30kmhcz

Prosíme přihlašte se nebo zaregistrujte.

Přihlašte se svým uživatelským jménem a heslem.
Pokročilé vyhledávání  

Novinky:

>>DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: ČTOU TO TADY JAK ÚŘEDNÍCI, TAK POLICIE. Neuvádějte nic, podle čeho by protistrana mohla dovodit, o jaký případ se jedná. Jak na to? Pojďte >>sem<<.

Autor Téma: [WIN] Číkusmut Brno 2022  (Přečteno 3649 krát)

Číkus

 • hard core 30kmh.cz
 • ****
 • Příspěvků: 9 083
  • Zobrazit profil
Re:Číkusmut Brno 2022
« Odpověď #30 kdy: 03 Května 2023, 21:18:20 »

Ohledně přestupku z 01.12.2022 (mé vozidlo):

06.02.2023 - doručena sprdelní výzva
08.03.2023 - udal jsem sám sebe
17.04.2023 - doručeno oznámení o zahájení řízení se mnou jako s řidičem.

Zajímavé je, že není nařízeno ústní jednání, ani nejsem vyrozuměn o termínu dokazování mimo ÚJ. Jestli dědek Rozkopal náhodou neplánuje vydat usnesení o zastavení řízení bez toho, aby vůbec provedl dokazování. Nebudu reagovat a uvidím, co se z toho vyvine.

IP zaznamenána

Číkus

 • hard core 30kmh.cz
 • ****
 • Příspěvků: 9 083
  • Zobrazit profil
Re:Číkusmut Brno 2022
« Odpověď #31 kdy: 29 Května 2023, 21:33:32 »

Ohledně přestupků z 21.04.2022, 25.04.2022, 20.06.2022, 29.08.2022, 09.09.2022, 09.09.2022:

16.01.2023 jsem poslal vyjádření:

Ad údajný přestupek zjištěný dne 21.04.2022:
V této věci uvádím, že jsem vozidlo RZ 88ACAB na předmětném místě zaparkoval já jako řidič tohoto vozidla. Vzhledem ke složité parkovací situaci v daném místě jsem se předem informoval o skutečnosti, kde se zde nachází parkoviště. Dle veřejně dostupného pasportu komunikací jsem zjistil, že na tomto místě mohu parkovat v souladu se zákonem, neboť se jedná o parkoviště. Že se v předmětnou dobu dle veřejně dostupných informací o parkoviště jednalo pak svědčí i ve spise vložené sdělení Brněnských komunikací ze dne 23.11.2022. Je však zarážející, že správní orgán existenci parkoviště zjišťoval až poté, co zaslal výzvu k uhrazení určené částky provozovateli. Tuto skutečnost měl prověřovat nejprve. Pokud by skutečně ke zrušení parkoviště v toto místě došlo (což ovšem není prokazatelné z dostupných podkladů), minimálně dříve se o parkoviště jednalo. Pokud dříve parkování na tomto místě nevadilo, pak neexistuje důvod, aby pozdější parkování na stejném místě mělo způsobit porušení nebo ohrožení zájmu chráněného zákonem. Absentuje zde tedy materiální aspekt a předmětné jednání tak nemůže být přestupkem. Navrhuji předvolání strážníka Městské policie Brno  č. 01193 Pavla Bílého (bez titulu) jako svědka.

Ad údajný přestupek zjištěný dne 25.04.2022:
V této věci uvádím, že jsem vozidlo RZ 88ACAB na předmětném místě na chodníku zaparkoval já jako řidič tohoto vozidla. Jednal jsem však v souladu s pokynem strážníka Městské policie Brno č. 0711 Dity Kačmaříkové. Pokyn obecního/městského strážníka je však dle § 76 odst. 5 zákona č. 361/2000 Sb. nadřazen přechodné, místní i obecné úpravě provozu na pozemních komunikacích. Nemohlo se tedy jednat o přestupek. O to více zarážející je, že právě tento strážník následně stání na chodníku posoudil jako přestupek. Navrhuji předvolání strážníka Městské policie Brno  č. 0711 Dity Kačmaříkové (bez titulu) jako svědka.

Ad údajný přestupek zjištěný dne 20.06.2022:
V této věci uvádím, že jsem vozidlo RZ 88ACAB na předmětném místě odstavil já jako řidič tohoto vozidla. Jednalo se však o zastavení, nikoli o stání. Z fotografií obsažených ve správním spisu neplyne, že by se vozidlo na místě nacházelo dostatečně dlouho na to, aby se prokazatelně jednalo o stání a nikoli zastavení. Odvolávám se na pravomocné usnesení č.j. ODSČ-36569/22-16, které dne 21.09.2022 vydal Magistrát města Brna a také na zásadu legitimního očekávání. I pokud by se však jednalo o stání a nikoli zastavení, z podkladů neplyne, že by zde vozidlo bylo déle, než značkou povolených 60 minut. V tomto případě nebyl užit klasický parkovací kotouč, nýbrž kousek papíru umístěný za čelním sklem, na kterém byl uveden čas odstavení vozidla. tento Papírek umístěný za předním sklem je zřetelně vidět na fotodokumentaci obsažené ve spisu, kvůli nekvalitě pořízených fotografií však bohužel není čitelný. Také lze konstatovat, že na žádné z fotografií obsažených ve spisu není zachyceno vozidlo i dopravní značka současně, tedy nelze dovozovat, zda se vozidlo vůbec nacházelo v místě, kde předmětní dopravní značka platila. Navrhuji předvolání strážníka Městské policie Brno  č. 01440 Kristýny Syslové (bez titulu) jako svědka.

