30kmhcz

Prosíme přihlašte se nebo zaregistrujte.

Přihlašte se svým uživatelským jménem a heslem.
Pokročilé vyhledávání  

Novinky:

>>DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: ČTOU TO TADY JAK ÚŘEDNÍCI, TAK POLICIE. Neuvádějte nic, podle čeho by protistrana mohla dovodit, o jaký případ se jedná. Jak na to? Pojďte >>sem<<.

Stran: 1 2 [3] 4 5 ... 8

Autor Téma: [návod] Jak funguje promlčení u přestupků  (Přečteno 125358 krát)

hh

 • hard core 30kmh.cz
 • ****
 • Příspěvků: 6 320
  • Zobrazit profil
Re:[návod] Jak funguje promlčení u přestupků
« Odpověď #30 kdy: 27 Listopadu 2017, 01:25:21 »

To ale není pravda, podle toho, co postoval Jan Novák z nějaké přednášky, tak lhůtu pro promlčení přestupku nebo jiného správního deliktu berou správní orgány podle nového zákona a lhůtu pro zánik odpovědnosti za přestupek nebo jiný správní delikt podle předchozího zákona. A to je dle mě správně. Promlčení může logicky nastat dříve, než zanikne odpovědnost, jsou to dva různé pojmy.
Moc rád se nechám poučit, jaký je tedy u přestupku (či obecně správního deliktu) rozdíl mezi promlčením a zánikem odpovědnosti, děkuji předem.
IP zaznamenána

hh

 • hard core 30kmh.cz
 • ****
 • Příspěvků: 6 320
  • Zobrazit profil
Re:[návod] Jak funguje promlčení u přestupků
« Odpověď #31 kdy: 27 Listopadu 2017, 09:11:25 »

Já postupoval zcela proti té přednášce, nicméně pokud je z toho někdo moudrý, tak je to strana 60
 Průvodce zákonem č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich
Ke stažení zde http://www.mvcr.cz/clanek/zakon-o-odpovednosti-za-prestupky-a-rizeni-o-nich-ucinny-od-1-7-2017.aspx
V tomto materiálu není nic překvapivého, jde jen o okomentovaný technokratický výklad příslušného pravidla. Tj. došlo-li k promlčení před účinností PřesZ/2016, je promlčeno, běžela-li lhůta ke dni 1.7.2017, přepočítá se i podle nové úpravy a použije se pozdější termín.

Ve skutečnosti jsou problematické oba možné důsledky daného přechodného ustanovení. Buď se běžící promlčecí lhůta prodlouží (např. u dosavadních přestupků podle PřesZ/1990 se mění režim 1/2 na 1/3 či u těch s vysokou sazbou dokonce na 3/5) - to je nepravá retroaktivita, která je sice při splnění určitých předpokladů přípustná, ale zrovna prodlužování promlčecí doby je sporné (a paradoxně dost názor, že by se to u přestupků nemělo dělat, podporuje i existující judikatura ÚS ke stejné otázce u trestných činů, která se dost točí na závažnosti deliktů, a i když by možná 4 z 5 úředníků nesouhlasili, prošlá lékárnička není totéž, co vražda). Nebo promlčecí lhůta zůstane stejná (podle staré úpravy, např. sprdel 2/4) a nedojde k aplikaci nového PřesZ s příznivější úpravou - to je naopak vyloučení pravé retroaktivity ve prospěch obviněného, což je ještě větší problém (a odkazem na prehistorický judikát ÚS Pl.ÚS 19/93 k stíhatelnosti komunistických zločinů jen MV ukazuje, že žádné silné argumenty nemá).
IP zaznamenána

Jan Novák

 • stálý člen 30kmh.cz
 • *
 • Příspěvků: 1 861
  • Zobrazit profil
Re:[návod] Jak funguje promlčení u přestupků
« Odpověď #32 kdy: 27 Listopadu 2017, 10:55:10 »

V tomto materiálu není nic překvapivého, jde jen o okomentovaný technokratický výklad příslušného pravidla. Tj. došlo-li k promlčení před účinností PřesZ/2016, je promlčeno, běžela-li lhůta ke dni 1.7.2017, přepočítá se i podle nové úpravy a použije se pozdější termín.

