30kmhcz

Prosíme přihlašte se nebo zaregistrujte.

Přihlašte se svým uživatelským jménem a heslem.
Pokročilé vyhledávání  

Novinky:

>>DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: ČTOU TO TADY JAK ÚŘEDNÍCI, TAK POLICIE. Neuvádějte nic, podle čeho by protistrana mohla dovodit, o jaký případ se jedná. Jak na to? Pojďte >>sem<<.

Autor Téma: [LOST] Zadržení ŘP po odmítnutí dechové zkoušky  (Přečteno 9730 krát)

gumidos

 • hard core 30kmh.cz
 • ****
 • Příspěvků: 1 296
  • Zobrazit profil
Re:Zadržení ŘP po odmítnutí dechové zkoušky
« Odpověď #15 kdy: 24 Května 2019, 08:46:35 »

ŘP byl reálně zadržen až 20.5. - takže to orgán svede na písařskou chybu (nejspíš chybný ctrl-c &  ctrl-v). Možná by stál za zkoušku protiútok, námitkovat neplatnost zppk v uzavřeném dvoře - tedy povinnost podrobit se dechové zkoušce nebyla, bagatelní škoda,  a požádat o vrácení ŘP ihned. Orgán nemá žádnou povinnost ŘP zadržet, v řízení má možnost správního uvážení o "možnosti rozhodnout o zadržení do doby pravomocného rozhodnutí o přestupku", které by měl náležitě odůvodnit. Bude-li si nejistý platností zppk ve dvoře, pak by mohl vyhovět.
IP zaznamenána

Číkus

 • hard core 30kmh.cz
 • ****
 • Příspěvků: 6 332
  • Zobrazit profil
Re:Zadržení ŘP po odmítnutí dechové zkoušky
« Odpověď #16 kdy: 07 Června 2019, 19:40:22 »

27.05.2019 v rámci nahlížení byly do spisu přidány podklady (katastr, pasport) a od té doby ticho po pěšině. Asi bude potřeba zajít zase nahlížet.
IP zaznamenána

Číkus

 • hard core 30kmh.cz
 • ****
 • Příspěvků: 6 332
  • Zobrazit profil
Re:Zadržení ŘP po odmítnutí dechové zkoušky
« Odpověď #17 kdy: 10 Června 2019, 23:45:21 »

rozhodnutí o zadržení ŘP.

Budu připravovat odvolání a budu rád za případné postřehy a nápady, předem děkuji.
IP zaznamenána

gumidos

 • hard core 30kmh.cz
 • ****
 • Příspěvků: 1 296
  • Zobrazit profil
Re:Zadržení ŘP po odmítnutí dechové zkoušky
« Odpověď #18 kdy: 12 Června 2019, 10:04:13 »

Požádejte silniční správní úřad o sdělení statusu příslušného dvora.
A možná pak § 40 zákona o PČR - vstup na soukromý pozemek. Tedy zda-li se tam fízl dostal se souhlasem uživatele a pokud nikoliv, zda-li věc nesnesla odkladu (přítomnost týraného zvířete lze asi vyloučit :)  ) - z popisu lze soudit, že žádný konfliktní stav v okamžiku příjezdu fízla neprobíhal. Viz NSS 3 As 200/2015 - 37  - kdy byla otázka vstupu fízla na pozemek považována za klíčovou - tedy nezákonně pořízený důkaz.
« Poslední změna: 12 Června 2019, 12:00:12 od gumidos »
IP zaznamenána

fu

 • hard core 30kmh.cz
 • ****
 • Příspěvků: 2 611
 • Lidem bez naděje se lépe vládne.
  • Zobrazit profil
Re:Zadržení ŘP po odmítnutí dechové zkoušky
« Odpověď #19 kdy: 12 Června 2019, 21:38:15 »

Fizl prece muze vstupovat do provozven...
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2008-273#p41
IP zaznamenána
„Ten, kdo se ve jménu bezpečnosti vzdává svobody, nezaslouží si ani svobodu ani bezpečnost.“ – Benjamin Franklin

Číkus

 • hard core 30kmh.cz
 • ****
 • Příspěvků: 6 332
  • Zobrazit profil
Re:Zadržení ŘP po odmítnutí dechové zkoušky
« Odpověď #20 kdy: 11 Srpna 2019, 23:24:03 »

fu> Parkoviště IMHO není provozovna.

