30kmhcz

Prosíme přihlašte se nebo zaregistrujte.

Přihlašte se svým uživatelským jménem a heslem.
Pokročilé vyhledávání  

Novinky:

>>DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: ČTOU TO TADY JAK ÚŘEDNÍCI, TAK POLICIE. Neuvádějte nic, podle čeho by protistrana mohla dovodit, o jaký případ se jedná. Jak na to? Pojďte >>sem<<.

Stran: 1 [2] 3 4 ... 8

Autor Téma: [návod] Jak funguje promlčení u přestupků  (Přečteno 125359 krát)

2M

 • hard core 30kmh.cz
 • ****
 • Příspěvků: 3 992
  • Zobrazit profil
Re:[návod] Jak funguje promlčení u přestupků
« Odpověď #15 kdy: 27 Října 2017, 20:39:43 »

Behemot: šedá zóna tam není.. vyhnití na odvolačce víc než rok přestupkový zákon řeší..
§97
Citace
(3) Pokud před předáním spisu odvolacímu správnímu orgánu nastal některý z důvodů pro zastavení řízení podle § 86 odst. 1 písm. f), h), i), j), k), m) nebo n), správní orgán, který napadené rozhodnutí vydal, zastaví řízení a zruší napadené rozhodnutí, ledaže by rozhodnutí o odvolání mohlo mít význam pro náhradu škody nebo vydání bezdůvodného obohacení.
..a to písmeno h) je..
Citace
h) odpovědnost za přestupek zanikla,
IP zaznamenána

Behemot

 • stálý člen 30kmh.cz
 • *
 • Příspěvků: 2 683
  • Zobrazit profil
  • HW World
Re:[návod] Jak funguje promlčení u přestupků
« Odpověď #16 kdy: 27 Října 2017, 21:18:14 »

Jenže ta odpovědnost obecně právě nezanikla. Zanikne pokud po více než roce odvolačka to prvoinstanční rozhodnutí zruší, to je jasný.

Jenže ho může taky ve lhůtě nejzazší doby pro zánik odpovědnosti od spáchání skutku potvrdit, a tím pádem se pouze zruší odklad vykonatelnosti (který vznikl zasláním toho odvolání) a právní moci nabude dnem doručení rozhodnutí odvolačky.

Přijde mi ale krajně padlý na palici, aby v extrémním případě to hnilo na kraji např. dva, dva a půl roku (v některých krajích celkem reálná věc), a po této době došlo k potvrzení rozhodnutí, a tím pádem pokuty. Co to má společnýho s nějakou byť jen iluzí spravedlnosti?
IP zaznamenána
STICKERS-CZ - nekonformní samolepky a placky

2M

 • hard core 30kmh.cz
 • ****
 • Příspěvků: 3 992
  • Zobrazit profil
Re:[návod] Jak funguje promlčení u přestupků
« Odpověď #17 kdy: 27 Října 2017, 22:46:14 »

Přijde mi ale krajně padlý na palici, aby v extrémním případě to hnilo na kraji např. dva, dva a půl roku (v některých krajích celkem reálná věc), a po této době došlo k potvrzení rozhodnutí, a tím pádem pokuty.

Podle zákona k tomu dojít nemůže.
Když to vyhnije na odvolačce tak uplynutím 1 roku od napadeného rozhodnutí je promlčeno.. a odvolačka může jen napadené rozhodnutí zrušit a řízení zastavit.

Jestli si myslíte že odvoláním se zastavuje běh promlčecí lhůty tak prosím odkaz na paragraf ze kterého to vyplývá.
IP zaznamenána

Behemot

 • stálý člen 30kmh.cz
 • *
 • Příspěvků: 2 683
  • Zobrazit profil
  • HW World
Re:[návod] Jak funguje promlčení u přestupků
« Odpověď #18 kdy: 27 Října 2017, 23:09:15 »

Odvolání má odkladný účinek, co to tedy do důsledku znamená? Odkládá se pouze vykonatelnost? Pokud pouze vykonatelnost a nadřízený orgán původní rozhodnutí podrží, nic se neměnilo, nic nového se neprojednává. Pouze se vykonatelnost (nabytí právní moci) posune.
IP zaznamenána
STICKERS-CZ - nekonformní samolepky a placky

hh

 • hard core 30kmh.cz
 • ****
 • Příspěvků: 6 320
  • Zobrazit profil
Re:[návod] Jak funguje promlčení u přestupků
« Odpověď #19 kdy: 28 Října 2017, 01:51:11 »