Ad údajný přestupek zjištěný dne 29.08.2022:
V této věci uvádím, že v předmětné době jsem byl řidičem vozidla RZ 88ACAB já. Z podkladů obsažených ve správním spisu však neplyne, že by vůbec mělo k jakémukoli přestupku dojít. Lejstro nadepsané jako „Protokol činnosti Systému organizace a bezpečnosti dopravy (SOBID)“ neobsahuje jakýkoli podpis nebo razítko a nelze tak určit, jakým způsobem vznikl. Podobných tabulek si může kdokoli vytvořit libovolné množství a napsat do nich libovolné věci. Navíc zde není uvedena registrační značka, tedy nelze určit, jaké vozidlo vůbec mělo být prověřováno na povolení vjezdu. Důkazní břemeno je samozřejmě na straně správního orgánu.

Ad údajný přestupek zjištěný dne 09.09.2022 na ulici Teyschlova:
V této věci uvádím, že jsem vozidlo RZ 88ACAB na předmětném místě odstavil já jako řidič tohoto vozidla. Jednalo se však o zastavení, nikoli o stání. Z fotografií obsažených ve správním spisu neplyne, že by se vozidlo na místě nacházelo dostatečně dlouho na to, aby se prokazatelně jednalo o stání a nikoli zastavení. Odvolávám se na pravomocné usnesení č.j. ODSČ-36569/22-16, které dne 21.09.2022 vydal Magistrát města Brna a také na zásadu legitimního očekávání. Také lze konstatovat, že na žádné z fotografií obsažených ve spisu není zachyceno vozidlo i dopravní značka současně, tedy nelze dovozovat, zda se vozidlo vůbec nacházelo v místě, kde předmětní dopravní značka platila. Navrhuji předvolání strážníka Městské policie Brno  č. 01119 Milana Hupky (bez titulu) jako svědka. Dodatková tabulka pak obsahuje datum „9.9.22“, přičemž tento den byl před více než dvěma tisíci lety. U fotografií obsažených ve spisu je pak uveden pouze čas a nikoli datum. není zřejmé, kdy byly tyto fotografie pořízeny.

Ad údajný přestupek zjištěný dne 09.09.2022 na ulici Bašty:
V této věci uvádím, že v předmětné době jsem byl řidičem vozidla RZ 88ACAB já. Z podkladů obsažených ve správním spisu však neplyne, že by vůbec mělo k jakémukoli přestupku dojít. Lejstro nadepsané jako „Protokol činnosti Systému organizace a bezpečnosti dopravy (SOBID)“ neobsahuje jakýkoli podpis nebo razítko a nelze tak určit, jakým způsobem vznikl. Podobných tabulek si může kdokoli vytvořit libovolné množství a napsat do nich libovolné věci. Navíc zde není uvedena registrační značka, tedy nelze určit, jaké vozidlo vůbec mělo být prověřováno na povolení vjezdu. Důkazní břemeno je samozřejmě na straně správního orgánu.22.05.2023 doručeno usesení SO1 o zastavení řízení se mnou jako  řidičem.

Další postup aneb Schrödingerovo odvolání:
1) Poslední den odvolací lhůty bude posláno obyčejným e-mailem (z e-mailové adresy patřící Blondi) blanketní odvolání.
2) O pět dní později pošlu blanketní odvolání doporučeným dopisem.
3a) Pokud to sežerou, časem se přijde na to (jim poradíme), že usnesení nabylo právní moci marným uplynutím lhůty pro odvolání, neboť jsem odvolání podal pozdě (2) a ten e-mail (1) nebyl podán oprávněnou osobou. Tj. po dobu odvolacího řízení se mnou již poběží promlčecí lhůta provozovatele (ale to se úřední parazit dozví až později).
3b) Pokud to zamítnou jako opožděné (a zahájí řízení s provozovatelem), Blondi mi ráda dosvědčí že jsem ten e-mail z její schránky posílal já.
IP zaznamenána

ladin

 • stálý člen 30kmh.cz
 • *
 • Příspěvků: 1 269
  • Zobrazit profil
Re:Číkusmut Brno 2022
« Odpověď #32 kdy: 30 Května 2023, 08:48:38 »

3a) ... a ten e-mail nebyl podán oprávněnou osobou...

