30kmhcz

Prosíme přihlašte se nebo zaregistrujte.

Přihlašte se svým uživatelským jménem a heslem.
Pokročilé vyhledávání  

Novinky:

>>DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: ČTOU TO TADY JAK ÚŘEDNÍCI, TAK POLICIE. Neuvádějte nic, podle čeho by protistrana mohla dovodit, o jaký případ se jedná. Jak na to? Pojďte >>sem<<.

Autor Téma: Končí vybodovaní a lockdown?  (Přečteno 3264 krát)

pk202

 • hard core 30kmh.cz
 • ****
 • Příspěvků: 3 959
  • Zobrazit profil
Re:Končí vybodovaní a lockdown?
« Odpověď #30 kdy: 27 Října 2020, 01:10:29 »

Já Vám samozřejmě fandím, tak to zkuste, ale výsledkem si jistý nejsem. Zato jsem si zcela jistý, že pokud si teď sednete za volant a budete odchycen tato argumentace vám k vyvinění nebude stačit.
IP zaznamenána

hh

 • hard core 30kmh.cz
 • ****
 • Příspěvků: 5 152
  • Zobrazit profil
Re:Končí vybodovaní a lockdown?
« Odpověď #31 kdy: 27 Října 2020, 10:17:04 »

Já bych se odpíchl od tohohle dokumentu: (příloha)[...]Pokud mi tedy nelze přičítat k tíži to, že v důsledku Covidu nemůžu na zkoušky, měl by mi úřad vyjít vstřít a papíry vrátit i bez toho. Nebo to někdo chápe jinak?
Když z toho dokumentu odfiltrujete balast a úřednické ptydepe, zbyde toto:

platnost dokladů: Vše platí, jako by nouzový stav nebyl, kdo si nevymění doklad či jezdí s neplatným, formálně se dopouští přestupku. Dle názoru MD ale takové jednání postrádá společenskou škodlivost a proto nejde o přestupek a nebude postihováno. V tomto duchu prý bude postupovat i PČR a MP (jak přesně to chce MD zajistit a co udělá s bloky, které navzdory této víře nepochybně budou rozdány, už dokument nepopisuje).

odevzdání řidičáků (po vybodování, zákazu či jiné ztrátě ŘP): Není přestupkem, pokud objektivně kvůli tomu, že půl úřadu je v karanténně a druhá půlka předstírá homeoffice, není komu ŘP odevzdat. Variantu, že by třeba šlo ŘP odevzdat distančně pomocí převratného vynálezu jménem pošta, a to dost možná i mimo nouzový stav, stanovisko nerozebírá. Nechává ale pěkná zadní vrátka, totiž pokud bude mít úřad dojem, že řidič neodevzdal ŘP i kvůli něčemu jinému než zavřenému úřadu, má dostat plnou palbu (zřejmě inspirace Šimkem a Grossmannem - „Stojí, stojí, ale kdyby seděl, stejně by nepustil, já je znám,“ vřeštěla ta paní a udeřila Jónu deštníkem.) O tom, že nemožnost odevzdat ŘP neznamená odklad zákazu či ztráty ŘO, není pochyb.

lhůty: Nouzový stav může být paušálním důvodem pro prominutí zmeškání úkonu, ale v souladu se správním řádem o to musí účastník včas a náležitým způsobem žádat (§ 41 SprŘ), tedy kdo není dostatečně zběhlý, ostrouhá, protože nejdřív provede opožděný úkon, úřad to nechá hezky uležet, a pak to občanovi omlátí o hlavu, že si žádost dle § 41 nepodal a zpětně už to nejde. Kdyby MD opravdu chtělo v rámci existujících předpisů dopady nouzového stavu zmírnit, nebude dávat podobné hraběcí rady, ale uloží úřadům povinnost upozornit a poučit o možnosti žádat o prominutí zmeškání úkonu kdykoliv to bude relevantní.

kontakt s občany: Fungování úřadu (včetně prezenčně vyřizované agendy) má být zachováno aspoň v takovém rozsahu, aby práva občanů nebyla omezena nepřiměřeně, s přihlédnutím zejména k potřebám profesionálních řidičů.

