30kmhcz

Prosíme přihlašte se nebo zaregistrujte.

Přihlašte se svým uživatelským jménem a heslem.
Pokročilé vyhledávání  

Novinky:

>>DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: ČTOU TO TADY JAK ÚŘEDNÍCI, TAK POLICIE. Neuvádějte nic, podle čeho by protistrana mohla dovodit, o jaký případ se jedná. Jak na to? Pojďte >>sem<<.

Autor Téma: [LOST] Zadržení ŘP po odmítnutí dechové zkoušky  (Přečteno 9729 krát)

hh

 • hard core 30kmh.cz
 • ****
 • Příspěvků: 5 473
  • Zobrazit profil
Re:Zadržení ŘP po odmítnutí dechové zkoušky
« Odpověď #30 kdy: 13 Srpna 2019, 01:51:47 »

Imperfektní ustanovení to není, jeho porušení nějaké následky mít může. Moje poznámka směřovala k tomu, že pokud do spisu založené usnesení podepsané je, nebyl porušen § 69, ale § 72 (usnesení není samo o sobě vadné, originál má všechny náležitosti, ale je blbě oznámeno). To je vada řízení. Proti vadám řízení obecně není bezprostředně použitelný opravný prostředek (lze stížnost nebo neformální výzvu, např. k tomu, aby pokud vám chtěl SO uložit nějakou procesní povinnost usnesením, aby vám to usnesení nejdřív řádně oznámil).

Na vady řízení lze poukázat v opravných prostředcích proti rozhodnutí (primárně v odvolání, ale i následně např. ve správní žalobě). Pravidlo, které bohužel do značné míry umožňuje SO bez následků porušovat procesní předpisy, je v § 89(2) SprŘ, tedy není možné zrušit rozhodnutí pro vady řízení, které nemohly mít vliv na zákonnost či správnost rozhodnutí.

U nepodepsaného usnesení jsou 2 relevantní taktiky. Tvářit se, jako bych nic nedostal, tedy nedoplnit odvolání a pak proti výslednému rozhodnutí (presumptivně zamítnutí odvolání) brojit s tím, že kvůli vadě jste nedoplnil odvolání a to mohlo mít vliv na výsledné rozhodnutí. To s vlivem nikdo nezpochybní, ale to že jste dělal jako by nic nepřišlo může být posouzeno jako účelové.

Druhá možnost je prudit včas, tedy např. podat stížnost, či poděkovat za zaslání draftu usnesení s tím, že si stejně jako Bureš u auditu z Brusele počkáte, až bude přeloženo do českého jazyka, podepsáno a vám doručen stejnopis. To asi taky bude mít SO tendenci považovat za obstrukci, ale pokud to riskne, tak vaše šance rostou.
« Poslední změna: 13 Srpna 2019, 09:21:46 od hh »
IP zaznamenána

opas

 • hard core 30kmh.cz
 • ****
 • Příspěvků: 3 316
 • Carpe diem quam minimum credula postero.
  • Zobrazit profil
Re:Zadržení ŘP po odmítnutí dechové zkoušky
« Odpověď #31 kdy: 13 Srpna 2019, 09:00:58 »

Já bych napsal že jsem dostal nepodepsané rozhodnutí, nevím co to má znamenat proto z procesní opatrnosti podávám nepodepsané odvolání  8)
IP zaznamenána

Číkus

 • hard core 30kmh.cz
 • ****
 • Příspěvků: 6 332
  • Zobrazit profil
Re:Zadržení ŘP po odmítnutí dechové zkoušky
« Odpověď #32 kdy: 07 Října 2019, 19:06:26 »

Do datové schránky firmy, která je provozovatelem vozidla, kterým Pyrát boural přišlo vyrozumění. Pyrát je jediným členem představenstva a firma je tak ochotna spolupracovat.

Pokud by firma vyjádřila svůj záměr uplatnit nárok, získala by tak právo nahlížet do spisu? To by mohlo být výhodné, Pyrát by se tak mohl zprostředkovaně dostávat k obsahu spisu, aniž by mu vlastně bylo cokoli doručeno.

Zajímavé také je, že zmiňují pouze přestupek dle § 125c(1)k.

