30kmhcz

Prosíme přihlašte se nebo zaregistrujte.

Přihlašte se svým uživatelským jménem a heslem.
Pokročilé vyhledávání  

Novinky:

>>DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: ČTOU TO TADY JAK ÚŘEDNÍCI, TAK POLICIE. Neuvádějte nic, podle čeho by protistrana mohla dovodit, o jaký případ se jedná. Jak na to? Pojďte >>sem<<.

Zobrazit příspěvky

Tato sekce Vám umožňuje zobrazit všechny příspěvky tohoto uživatele. Prosím uvědomte si, že můžete vidět příspěvky pouze z oblastí Vám přístupných.

Příspěvky - Kuba_

Stran: [1] 2
1
Ahoj, v rámci mého dlouhodobého boje s SPRDELÍ se v jednom případu SO2 (MD) postavilo na stranu SO1 a zamítlo odvolání. Našel by se někdo, kdo by mrknul na detaily a podle nich dal vědět, jestli má smysl to řešit dále nebo přijmout prohru? Za 10 let psaní odporů a odvolání se to poprvé dostalo někam, kam si netroufám bez právní pomoci vkročit sám :-)

Long story short: jako provozovatel jsem půjčil auto osobě A. Řidič vozidla (v realitě zřejmě osoba B) je obviněný ze spáchání přestupku. Správní orgán se tudíž obrací na mne jako provozovatele, já oznámím nutné osobní údaje osoby A. Ta podá vysvětlení, že řídila osoba B, ale nedostatečnou formou (označí řidiče jen jménem a příjmením), proto je předvolána k ústnímu jednání. Tam se nedostaví, SO tedy překlápí na SPRDEL. Mé odvolání je ve smyslu, že SO nevyužil všechny prostředky ke zjištění skutečného pachatele domnělého přestupku, které následně SO2 zamítá.

NB: jako provozovatel nemám možnost instruovat řidiče/osobu, které jsem auto půjčil, jak se má vůči SO chovat.

Anonymizované rozhodnutí v příloze, více detailů můžeme případně řešit neveřejně.

Děkuji moc!

Kuba

2
Mohu se zeptat o jak velke prekroceni rychlosti se jednalo, ze se rakousti soudruzi uchyluji az k takovymto praktikam? To snad muselo byt 250km/h na 30ce a leknutim zemrelo 5 duchodcu.

Taková ta klasika asi o 10 km/h. Každopádně z české strany se mi za ten půlrok již nikdo neozval, takže se zdá, že i přeshraniční výpomoc kriminálek funguje "odcamcaď pocamcaď" :)

3
Nevypadá to. Žádné ztotožnění za posledních 60 dni v registrech nevidím.

... a že jste byl ztotožněn až dodatečně od počítače atd.


Já bych spíš logicky předpokládal, že si kriminalista všechny možné registry projel předem, než se k němu rozjel provádět nějaké úkony, aby předem věděl, jak vypadá, kdo to je a co od něj může čekat.

4
Ano, to mi přijde jako lepší nápad než žádat o to já sám. Děkuji!

V potvrzení o provedení nebude přece to, co a jak se dělo, ale že se něco dělo a na základě čeho se to dělo.

Na straně druhé, tím by i žadatel porvrdil, že šlo o něj. Možná by nebylo špatné, pokud nedošlo ke ztotožnění, kdyby někdo jiný požádal o potvrzení o provedení úkonu, který by se ale identifikačně (čas, datum, místo) shodoval s tímto úkonem.

5
Vozidlo i datovka jsou na soukromou osobu

A co potvrdí? Bude písemně riskovat, že se provalí, že zahradníka neztotožnil? Nebo napíše, že nedoručil, protože se prostě rozhodl, že nedoručí? Pokud má všech pět pohromadě, tak se pokusí neodpovědět, celé to zapřít, nebo to svést na nějaký obecný pojem žádost o podání vysvětlení nebo pokus o ztotožnění.

S tou datovkou jsem si dělal srandu, ale k tomu případu to pasuje. Takže to, co by šlo naskenovat a poslat nezpochybnitelně z kanclu, doručuje ober-fízl? ;D Je to auto na fyzickou osobu a datovka taky, nebo je v tom zamotané podnikání?