Právní moc a vykonatelnost jsou 2 různé věci. Sice obvykle nastávají současně, ale mohou nastat i situace, kdy to neplatí, a to oběma směry, tj. právní řád zná jak rozhodnutí předběžně vykonatelná (která ještě nejsou pravomocná, ale již zavazují adresáty k nějakým povinnostem a při neplnění lze vynucovat exekučně), tak rozhodnutí pravomocná (tj. v rámci řádných opravných prostředků již nezměnitelná), která nejsou zatím vykonatelná.

Tzv. suspenzivní účinek odvolání se opravdu týká vykonatelnosti, ale zároveň odvolání samozřejmě odkládá i právní moc (což plyne přímo z definice právní moci jakožto vlastnosti rozhodnutí, které bylo oznámeno a nelze již proti němu podat odvolání).
IP zaznamenána

Jan Novák

 • stálý člen 30kmh.cz
 • *
 • Příspěvků: 1 861
  • Zobrazit profil
Re:[návod] Jak funguje promlčení u přestupků
« Odpověď #20 kdy: 08 Listopadu 2017, 11:40:36 »

Zvláštní případ.. Správní delikt provozovatele se stal před 1.7.2017, ale řízení zahájeno až po 1.7.2017.. podle zákona se použijí starší pravidla, ale podle pravidla o použití mírnějšího zákona se můžete zkusit domáhat použití novějších pravidel.. ale asi to budete muset dotlačit až k NSS a nebo ÚS aby byla aspoň šance na úspěch.
Tak už takový jeden asi mám.
Řidič zaprasil 2016/10, provozovatel ohlásil řidiče, ale pošťačka to asi zvrtala a řidič nic nedostal (jen lísteček nezastižen).
Zahájeno řízení s provozovatelem 2017/11

Přestupek řidiče je tímto promlčený a tedy není žádný přestupek provozovatele. Nebo si nějak sedím na vedení?
IP zaznamenána

2M

 • hard core 30kmh.cz
 • ****
 • Příspěvků: 3 992
  • Zobrazit profil
Re:[návod] Jak funguje promlčení u přestupků
« Odpověď #21 kdy: 08 Listopadu 2017, 13:16:10 »

Jan Novák: Zjistěte kdy a podle jakého § odložili původní přestupek.
Jestli řidiče odložili podle správného § ještě před promlčením tak po provozovateli jít můžou.

Přestupek už promlčený je.. zaměřte se na ten způsob odložení.. vrátit to na přestupek je WIN..
Jestli je promlčený i bývalý SprDel je sporné, ale provozovatel určitě bude argumentovat že je promlčeno.
IP zaznamenána

Jan Novák

 • stálý člen 30kmh.cz
 • *
 • Příspěvků: 1 861
  • Zobrazit profil
Re:[návod] Jak funguje promlčení u přestupků
« Odpověď #22 kdy: 16 Listopadu 2017, 13:24:58 »

Jan Novák: Zjistěte kdy a podle jakého § odložili původní přestupek.
Jestli řidiče odložili podle správného § ještě před promlčením tak po provozovateli jít můžou.

Přestupek už promlčený je.. zaměřte se na ten způsob odložení.. vrátit to na přestupek je WIN..
Jestli je promlčený i bývalý SprDel je sporné, ale provozovatel určitě bude argumentovat že je promlčeno.
Tak přesupek ze začátku října 2016 odložili dle paragrafu 76 koncem října 2017 a predtim jeste predvolali Helmuta a posta ztratila ten dopis a vyplatila nahradu uradu.
Takze podle me lozeny win - promlčený přestupek a navíc nezákonně zahájený sprdel..