Také mne zaujala informace o pravděpodobném rozhodnutí příkazem nebo příkazem na místě, ale asi jde o špatně použitou šablonu.

edit: Váhám, zda může mít projevení záměru uplatnit nárok nějaký negativní vliv.
« Poslední změna: 07 Října 2019, 19:08:57 od Číkus »
IP zaznamenána

Číkus

 • hard core 30kmh.cz
 • ****
 • Příspěvků: 6 332
  • Zobrazit profil
Re:Zadržení ŘP po odmítnutí dechové zkoušky
« Odpověď #33 kdy: 17 Října 2019, 13:01:27 »

Firma odeslala obyčejným e-mailem bez elektronického podpisu:

V souladu s vyrozuměním č. j. ODSČ-XXX/19-24 spis. zn. ODSČ-XXX/19-DAN/PŘ tímto sdělujeme záměr uplatnit nárok na náhradu škody.

"otisk razítka"

A.C.A.B. a.s.
IČ: 00000000
Ulice
PSČ Město


Příští týden bude podání potvrzeno datovou schránkou nebo poštou.
IP zaznamenána

Číkus

 • hard core 30kmh.cz
 • ****
 • Příspěvků: 6 332
  • Zobrazit profil
Re:Zadržení ŘP po odmítnutí dechové zkoušky
« Odpověď #34 kdy: 11 Listopadu 2019, 19:15:54 »

Update:

Proti již dříve zmíněnému usnesení bylo 14.08.2019 podáno blanketní odvolání a zároveň doplnění odvolacích důvodů. Posláno nepodepsané na adresu SO1 a podepsané na adresu SO2. Zmíněno, že nebylo zahájeno řízení o zadržení ŘP, ale zatím nebylo argumentováno tím, že oznámení o zahájení řízení o zadržení ŘP se týká údajného zadržení ŘP dne 1.9.2018 (a ohledně zadržení ŘP dne 20.5.2019 nebylo správní řízení zahájeno). Cílem bylo si otevřít cestu pro mimořádné opravné prostředky. Dále bylo požádáno o sdělení informace, kdo bude o odvolání rozhodovat (kdyby to třeba "zapomněli" sdělit).

14.10.2019 doručeno sdělení a výzva. Oprávněné osoby sdělili, past neklapla. SO2 vyzývá k doplnění odvolání proti usnesení SO1. Je to v pořádku? Mám za to, že by měli odvolání v souladu s § 12 SprŘ předat SO1 a nechat SO1 ať rozhodne, zda věc nevyřeší autoremedurou a neposoudí, zda jsou splněny podmínky dle § 37 odst. 2 a § 82 odst. 2 SprŘ. Krom toho stanovili lhůtu na doplnění, což by měli činit usnesením.

21.10.2019 učiněno podání obsahující blanketní námitku podjatosti (když nevyšla pastička), žádost o uplatnění opatření proti nečinnosti, zamítnutí (IMHO protiprávní) výzvy a odvolání proti stanovení lhůty.
IP zaznamenána

Číkus

 • hard core 30kmh.cz
 • ****
 • Příspěvků: 6 332
  • Zobrazit profil
Re:Zadržení ŘP po odmítnutí dechové zkoušky
« Odpověď #35 kdy: 11 Listopadu 2019, 19:51:16 »

Paralelní linie (spíše jen pro úplnost):

08.11.2019: Odvolání proti usnesení o určení lhůty pro odvolání bylo rozhodnutím SO2 zamítnuto.

Za zmínku stojí:
1. Rozhodnutí bylo vydáno na základě blanketního odvolání bez toho, aby byl odvolatel správným správním orgánem (viz výše) vyzván k doplnění odvolání.
2. Proti přípisu (kterým je stanovena lhůta) se není možné odvolat. O tři odstavce dál Fröhlich cituje § 39 odst. 1 SprŘ a oznamování určené lhůty usnesením a asi mu to vůbec není blbé.