Požádejte si online o výpis o využití údajů z registru obyvatel, možná budete žasnout, kdo vše takovou ptákovinu řeší a že jste byl ztotožněn až dodatečně od počítače atd. Je to online a zdarma, výsledek v řádu minut.
https://portal.gov.cz/formulare/zadost-o-vyuziti-udaju-z-registru-obyvatel-agendoveho-informacniho-systemu-evidence-obyvatel

6
Zkusím. A co pak, když to potvrdí?

7
Wild south:)

- audiozáznam nemám, překvapil mne na zahradě v monterkach:)
- žádná zalepena obálka, ale celkem 5 listů spojených sponkou, požadoval vyplnění toho Lenkererhebungu, ze to předá zpět eakouským bratrům
- nic nenahraval, anebo nemohl, pokud měl autokameru - celní sklo mířilo jiným směrem než je zahrada, uvnitř které jsme se bavili
- datovku mám

8
Ahoj, tak tu mám zajímavý pokus o řešení domnělého přestupku v Rakousku - po projití vlákna jsem nezaznamenal, že by se s tím rakouská strana takto zatím snažila vypořádat ještě s někým jiným z přítomných:

Tj. podezření na překročení rychlosti v rakouské obci v březnu 2022. Obyčejný dopis/Lenkererhebung z rakouské strany v ČJ zaslán 2x duben a červen, nereagoval jsem. Nyní jeden krásný červencový den po šesté hodině večerní dorazil na mou trvalou adresu neoznačený vůz, z něho vystoupil legitimovaný kriminalista ve službě a předal my ty samé papíry, co mi posílala rakouská policie + Žádost o součinnost z Okresního státního zastupitelství (OSZ), ve které požadují jejich prokazatelné doručení mé osobě a předložení protokolu/doručenky. Tj. kriminálka za peníze daňových poplatníků hraje roli doručovatele písemností s doručenkou.
I když žádost o součinnost požaduje prokazatelné doručení písemnosti, kriminalista po mne požadoval její okamžité vyplnění, takže zřejmě neměl přesné pokyny. Navíc mne ani nelegitimoval, takže mohl klidně písemnost předat sousedovi (GDPR fail). Písemnosti mi odmítl předat, tak jsem si je ofotil a odvětil mu, ať se mi ozve do měsíce, že se zatím poradím s právníkem.

Jak dále postupovat? České kriminálce jsem ochoten max. potvrdit převzetí písemnosti, ale pokud to udělám, budu muset následně vyplnit Lenkererhebung. Nemáte prosím někdo nějaký jiný návrh? OSZ příkaz pro PČR přikládám.

9
Rychlost / Re:Turbo Č. Krumlov/rychlost/provozovatel
« kdy: 27 Června 2022, 10:24:11 »
UPDATE: WIN

Magistrát v ČK vydal rozhodnutí o vině provozovatele, následně jsem se odvolal na § 125h (nezákonné překlopení na provozovatele) a pro jistotu i na jednu procesní chybu, kterou přátelé v ČK udělali. Celé to bylo postoupeno na kraj, který poslal rozhodnutí o Zrušení původního rozhodnutí a o zastavení řízení. SO konstatoval, že odvolání je důvodné, cituji zásadní výňatek:

Odvolací orgán po přezkoumání spisového materiálu konstatuje, že pokud správní orgán zná totožnost tvrzeného
řidiče, (odvolatelem označená a na základě nájemní smlouvy doložená xxxxx, která navíc podepsanou
listinou ze dne 10.1.2022 správnímu orgánu potvrdila skutečnost, že dne 9.11.2021 měla zapůjčené předmětné
vozidlo rz.xxxxx a v uvedeném čase byla v Českém Krumlově), je mu známo, v čem protiprávní jednání
spočívá (tj. kdy, kde a za použití jakého vozidla k němu mělo dojít), a má důkazy, ze kterých lze důvodně
předpokládat, že vozidlo řídil v době spáchání přestupku, pak má zahájit řízení o přestupku s tímto řidičem. Pro
zahájení řízení s označeným řidičem není nutná jistota toho, že tento řidič přestupek spáchal, jelikož toto zjištění
je věcí samotného řízení o přestupku. Pokud následně nebude řidiči spáchání přestupku prokázáno, toto řízení
zastaví podle ust. § 86 odst. 1 písm. c) zákona o přestupcích a teprve poté zahájí řízení s provozovatelem vozidla.
Pokud správní orgán nebude mít rovnou dostatečné podklady pro zahájení řízení s tvrzeným řidičem, pak se
musí pokusit zjistit jeho totožnost. Až v případě, že totožnost řidiče, resp. přestupkové jednání řidiče nezjistí
a neprokáže, může zahájit řízení s provozovatelem vozidla, viz. rozsudek Nejvyššího správního soudu č.j. 8 As
222/2019-61 ze dne 19.11.2021. V nyní posuzované věci správní orgán prvního stupně měl k dispozici totožnost tvrzené řidičky včetně jejího
vyjádření se k věci a byla mu rovněž předložena nájemní smlouva, ze které plyne, že označená řidička měla
v době spáchání přestupku vozidlo v nájmu. V nyní posuzované věci tak měl správní orgán s označenou řidičkou
zahájit řízení o přestupku. Vzhledem k tomu, že tak neučinil, nebyly dány podmínky pro zahájení řízení
s odvolatelem, jako provozovatelem vozidla a následně vydané rozhodnutí je proto nezákonné. Odvolací orgán
připomíná, že bylo-li zahájeno řízení s provozovatelem vozidla, nelze již zahájit řízení o přestupku pro stejné
porušení povinností řidiče nebo pravidel provozu na pozemních komunikacích (§ 125g zákona o silničním
provozu).
Odvolací orgán je tak na základě výše uvedeného nucen konstatovat, že je zcela odůvodněné rozhodnutí
nalézacího správního orgánu zrušit a řízení o přestupku zastavit.