Ve skutečnosti jsou problematické oba možné důsledky daného přechodného ustanovení. Buď se běžící promlčecí lhůta prodlouží (např. u dosavadních přestupků podle PřesZ/1990 se mění režim 1/2 na 1/3 či u těch s vysokou sazbou dokonce na 3/5) - to je nepravá retroaktivita, která je sice při splnění určitých předpokladů přípustná, ale zrovna prodlužování promlčecí doby je sporné (a paradoxně dost názor, že by se to u přestupků nemělo dělat, podporuje i existující judikatura ÚS ke stejné otázce u trestných činů, která se dost točí na závažnosti deliktů, a i když by možná 4 z 5 úředníků nesouhlasili, prošlá lékárnička není totéž, co vražda). Nebo promlčecí lhůta zůstane stejná (podle staré úpravy, např. sprdel 2/4) a nedojde k aplikaci nového PřesZ s příznivější úpravou - to je naopak vyloučení pravé retroaktivity ve prospěch obviněného, což je ještě větší problém (a odkazem na prehistorický judikát ÚS Pl.ÚS 19/93 k stíhatelnosti komunistických zločinů jen MV ukazuje, že žádné silné argumenty nemá).

To tedy znamená, že já sepíšu mnohastránkové odvolání plné judikátů a řečí o ústavě, parazit druhého stupně to podrží s odkazem na ten jejich výklad. Pak proběhne nějaký soud atd. a v době, kdy už budou všechna podobná řízení skončená vzejde nějaký judikát. Hle právo a spravedlnost.
Nebo jako alternativa to parazit druhého stupně shodí na nějaké banalitě aby se soudu vyhli a mohli ještě oholit zbytek oveček.
IP zaznamenána

éRooo

 • stálý člen 30kmh.cz
 • *
 • Příspěvků: 613
  • Zobrazit profil
Re:[návod] Jak funguje promlčení u přestupků
« Odpověď #33 kdy: 08 Února 2018, 23:12:42 »

Mám dotaz ke lhůtám,

přestupek se stal 7/2016 a 12/2016 přišla výzva k odpustku-ignorována. 5/2017 přišlo rozhodnutí o správním deliktu v příkazním řízení. od té doby nebylo vydáno rozhodnutí, ale už se blíží, čekám ho každým dnem:)
Prekluze je zde tedy 4letá, nebo 3letá-použije se pravidlo pro přestupky vzhledem k výhodnosti pro obviněného, či se stále čeká na judikát? V případě, že by do 5/2018 nebylo rozhodnutí, dalo by se brát jako roční prekluze, pokud by se na případ koukalo jako na přestupek?opět, protože je to výhodnější pro obviněného
IP zaznamenána
In dubio pro reo

uziv

 • hard core 30kmh.cz
 • ****
 • Příspěvků: 843
  • Zobrazit profil
Re:[návod] Jak funguje promlčení u přestupků
« Odpověď #34 kdy: 18 Března 2018, 14:09:16 »

Protože se mě tato problematika taky týká, sestavil jsem do odvolání na kraj následující námitku. Je jasné, že tuhle námitku kraj neakceptuje, ale u soudu se to pak bude hodit.

Chybné posouzení lhůty pro zánik odpovědnosti za přestupek provozovatele vozidla

Podle aktuálně platné právní úpravy stanovené § 32 odst. 3) zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky, platí pro přestupek provozovatele vozidla, že byla-li promlčecí doba přerušena, odpovědnost za přestupek zaniká nejpozději 3 roky od jeho spáchání.

Ustanovení § 112 odst. 2) zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky, mimo jiné uvadí: „Odpovědnost za přestupek a dosavadní jiný správní delikt však nezanikne dříve, než by uplynula některá ze lhůt podle věty první, pokud k jednání zakládajícímu odpovědnost došlo přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.“.