Přiznávám, že v tomto se trochu ztrácím a potřeboval bych to vysvětlit podrobněji. Podle mě je v principu neprokazatelné, "komu email patří" a ještě více nejisté, kdo seděl u klávesnice a z té emailové adresy něco poslal. Proto se na to nahlíží stylem OK, něco přišlo, budeme předpokládat, že od oprávněné osoby, ale nejde to ověřit, tak pět dnů budeme čekat na důvěryhodné potvrzení. Prostě mi uniká, jak neprůstřelně prokážete, že email odeslal někdo jiný. Díky
IP zaznamenána

Číkus

 • hard core 30kmh.cz
 • ****
 • Příspěvků: 9 083
  • Zobrazit profil
Re:Číkusmut Brno 2022
« Odpověď #33 kdy: 15 Června 2023, 21:27:06 »

Ohledně přestupku z 01.12.2022 (mé vozidlo):

09.06.2023 doručeno usnesení SO1 o zastavení řízení se mnou jako s řidičem.

Dědek Rozkopal vydal usnesení bez toho, aby nařídil ÚJ nebo alespoň dokazování mimo ÚJ. To může?
IP zaznamenána

Číkus

 • hard core 30kmh.cz
 • ****
 • Příspěvků: 9 083
  • Zobrazit profil
Re:Číkusmut Brno 2022
« Odpověď #34 kdy: 02 Srpna 2023, 19:53:55 »

Ohledně přestupků z 21.04.2022, 25.04.2022, 20.06.2022, 29.08.2022, 09.09.2022, 09.09.2022:

31.07.2023 doručeno rozhodnutí SO2 o zamítnutí odvolání proti usnesení SO1 o zastavení řízení.

Nabízí se podat žádost o přezkum:
- nebyl jsem vyzván k doplnění odvolání
- k přestupkům jsem se přiznal
- odvolání nebylo podáno včas (odvolání e-mailem nebylo učiněno oprávněnou osobou)

edit: S přezkumem počkám, až něco přijde některému z provozovatelů.
« Poslední změna: 22 Srpna 2023, 00:05:00 od Číkus »
IP zaznamenána

Číkus

 • hard core 30kmh.cz
 • ****
 • Příspěvků: 9 083
  • Zobrazit profil
Re:Číkusmut Brno 2022
« Odpověď #35 kdy: 04 Září 2023, 21:49:52 »

Vážení provozovatelé, jaký je aktuální stav?
IP zaznamenána

v1kt

 • Příspěvků: 20
  • Zobrazit profil
Re:Číkusmut Brno 2022
« Odpověď #36 kdy: 30 Září 2023, 17:31:28 »

Muj pripad - 15.3. (ulice Hradecka) - zatim se stale nic nedeje, nic neprislo. Protoze Vase odvolani proti zastaveni rizeni bylo zamitnuto - mam pocitat s tim ze ted zahaji rizeni s mnou jako provozovatelem, protoze jsem nazjistil?
IP zaznamenána

Číkus

 • hard core 30kmh.cz
 • ****
 • Příspěvků: 9 083
  • Zobrazit profil
Re:Číkusmut Brno 2022
« Odpověď #37 kdy: 30 Září 2023, 18:54:41 »

v1kt> Ad Váš případ z 15.03.2022:

15.03.2022 - přestupek (promlčeno by bylo po roce, tedy 15.03.2023, ale viz dále)
(uběhlo 202 dnů)
03.10.2022 - zahájeno správní řízení s řidičem, čímž se promlčecí lhůta pro provozovatele pozastavuje
16.01.2023 - ukončení správního řízení s řidičem, čímž se promlčecí lhůta pro provozovatele opět rozbíhá
(uběhlo 163 dnů)
28.06.2023 - promlčeno

Zdá se, že máte vyhráno. (tedy pokud jsem nepopletl některá data a nebo výpočty)
IP zaznamenána

v1kt

 • Příspěvků: 20
  • Zobrazit profil
Re:Číkusmut Brno 2022
« Odpověď #38 kdy: 01 Října 2023, 08:50:26 »

Vyborne, dekuji za pomoc!

Rad bych nekam prispel, treba urcenou castkou, tam kde to pomuze dobre veci - hosting zde, OBSID, RoadFens? Mate predstavu kde to ma smysl?
IP zaznamenána

Číkus

 • hard core 30kmh.cz
 • ****
 • Příspěvků: 9 083
  • Zobrazit profil
Re:Číkusmut Brno 2022
« Odpověď #39 kdy: 29 Prosince 2023, 02:55:36 »

Vážení provozovatelé, jaký je aktuální stav?
IP zaznamenána

Číkus

 • hard core 30kmh.cz
 • ****
 • Příspěvků: 9 083
  • Zobrazit profil
Re:[WIN] Číkusmut Brno 2022
« Odpověď #40 kdy: 13 Března 2024, 19:28:42 »

Zdá se, že i tak se dá dosáhnout promlčení.
IP zaznamenána