Tohle pravděpodobně nebude nosná část řízení, nicméně by bylo škoda to nechat jen tak. Jak jsem již pochopil, proti tomuto nemeritornímu rozhodnutí není možné podat žalobu, ale minimálně žádost o přezkum je v plánu. Když nic, tak to alespoň parazitům přidá práci.
IP zaznamenána

Číkus

 • hard core 30kmh.cz
 • ****
 • Příspěvků: 6 332
  • Zobrazit profil
Re:Zadržení ŘP po odmítnutí dechové zkoušky
« Odpověď #36 kdy: 11 Listopadu 2019, 21:04:15 »

08.11.2019 doručeno rozhodnutí SO2, kterým bylo zamítnuto odvolání proti rozhodnutí SO1 o zadržení ŘP.

Je proti tomuto typu rozhodnutí přípustná správní žaloba (je meritorní)?

Argumenty do správní žaloby (a/nebo do žádosti o přezkum):

1. SO2 se vůbec nezabýval námitkou podjatosti, že by příčinou podjatosti měl být zaměstnanecký poměr, si vycucal z prstu. Měl nejprve zjistit, na které konkrétní pracovníky námitka podjatosti míří a následně o ní měl rozhodovat představený. Také se asi měli zeptat na důvod podjatosti.

2. SO2 (i SO1) si ještě nevšimli špatného data v oznámení o zahájení řízení. Správní řízení o zadržení ŘP 20.05.2019 nebylo včas (vlastně doposud) zahájeno. Správné a přesné určení místa, data a času je přeci zásadní.

3. Stále nebylo prokázáno, že by se mělo jednat o veřejnou komunikaci, kde platí ZPPK. Argumenty a rozpory proti záznamu od fízlů SO2 okázale ignoruje. Stejně tak neoprávněný vstup fízlů na soukromý pozemek.

4. SO2 argumentuje dřívějším TČ Pyráta, ovšem tento se stal v roce 2014, což už je snad zahlazeno. Na základě toho navíc hodnotí přestupkovou minulost.

5. Není mi jasné, na základě čeho fízlové usoudili, že byl Pyrát řidičem. V době jejich příjezdu za volantem neseděl a ze spisu nevyplývají žádné důkazy, že by měl být řidičem auta. To si ale raději necháme až na výslech fízlů ve správním řízení o samotném přestupku.

6. O opatření proti nečinnosti SO2 rozhodoval sám SO2, dle mého názoru to měl předat k posouzení orgánovi nadřazenému.

Samotný přestupek:

Vše doposud zmíněné se týká jen a pouze (ne)zahájeného správního řízení o zadržení ŘP. Ačkoli od údajného přestupku už uběhl skoro půlrok, správní řízení o přestupku nebylo doposud zahájeno. Pyrát má sice celou dobu zadržen ŘP, ale vše zlé je k něčemu dobré:

- Pyrát má v tuto chvíli 7 bodů v kartě řidiče a výročí posledního zapsaného přestupku bude 17.02.2020. Pokud se do té doby nepodaří orgánovi pravomocně rozhodnout, dojde k odečtu 4 bodů. Naopak pokud by orgán stihl pravomocně rozhodnout o vině dříve, dojde zároveň k vybodování Pyráta.

- Lepší vrabec v hrsti než holub na střeše: Pokud dojde k rozhodnutí vinen, pak čím později (tedy v rozumné míře), tím lépe. Zvyšuje se tím šance, že mezi rozhodnutím o vině a žádostí o navrácení ŘO neuplyne 12 měsíců a Pyrát tak nebude muset absolvovat autoškolu (asi hlavní priorita).

Doba zadržení ŘP je omezena. Jak si ale vyložit pojem "doba, na kterou lze uložit trest nebo správní trest"? Minimální sazba nebo maximální sazba? Argumentovat, že o vrácení lze žádat v polovině trestu asi v tomto případě nebude relevantní. Nebo ano?
IP zaznamenána

hh

 • hard core 30kmh.cz
 • ****
 • Příspěvků: 5 473
  • Zobrazit profil
Re:Zadržení ŘP po odmítnutí dechové zkoušky
« Odpověď #37 kdy: 12 Listopadu 2019, 16:33:06 »

Rozhodnutí podle § 118c je rozhodnutím ve smyslu SŘS, žaloba je přípustná, není tam žádná výluka ani nutnost řešit to až v rámci rozhodnutí o přestupku. Pro začátek pročtěte třeba 10 As 174/2017-27.
IP zaznamenána

Číkus

 • hard core 30kmh.cz
 • ****
 • Příspěvků: 6 332
  • Zobrazit profil
Re:Zadržení ŘP po odmítnutí dechové zkoušky
« Odpověď #38 kdy: 20 Prosince 2019, 01:07:29 »

19.12.2019 doručeno Oznámení o zahájení řízení o přestupku a předvolání k ústnímu jednání na 20.01.2020.

