30kmhcz

Prosíme přihlašte se nebo zaregistrujte.

Přihlašte se svým uživatelským jménem a heslem.
Pokročilé vyhledávání  

Novinky:

>>DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: ČTOU TO TADY JAK ÚŘEDNÍCI, TAK POLICIE. Neuvádějte nic, podle čeho by protistrana mohla dovodit, o jaký případ se jedná. Jak na to? Pojďte >>sem<<.

Zobrazit příspěvky

Tato sekce Vám umožňuje zobrazit všechny příspěvky tohoto uživatele. Prosím uvědomte si, že můžete vidět příspěvky pouze z oblastí Vám přístupných.

Příspěvky - Monsieur Vélo

Stran: [1]
1
Byla podána správní žaloba?

Nikoliv, vyhodnotil jsem to jako vlastní pochybení z kterého je třeba se pro příště poučit a při předvolání k ústnímu jednání být více obezřetný.

2
No paušálně bez předchozího poučení to určitě nenastane, na tom už jsem pár řízení "urejdoval". Můžete sem aspoň nahrát anonymizované odvolání a rozhodnutí o něm?

Ovšem, beze všeho ;)

3
Tak druhou polovinu zásobníku vystřílejte v odvolacím řízení.

Rozhodnutí Magistrátu jsem obratem napadl a odvolal se ke správnímu orgánu II. stupně (Ministerstvo dopravy) s odůvodněním, že mi bylo odepřeno právo vyjádřit se k podkladům rozhodnutí, nebyl jsem písemně informován o ukončení shromažďování podkladů a nebyla stanovena ani žádná lhůta pro vyjádření se k nim. Dále jsem vznesl namitku, že zjištění provedená správním orgánem byla provedena nedostatečně, nedbale a nepřesně k posouzení skutkového stavu. Odvolání bylo ve stylu "Magistrátu se neodmlouvá" zamítlo a dále se již v rámci řízení nešlo odvolat. Na kasační stížnost k NSS už jsem neměl morál.

Za mě z toho plyne poučení, že pokud SO v jisté fázi řízení vyvolá strategicky ústní jednání, tak fyzická neúčast obviněného automaticky vyvolá ukončení shromažďování podkladů a vydání rozhodnutí, což může být v mnoha případech ze strany správních orgánů proradná účelová taktika na hraně zákona.

4
Na tom se to láme. IMHO je to tak, že jak účast na ÚJ, tak seznámení se s podklady (a možnost pomyslného "posledního slova") jsou na sobě nezávislými procesními právy obviněného, je čistě jeho volbou, zda a které z těchto práv využije. Určitě by SO neprošlo, pokud by tvrdil, že kdyby na ÚJ přišel, tak že by se mu tam upozornění na možnost finálního vyjádření dostalo. Jiná otázka je, zda může SO upozornění dle § 36(3) SprŘ učinit spekulativně k nějakému okamžiku v budoucnosti (typicky právě ke konci ÚJ) - je to z hlediska dikce SprŘ hraniční, ale masově se to tak praktikuje a tuším, že i nějaké judikatorní potvrzení to má.

To mě na tom právě překvapilo nejvíce, že SO může takto již ve fázi předvolání k ústnímu jednání spekulativně věštit z koule, aniž by tušil co se bude při ÚJ odehrávat. Přece není předem vůbec jisté, že v rámci ÚJ dojde k úplnému dořešení celé kauzy a budou shromážděny všechny podklady pro vydání rozhodnutí. Teoreticky se mohu dostavit k ÚJ, kde napadnu úředníky z podjatosti a zase odejdu atp. Tuto nečistou taktiku ale Magistrát evidentně běžně praktikuje a má to podložené příklady několika rozsudků NSS.

5
Najděte si pozvánku na ústní jednání. Na 99,99 % bude na konci zmínka (klíčové slovo 36) o možnosti se vyjádřit k podkladům rozhodnutí.

Ano, přesně tak. V předvolání k ústnímu jednání to velice šikovně maskovaným způsobem uvedeno bylo, nicméně v tu chvíli jsem bohužel apriori nepředpokládal, že to je de fakto poslední šance jak se k podkladům rozhodnutí vyjádřit. Přitom jsem proti Magistrátu nevystřílel ani polovinu munice ze zásobníku :)

Pro přístě z toho plyne ponaučení, že k omluvence z ústního jednání je třeba připojit krátký komentář, že obviněný i přes neúčast na ústním jednání chce v řízení pokračovat a chce se seznámit / vyjádřit k podkladům rozhodnutí.

6
Mám tu k analýze zajímavý taktický manévr pražského Magistrátu. Po cca ročním kočkování s jistým metodikem správního řízení ohledně hrdelního zločinu v podobě údajného projetí nějaké bezvýznamné křižovatky na červenou se magistrát překvapivě rozhodl nařídit ústní jednání, které jsem obratem zamítnul s tím, že ke všem skutečnostem jsem se již dostatečně vyjádřil v průběhu řízení, zejména v písemnosti označené jako Podání vysvětlení a že z důvodu nepřiměřených nákladů je takové jednání v rozporu se zásadou hospodárnosti.

Na toto správní orgán nijak nereagoval a rovnou vydal rozhodnutí. Rozhodnutí jsem následně napadl odvoláním ke správnímu orgánu II. stupně s odůvodněním, že mi bylo odepřeno právo vyjádřit se k podkladům rozhodnutí, právo navrhovat další důkazy a že se správní orgán doposud nevypořádal se všemi námitkami a důkazy. Správnímu orgánu II. stupně však odvolání zamítnul s odůvodněním, že možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí byla udělena v rámci ústního jednání, na které jsem se však nedostavil a které proběhlo v mé nepřítomnosti. Správní orgán tímto považoval shromážděné důkazy za dostatečné pro vydání rozhodnutí bez nutnosti spis dále rozšiřovat nebo se zabývat důkazy a námitkami obviněného.

Pokud to tedy správně chápu, tak správnímu orgánu stačí v situaci, kdy lze předpokládat, že se obviněný z důvodu vzdálenosti atp. fyzicky nedostaví, takticky nařídit ústní jednání a vyčkat zde je obviněný chytí jako moucha na lep. Pokud se účastník řízení nedostaví, úředník zajásá a rovnou vydá rozhodnutí, proti kterému už fakticky není obrany.

Stran: [1]