Sprdel mimo tento konkrétní případ ale patrně promlčený nebude
250/2016
Přechodná ustanovení

(1) Na přestupky a dosavadní jiné správní delikty, s výjimkou disciplinárních deliktů, se ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona hledí jako na přestupky podle tohoto zákona. Odpovědnost za přestupky a dosavadní jiné správní delikty, s výjimkou disciplinárních deliktů, se posoudí podle dosavadních zákonů, pokud k jednání zakládajícímu odpovědnost došlo přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona; podle tohoto zákona se posoudí jen tehdy, jestliže to je pro pachatele příznivější.
(2) Ustanovení dosavadních zákonů o lhůtách pro projednání přestupku nebo jiného správního deliktu, lhůtách pro uložení pokuty za přestupek nebo jiný správní delikt a lhůtách pro zánik odpovědnosti za přestupek nebo jiný správní delikt se ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona nepoužijí. Odpovědnost za přestupek a dosavadní jiný správní delikt však nezanikne dříve, než by uplynula některá ze lhůt podle věty první, pokud k jednání zakládajícímu odpovědnost došlo přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.

Z přednášky parazitům:
2) Přechodné ustanovení ve vztahu k promlčecí době Dosavadní ustanovení o lhůtách pro projednání přestupku nebo jiného správního deliktu, lhůtách pro uložení pokuty za přestupek nebo jiný správní delikt a lhůtách pro zánik odpovědnosti za přestupek nebo jiný správní delikt se ode dne nabytí účinnosti zákona č. 250/2016 Sb. nepoužijí.
Použije se tedy úprava promlčecí doby v obecné úpravě (případně odchylná promlčecí doba ve zvláštním právním předpise zakotvená sněmovním tiskem 929)
s tím, že odpovědnost nezanikne dříve, než by uplynula některá z lhůt podle dosavadní úpravy*
.

A zašťiťují to nějakým offtopic judikátem o protiprávnosti komunistického režimu

*Toto pravidlo není porušením zákazu retroaktivity, neboť podle Ústavního soudu se Listina základních práv a svobod v čl. 40 odst. 6 zabývá tím, které trestné činy lze stíhat (totiž ty, jež byly vymezeny zákonem v době, kdy byl čin spáchán), a neupravuje otázku, jak dlouho lze tyto činy stíhat (viz nález Ústavního soudu ze dne 21. prosince 1993, sp. zn. Pl. ÚS 19/93).

Což je podle mě kravina zcela proti duchu LZPS. To by znamenalo, že pokud je např. vražda promlčená za 20 let a je za ní provaz a podle nového zákona je promlčená za 5 let a je za ní doživotí, tak by stále mohli stíhat vraždu spáchanou před 19ti lety a dát za ní doživotí.
Takže obrana sporných sprdelí asi nebude zcela triviální a než to skončí u ÚS, už bude dávno po případech.
IP zaznamenána

IZS

 • hard core 30kmh.cz
 • ****
 • Příspěvků: 1 518
  • Zobrazit profil
Re:[návod] Jak funguje promlčení u přestupků
« Odpověď #23 kdy: 21 Listopadu 2017, 07:55:58 »

Roční promlčecí doba běží od spáchání přestupku do zahájení řízení a následně od zahájení řízení se počítá pro vydání rozhodnutí, přičemž po 3 letech od spáchání nastává prekluze.
IP zaznamenána

2M

 • hard core 30kmh.cz
 • ****
 • Příspěvků: 3 992
  • Zobrazit profil
Re:[návod] Jak funguje promlčení u přestupků
« Odpověď #24 kdy: 22 Listopadu 2017, 14:41:41 »

odpovědnost za jiný správní delikt je podle předtím platného zákona jaká?

Správní delikty neměly jednotnou úpravu.. řešilo se to podle zákona který definoval ten správní delikt.

Ale pozice úřadů určitě bude že starý SprDel má promlčení 4 roky když je řízení zahájeno do 2 let.
Jiný názor asi nemá šanci dřív než u NSS.
IP zaznamenána

Jan Novák

 • stálý člen 30kmh.cz
 • *
 • Příspěvků: 1 861
  • Zobrazit profil
Re:[návod] Jak funguje promlčení u přestupků
« Odpověď #25 kdy: 23 Listopadu 2017, 18:04:44 »

Ale pozice úřadů určitě bude že starý SprDel má promlčení 4 roky když je řízení zahájeno do 2 let.
Jiný názor asi nemá šanci dřív než u NSS.
Máte pravdu - ověřeno bojem.
Ještě, že nežiju na malém městě, potkat krátce po přečtení rozhodnutí tvora, který napíše následující by mě nepochybně dostalo za mříže za těžké ublížení na zdraví. Co to je proboha za lidi? Není čas to už vyházet z oken jako kdysi? Pán vypadal celkem rozumně - měli by taky nosit uniformy, aby člověk neustále věděl jaké bezectné hovado má před sebou.