Je normální, aby SO zahájil správní řízení 7 měsíců po údajném přestupku?

Tahle lenost úředních parazitů má ale i svoje výhody:
1. Pravděpodobně se nepodaří pravomocně rozhodnout do 18.02.2020, kdy dojde k odečtu bodů a ani v případě prohry tak nedojde k vybodování Pyráta.
2. I v případě prohry by se mohl Pyrát vyhnout nutnosti absolvování autoškoly (což je z jeho pohledu asi prioritou). V případě maximální sazby (2 roky) by polovina trestu uběhla za méně než rok od pravomocného rozhodnutí o vině - započítává se doba zadržení ŘP, která je v tuto chvíli už 7 měsíců.

Na ústní jednání 20.01.2019 se místo Pyráta vypravím já, vybaven plnou mocí. Mám v plánu nechat předvolat opicajty jako svědky. Zjednodušený plán:
Číkus: Chápu správně, že nejprve proběhla ona nehoda, v reakci na tuto nehodu (tedy až po ní) někdo zavolal policii, následně jste se dostavili vy (tedy až po zavolání)?
Opicajt: Ano. Nehoda, pak telefonát, pak jsme dostali echo od velitele, pak jsme dorazili na místo.
Číkus: Takže jste v momentě (údajné) nehody na místě nebyli. Z čeho tedy usuzujete a jak prokážete, že Pyrát byl řidičem v okamžiku nehody, resp. že vůbec byl ten den řidičem? Šach mat!

Jak vůbec rozumět řetězci "ode dne zadržení řidičského průkazu uplynula doba, na kterou lze uložit trest nebo správní trest zákazu činnosti spočívající v zákazu řízení motorových vozidel za tento skutek" v § 118c(2c2) ZPPK?
a) Zcela minimální možná doba zákazu činnosti, tj. uloženo 12 měsíců, vráceno po polovině (6 měsíců)
b) Minimální doba zákazu činnosti uložitelná dle zákona (12 měsíců)
c) Maximální doba zákazu činnosti uložitelní dle zákona (24 měsíců)
Přiznám se, že netuším.
« Poslední změna: 20 Prosince 2019, 01:48:17 od Číkus »
IP zaznamenána

kdo

 • hard core 30kmh.cz
 • ****
 • Příspěvků: 2 257
  • Zobrazit profil
Re:Zadržení ŘP po odmítnutí dechové zkoušky
« Odpověď #39 kdy: 20 Prosince 2019, 08:04:04 »

V daném kontextu platí varianta c). Za skutek lze uložit ZŘMV na 24 měsíců, a tak SO z úřední povinnosti ŘP vrátí po uplynutí této doby od jeho zadržení, pokud se mu nepodaří pravomocně rozhodnout.
IP zaznamenána

hh

 • hard core 30kmh.cz
 • ****
 • Příspěvků: 5 473
  • Zobrazit profil
Re:Zadržení ŘP po odmítnutí dechové zkoušky
« Odpověď #40 kdy: 20 Prosince 2019, 09:20:03 »

Úřednický výklad bude nepochybně odpovídat horní zákonné sazbě. Když se to ale trochu rozmyslí, nevidím důvod, proč by to muselo být maximum. Jaký trest lze uložit přece neurčuje jen ustanovení o druhu a výši trestu za konkrétní přestupek, ale právní řád jako celek, včetně obecných pravidel pro ukládání trestu a zásad správního uvážení atp. Takže by spíše než o absolutní zákonné maximum mělo jít o horní mez v rámci přípustného správního uvážení.