10
Rychlost / Re:Turbo Č. Krumlov/rychlost/provozovatel
« kdy: 11 Února 2022, 13:34:57 »
Děkuji! Osoba (ridič) spolupracovat nebude. Při rozporování - stačí se tedy odkázat na § 125h, který nelze aplikovat z toho důvodu, že totožnost řidiče známa je?

11
Rychlost / [WIN] Turbo Č. Krumlov/rychlost/provozovatel
« kdy: 09 Února 2022, 13:30:00 »
Tak dnes píši opět z pozice provozovatele, kdy mým vozidlem, zapůjčeným na zákl. smlouvy osobě XY, byla překročena rychlost. Po Výzvě byla udána ona osoba XY (skutečný řidič), která podala vysvětlení, že si není vědoma přestupku. Následoval Příkaz (v příloze) směrem k provozovateli a odpor, a aktuálně mám na stole Uvědomění o pokračování v řízení o přestupku s plánovaním Rozhodnutím do 7 dnů od doručení. Nikde jsem na fóru nedohledal, bylo-li již něco podobného řešeno z pohledu provozovatele (řidič přiznal, že řídil, ale není si vědom přestupku). Mě se nelíbí, že je to zpět u Provozovatele - dokazování přestupku by mělo být mezi řidičem a SO, a to, že spis dále obsahuje (zřejmě copypaste) odstavec stále hovořící o neustanoveném řidiči vozidla.

Nějaké nápady, jak s tím dále naložit?

12
Určitě, přikládám Usnesení :-)

13
Tak překvapivě rychle po podání odporu (cca 10 dní) soudružka metodička z MM Plzeň sepsala a odeslala vyjádření, že se správní řízení zastavuje, jelikož správní orgán neučinil nezbytné kroky ke zjištění pachatele přestupku.

14
Pánové, děkuji moc za rychlou rozborku a příklad judikátů. Můj use-case bohužel není mít po ruce spolupracujícího řidiče, krávy s ním většinou nepasu. Ale věřím si, že není marné podat odpor a zabojovat.

15
Ahoj,

tentokrát jsem v pozici provozovatele (PO), kterému v rámci sprdele (rychlost) byl zaslán Příkaz, i když jsem jako provozovatel označil ve Výzvě osobu, která skutečně vozidlo řídila (vozidlo bylo této /opravdu reálné/ osobě svěřeno na základě smlouvy o pronájmu). Argumentem úřadu, kdy finální Příkaz k zaplacení pokuty posílá zpět na provozovatele, je konstatování, že sice Výzvu osobě, jež vůz řídila, doručila fikcí /vhození do schránky/, ale protože tato osoba na výzvu nereagovala, má úřad za to, že provozovatel nezajistil, aby řidič dodržoval platné předpisy a je na něj přesunuta objektivní zodpovědnost. Mám za to, že toto úřad udělat nemůže, ledaže by nebyly zjištěny údaje o totožnosti řidiče - tyto údaje ale byly úřadu předány a je jeho problém, že s osobou nedokáže komunikovat. Nebo mi něco podstatného uniklo?  Díky předem!

Stran: [1] 2