Aplikace tohoto ustanovení v dotčeném případě vylučuje užití pravé retroaktivity ve prospěch obviněného. Přitom posouzení, že pozdější zákon je pro obviněného příznivější, je nezbytné učinit s přihlédnutím ke všem v úvahu přicházejícím ustanovením zákona. Vždy je pak třeba aplikovat příznivější právní úpravu v její celistvosti a nevytrhovat jednotlivá ustanovení zákona z kontextu. Vyjmutí posouzení lhůty odpovědnosti má v dotčeném případě zásadní vliv na aplikaci příznivější právní úpravy. Ad absurdum by vyloučení přípustnosti retroaktivity ve změnách lhůt odpovědnosti mohlo vést k nepromlčitelnosti přestupků. Proto je ust. § 112 odst. 2) zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky, v dotčeném případě v rozporu s čl. 40 odst. 6 Listiny základních práv a svobod.


První věta ustanovení § 112 odst. 2) zák. č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky, uvádí: „Ustanovení dosavadních zákonů o lhůtách pro projednání přestupku nebo jiného správního deliktu, lhůtách pro uložení pokuty za přestupek nebo jiný správní delikt a lhůtách pro zánik odpovědnosti za přestupek nebo jiný správní delikt se ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona nepoužijí.“ Je tedy jasně řečeno, že od data účinnosti zák. č. 250/2016 Sb. staré lhůty neplatí, a platí lhůty nové.

Druhá věta ustanovení § 112 odst. 2) zák. č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky, uvádí: „Odpovědnost za přestupek a dosavadní jiný správní delikt však nezanikne dříve, než by uplynula některá ze lhůt podle věty první, pokud k jednání zakládajícímu odpovědnost došlo přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.“ Protože podle první věty již platí nové lhůty promlčení, je test podle druhé věty schopen pouze posunout konec případné kratší původní lhůty na délku platnou podle zák. č. 250/2016 Sb.

Pokud by neplatil výklad podle předchozího odstavce, pak by aplikace tohoto ustanovení v dotčeném případě vylučovala užití příznivější právní úpravy ve prospěch obviněného. Přitom posouzení, že pozdější zákon je pro obviněného příznivější, je nezbytné učinit s přihlédnutím ke všem v úvahu přicházejícím ustanovením zákona. Vždy je pak třeba aplikovat příznivější právní úpravu v její celistvosti a nevytrhovat jednotlivá ustanovení zákona z kontextu. Podle důvodové zprávy se jako vzor pro zák. č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky, použil trestní zákoník. V trestním právu se promlčení hodnotí jeden z důvodů zániku trestnosti činu a spolu s ostatními důvody je i promlčení považováno za hmotně právní negativní podmínku trestnosti. Promlčení pak odpovídá hmotně právnímu pojetí i potud, že se promlčecí doba odstupňovává podle zákonné trestní sazby.  I v zákoně č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky, je promlčení odstupňováno podle závažnosti přestupku. V tomto případě by tedy nešlo o nepřípustnost retroaktivity, ale právě naopak – posouzení lhůty odpovědnosti by bylo vyjmuto z aplikace nové právní úpravy na dříve spáchaný čin. To by mělo v dotčeném případě zásadní vliv na možnost aplikace celkově příznivější právní úpravy. Tím by také bylo ust. § 112 odst. 2) zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky, v dotčeném případě v rozporu s čl. 6 odst. 1 Evropské úmluvy o ochraně lidských práv, která akcentuje především povinnost neotálet se stíháním pachatelů přestupků (trestných činů) a postupovat v řízení, jak nejrychleji to jde, aby byl naplněn účel správního (trestního) práva a aby nebylo bráněno právu pachatele na spravedlivý proces.
 
Údajný přestupek byl zjištěn xx. 04. 2014. S ohledem na čl. 40 odst. 6 Listiny základních práv a svobod odpovědnost za přestupek provozovatele vozidla tedy skončila dnem xx+1. 04. 2017 a správní orgán měl podle ust. § 86 odst. 1  písm. h) zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky, řízení zastavit.

EDIT 21. 3. 2018
Nakonec jsem to trochu přeformuloval.
« Poslední změna: 21 Března 2018, 23:33:50 od uziv »
IP zaznamenána

jakubb

 • stálý člen 30kmh.cz
 • *
 • Příspěvků: 560
  • Zobrazit profil
Re:[návod] Jak funguje promlčení u přestupků
« Odpověď #35 kdy: 26 Března 2018, 12:08:54 »

Po jaké době od spáchání přestupku může SO zahájit správní řízení o přestupku provozovatele, byl-li přestupek spáchán před 1. 7. 2017? (řízení bylo odloženo, ale hrozí, že se vrátí k projednání - tím, předpokládám, běh promlčecích lhůt nebyl přerušen?)