Nástřel ostrého odvolání:

Rozhodnutí bylo vydáno v rozporu s platnými zákony, neboť rozhodnutí nemůže být prvním úkonem v řízení. Správní řízení  o zadržení řidičského průkazu nebylo  nikdy zahájeno. Jak je patrné ze správního řádu, správní řízení je zahájeno doručením oznámení o zahájení řízení všem účastníkům. Oznámení o zahájení řízení o projednávané věci mi však nebylo nikdy doručeno. Odvolacímu orgánu tak nezbývá, než napadené rozhodnutí zrušit.

Dne 27.5.2019 se dostavil zmocněnec, který krom zmínky o soukromém pozemku na kterém se parkoviště nachází zejména argumentoval pasportem komunikací, což ale správní orgán (dále také jen „SO“) v napadeném rozhodnutí opomněl zmínit. Pomocí pasportu komunikací tak bylo prokázáno, že se nejedná o pozemní komunikaci a zejména pak ne o místní komunikaci, jak je uvedeno v materiálech od PČR. SO sice vycházel (nebo alespoň měl vycházet) z materiálů od PČR, nicméně v rozhodnutí hovoří o účelové komunikaci, ačkoli ta nebyla nikde zmíněna.

V odůvodnění se SO opírá o čtyři nutné znaky, které údajně musí cesta splnit, aby se stala komunikací. Je zřejmé, že parkoviště není cesta. Závažnější ale je, že se SO neobtěžoval prokázat byť jediný ze čtyř bodů, ačkoli důkazní břemeno je samozřejmě na jeho straně. Zejména absentuje jakýkoli důkaz, že by vlastník dal souhlas k obecnému užívání. Vlastník totiž takový souhlas nedal, parkoviště není určeno k obecnému užívání, nýbrž slouží pouze pro zákazníky, což nelze považovat za obecné užívání.

Jako příklad lze uvést Masarykův okruh, který naplňuje znaky minimálně ve stejné míře jako předmětné parkoviště a přesto na něm neplatí zákon o provozu na pozemních komunikacích (dále také jen „ZPPK“). Na okruhu jsou pravidelně pořádány jízdy pro veřejnost, ale není možné se na něm dopustit přestupku podle ZPPK, neboť tam ZPPK neplatí. Stejná situace nastává i na parkovišti restaurace Žebětínský dvůr, neboť se nejedná o veřejnosti přístupnou pozemní komunikaci, nýbrž je  určeno pouze pro hosty restaurace. Navíc je od pozemní komunikace 3. třídy ulice Kohoutovická (kde ZPPK platí) oddělen bránou.

Je tedy prokázáno, že na předmětném parkovišti neplatí ZPPK, tedy neplatí povinnosti dané ZPPK. Zejména pak ale nemá policista pravomoc na základě ZPPK zadržovat řidičský průkaz.

Dále je třeba uvést, že nebyly naplněny podmínky pro vstup policistů na soukromý pozemek dle § 40 zákona č. 273/2008 Sb. Jednání policistů tedy bylo v rozporu se zákonem a veškeré jimi pořízené důkazy nelze použít ve správním řízení (§ 51 odst. 1 správního řádu).
IP zaznamenána

Číkus

 • hard core 30kmh.cz
 • ****
 • Příspěvků: 6 332
  • Zobrazit profil
Re:Zadržení ŘP po odmítnutí dechové zkoušky
« Odpověď #21 kdy: 12 Srpna 2019, 00:22:02 »

Myslím si správně, že po dobu zadržení ŘP normálně ubíhá čas pro odečet 4 bodů po 12 měsících bez (prokázaného) přestupku? Předpokládám že ano, § 123e v odstavci 3 zmiňuje zákaz řízení a zkušební dobu ale ne zadržení ŘP dle § 118b ZPPK.
IP zaznamenána

kdo

 • hard core 30kmh.cz
 • ****
 • Příspěvků: 2 257
  • Zobrazit profil
Re:Zadržení ŘP po odmítnutí dechové zkoušky
« Odpověď #22 kdy: 12 Srpna 2019, 01:53:13 »