Tedy jak je vidět, nijak extra pro-řidičská ta metodika není, poukazuje na pár věcí, které by zdejším čtenářům měly být zřejmé i bez metodiky (jediné plus je, že to možná díky tomu, že to tvrdí MD, budou akceptovat i úřady, i když ani na to se nelze 100% spolehnout). Pokud jde o vaši situaci, princip tolerování expirovaných dokladů určitě nelze extrapolovat na odpuštění přezkoušení. I formálně jde o něco úplně jiného, u těch dokladů MD připouští, že jde o protiprávní stav, který ale v daných souvislostech není přestupem. Vy ale chcete, aby vám ŘO a ŘP vydali i bez zákonné náležitosti, tedy chcete, aby přímo úřad rozhodoval v rozporu se zákonem.

Relevantnější je bod 3 - i provedení přezkoušení je kontakt s občany, může být omezeno, ale úplným vypnutím dochází k nepřiměřenému zásahu do práv.

Mimo danou metodiku, jsou v zásadě 4 cesty - 1) co jsem psal už výše, IMHO konání těch zkoušek zakázané není (ale chápu, že vzhledem k tomu, že v tom má roli i autoškola, která si to nechce s úřadem rozházet, nebude úplně jednoduché si to prosadit), 2) zkusit to na nějaké předběžné opatření, ale to je opravdu jen teoretická varianta, 3) dělat povyk, přes média, zavolat Babišovi atp. a usilovat o nějaký update - stejně se ta opatření mění každých pár dní, explicitní výjimka pro autoškoly a zkoušky by na rozdíl od některých jiných dávala smysl, 4) dožadovat se náhrady škody (buď za nesprávný úřední postup či nezákonné rozhodnutí, pokud zkoušky nejsou zakázané a úřad vás omezil víc než měl, nebo podle krizového zákona, pokud opravdu zakázané jsou). Ano, všechno stojí za prd a nevede jednodušše k cíli, ale v současném blázinci nejste sám, kdo je v <censored>.
« Poslední změna: 27 Října 2020, 10:19:40 od hh »
IP zaznamenána

tygr

 • Příspěvků: 31
  • Zobrazit profil
Re:Končí vybodovaní a lockdown?
« Odpověď #32 kdy: 27 Října 2020, 17:48:08 »

Tak si ještě dovolím zveřejnit odpověď z ministerstva dopravy.

Vážený pane xxxxxxxxxxxx,

 

Vláda České republiky usnesením ze dne 21. října 2020 č. 1079 v bodě 1 odst. 1 a odst. 4 vyhlásila zákaz poskytování služeb v provozovnách bez výjimky provozování autoškol a zákaz provádění zkoušek v prezenční formě, tzn. včetně provádění přezkoušení žadatelů o vrácení řidičského oprávnění.

Vámi citovaná pasáž z metodického pokynu vydaného Ministerstvem dopravy se týká procesu výměny řidičských průkazů osobám, které jsou držiteli řidičského oprávnění. Toto stanovisko se však nevztahuje na Váš případ, protože jste pozbyl řidičského oprávnění.

Bohužel, Vámi navrhované udělení řidičského oprávnění tzv. zálohově do doby ukončení nouzového stavu ustanovení zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu) neumožňují.

O vrácení řidičského oprávnění rozhoduje obecní úřad obce s rozšířenou působností ve správním řízení vedeném na žádost žadatele, přičemž ustanovení citovaného zákona specifikují jak obsah žádosti, tak přílohy, které je nutné k žádosti žadatelem přiložit.

 

S pozdravem a přáním pevného zdraví i Vám

Mgr. Stanislav Dvořák

ředitel

Odbor agend řidičů
IP zaznamenána

tygr

 • Příspěvků: 31
  • Zobrazit profil
Re:Končí vybodovaní a lockdown?
« Odpověď #33 kdy: 29 Října 2020, 13:29:57 »

Rozjel jsem to, jak se říká "na bomby" a do datovky úřadu vlády, ministerstva zdravotnictví, vnitra a dopravy a JUDr. Horáznému (předseda Asociace autoškol) jsem zaslal následující žádost:

Na vědomí: ministr dopravy, zdravotnictví a vnitra

Vážený pane premiére, 
obracím se na Vás s žádostí o zvážení výjimky ze zákazu zkoušek v prezenční formě a to pro potřeby zkoušek odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a výjimky ze zákazu provozu autoškol v rozsahu zkoušek.

