30kmhcz

Prosíme přihlašte se nebo zaregistrujte.

Přihlašte se svým uživatelským jménem a heslem.
Pokročilé vyhledávání  

Novinky:


>>DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ ČTOU TO TADY JAK ÚŘEDNÍCI, TAK POLICIE. Neuvádějte nic, podle čeho by protistrana mohla dovodit o jaký případ se jedná.Jak na to? Pojďte >>sem<<

Stran: 1 ... 3 4 [5] 6

Autor Téma: [návod] Jak funguje promlčení u přestupků  (Přečteno 28895 krát)

gerim0

 • Příspěvků: 41
  • Zobrazit profil
Re:[návod] Jak funguje promlčení u přestupků
« Odpověď #60 kdy: 12 Listopad 2018, 14:19:32 »

Pěkný den vespolek,

chtěl bych se zeptat, jestli má smysl vyzvedávat rozhodnutí SO-2 v poslední den lhůty? Za 20 dní mělo dojít k prekluzi, ale SO-2 si pospíšil a vydal rozhodnutí. Podle okolností předpokládám, že rozhodnutí nebude v můj prospěch (pokud by rozhodnutí bylo v můj prospěch, asi by žádné rozhodnutí ani nedělal).

Díky za radu.
IP zaznamenána

Berserk

 • Příspěvků: 63
  • Zobrazit profil
Re:[návod] Jak funguje promlčení u přestupků
« Odpověď #61 kdy: 19 Prosinec 2018, 02:13:59 »

Pěkný den vespolek,

chtěl bych se zeptat, jestli má smysl vyzvedávat rozhodnutí SO-2 v poslední den lhůty? Za 20 dní mělo dojít k prekluzi, ale SO-2 si pospíšil a vydal rozhodnutí. Podle okolností předpokládám, že rozhodnutí nebude v můj prospěch (pokud by rozhodnutí bylo v můj prospěch, asi by žádné rozhodnutí ani nedělal).

Díky za radu.
No, záleží na tom, jestli DS, nebo dopis.
Kdybyste byl třeba zrovna mimo domov a mohl to dokázat, že jste si rozhodnutí nemohl převzít...
Nejsem expert v teorii doručování, ale třeba by se pak dalo pracovat s něčím, jako určení data skutečného doručení, které by samozřejmě jako na potvoru bylo den po prekluzi. Takže by rozhodnutí nenabylo právní moci včas, protože Vám nebylo doručeno...
Druhá varianta, ta má ovšem dvě ale, by byla poslat nějaké podání, které by měl SO2 zohlednit při vydání rozhodnutí.
V tomto případě první ale je mít takto co říct, druhé pak být rozhodnut se soudně domáhat toho, aby se tím SO2 zabýval, až to shodí že stolu...
Jinak obecně vyzvednout co nejpozději, pak třeba zjistíte, že byl každý den dobrý 

Odesláno z mého Redmi Note 4 pomocí Tapatalk

IP zaznamenána
Pokud by strážník nebo policista zvládl obsluhovat tak složité zařízení, jako je radar, nemusel by pracovat jako strážník nebo policista.
Pokud by úředník dopravního odboru zvládl takovou složitou věc, jako je správní řízení, nemusel by pracovat pro státní správu.

2M

 • hard core 30kmh.cz
 • ****
 • Příspěvků: 3 265
  • Zobrazit profil
Re:[návod] Jak funguje promlčení u přestupků
« Odpověď #62 kdy: 04 Leden 2019, 10:04:00 »

Smazal jsem poznámku pro SprDel před 7.10.2014.. všechny SprDely z roku 2014 jsou už promlčené.
IP zaznamenána

Číkus

 • hard core 30kmh.cz
 • ****
 • Příspěvků: 2 751
  • Zobrazit profil
Re:[návod] Jak funguje promlčení u přestupků
« Odpověď #63 kdy: 04 Leden 2019, 12:26:06 »

Běh soudního řízení u starého sprdelu lhůty nepřerušuje? Pokud by přerušoval, pak by teoreticky ještě nějaké nepromlčené sprdele z roku 2014 existovat mohly.
IP zaznamenána

kdo

 • hard core 30kmh.cz
 • ****
 • Příspěvků: 1 269
  • Zobrazit profil
Re:[návod] Jak funguje promlčení u přestupků
« Odpověď #64 kdy: 04 Leden 2019, 16:08:23 »