Jednoznačně ano.
IP zaznamenána

Číkus

 • hard core 30kmh.cz
 • ****
 • Příspěvků: 6 332
  • Zobrazit profil
Re:Zadržení ŘP po odmítnutí dechové zkoušky
« Odpověď #23 kdy: 12 Srpna 2019, 23:36:49 »

Papírovou poštou (Pyrát nemá DS) doručeno usnesení s výzvou k doplnění blanketního odvolání. Je takové usnesení v souladu se zákonem, když není podepsáno?

Řekl bych že není, neboť usnesení je formou rozhodnutí [zdroj?] a rozhodnutí podpis obsahovat musí.
IP zaznamenána

kdo

 • hard core 30kmh.cz
 • ****
 • Příspěvků: 2 257
  • Zobrazit profil
Re:Zadržení ŘP po odmítnutí dechové zkoušky
« Odpověď #24 kdy: 13 Srpna 2019, 00:38:01 »

Velmi zjednodušeně vnímám (v souladu s judikaturou) usnesení jako procesněprávní druh rozhodnutí, ačkoliv např. usnesení o zastavení řízení má povahu spíše meritorní (stále však jde zároveň o procesněprávní úkon).

SprŘ stanovuje v § 37 účastníkům povinnost opatřit každé podání podpisem. Již z této skutečnosti analogicky vyplývá, že podpisem musí být opatřen i každý přípis účastníkovi adresovaný. Hlavně ale na usnesení jako procesněprávní druh rozhodnutí dopadá ust. § 69(1).
IP zaznamenána

Číkus

 • hard core 30kmh.cz
 • ****
 • Příspěvků: 6 332
  • Zobrazit profil
Re:Zadržení ŘP po odmítnutí dechové zkoušky
« Odpověď #25 kdy: 13 Srpna 2019, 00:41:22 »

§ 37 SprŘ upravuje náležitosti podání, tj. se týká pouze úkonů směřujících od poddaného k orgánovi. Nemám za to, že by z toho analogicky plynuly povinné náležitosti úkonů směřujících opačným směrem.
IP zaznamenána

hh

 • hard core 30kmh.cz
 • ****
 • Příspěvků: 5 473
  • Zobrazit profil
Re:Zadržení ŘP po odmítnutí dechové zkoušky
« Odpověď #26 kdy: 13 Srpna 2019, 00:44:14 »

kdo mě předběhl, tak když už nemohu dělat chytrého, vykradu aspoň příslušný kus komentáře (Jemelka, Pondělíčková, Bohadlo. Správní řád. 5. vydání. Praha: C. H. Beck, 2016, s. 419.): Usnesení je jedním ze zvláštních typů rozhodnutí v širším smyslu (další jsou uvedeny v § 148 až 151), které se vydává v těch případech, kdy to stanoví zákon. Původní návrh správního řádu sice předpokládal pro rozhodnutí podle § 67 obecné označení „správní akt“, který by se dělil na „rozhodnutí“ (pro meritorní rozhodnutí) a „usnesení“ (pro procesní rozhodnutí). Od obecného pojmu „správní akt“ však bylo upuštěno a pojem rozhodnutí v širším slova smyslu (podle § 67) byl zvolen jako zastřešující označení jak pro „meritorní rozhodnutí“ (rozhodnutí v užším smyslu), tak pro „usnesení“. Z tohoto důvodu je třeba si uvědomit, že také pro usnesení platí obecné náležitosti rozhodnutí (v širším smyslu) podle § 67 až 69.