Pročetl jsem všechno, ale nemůžu na tuhle otázku najít jednoznačnou odpověď.
IP zaznamenána

2M

 • hard core 30kmh.cz
 • ****
 • Příspěvků: 3 992
  • Zobrazit profil
Re:[návod] Jak funguje promlčení u přestupků
« Odpověď #36 kdy: 26 Března 2018, 14:04:42 »

jakubb:
Chápu to tak že sprdelizovatelný přestupek se stal před 1.7.2017 byl odložen a SprDel ještě nezahájen.
To je poslední škatulka zvláštní případ.

Ale v tom případě.. zejména jestli výročí přestupku už nastalo a nebo zbývají jen dny.. můžete nějakého řidiče ještě udat a vrátit to do fáze přestupku.
IP zaznamenána

hh

 • hard core 30kmh.cz
 • ****
 • Příspěvků: 6 320
  • Zobrazit profil
Re:[návod] Jak funguje promlčení u přestupků
« Odpověď #37 kdy: 26 Března 2018, 14:32:30 »

Jednoznačná odpověď není. Orgán bude tvrdit, že do 2 let od okamžiku, kdy mu byla věc oznámena, podle staré úpravy sprdele a přechodného ustanovení v § 112(2) PřesZ. Já tvrdím (a nejsem v tom zdaleka osamocen), že takový výklad je chybný, IMHO měl tento odstavec ošetřit případy, na které se v tlusťochovi (183/2017 Sb.) zapomnělo, tj. ve vztahu k ZPPK se vůbec nemá aplikovat, a i kdybych připustil, že se druhá věta vztahuje i na enumerativní derogace v tlusťochovi (nejen na ty obecné provedené první větou), tak je vyloučení retroaktivní aplikace příznivější úpravy neústavní - neumím si představit, jak obhájit, že když auto A zaparkuje výfukem k chodníku 30. 6. 2017, auto B stejný zločin provede 1. 7. 2017 a úřad obojí nechá rok hnít, tak proč by to vůči provozovateli B mělo být promlčeno zatímco vůči A nikoliv.

Nicméně autoritativě to posouzené není a je otázka, jestli k tomu něco vůbec bude existovat dřív, než to bude bezpředmětné. Vzhledem k rychlosti soudů nelze čekat na rozsudek (ani KS, natož NSS či ÚS), tedy chcete-li spoléhat na daný argument, musíte buď počítat s tím, že si to k soudu dotlačíte sám, nebo doufat v záchvěv pozitivních vibrací na příslušném odvolacím správním orgánu.
IP zaznamenána

jkraus222

 • Příspěvků: 1 027
  • Zobrazit profil
  • Nezaplatim.cz - ochrana před pokutami
Re:[návod] Jak funguje promlčení u přestupků
« Odpověď #38 kdy: 27 Března 2018, 14:20:24 »

Co se týče SprDel, vzal bych v potaz také to, že promlčecí doba přestupku je podle starého i nového zákona 1 rok. Podle § 76 odst. 1 písm. f) PřesZ „Správní orgán, aniž řízení zahájí, věc usnesením odloží, jestliže odpovědnost za přestupek zanikla.“ Opět totožná právní úprava jako v případě předchozího zákona. Jestliže nastal zánik odpovědnosti za přestupek, je správní orgán povinen věc odložit právě z tohoto, nikoliv jiného důvodu. Podle § 125f odst. 5 písm. a) zákona o silničním provozu přitom úřad může projednat SprDel pouze tehdy, pokud nezahájil řízení o přestupku a věc odložil, protože nezjistil skutečnosti odůvodňující zahájení řízení proti určité osobě – tedy pokud věc odložil výhradně z důvodu a podle § 76 odst. 1 písm. k) PřesZ, nikoliv z jakéhokoliv jiného důvodu.