Přerušuje. Bylo to tak vždy. Ale pan 2M to vzal nejspíše celkem pragmaticky a logicky tak, že kdo už něco dotáhl do žaloby, nepotřebuje rady stran lhůt z fóra, což je téměř jistě správná úvaha.
IP zaznamenána

2M

 • hard core 30kmh.cz
 • ****
 • Příspěvků: 3 265
  • Zobrazit profil
Re:[návod] Jak funguje promlčení u přestupků
« Odpověď #65 kdy: 04 Leden 2019, 17:48:41 »

Číkus, kdo: To je pravda.. díky za upozornění.

Ale ta poznámka stejně byla že u SprDelů do 7.10.2014 se můžete soudit o roční promlčení.
U SprDelů kde k soudu už došlo obviněný asi ten argument buď už použil a nebo ho použít nechce.

Ale pan 2M to vzal nejspíše celkem pragmaticky a logicky

Spíš jsem ten přehled chtěl jednoduchý a aktuální.. chtěl jsem to napsat co nejvíc srozumitelně a stejně z toho občas někdo nepochopí kdy bude jeho přestupek promlčený.
IP zaznamenána

semetrikus

 • Příspěvků: 12
  • Zobrazit profil
Re:[návod] Jak funguje promlčení u přestupků
« Odpověď #66 kdy: 13 Leden 2019, 17:15:04 »

Dobrého podvečera, mám dotaz, jestli sem pochopil promlčecí lhůty správně - můj příklad:

30.9.2016 - spáchána rychlost na D1
10.7.2017 - vydána výzva na výpalné (přišlo někdy kolem 11.7.2017+) (§125h odst.1)
29.11.2017 vydáno rozhodnutí o přestupku (převzato 15.12)
19.12.2017 podán odpor
24.04.2018 opravné rozhodnutí
19.11.2018 předvolání k ústnímu jednání

A) Tedy chápu-li to dobře, tak je tento případ z kategorie, že jednání nastalo před 1.7.2017, nicméně řízení bylo zahájeno následně?
B) Tedy pokud dotlačím SO1 k uplatnění mírnějšího (nového zákona), pak je již od září 2018 promlčeno?
IP zaznamenána

Číkus

 • hard core 30kmh.cz
 • ****
 • Příspěvků: 2 751
  • Zobrazit profil
Re:[návod] Jak funguje promlčení u přestupků
« Odpověď #67 kdy: 13 Leden 2019, 17:18:39 »

Podán odpor proti rozhodnutí? To je nějaké podivné.
IP zaznamenána

semetrikus

 • Příspěvků: 12
  • Zobrazit profil
Re:[návod] Jak funguje promlčení u přestupků
« Odpověď #68 kdy: 13 Leden 2019, 17:53:48 »

Oprava:
podán odpor proti rozhodnutí o přestupku v příkazním řízení
IP zaznamenána

Číkus

 • hard core 30kmh.cz
 • ****
 • Příspěvků: 2 751
  • Zobrazit profil
Re:[návod] Jak funguje promlčení u přestupků
« Odpověď #69 kdy: 13 Leden 2019, 18:28:18 »

A) Ano.
B) Pokud dotlačíte SO1 k uplatnění "nových" lhůt, tak správní řízení nebylo zahájeno včas (promlčeno bylo 1.10.2017).
IP zaznamenána

semetrikus

 • Příspěvků: 12
  • Zobrazit profil
Re:[návod] Jak funguje promlčení u přestupků
« Odpověď #70 kdy: 14 Leden 2019, 01:33:52 »

Velice děkuji!

ad B: Tedy třeba takto?


Citace
Tímto v souladu s ust. § 112, odst. 1) zák. č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich (dále jen „ZOP“)

žádám

o zastavení řízení v souladu s ust. § 86, odst. 1), bod h) ZOP.