EDIT: Poukaz na § 37 taky moc neberu, úkon účastníka a orgánu nejsou úplně srovnatelné instituty, aby se dalo přesvědčivě argumentovat, že pro vyplnění případných mezer je lze libovolně navzájem aplikovat analogicky. To už bych spíš argumentoval obecnými principy, že bez podpisu (ať už vlastnoručního či elektronického) je jakýkoliv písemný právní úkon, má-li vyvolat následky, těžko myslitelný. Ale argument, že na usnesení plně dopadá mj. § 69 SprŘ (není-li u konkrétního usnesení stanoveno něco jiného), je určitě lepší a silnější než pokusy o analogii či odvolání se na obecný princip, že je normální, aby každé úřední lejstro bylo podepsané.
« Poslední změna: 13 Srpna 2019, 00:59:02 od hh »
IP zaznamenána

Číkus

 • hard core 30kmh.cz
 • ****
 • Příspěvků: 6 332
  • Zobrazit profil
Re:Zadržení ŘP po odmítnutí dechové zkoušky
« Odpověď #27 kdy: 13 Srpna 2019, 01:02:37 »

Děkuji oběma. Ačkoli mám tedy nabito do odvolání proti onomu usnesení, nabízí se dvě otázky:

1. Jak prokážu, že se úřední parazitka nepodepsala?

Samozřejmě mám originál dopisu, ale (teď dělám ďáblova advokáta) zfalšovat poslední stranu dopisu tak, že z ní odstraním podpis je jednoduché. To by pak bylo univerzální obranou proti čemukoli, neboť by všichni pyráti mohli tvrdit, že jim přišlo nepodepsané rozhodnutí (a "originál" onoho rozhodnutí klidně přiložit). Nějaké znalecké posudky ohledně použité tiskárny?

Nebo se to zastaví na pravidle "v případě pochybností je obsahem dopisu to, co tvrdí odesílatel, že je obsahem dopisu" (opis vlastními slovy), někde tady na fóru jsem již něco v tomto smyslu četl, myslím že právě od hh. Pak by ale stačilo posílat orgánovi vánoční přáníčka a následně tvrdit, že v dopise byl odpor/odvolání/etc. A nebo tahle vymoženost platí pouze pro orgána a pro poddaného nikoli?

2. Odvolání proti usnesení nemá odkladný účinek. Ale co by se stalo, kdyby SO2 uznal oprávněnost odvolání a napadené usnesení zrušil?

Dalo by se v tu chvíli říci, že SO1 nevyzval Pyráta k doplnění blanketního odvolání (čímž porušil jeho práva)? Nebo že sice vyzval, ale nebyla stanovena lhůta a SO1 tak musí stále čekat, zda Pyrát náhodou nedoplní odvolání? Nebo něco úplně jiného?
IP zaznamenána

hh

 • hard core 30kmh.cz
 • ****
 • Příspěvků: 5 473
  • Zobrazit profil
Re:Zadržení ŘP po odmítnutí dechové zkoušky
« Odpověď #28 kdy: 13 Srpna 2019, 01:25:22 »

Především si nejsem jistý, nakolik je chybějící podpis vadou samotného usnesení odůvodňující jeho zrušení. Usnesení jako takové (originál) je založeno ve spisu a účastníkům se oznamuje ústním vyhlášením nebo doručením stejnopisu. Tedy je-li to ve spisu podepsané, chyba není v usnesení jako takovém, ale v postupu SO, který usnesení špatně oznámil, protože nedoručil stejnopis. Nápravu tak nelze zjednat odvoláním, ale v průběhu řízení zřejmě jen neformálně nebo stížností podle § 175, jinak až v opravných prostředcích proti rozhodnutí. Jako vždy je pak otázka, nakolik benevolentně to bude ochoten SO2 posoudit - např. tvrzení, že se usnesením k doplnění odvolání necítil účastník vázán, protože mu nebylo řádně oznámeno, působí účelově.
IP zaznamenána

Číkus

 • hard core 30kmh.cz
 • ****
 • Příspěvků: 6 332
  • Zobrazit profil
Re:Zadržení ŘP po odmítnutí dechové zkoušky
« Odpověď #29 kdy: 13 Srpna 2019, 01:34:04 »

Takový výklad mi ale navozuje pocit, že § 69 SprŘ je pouze jakési nezávazné doporučení. Pokud není absence podpisu v rozhodnutí důvodem pro jeho zrušení a rozhodnutí je i bez podpisu platné, pak je § 69 SprŘ zcela zbytečný (lex imperfecta?).
IP zaznamenána