Dává to smysl i teleologicky a systematicky. Smyslem zjevně je, aby zadržení jakožto předběžné/zajišťovací opatření nebylo fakticky horší než trest. Podle § 118c(2)(c)(1) se v případě, že už SO1 rozhodl nepravomocně nebo příkazem, má také respektovat takto určený trest, jelikož vrací stejný orgán jako v prvním stupni rozhoduje, nic mu i v případě podle bodu 2 nebrání úvahu u trestu, který lze uložit v konkrétním případě, udělat.

Zohlednit upuštění od zbytku trestu už ale nepůjde, to už není otázka trestu, který lze uložit, ale až jeho výkonu.
IP zaznamenána

Číkus

 • hard core 30kmh.cz
 • ****
 • Příspěvků: 6 332
  • Zobrazit profil
Re:Zadržení ŘP po odmítnutí dechové zkoušky
« Odpověď #41 kdy: 07 Ledna 2020, 15:31:33 »

Provozovateli (firma) přišlo předvolání poškozeného k ústnímu jednání.

Bude úředníkovi moc vadit, když se na ÚJ dostavím s plnou mocí jak od obviněného (Pyrát), tak od poškozeného (firma)? Zejména když na obou plných mocích bude podpis Pyráta, který je zároveň jednatelem firmy. Střet zájmů není u zmocněnce překážkou, ne? :-)
IP zaznamenána

hh

 • hard core 30kmh.cz
 • ****
 • Příspěvků: 5 473
  • Zobrazit profil
Re:Zadržení ŘP po odmítnutí dechové zkoušky
« Odpověď #42 kdy: 07 Ledna 2020, 16:12:34 »

Střet zájmů u zmocněnce obvykle samozřejmě překážkou je - což plyne, vezmeme-li to subsidiárně, jak z § 31 SprŘ (v případě procesního zastoupení), tak obecně z OZ, ale především ze selského rozumu. Naznačená situace je ale specifická tím, že konflikt zájmů je z principu neodstranitelný z důvodu propojenosti osob, které v probíhajícím řízení mají odlišnou roli. Řekl bych, že v takovém případě nejde § 31 SprŘ vykládat tak, že by snad dotyčný, který se dostal do takové dvojrole, byl povinen ustanovit různé zmocněnce, kteří budou každý do poslední kapky krve hájit zájmy svého mandanta a i za cenu zničení toho druhého. Pokud by jednatel mohl přijít osobně jako účastník (obviněný) a zároveň jako zákonný zástupce jiného účastníka (poškozeného), řekl bych, že mohou mít obě osoby i společného zmocněnce, a to z důvodu, že takový případný konflikt stejně nemůže v principu vyřešit SO, to je otázka vnitřních poměrů dané právnické osoby, resp. odpovědnosti člena voleného orgánu vůči právnické osobě a případně jejím věřitelům.

Ale prakticky je to úplně jedno. Nechte si vystavit obě PM a uvidíte. Pokud by SO měl problém, tak se jménem provozovatele preventivně přihlaste k nároku na náhradu škody a požadujte odročení jednání do doby, než bude mít nového zástupce. Variantně na to dokonce můžete sám upozornit, zda to náhodou není problém, protože to nemůže skončit špatně - SO to buď akceptuje (nulová, nejpravědpodobnější varianta), nebo zavětří problém, začně ho řešit a ÚJ se odsune na neurčito, nebo to pojede nějak na sílu, což pravděpodobně bude napadnutelné (navíc vám stejně nezabrání úkonu se účastnit a činit vstupy jménem obou osob, jestli k něčemu nebude chtít SO přihlížet, akorát si do toho zanese bordel).
IP zaznamenána

Číkus

 • hard core 30kmh.cz
 • ****
 • Příspěvků: 6 332
  • Zobrazit profil
Re:Zadržení ŘP po odmítnutí dechové zkoušky
« Odpověď #43 kdy: 07 Ledna 2020, 16:32:17 »

Pak bude mít ovšem SO problém rozhodnout, kterou PM neuznat, zda poškodit obviněného a nebo provozovatele. Sám zmocněnec se patrně přijmutím obou zmocnění ničeho nezákonného nedopouští.