V praxi to samozřejmě běžně funguje jinak, nicméně pokud se pokoušejí překlápět ve SprDel přestupek spáchaný před rokem a více, a spis neobsahuje usnesení o odložení věci do roka od spáchání přestupku, lze zaměřit palbu právě na fakt, že jim vznikla povinnost to po roce usnesením odložit z důvodu zániku odpovědnosti za přestupek (povinnost je to ze zákona; správnímu orgánu není dávno do úvahy, jestli to odloží, nebo ne) a nemohli to tím pádem třeba po roce a půl odložit proto, že nezjistili skutečnosti odůvodňující zahájení řízení proti určité osobě.
IP zaznamenána

2M

 • hard core 30kmh.cz
 • ****
 • Příspěvků: 3 992
  • Zobrazit profil
Re:[návod] Jak funguje promlčení u přestupků
« Odpověď #39 kdy: 27 Března 2018, 14:33:26 »

jkraus222: Ale musíte buď mít papír že odložili později a nebo jít neohlášeně nahlížet do spisu přestupku a získat důkaz že k tomu dni tam odložení nebylo.. jinak si SO může odložení udělat zpětně a nedokážete mu to.
IP zaznamenána

enzym

 • hard core 30kmh.cz
 • ****
 • Příspěvků: 2 092
  • Zobrazit profil
Re:[návod] Jak funguje promlčení u přestupků
« Odpověď #40 kdy: 19 Dubna 2018, 04:29:23 »

Dovolil jsem si téma připíchnout
IP zaznamenána
Varování: pokud jsou v příspěvku rady a názory k procesním postupům a taktikám, berte je s velkou rezervou. Jsem technik.

t4455

 • stálý člen 30kmh.cz
 • *
 • Příspěvků: 2 349
  • Zobrazit profil
Re:[návod] Jak funguje promlčení u přestupků
« Odpověď #41 kdy: 15 Května 2018, 16:09:30 »

Nechci zakládat nové tema ale po pročtení jsem z toho jelen.

6.6.2018 to budou dva roky od spáchání přestupku, dnes doručeno rozhodnutí z krajského úřadu že předchozí rozhodnutí z obce se ruší a vrací k novému projednání.

Pokud by se SO1 podařilo do 5.6.2018 doručit nové rozhodnutí a já podal odvolání je vyhráno?
IP zaznamenána

hh

 • hard core 30kmh.cz
 • ****
 • Příspěvků: 6 320
  • Zobrazit profil
Re:[návod] Jak funguje promlčení u přestupků
« Odpověď #42 kdy: 15 Května 2018, 16:47:48 »

Stíháno je co, běžný přestupek, nebo sprdel? Nebo přestupek se zvláštní úpravou promlčecích lhůt (např. nepředložení zelené karty)?

Pokud běžný přestupek, tak je to podobný problém, jako staré sprdele. Nebude-li tu pravomocné rozhodnutí do 2 let od spáchání, odpovědnost by měla zaniknout, ale je třeba počítat s tím, že SO se může pokusit argumentovat nejasně formulovaným § 112(2) PřesZ a tvrdit, že rekodifikací došlo v průběhu běhu promlčecí doby k jejímu prodloužení. I když zrovna v této situaci, tj. retroaktivním prodloužení už tak nesmyslně dlouhé promlčecí doby, bych šance u soudu viděl slušně (druhá situace, tj. neaplikace nových příznivějších lhůt na staré sprdele, je IMHO též neústavní, ale tam je argumentace složitější).
IP zaznamenána

t4455

 • stálý člen 30kmh.cz
 • *
 • Příspěvků: 2 349
  • Zobrazit profil
Re:[návod] Jak funguje promlčení u přestupků
« Odpověď #43 kdy: 15 Května 2018, 16:59:12 »

Pardon, běžný přestupek, malé překročení rychlosti, řidič ztotožněn na místě
IP zaznamenána

hh

 • hard core 30kmh.cz
 • ****
 • Příspěvků: 6 320
  • Zobrazit profil
Re:[návod] Jak funguje promlčení u přestupků
« Odpověď #44 kdy: 15 Května 2018, 17:30:13 »

No a kdy bylo vydáno první (nyní zrušené) rozhodnutí? Když to celé trvá už téměř 2 roky, tak nebyla-li velká prodleva před zahájením řízení, nemůže do výročí chybět moc času.
IP zaznamenána
Stran: 1 2 [3] 4 5 ... 8