30kmhcz

Prosíme přihlašte se nebo zaregistrujte.

Přihlašte se svým uživatelským jménem a heslem.
Pokročilé vyhledávání  

Novinky:


>>DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ ČTOU TO TADY JAK ÚŘEDNÍCI, TAK POLICIE. Neuvádějte nic, podle čeho by protistrana mohla dovodit o jaký případ se jedná.Jak na to? Pojďte >>sem<<

Stran: 1 ... 3 4 [5]

Autor Téma: [návod] Jak funguje promlčení u přestupků  (Přečteno 21401 krát)

gerim0

 • Příspěvků: 37
  • Zobrazit profil
Re:[návod] Jak funguje promlčení u přestupků
« Odpověď #60 kdy: 12 Listopad 2018, 14:19:32 »

Pěkný den vespolek,

chtěl bych se zeptat, jestli má smysl vyzvedávat rozhodnutí SO-2 v poslední den lhůty? Za 20 dní mělo dojít k prekluzi, ale SO-2 si pospíšil a vydal rozhodnutí. Podle okolností předpokládám, že rozhodnutí nebude v můj prospěch (pokud by rozhodnutí bylo v můj prospěch, asi by žádné rozhodnutí ani nedělal).

Díky za radu.
IP zaznamenána

Berserk

 • Příspěvků: 21
  • Zobrazit profil
Re:[návod] Jak funguje promlčení u přestupků
« Odpověď #61 kdy: 19 Prosinec 2018, 02:13:59 »

Pěkný den vespolek,

chtěl bych se zeptat, jestli má smysl vyzvedávat rozhodnutí SO-2 v poslední den lhůty? Za 20 dní mělo dojít k prekluzi, ale SO-2 si pospíšil a vydal rozhodnutí. Podle okolností předpokládám, že rozhodnutí nebude v můj prospěch (pokud by rozhodnutí bylo v můj prospěch, asi by žádné rozhodnutí ani nedělal).

Díky za radu.
No, záleží na tom, jestli DS, nebo dopis.
Kdybyste byl třeba zrovna mimo domov a mohl to dokázat, že jste si rozhodnutí nemohl převzít...
Nejsem expert v teorii doručování, ale třeba by se pak dalo pracovat s něčím, jako určení data skutečného doručení, které by samozřejmě jako na potvoru bylo den po prekluzi. Takže by rozhodnutí nenabylo právní moci včas, protože Vám nebylo doručeno...
Druhá varianta, ta má ovšem dvě ale, by byla poslat nějaké podání, které by měl SO2 zohlednit při vydání rozhodnutí.
V tomto případě první ale je mít takto co říct, druhé pak být rozhodnut se soudně domáhat toho, aby se tím SO2 zabýval, až to shodí že stolu...
Jinak obecně vyzvednout co nejpozději, pak třeba zjistíte, že byl každý den dobrý 

Odesláno z mého Redmi Note 4 pomocí Tapatalk

IP zaznamenána

2M

 • hard core 30kmh.cz
 • ****
 • Příspěvků: 2 998
  • Zobrazit profil
Re:[návod] Jak funguje promlčení u přestupků
« Odpověď #62 kdy: 04 Leden 2019, 10:04:00 »

Smazal jsem poznámku pro SprDel před 7.10.2014.. všechny SprDely z roku 2014 jsou už promlčené.
IP zaznamenána

Číkus

 • hard core 30kmh.cz
 • ****
 • Příspěvků: 2 076
  • Zobrazit profil
Re:[návod] Jak funguje promlčení u přestupků
« Odpověď #63 kdy: 04 Leden 2019, 12:26:06 »

Běh soudního řízení u starého sprdelu lhůty nepřerušuje? Pokud by přerušoval, pak by teoreticky ještě nějaké nepromlčené sprdele z roku 2014 existovat mohly.
IP zaznamenána

kdo

 • hard core 30kmh.cz
 • ****
 • Příspěvků: 846
  • Zobrazit profil
Re:[návod] Jak funguje promlčení u přestupků
« Odpověď #64 kdy: 04 Leden 2019, 16:08:23 »