V daném případě dospěl zdejší správní orgán
opět k závěru, že není nutné posuzování materiálního znaku přestupku blíže rozvádět, neboť
společenská nebezpečnost vyplývá ze samotného znění ustanovení
§ 125f odst. 1 zákona
o silničním provozu - provozovatel vozidla je povinen zajistit, aby při užití jím provozovaného
vozidla v provozu na pozemních komunikacích byly dodržovány povinnosti řidiče,
resp. pravidla silničního provozu. Z uvedeného jasně vyplývá, že cílem uvedeného ustanovení
je dodržování pravidel provozu na pozemních komunikacích, neboť jejich nedodržením dochází
k minimálně ohrožení bezpečnosti silničního provozu.


O tisícovce nákladů řízení:
Tato částka se ukládá pachatelům, kteří se dopustili přestupku projednávaného
příslušným správním orgánem, aby se podíleli určitou měrou i na úhradě nákladů, které státu
v souvislosti s jejich postihem vznikly. V tomto smyslu jde o „službu“ státu spoluobčanům,
konec konců i samotným obviněným, spočívající v zabezpečení určité míry spravedlnosti

i jistoty, že přestupky – a hlavně jejich pachatelé – nezůstanou bez potrestání.
IP zaznamenána

Behemot

 • stálý člen 30kmh.cz
 • *
 • Příspěvků: 2 683
  • Zobrazit profil
  • HW World
Re:[návod] Jak funguje promlčení u přestupků
« Odpověď #26 kdy: 24 Listopadu 2017, 11:38:05 »

No, kripl s razítkem, že.

Dejte mi razítko, a já už si práci najdu…
IP zaznamenána
STICKERS-CZ - nekonformní samolepky a placky

mrfelix

 • Příspěvků: 178
  • Zobrazit profil
Re:[návod] Jak funguje promlčení u přestupků
« Odpověď #27 kdy: 24 Listopadu 2017, 13:24:52 »

1000 korun jste si zaplatil za to, že jsme Vás spravedlivě potrestali! Služba státu občanům!
IP zaznamenána

Jan Novák

 • stálý člen 30kmh.cz
 • *
 • Příspěvků: 1 861
  • Zobrazit profil
Re:[návod] Jak funguje promlčení u přestupků
« Odpověď #28 kdy: 24 Listopadu 2017, 14:39:30 »

1000 korun jste si zaplatil za to, že jsme Vás spravedlivě potrestali! Služba státu občanům!
Jednou bych chtěl mít pár správních úředníků někde na odlehlém místě. Uložil bych jim povinnost zajistit aby se ostatní nedotýkali podlahy. Trestem za nesplnění by bylo nakopání do koulí a nechal bych si to zaplatit, protože jsem s tím měl fůru práce.
IP zaznamenána

Jan Novák

 • stálý člen 30kmh.cz
 • *
 • Příspěvků: 1 861
  • Zobrazit profil
Re:[návod] Jak funguje promlčení u přestupků
« Odpověď #29 kdy: 25 Listopadu 2017, 19:35:52 »

To ale není pravda, podle toho, co postoval Jan Novák z nějaké přednášky
Já postupoval zcela proti té přednášce, nicméně pokud je z toho někdo moudrý, tak je to strana 60
 Průvodce zákonem č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich
Ke stažení zde http://www.mvcr.cz/clanek/zakon-o-odpovednosti-za-prestupky-a-rizeni-o-nich-ucinny-od-1-7-2017.aspx

Samozřejmě je to jen pohádka pro dospělé, hra se hraje tak jako od nepaměti, vladařovi nohsledi škubou nevolníky, protože mají velké meče a intelektuálové tomu dodávají omáčku, aby to poddaní snášeli a neshlukovalo se jich moc najednou.
IP zaznamenána
Stran: 1 [2] 3 4 ... 8