30kmhcz

Prosíme přihlašte se nebo zaregistrujte.

Přihlašte se svým uživatelským jménem a heslem.
Pokročilé vyhledávání  

Novinky:

>>DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: ČTOU TO TADY JAK ÚŘEDNÍCI, TAK POLICIE. Neuvádějte nic, podle čeho by protistrana mohla dovodit, o jaký případ se jedná. Jak na to? Pojďte >>sem<<.

Autor Téma: Žádost o vrácení přeplatku na dani  (Přečteno 1235 krát)

kdo

  • hard core 30kmh.cz
  • ****
  • Příspěvků: 1 471
    • Zobrazit profil
Žádost o vrácení přeplatku na dani
« kdy: 01 Duben 2019, 14:04:24 »

Žádost o vrácení přeplatku na dani

S odkazem na ustanovení § 254 odst. 1 a násl. zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů, tímto žádám o vrácení přeplatku, který mám u vašeho úřadu evidován a který činí xxxxx Kč plus zákonný úrok ode dne dd. mm. yyyy do zaplacení. Ke dnešnímu dni zákonný úrok činí xxx,xx Kč.
Přeplatek vznikl, když jsem dne dd. mm. yyyy uhradil Městskému úřadu Kocourkov pod variabilním symbolem 12345678 pokutu za údajné spáchání přestupku a úhradu nákladů řízení (celkem x.xxx Kč), jež bylo vedeno proti mně Městským úřadem Kocourkov pod č. j. RYCHL/OST/NIDAN001, a v němž jsem byl protiprávně shledán vinným ze spáchání přestupku proti bezpečnosti a plynulosti silničního provozu.
Rozhodnutí MÚ Kocourkov bylo stejně jako rozhodnutí odvolacího orgánu o zamítnutí mého odvolání jako nepřezkoumatelné pro nedostatek důvodů zrušeno rozsudkem Krajského soudu (viz příloha), na základě čehož vznikla Městskému úřadu Kocourkov povinnost vrátit přeplatek.
Žádám s odkazem na shora uvedené důvody o bezhotovostní převedení shora uvedené částky a zákonného úroku v zákonné lhůtě 30 dnů na můj účet č. 12345678/0123.

Pozn.:
1) Uhrazená pokuta je daňovým příjmem obce, proto se o její vrácení žádá jako o vrácení přeplatku na dani.
2) § 254 odst. 1 daňového řádu: "Dojde-li ke zrušení, změně nebo prohlášení nicotnosti rozhodnutí o stanovení daně z důvodu nezákonnosti nebo z důvodu nesprávného úředního postupu správce daně, náleží daňovému subjektu úrok z částky, která byla daňovým subjektem uhrazena na základě tohoto rozhodnutí nebo v souvislosti s tímto rozhodnutím, který odpovídá ročně výši repo sazby stanovené Českou národní bankou, zvýšené o 14 procentních bodů, platné pro první den příslušného kalendářního pololetí, a to ode dne následujícího po dni splatnosti nesprávně stanovené daně, nebo došlo-li k úhradě nesprávně stanovené daně později, ode dne její úhrady. Tento úrok nevzniká v případě peněžitého plnění v rámci dělené správy."
3) Repo sazba se v průběhu času mění, její historii lze nalézt zde.
« Poslední změna: 06 Září 2019, 14:30:37 od kdo »
IP zaznamenána