30kmhcz

Prosíme přihlašte se nebo zaregistrujte.

Přihlašte se svým uživatelským jménem a heslem.
Pokročilé vyhledávání  

Novinky:


>>DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ ČTOU TO TADY JAK ÚŘEDNÍCI, TAK POLICIE. Neuvádějte nic, podle čeho by protistrana mohla dovodit o jaký případ se jedná.Jak na to? Pojďte >>sem<<

Autor Téma: Parkování - Helmut + plná moc na třetí osobu - přesto příkaz provozovateli  (Přečteno 4597 krát)

Sandro

 • Příspěvků: 42
  • Zobrazit profil

A to promlčení? Od zahájení řízení do vydání rozhodnutí je to více než rok....
IP zaznamenána

IZS

 • stálý člen 30kmh.cz
 • *
 • Příspěvků: 688
  • Zobrazit profil

Podrobnější diskusi ohledně promlčecích lhůt naleznete zde, mělo by platit, že dle zákona se užije dřívější ustanovení, tedy promlčecí lhůta pro ještě "správní delikt provozovatele vozidla", která byla dvouletá (prekluzní pak čtyřletá). Užití pro vás příznivější lhůty se budete zřejmě muset domáhat u soudu.
IP zaznamenána

Sandro

 • Příspěvků: 42
  • Zobrazit profil

Podal jsem proti rozhodnutí rozsáhlé odvolání (stavěné na více věcech, jádro je promlčení), mimo jiné jsem upozornil na vadu spisu: ačkoliv se jednalo o 3 přestupky, v rozhodnutí rozhodli že jsem vinen ze 4 přestupků.

Hned po novém roce přišlo ROZHODNUTÍ :

Opravuje se zřejmá nesprávnost v písemném vyhotovení rozhodnutí Magistrátu města XX, dle kterého se XX, dopustil tří přestupků provozovatele vozidla dle ustanovení § 125f odst. 1 zákona o silničním provozu, za což mu byla uložena pokuta ve výši XX a povinnost uhradit náklady řízení ve výši XX.
V posledním odstavci výroku rozhodnutí došlo chybou v psaní k nesprávnému uvedení počtu výroků „I – IV“, když měl být správně uveden počet výroků „I – III“.
O d ů v o d n ě n í
Z rozhodnutí čj. XX, je zřejmé, že správní orgán rozhodoval o třech skutcích uvedených pod výroky I – III. V posledním odstavci výroku rozhodnutí však došlo chybou v psaní k nesprávnému uvedení počtu výroků „I – IV“, když měl být správně uveden počet výroků „I – III“. Proto se tímto rozhodnutím chyba ve výroku rozhodnutí napravuje.
Dle ustanovení § 70 správního řádu opravu zřejmých nesprávností v písemném vyhotovení rozhodnutí na požádání účastníka nebo z moci úřední usnesením provede správní orgán, který rozhodnutí vydal. Týká-li se oprava výroku rozhodnutí, vydá o tom správní orgán rozhodnutí.


Je toto od úřadu korektní postup?
IP zaznamenána

Sandro

 • Příspěvků: 42
  • Zobrazit profil

Podrobnější diskusi ohledně promlčecích lhůt naleznete zde, mělo by platit, že dle zákona se užije dřívější ustanovení, tedy promlčecí lhůta pro ještě "správní delikt provozovatele vozidla", která byla dvouletá (prekluzní pak čtyřletá). Užití pro vás příznivější lhůty se budete zřejmě muset domáhat u soudu.

Takže LOST, odvolání zamítnuto, o promlčení se vyjádřili takto:

1) Novou právní úpravu týkající se zániku odpovědnosti obsaženou v zákoně o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich lze rozdělit do dvou skupin:

- § 112 odst. 2 tohoto zákona, který se vztahuje na přestupky /správní delikty spáchané do účinnosti tohoto zákona, tj. do 30. 6. 2017: „ … Odpovědnost za přestupek a dosavadní jiný správní delikt však nezanikne dříve, než by uplynula některá ze lhůt podle věty první, pokud k jednání zakládajícímu odpovědnost došlo přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.”

- § 30 písm. a) tohoto zákona, který se vztahuje na přestupky spáchané od účinnosti tohoto zákona, tj. od 1. 7. 2017: „Promlčecí doba činí 1 rok.”

Vzhledem k tomu, že správní delikt/ přestupek provozovatele byl spáchán před účinnosti zákona č. 250/2016 Sb., spadá do první skupiny, a nová právní úprava nebude pro pachatele příznivější, protože odkazuje na lhůty podle dosavadních právních předpisů. K přijetí nové právní úpravy se také vyjádřil Nejvyšší správní soud, když uvedl, že vzhledem k přechodnému ustanovení § 112 odst. 2 zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, není v případě spáchání přestupku provozovatele před účinností tohoto zákona nová právní úprava příznivější (Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 2. 10. 2017, sp. zn. 3 As 266/2016). Krajský soud v Brně k tomuto uvedl, že nový přestupkový zákon na posouzení zániku odpovědnosti v nyní posuzované věci nic nemění (Rozsudek Krajského soudu v Brně ze dne 6. 12. 2017, sp. zn. 62 A 104/2016).
IP zaznamenána