K dané žádosti dále uvádím následující:

1)   Podle ust. § 112, odst. 1) ZOP, které zní: „Na přestupky a dosavadní jiné správní de-likty, s výjimkou disciplinárních deliktů, se ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona hledí jako na přestupky podle tohoto zákona. Odpovědnost za přestupky a dosavadní jiné správní delikty, s výjimkou disciplinárních deliktů, se posoudí podle dosavadních zákonů, pokud k jednání zakládajícímu odpovědnost došlo přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona; podle tohoto zákona se posoudí jen tehdy, jestliže to je pro pachatele příznivější.“
2)   Toto ustanovení odpovídá Článku 40, odst. 6) ústavního zákona č. 2/1993Sb. Listina základních práv a svobod, který zní: „Trestnost činu se posuzuje a trest se ukládá podle zákona účinného v době, kdy byl čin spáchán. Pozdějšího zákona se použije, jestliže je to pro pachatele příznivější.“
3)   Podle ust. § 29, písm. a) ZOP zaniká odpovědnost za přestupek „uplynutím promlčecí doby“.
4)   Podle ust. §30, písm. písm. a) ZOP je délka promlčecí doby „1 rok“. Písm. b) stanovuje promlčecí dobu na „3 roky, jde-li o přestupek, za který zákon stanoví sazbu pokuty, jejíž horní hranice je alespoň 100000 Kč.“, nicméně toto ustanovení se neuplatní, protože ust. § 125f, bod 3, zákona zákona č. 361/2000Sb. o silničním provozu znění platném v době, kdy mělo dojít k předmětnému jednání, stanoví, že, „Za správní delikt podle odstavce 1 se uloží pokuta. Pro určení výše pokuty se použije rozmezí pokuty pro přestupek, jehož znaky porušení pravidel provozu na pozemních komunikacích vykazu-je; pokuta však nepřevýší 10000 Kč.“
5)   Podle zákona č. 361/2000Sb. o silničním provozu znění platném v době, kdy mělo dojít k předmětnému jednání, vychází promlčecí doba z ustanovení ust. § 125e, odst. 3): „Odpovědnost právnické osoby za správní delikt zaniká, jestliže o něm příslušný orgán nezahájil řízení do 2 let ode dne, kdy se o něm dozvěděl, nejpozději však do 4 let ode dne, kdy byl spáchán.“, a § 125e, odst. 5): „Na odpovědnost za jednání, k němuž došlo při podnikání fyzické osoby nebo v přímé souvislosti s ním, se vztahují ustanovení zákona o odpovědnosti a postihu právnické osoby; obdobně to platí pro odpovědnost fyzické osoby za správní delikt podle § 125f.“
6)   Jednání mající znaky přestupku v tomto případě nastalo dne 30.9.2016.
7)   Řízení bylo správním orgánem zahájeno dne 29.11.2017 „rozhodnutím o přestupku v příkazním řízení“.
8)   Z výše uvedených bodů je patrné, že správní orgán má dle dikce zákona v tomto předmětném řízení o přestupku postupovat podle nové právní úpravy, tedy podle zák. č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich.
9)   A s ohledem na to, že správní orgán toto řízení nezahájil ve stanovené lhůtě 1 rok, je tedy přestupek již promlčený a orgán řízení zastaví.

EDIT: Ty nezalomené řádky značně zhoršovaly čitelnost textu. -kdo-

Děkuji! Asi se mi to tam blbě vložilo a já si nevšiml.

EDIT: Není zač. Pro info: použil jste code namísto quote. Toť vše. ;) -kdo-
« Poslední změna: 14 Leden 2019, 11:52:10 od kdo »
IP zaznamenána

Berserk

 • Příspěvků: 63
  • Zobrazit profil
Re:[návod] Jak funguje promlčení u přestupků
« Odpověď #71 kdy: 14 Březen 2019, 12:10:56 »

Chtěl jsem si udělat takovou malou kalkulačku, která by automaticky počítala, jestli už jsem v suchu a je promlčeno, nebo jestli jsem stále ohrožen (PDF od úřadů jsou prakticky per úřad stejný mustr a ty nadpisy pro zjištění typu písemnosti se dají celkem snadno rozpoznat, datumy taky, čísla jednací/ sp.zn. mají taky celkem ustáleny formát + doručenky z DS, ikdyž v PDF, ne v tom standardním zprasku ZFO, jsou taky snadno vytěžitelné).