Přerušuje. Bylo to tak vždy. Ale pan 2M to vzal nejspíše celkem pragmaticky a logicky tak, že kdo už něco dotáhl do žaloby, nepotřebuje rady stran lhůt z fóra, což je téměř jistě správná úvaha.
IP zaznamenána

2M

 • hard core 30kmh.cz
 • ****
 • Příspěvků: 2 998
  • Zobrazit profil
Re:[návod] Jak funguje promlčení u přestupků
« Odpověď #65 kdy: 04 Leden 2019, 17:48:41 »

Číkus, kdo: To je pravda.. díky za upozornění.

Ale ta poznámka stejně byla že u SprDelů do 7.10.2014 se můžete soudit o roční promlčení.
U SprDelů kde k soudu už došlo obviněný asi ten argument buď už použil a nebo ho použít nechce.

Ale pan 2M to vzal nejspíše celkem pragmaticky a logicky

Spíš jsem ten přehled chtěl jednoduchý a aktuální.. chtěl jsem to napsat co nejvíc srozumitelně a stejně z toho občas někdo nepochopí kdy bude jeho přestupek promlčený.
IP zaznamenána

semetrikus

 • Příspěvků: 9
  • Zobrazit profil
Re:[návod] Jak funguje promlčení u přestupků
« Odpověď #66 kdy: 13 Leden 2019, 17:15:04 »

Dobrého podvečera, mám dotaz, jestli sem pochopil promlčecí lhůty správně - můj příklad:

30.9.2016 - spáchána rychlost na D1
10.7.2017 - vydána výzva na výpalné (přišlo někdy kolem 11.7.2017+) (§125h odst.1)
29.11.2017 vydáno rozhodnutí o přestupku (převzato 15.12)
19.12.2017 podán odpor
24.04.2018 opravné rozhodnutí
19.11.2018 předvolání k ústnímu jednání

A) Tedy chápu-li to dobře, tak je tento případ z kategorie, že jednání nastalo před 1.7.2017, nicméně řízení bylo zahájeno následně?
B) Tedy pokud dotlačím SO1 k uplatnění mírnějšího (nového zákona), pak je již od září 2018 promlčeno?
IP zaznamenána

Číkus

 • hard core 30kmh.cz
 • ****
 • Příspěvků: 2 076
  • Zobrazit profil
Re:[návod] Jak funguje promlčení u přestupků
« Odpověď #67 kdy: 13 Leden 2019, 17:18:39 »

Podán odpor proti rozhodnutí? To je nějaké podivné.
IP zaznamenána

semetrikus

 • Příspěvků: 9
  • Zobrazit profil
Re:[návod] Jak funguje promlčení u přestupků
« Odpověď #68 kdy: 13 Leden 2019, 17:53:48 »

Oprava:
podán odpor proti rozhodnutí o přestupku v příkazním řízení
IP zaznamenána

Číkus

 • hard core 30kmh.cz
 • ****
 • Příspěvků: 2 076
  • Zobrazit profil
Re:[návod] Jak funguje promlčení u přestupků
« Odpověď #69 kdy: 13 Leden 2019, 18:28:18 »

A) Ano.
B) Pokud dotlačíte SO1 k uplatnění "nových" lhůt, tak správní řízení nebylo zahájeno včas (promlčeno bylo 1.10.2017).
IP zaznamenána

semetrikus

 • Příspěvků: 9
  • Zobrazit profil
Re:[návod] Jak funguje promlčení u přestupků
« Odpověď #70 kdy: 14 Leden 2019, 01:33:52 »

Velice děkuji!

ad B: Tedy třeba takto?