Možná by mohl provozovatel uvést, že si je vědom své povinnosti dle § 10(1)(d) ZPPK a uvádí, že dne 20.5.2018 neřídil vozidlo Pyrát (obviněný), nýbrž Číkus (shodou okolností zmocněnec).
IP zaznamenána

hh

 • hard core 30kmh.cz
 • ****
 • Příspěvků: 5 473
  • Zobrazit profil
Re:Zadržení ŘP po odmítnutí dechové zkoušky
« Odpověď #44 kdy: 07 Ledna 2020, 17:39:22 »

Sám zmocněnec se patrně přijmutím obou zmocnění ničeho nezákonného nedopouští.
Pouhé přijetí zmocnění zcela jistě není veřejnoprávně sankcionovatelné. Pokus o výkon zastupování na základě takového zmocnění, ať už orgánem akceptovaný nebo nepřipuštěný, trochu smrdí za určitých okolností pořádkovým deliktem, ale zdá se, že zde ještě není šroub dostatečně dotažen a taxativně pojatý § 62 SprŘ se závažným ztěžováním postupu řízení spočívajícím v posílání nezpůsobilých zmocněnců nepočítá. Přiměřenou reakcí SO by mělo být při prvním výskytu problému umožnění dotčenému účastníkovi/účastníkům stav napravit, aniž by přišli o nějaké procesní právo, nebude-li zjevné, že jde o úmyslnou obstrukci (tedy např. ÚJ zopakovat atp.), při opakovaném výskytu zmocněnce nepřipustit a jednat, jako by se nedostavil.

Pak bude mít ovšem SO problém rozhodnout, kterou PM neuznat, zda poškodit obviněného a nebo provozovatele. Sám zmocněnec se patrně přijmutím obou zmocnění ničeho nezákonného nedopouští.
SO má mraky možností. Může nejdřív nechat rozhodnutí na zmocněnci - má-li ten uznatelnou PM od více účastníků a je tam konflikt zájmu, když se sám rozhodne zastupovat jen jednoho, samotná existence nevyužité PM podle SprŘ ani selské logiky ničemu nepřekáží. Pak může úkon stornovat a poskytnout účastníkům prostor k nápravě, viz výše. Ale připadají v úvahu i kreativnější postupy, např. by s výhradou pozdější korekce mohl nechat úkon (ÚJ) proběhnout a až podle jeho obsahu posoudit, zda tam skutečně jsou nějaké odporující si zájmy a případně to pak nechat na účastnících - procesní právo zná dokonce něco jako ratihabici (§ 34 odst. 4 SprŘ) a taky platí, že vady, které nemohly mít vliv na správnost a zákonnost rozhodnutí, v zásadě nejsou překážkou postupu. Asi by se daly vymyslet i další rozumné varianty.

Pak má samozřejmě SO i plno hloupých možností, např. zástupci, který bude trvat na reprezentaci obou účastníků, jednoho vybrat. V tom případě by přirozenou reakcí zmocněnce mělo být buď za toho, jehož zastupování není připuštěno, stejně jednat a nechat to protokolovat (i kdyby k tomu nechtěl SO přihlížet), nebo trvat na odročení. Nebo zmocněnce vyhodit úplně a jednat v nepřítomnost, a třeba ho pro jistotu ani nepustit do spisu.

Možná by mohl provozovatel uvést, že si je vědom své povinnosti dle § 10(1)(d) ZPPK a uvádí, že dne 20.5.2018 neřídil vozidlo Pyrát (obviněný), nýbrž Číkus (shodou okolností zmocněnec).
To je poměrně zajímavá varianta, protože § 31 řeší jen protichůdné zájmy účastníků, nikoliv střet zájmu účastníka a samotného zmocněnce (i když to patrně stejně plyne z obecnějších principů). Každopádně kdyby to SO vyhodnotil jako překážku pro připuštění zmocněnce a zároveň by nešlo o zjevnou obstrukci (Číkus se jako zástupce nabídnul právě proto, že toho o případu jako řidič nejvíc ví, netušil, že by to mohl být problém), měl by to též skrečovat a vyzvat účastníky, ať své právo vykonají osobně nebo prostřednictvím jiného zmocněnce ...
« Poslední změna: 07 Ledna 2020, 18:11:13 od hh »
IP zaznamenána