Jsem osobou, která 22.10.2019 pozbyla řidičské oprávnění z důvodu dosažení 12 bodův bodovém hodnocení řidiče a to na dobu 1 roku, kdy tato lhůta uplynula dne 22.10.2020. 

Již jsem získal potvrzení o zdravotní způsobilosti a na jeho základě vykonal dopravněpsychologické vyšetření s kladným výsledkem, tedy splnil dvě ze tří podmínek pro vrácení řidičského oprávnění.

V současné době nemohu splnit třetí podmínku, tedy absolvovat přezkoušení odborné způsobilosti a to z důvodu omezení činnosti autoškol a zákazu zkoušek řidičů, kdy toto přezkoušení  není možné v dohledné době absolvovat.

Přezkoušení odborné způsobilosti je veřejnoprávní akt, který je plně v režii příslušného správního orgánu, kdy příčinou tohoto omezení je vyšší moc a vládní krizové opatření vydané v souvislosti s vyhlášeným nouzovým stavem v ČR, kdy vzhledem k vývoji situace se toto omezení ještě značně protáhne.

Pokud by byla výjimka schválena, výhody značně převáží rizika. Zkoušek se účastní max. 2-3 osoby, kdy za použití ochranných prostředků (rouška, respirátor) je riziko přenosu infekce zanedbatelné.

Naopak znovuzískáním řidičského oprávnění dojde k zamezení šíření nákazy v té souvislosti, když lidé, kteří jsou ve stejné situaci, jako já (a bude jich stále přibývat), nebudou muset používat dopravu hromadnou, ale použijí dopravu individuální, kdy eliminace šíření nákazy je nepochybně nejen veřejným zájmem, ale i obecným zájmem nás všech.   

Předem děkuji za zvážení.

S přáním hezkého dne a pevného zdraví...
IP zaznamenána

tygr

 • Příspěvků: 31
  • Zobrazit profil
Re:Končí vybodovaní a lockdown?
« Odpověď #34 kdy: 11 Listopadu 2020, 14:46:37 »

Tak tu máme dvě odpovědi z úřadu:

Usnesení o přerušení řízení

Magistrát města xxxxxxxxx, Odbor evidenčních správních služeb a obecního živnostenského úřadu, Oddělení dopravně správních agend, jako správní orgán příslušný podle ustanovení § 124 odst. 5, písm. b) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon o silničním provozu“), k udělením podmínění, omezení, odnímání a vrácení řidičského oprávnění a zrušení podmínění nebo omezení řidičského oprávnění, a ust. § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád), řízení zahájené dnem podání žádosti dne 23.10.2020 podle § 123d odst. 3 zákona o silničním provozu v návaznosti na § 101 odst. 1 zákona o silničním provozu účastníka X Y, nar. **********, trvale bytem ******* (dále také žadatel), podle ust. § 64 odst. 1 písm. a) správního řádu
přerušuje na dobu

znovu obnovení provozu autoškol, provádění zkoušek z odborné a profesní způsobilosti a obdobných činností souvisejících se zákonem č. 247/2000 Sb. o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů.