Při pokusu o algoritmizaci jsem došel k následujícímu přepisu paragrafů o přerušení prekluzní lhůty nového přes. zákona, které možná bude víc nápomocné k počítaní lhůt, respektive k tomu, jestli už jsme za vodou.

Měl bych k tomu v zásadě dvě prosby na zkušenější bijce:
1. můžete mi potvrdit, že je to vlastně správně (počítání zpětně k poslední události, nikoliv hledání v sadě písemností a koukání, jestli jsem se trefil) ?
2. příkaz != rozhodnutí o vině? tedy nemohu bohužel ten rok počítat od příkazu, ale od rozhodnutí, které přijde o něco později?
3. lhůty pro roční promlčení se počítají od doručení sprostému podezřelému, nebo je to datum, kdy dokument orgán vyrobil (tedy vždy nejhůře odeslání úřadem +10D)?

Tedy:
Přestupek ("náš" běžný dopravní, který si end-to-end řešíme se SO1/SO2 a nesoudíme se) je k dnešnímu dni po prekluzi:
1. Vždy, když mezi dnem spáchání přestupku + 1 a dneškem jsou 3 roky a do dnešního dne nenabylo rozhodnutí o vině v dané věci právní moci, nebo
2. pokud mezi dneškem a nejmladší z událostí/písemností:
      a) usnesení o zahájení řízení,
      b) vydání rozhodnutí o vině,
je 1 rok a zároveň rozhodnutí o vině v dané věci nenabylo právní moci

Díky
IP zaznamenána
Pokud by strážník nebo policista zvládl obsluhovat tak složité zařízení, jako je radar, nemusel by pracovat jako strážník nebo policista.
Pokud by úředník dopravního odboru zvládl takovou složitou věc, jako je správní řízení, nemusel by pracovat pro státní správu.

kdo

 • hard core 30kmh.cz
 • ****
 • Příspěvků: 1 269
  • Zobrazit profil
Re:[návod] Jak funguje promlčení u přestupků
« Odpověď #72 kdy: 14 Březen 2019, 12:35:58 »

První tři body:
ad 1) Pokud správně rozumím, tak ne. SO1 může po vydání rozhodnutí poslat např. opravné rozhodnutí nebo usnesení o postoupení spisu k SO2.
ad 2) Příkaz je druhem rozhodnutí. Počítat můžete ode dne následujícího po doručení příkazu.
ad 3) Úplně ne, viz níže.

Druhé dva body:
ad 1) Ano (pro běžné přestupky s max. pokutou do 100 tis. Kč).
ad 2) Správně je:
Pokud mezi dnešním datem a nejvyšší hodnotou z:
a) doručení usnesení o zahájení řízení;
b) doručení příkazu o uložení pokuty;
c) vypravení rozhodnutí o vině
je rozdíl větší než 1 rok + 1 den a zároveň rozhodnutí o vině nenabylo právní moci.

Usnesení o zahájení řízení je dost vzácné, většinou se dnes řízení zahajuje příkazem. Potíž je, že z příkazu nevyčtete, kdy byl doručen, ale účinky příkazu (zahájení řízení) nastávají právě dnem doručení.
IP zaznamenána

Číkus

 • hard core 30kmh.cz
 • ****
 • Příspěvků: 2 751
  • Zobrazit profil
Re:[návod] Jak funguje promlčení u přestupků
« Odpověď #73 kdy: 14 Březen 2019, 13:45:45 »

Co specifický případ, kdy výročí (od zahájení řízení nebo od posledního rozhodnutí "vinen") padne mezi vydání a doručení (nového) rozhodnutí? Je vydáním (nového) rozhodnutí přerušena (=restartována) promlčecí lhůta?
IP zaznamenána

kdo

 • hard core 30kmh.cz
 • ****
 • Příspěvků: 1 269
  • Zobrazit profil
Re:[návod] Jak funguje promlčení u přestupků
« Odpověď #74 kdy: 14 Březen 2019, 14:01:19 »

Podle § 32(2)(b) PřesZ ano. Promlčecí doba se přerušuje vydáním (čili doručení nehraje roli) rozhodnutí, jímž je obviněný uznán vinným, přerušením promlčecí doby počíná promlčecí doba nová.
IP zaznamenána
Stran: 1 ... 3 4 [5] 6