není jasné, co s tím má MHMP společného.
IP zaznamenána

Mršťa

 • hard core 30kmh.cz
 • ****
 • Příspěvků: 1 037
  • Zobrazit profil
Re:[WIN] Brno: Nabonzovaný motorkář
« Odpověď #92 kdy: 30 Března 2021, 16:39:41 »

Kripnerová řeší primárně pražské věci, přepisovala pražskej vzor a zapomněla to opravit.
IP zaznamenána

Číkus

 • hard core 30kmh.cz
 • ****
 • Příspěvků: 6 142
  • Zobrazit profil
Re:[WIN] Brno: Nabonzovaný motorkář
« Odpověď #93 kdy: 31 Března 2021, 00:12:44 »

Žádost o uplatnění opatření proti nečinnosti ve věci odvolání proti usnesení č.j. ODSČ-14626/19

Dne 11.02.2021 mi bylo doručeno usnesení č.j. ODSČ-14626/19, které vydal Magistrát města Brna jako správní orgán prvního stupně (dále také jen „SO1“). Proti tomuto usnesení jsem dne 26.02.2021 podal včasné a přípustné odvolání.

Od té doby Krajský úřad Jihomoravského kraje jako správní orgán druhého stupně (dále také jen „SO2“) stále nevydal rozhodnutí o odvolání, ačkoli mu § 71 správního řádu dává povinnost vydat rozhodnutí v zákonem stanovené lhůtě. SO2 tuto lhůtu nedodržel.

Tímto žádám o uplatnění opatření proti nečinnosti v této věci.
IP zaznamenána

Číkus

 • hard core 30kmh.cz
 • ****
 • Příspěvků: 6 142
  • Zobrazit profil
Re:[WIN] Brno: Nabonzovaný motorkář
« Odpověď #94 kdy: 06 Dubna 2021, 01:15:19 »

Tak jsem si byl cvičně nechat vystavit bodový výpis a najednou tam záznam o tomto přestupku není. Neměli by mne o takové zpětné manipulaci s kartou řidiče úřední paraziti vyrozumět?

edit: Pokud dobře čtu, tak smazat body mohou jen na základě námitky a musí o tom vyrozumět. Nabízí se je donutit chybu napravit a body zapsat do karty řidiče zpět. A až pak podat námitku a donutit je ty body opět smazat.

Pro MMB:

Reklamace
V kartě řidiče postrádám záznam o přestupku evidovaný pod ORP Brno pod č.j. P-19536/2019-HOL, podle čísla jednacího Městské policie města Brna MP-14597/13D-19 a čísla jednacího Magistrátu města Brna ODSČ-14626/19-14.
Kam tento záznam zmizel a na základě čeho? Okamžitě jej vraťte zpět a o nápravě mne obratem informujte! Jsem hrdý na svoje body!
IP zaznamenána

Schmebulock

 • stálý člen 30kmh.cz
 • *
 • Příspěvků: 72
  • Zobrazit profil
Re:[WIN] Brno: Nabonzovaný motorkář
« Odpověď #95 kdy: 06 Dubna 2021, 12:16:07 »

Ještě tam vidím § 123e odst. 2 písm. a): Řidiči se rovněž odečtou body, které mu byly zaznamenány na základě pravomocného rozhodnutí o přestupku nebo trestném činu po pravomocném zrušení tohoto rozhodnutí.
IP zaznamenána

hh

 • hard core 30kmh.cz
 • ****
 • Příspěvků: 5 438
  • Zobrazit profil
Re:[WIN] Brno: Nabonzovaný motorkář
« Odpověď #96 kdy: 06 Dubna 2021, 12:55:51 »

edit: Pokud dobře čtu, tak smazat body mohou jen na základě námitky a musí o tom vyrozumět. Nabízí se je donutit chybu napravit a body zapsat do karty řidiče zpět. A až pak podat námitku a donutit je ty body opět smazat.
Jsem líný to prohledávat, ale § 123f řeší postup SO v případě podání námitek, tedy formálně zakládá povinnost SO vést v případě podání námitek řízení o žádosti a o této žádosti řádně rozhodnout. Neplyne z toho (ani přímo, ani implicitně), že by o změně v evidenci nemohl úřad, který ji vede, rozhodnout i ex offo. Zejména má-li jít o opravu (tedy uvedení do stavu v souladu se zákonem) a zároveň je ta oprava ve prospěch jediné osoby, jejíž veřejných subjektivních práv se dotýká. Není-li pro takový postup základ přímo v ZPPK, asi by se s trochou kreativity našel v obecnějších předpisech (SprŘ, GDPR, možná i skrz právo na digitální služby ...).

Zda o změně musí být řidič vyrozuměn je jiná otázka, ale to je obecný deficit úpravy bodového systému (normálně se řidič nedozví ani o připsání bodů, nějaká notifikace se ze zákona snad posílá až při dosažení levelu, na kterém bezprostředně hrozí vybodování). Tohle už NSS kritizoval, ale obecný problém asi bude, že při absenci konkrétní zákonné úpravy by se dalo nevyrozumění o změně bodového konta považovat za nezákonný zásah jen v souvislosti s nějakou konkrétní újmou - typicky že kdyby řidič znal stav konta, jezdil by opatrněji a možná by nespáchal ten poslední přestupek, kterým se vybodoval (nebo když už spáchal, tak by pak nesouhlasil s příkazem na místě atp.). U odečtu si to moc nedovedu představit - vzít to naruby, tedy že řidič byl v omylu, že má víc bodů, a tak chudák musel jezdit předpisově, i když si mohl dovolit prasit, by asi neprošlo ;)
IP zaznamenána

Číkus

 • hard core 30kmh.cz
 • ****
 • Příspěvků: 6 142
  • Zobrazit profil
Re:[WIN] Brno: Nabonzovaný motorkář
« Odpověď #97 kdy: 28 Dubna 2021, 00:40:58 »

Odvolání proti usnesení o zastavení řízení bylo zamítnuto.

Uvažuji o námětu na přezkum ze dvou důvodů:
1. nebyl jsem vyzván k doplnění blanketního odvolání
2. usnesením č.j. ODSČ-14626/19 bylo řízení zastaveno z důvodu zániku odpovědnosti, ačkoli mělo být zastaveno z důvodu, že mi přestupek nebyl prokázán
IP zaznamenána

Číkus

 • hard core 30kmh.cz
 • ****
 • Příspěvků: 6 142
  • Zobrazit profil
Re:[WIN] Brno: Nabonzovaný motorkář
« Odpověď #98 kdy: 03 Května 2021, 23:21:34 »

Doručena replika žalovaného ohledně kasační stížnosti. Přiložena byla ještě vytištěná kopie tohoto vlákna na 24 stranách.

Úřední parazit Dočkal si asi pořádně nepřečetl § 104(2) SŘS (otázkou je, zda vůbec umí číst). I tak je jeho argumentace vskutku fascinující. :-)
IP zaznamenána
Stran: 1 ... 5 6 [7]