30kmhcz

Prosíme přihlašte se nebo zaregistrujte.

Přihlašte se svým uživatelským jménem a heslem.
Pokročilé vyhledávání  

Novinky:

>>DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: ČTOU TO TADY JAK ÚŘEDNÍCI, TAK POLICIE. Neuvádějte nic, podle čeho by protistrana mohla dovodit, o jaký případ se jedná. Jak na to? Pojďte >>sem<<.

Autor Téma: Žádost o vrácení pokuty (přeplatku na dani)  (Přečteno 4864 krát)

kdo

 • hard core 30kmh.cz
 • ****
 • Příspěvků: 2 323
  • Zobrazit profil
Žádost o vrácení pokuty (přeplatku na dani)
« kdy: 01 Dubna 2019, 14:04:24 »

Žádost o vrácení přeplatku na dani

S odkazem na ustanovení § 254 odst. 1 a násl. zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů, tímto žádám o vrácení přeplatku, který mám u vašeho úřadu evidován a který činí xxxxx Kč plus zákonný úrok ode dne dd. mm. yyyy do zaplacení. Ke dnešnímu dni zákonný úrok činí xxx,xx Kč.
Přeplatek vznikl, když jsem dne dd. mm. yyyy uhradil Městskému úřadu Kocourkov pod variabilním symbolem 12345678 pokutu za údajné spáchání přestupku a úhradu nákladů řízení (celkem x.xxx Kč), jež bylo vedeno proti mně Městským úřadem Kocourkov pod č. j. RYCHL/OST/NIDAN001, a v němž jsem byl protiprávně shledán vinným ze spáchání přestupku proti bezpečnosti a plynulosti silničního provozu.
Rozhodnutí MÚ Kocourkov bylo stejně jako rozhodnutí odvolacího orgánu o zamítnutí mého odvolání jako nepřezkoumatelné pro nedostatek důvodů zrušeno rozsudkem Krajského soudu (viz příloha), na základě čehož vznikla Městskému úřadu Kocourkov povinnost vrátit přeplatek.
Žádám s odkazem na shora uvedené důvody o bezhotovostní převedení shora uvedené částky a zákonného úroku v zákonné lhůtě 30 dnů na můj účet č. 12345678/0123.

Pozn.:
1) Uhrazená pokuta je daňovým příjmem obce, proto se o její vrácení žádá jako o vrácení přeplatku na dani.
2) § 254 odst. 1 daňového řádu: "Dojde-li ke zrušení, změně nebo prohlášení nicotnosti rozhodnutí o stanovení daně z důvodu nezákonnosti nebo z důvodu nesprávného úředního postupu správce daně, náleží daňovému subjektu úrok z částky, která byla daňovým subjektem uhrazena na základě tohoto rozhodnutí nebo v souvislosti s tímto rozhodnutím, který odpovídá ročně výši repo sazby stanovené Českou národní bankou, zvýšené o 14 procentních bodů, platné pro první den příslušného kalendářního pololetí, a to ode dne následujícího po dni splatnosti nesprávně stanovené daně, nebo došlo-li k úhradě nesprávně stanovené daně později, ode dne její úhrady. Tento úrok nevzniká v případě peněžitého plnění v rámci dělené správy."
3) Repo sazba se v průběhu času mění, její historii lze nalézt zde.
« Poslední změna: 20 Září 2019, 14:13:50 od kdo »
IP zaznamenána

uziv

 • hard core 30kmh.cz
 • ****
 • Příspěvků: 843
  • Zobrazit profil
Re:Žádost o vrácení pokuty (přeplatku na dani)
« Odpověď #1 kdy: 13 Září 2020, 10:35:05 »

Potřebuji ujasnit situaci jak postupovat při žádostí o vrácení části pokuty v případě, kdy soud zruší původní rozhodnutí SO2, a ten pak obratem vydá nové rozhodnutí, ve kterém rozhodne o nižší pokutě. Takže se vlastně jedná o rozdíl mezi původní a novou výši pokuty. Pokuta a poplatek jsou již pochopitelně zaplaceny. Je třeba nárokovat vratku celé pokuty+poplatek (nejlépe i s úroky :)) a pak znovu zaplatit nižší pokutu+poplatek, nebo je úřední šiml schopný vyplatit pouze rozdíl?
IP zaznamenána

IZS

 • hard core 30kmh.cz
 • ****
 • Příspěvků: 1 392
  • Zobrazit profil
Re:Žádost o vrácení pokuty (přeplatku na dani)
« Odpověď #2 kdy: 13 Září 2020, 19:27:49 »

§ 154 DŘ, vrátit by vám měli jen rozdíl mezi starou a novou výší.

Edit: a úrok IMHO vám bude náležet jen z toho rozdílu.
IP zaznamenána

hh

 • hard core 30kmh.cz
 • ****
 • Příspěvků: 5 904
  • Zobrazit profil
Re:Žádost o vrácení pokuty (přeplatku na dani)
« Odpověď #3 kdy: 14 Září 2020, 01:30:45 »

Jak už jsem zde párkrát glosoval, na úrok asi po nedávném nenápadném patchi DŘ není nárok (alespoň ne automaticky jako dosud, kdo se s tím nesmíří, nezbude mu než si něco jako úrok vyčíslit a obhájit jako škodu způsobenou nezákonným rozhodnutím). Ale pokud bych se pletl nebo úřad jel ze setrvačnosti, tak není důvod, proč by měl být úrok placen jen z rozdílu.

Jde-li o rozhodnutí o přestupku, rozhodování o spáchání skutku a vině je deklaratorní, ale rozhodnutí o trestu je vždy konstitutivní (kanonické právo zná tzv. samočinné tresty, ale tento inspirační zdroj naštěstí v Parlamentu ani na MV dosud neobjevili). Tedy bylo-li vydáno pravomocné rozhodnutí později zrušené jako nezákonné, tím řízení vráceno do stavu před vydáním rozhodnutí a znovu rozhodnuto, vznikla povinnost platit např. pokutu až tímto novým rozhodnutím, a k okamžiku odvozenému od jeho právní moci, nikoliv jako oprava staršího rozhodnutí. Cokoliv zaplaceného do právní moci nového rozhodnutí bylo plněním bez titulu, úrok je na místě počítat z celé částky.

SO asi může po právní moci nového rozhodnutí započíst na ni existující přeplatek vzniklý zaplacením pokuty dle zrušeného rozhodnutí. Ale tím přestane plynout úrok z celé částky nejdříve ke dni PM nového rozhodnutí.
IP zaznamenána

IZS

 • hard core 30kmh.cz
 • ****
 • Příspěvků: 1 392
  • Zobrazit profil
Re:Žádost o vrácení pokuty (přeplatku na dani)
« Odpověď #4 kdy: 14 Září 2020, 08:22:48 »

Máte pravdu, on těch výkladů k § 254 DŘ bylo několik, ale už jsem dohledal sjednotící judikát (NSS 3 As 113/2014). Tedy v případě změny rozhodnutí z rozdílu, u nového rozhodnutí z celé částky.
IP zaznamenána