Citace
Tímto v souladu s ust. § 112, odst. 1) zák. č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich (dále jen „ZOP“)

žádám

o zastavení řízení v souladu s ust. § 86, odst. 1), bod h) ZOP.

K dané žádosti dále uvádím následující:

1)   Podle ust. § 112, odst. 1) ZOP, které zní: „Na přestupky a dosavadní jiné správní de-likty, s výjimkou disciplinárních deliktů, se ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona hledí jako na přestupky podle tohoto zákona. Odpovědnost za přestupky a dosavadní jiné správní delikty, s výjimkou disciplinárních deliktů, se posoudí podle dosavadních zákonů, pokud k jednání zakládajícímu odpovědnost došlo přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona; podle tohoto zákona se posoudí jen tehdy, jestliže to je pro pachatele příznivější.“
2)   Toto ustanovení odpovídá Článku 40, odst. 6) ústavního zákona č. 2/1993Sb. Listina základních práv a svobod, který zní: „Trestnost činu se posuzuje a trest se ukládá podle zákona účinného v době, kdy byl čin spáchán. Pozdějšího zákona se použije, jestliže je to pro pachatele příznivější.“
3)   Podle ust. § 29, písm. a) ZOP zaniká odpovědnost za přestupek „uplynutím promlčecí doby“.
4)   Podle ust. §30, písm. písm. a) ZOP je délka promlčecí doby „1 rok“. Písm. b) stanovuje promlčecí dobu na „3 roky, jde-li o přestupek, za který zákon stanoví sazbu pokuty, jejíž horní hranice je alespoň 100000 Kč.“, nicméně toto ustanovení se neuplatní, protože ust. § 125f, bod 3, zákona zákona č. 361/2000Sb. o silničním provozu znění platném v době, kdy mělo dojít k předmětnému jednání, stanoví, že, „Za správní delikt podle odstavce 1 se uloží pokuta. Pro určení výše pokuty se použije rozmezí pokuty pro přestupek, jehož znaky porušení pravidel provozu na pozemních komunikacích vykazu-je; pokuta však nepřevýší 10000 Kč.“
5)   Podle zákona č. 361/2000Sb. o silničním provozu znění platném v době, kdy mělo dojít k předmětnému jednání, vychází promlčecí doba z ustanovení ust. § 125e, odst. 3): „Odpovědnost právnické osoby za správní delikt zaniká, jestliže o něm příslušný orgán nezahájil řízení do 2 let ode dne, kdy se o něm dozvěděl, nejpozději však do 4 let ode dne, kdy byl spáchán.“, a § 125e, odst. 5): „Na odpovědnost za jednání, k němuž došlo při podnikání fyzické osoby nebo v přímé souvislosti s ním, se vztahují ustanovení zákona o odpovědnosti a postihu právnické osoby; obdobně to platí pro odpovědnost fyzické osoby za správní delikt podle § 125f.“
6)   Jednání mající znaky přestupku v tomto případě nastalo dne 30.9.2016.
7)   Řízení bylo správním orgánem zahájeno dne 29.11.2017 „rozhodnutím o přestupku v příkazním řízení“.
8)   Z výše uvedených bodů je patrné, že správní orgán má dle dikce zákona v tomto předmětném řízení o přestupku postupovat podle nové právní úpravy, tedy podle zák. č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich.
9)   A s ohledem na to, že správní orgán toto řízení nezahájil ve stanovené lhůtě 1 rok, je tedy přestupek již promlčený a orgán řízení zastaví.

EDIT: Ty nezalomené řádky značně zhoršovaly čitelnost textu. -kdo-

Děkuji! Asi se mi to tam blbě vložilo a já si nevšiml.

EDIT: Není zač. Pro info: použil jste code namísto quote. Toť vše. ;) -kdo-
« Poslední změna: 14 Leden 2019, 11:52:10 od kdo »
IP zaznamenána
Stran: 1 ... 3 4 [5]