Odůvodnění

Dne 23.10.2020 podal žadatel žádost o vrácení řidičského oprávnění podle § 123d odst. 3 zákona o silničním provozu v návaznosti na § 101 odst. 1 zákona o silničním provozu. Uvedeným dnem bylo zahájeno řízení.
Správní orgán zjistil, že předložená žádost nemá předepsané náležitosti podle ustanovení
§ 123d odst. 3 zákona o silničním provozu v návaznosti na § 101 odst. 1 téhož zákona, neboť žadatel neprokázal přezkoušení z odborné způsobilosti a dále zdravotní a psychickou způsobilost. Žadatele proto vyzval k odstranění nedostatků žádosti a řízení přerušil.
V ustanovení § 45 odst. 2 správního řádu se uvádí: „Nemá-li žádost předepsané náležitosti nebo trpí-li jinými vadami, pomůže správní orgán žadateli nedostatky odstranit na místě nebo jej vyzve k jejich odstranění, poskytne mu k tomu přiměřenou lhůtu a poučí jej o následcích neodstranění nedostatků v této lhůtě; současně může řízení přerušit (§64).“
Žadatel podal žádost v době, kdy Vláda ČR vyhlásila pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území České republiky nouzový stav a všechna platná Usnesení Vlády ČR o přijetí krizových opatření neumožňují provozovat autoškoly v ČR (zakazuje se provoz autoškol, provádění zkoušek z odborné a profesní způsobilosti a obdobných činností souvisejících se zákonem č. 247/2000 Sb. o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů. Jedná se jak o teorii, praktický výcvik, školení řidičů i samotné zkoušky).

Po doplnění požadovaných podkladů bude správní orgán v řízení pokračovat.
IP zaznamenána

tygr

 • Příspěvků: 31
  • Zobrazit profil
Re:Končí vybodovaní a lockdown?
« Odpověď #35 kdy: 11 Listopadu 2020, 14:48:08 »

Výzva k odstranění vad žádosti

Dne 23.10.2020 podal pan X Y, nar. xxxxxxxx, trvale bytem xxxxxxxx (dále také žadatel) na Magistrát města xxxxxxxxxx, Odbor evidenčních správních služeb a obecního živnostenského úřadu, Oddělení dopravně správních agend (správní orgán) žádost o vrácení řidičského oprávnění.
Při vrácení řidičského oprávnění, které žadatel pozbyl dle § 123c odst. 3 zákona o silničním provozu dosažením celkového počtu 12 bodů, se postupuje podle § 123d odst. 3 zákona o silničním provozu v návaznosti na § 101 odst. 1 zákona o silničním provozu. Podmínkou pro vrácení řidičského oprávnění je prokázání, že se žadatel podrobil přezkoušení z odborné způsobilosti a dále prokázání zdravotní a psychické způsobilosti.
Nedostatky v žádosti spatřuje správní orgán v tom, že k žádosti o vrácení řidičského oprávnění žadatel nepřiložil:
-   doklad o přezkoušení z odborné způsobilosti


Správní orgán Vás v souladu s ust. § 45 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů vyzývá k odstranění nedostatků vaší žádosti ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení této výzvy.

Poučení
V případě, že vady v uvedené lhůtě nebudou odstraněny, budě řízení v souladu s ust. § 66 odst. 1 písm. c) správního řádu zastaveno.
IP zaznamenána

cocomoon

 • Příspěvků: 307
  • Zobrazit profil
Re:Končí vybodovaní a lockdown?
« Odpověď #36 kdy: 11 Listopadu 2020, 15:21:45 »

Já jsem toho názoru, že i kdyby úředník sebe více chtěl tak vám ty papíry vrátit nemůže, protože je vázaný zákony.
A tam je jasně dáno, že musí být součástí žádosti ono přezkoušení.

To by musel někdo vejš udělit vyjímku, že lze zadržené řidičáky vydávat i bez absolvování autoškoly, tak jako to udělali např s propadlou STK.
IP zaznamenána

Nikdo Nikdovič

 • Příspěvků: 149
  • Zobrazit profil
Re:Končí vybodovaní a lockdown?
« Odpověď #37 kdy: 20 Listopadu 2020, 23:52:14 »

No tak od pondělí by mohly být zkoušky - tedy pokud to neupřesní a když budou koncerty, divadelní a filmová představení bez diváků tak možná dají i zkoušky bez zkoušejících  ;D
IP zaznamenána

Tez

 • Příspěvků: 170
  • Zobrazit profil
Re:Končí vybodovaní a lockdown?
« Odpověď #38 kdy: 21 Listopadu 2020, 10:01:55 »

Tak bez zkoušejících by to asi ničemu nevadilo. Snad se budou moci zúčastnit alespoň zkoušení :)
IP zaznamenána