30kmhcz

Prosíme přihlašte se nebo zaregistrujte.

Přihlašte se svým uživatelským jménem a heslem.
Pokročilé vyhledávání  

Novinky:


>>DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ ČTOU TO TADY JAK ÚŘEDNÍCI, TAK POLICIE. Neuvádějte nic, podle čeho by protistrana mohla dovodit o jaký případ se jedná.Jak na to? Pojďte >>sem<<

Autor Téma: Mé bývalé prodané auto chyceno bez STK  (Přečteno 3924 krát)

mrfelix

 • Příspěvků: 156
  • Zobrazit profil
Mé bývalé prodané auto chyceno bez STK
« kdy: 07 Srpen 2017, 14:01:51 »

Ach jo, když jsem v listopadu a nebo prosinci 2015 (!!!) prodával staré auto, mělo hodně chyb, ale koroze byla opravená a mělo legálně půl roku STK.
Auto za cca 10 tis koupil pán, který nutně otřeboval náhradní vozidlo, než si sežene nové, údajně o auto přišel po nehodě. Protože chvátal, vystavil jsem mu plnou moc na přepis, já měl mnoho práce, komu by se chtělo vystát důlek na našem úřadě.
Vím ještě, že pan kupec vozidlo na sebe nepřevedl a požádal mě o blanketní plnou moc na přepis mého vozidla na někoho jiného, komu auto prodal ještě během prosince 2015.

Manželka mi říkala, ať o takle nedělám, kamarád mi říkali... já to udělal a teď tu brečím.
Citace
P Ř Í K A Z
Oddělení dopravních přestupků Správního odboru             , věcně a místně příslušný správní orgán, rozhodlo, podle ustanovení § 10 a § 11 odst. 1 písm. e) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, dále podle ustanovení § 90 odst. 1, v souladu s ustanovením § 60 odst. 1 a § 62 odst. 1 zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich (dále jen „zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich“) a ustanovení § 150 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), a vydává, jakožto první úkon v řízení, dnešního dne bez dalšího řízení tento příkaz:

s e u z n á v á v i n n ý m
ze spáchání přestupku z nedbalosti podle ustanovení § 83 odst. 1 písm. i) zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, kterého se dopustil jako provozovatel osobního vozidla                           tím, že dne 9. 6. 2017 ve 21:00 hodin (vozidlo řídil pan     
          , nar.                       , na silnici                 , zastaven předepsaným způsobem       

..... provozoval výše uvedené motorové vozidlo, jehož technická prohlídka pozbyla platnosti dne 15. 4. 2017, a tím se stalo technicky nezpůsobilým k provozu, neboť nebylo možné prokázat jeho technickou způsobilost. Toho dne vznikla panu                  povinnost přistavit silniční vozidlo k další pravidelné technické prohlídce.
Tedy
svým jednáním porušil ustanovení § 36 odst. 1, § 37 písm. c), § 38 odst. 1 písm. a) a písm. e), § 39 a § 40 odst. 1 písm. a) zákona 56/2001 Sb., o podmínkách provozu na
2
pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
(§ 36 odst. 1 Na pozemních komunikacích lze provozovat pouze takové silniční vozidlo, které je technicky způsobilé k provozu na pozemních komunikacích podle tohoto zákona.; § 37 písm. c) Silniční vozidlo je technicky nezpůsobilé k provozu na pozemních komunikacích, pokud provozovatel vozidla neprokáže jeho technickou způsobilost k provozu na pozemních komunikacích způsobem stanoveným tímto zákonem.; § 38 odst. 1 písm. a) a písm. e) Provozovatel silničního vozidla nesmí provozovat na pozemních komunikacích vozidlo, které je technicky nezpůsobilé k provozu a které nemá platné osvědčení o technické způsobilosti vydané stanicí měření emisí a stanicí technické kontroly.; § 39 Provozovatel silničního vozidla je na svůj náklad povinen přistavit silniční vozidlo k pravidelné technické prohlídce a silniční motorové vozidlo i k pravidelnému měření emisí ve lhůtách stanovených tímto zákonem.; § 40 odst. 1 písm. a) Provozovatel silničního vozidla přistaví k technické prohlídce osobní automobil, nákladní automobil, jehož přípustná hmotnost nepřevyšuje 3 500 kg, motocykl, přípojné vozidlo, jehož přípustná hmotnost nepřevyšuje 3 500 kg, kromě nebrzděného přívěsu, jehož přípustná hmotnost nepřevyšuje 750 kg, nejpozději ve lhůtě čtyř let po prvním zápisu silničního vozidla do registru silničních vozidel (dále jen "zaregistrování silničního vozidla") a potom pravidelně nejpozději ve lhůtách dvou let.),
neboť
fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že jako provozovatel silničního vozidla v rozporu s § 38 odst. 1 písm. a) provozuje na pozemních komunikacích vozidlo, které je technicky nezpůsobilé k provozu.
Za uvedený přestupek se výše jmenovanému ukládá podle ustanovení § 90 odst. 1, § 35 písm. b), § 46 zákona č. 250/2016 Sb. a podle § 83 odst. 2 zákona č. 56/2001 Sb., ukládá správní trest
pokuty ve výši 1.000,-Kč
(jedentisíc korun českých),
která je splatná do 30 dnů od nabytí právní moci tohoto příkazu. Určenou částku je možno uhradit v hotovosti na pokladně
O d ů v o d n ě n í :
Dne           obdržel Správní odbor, oddělení dopravních přestupků            Odevzdání věci oznámení přestupku od Policie České republiky, Krajské ředitelství
Z Výpisu karty vozidla z Centrálního registru vozidel a z Přehledu technických prohlídek je zřejmé, že vozidlo                               , bylo přistaveno k poslední technické prohlídce dne 15. 4. 2015 a její platnost skončila po dvou letech, tedy dne 15. 4. 2017. Provozovateli vozidla tak vznikla povinnost podle § 39 zákona č. 56/2001 Sb. přistavit vozidlo k další technické prohlídce. To ale výše jmenovaný prokazatelně neučinil, a naplnil tak skutkovou podstatu přestupku dle § 83 odst. 1 písm. i) zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.
(zkráceno)
DORUČENO DATOVOU SCHRÁNKOU DNES.

Otázka: Odpor ano či ne? Zřejmě jsem provozovatelem a hovno s tím udělám, pokud argumentace kupní smlouvou nebude stačit. Důkazy o předání plné moci za přepis nemám, nebo o nich nevím, navíc plnou moc jsem předával tomu, kdo kupoval auto ode mne, ne tomu současnému chycenému řidiči.

Můžu poštu požávat o výpis z úředního ověřování listin? Jenže to bylo v roce 2015, a nejsem si zcela jist, který den to přesně byl, která pošta to byla, mohla to však být ta nejbližší.

Své bývalé vozidlo jsem v roce 2016 2x potkal, řídil ho mladý muž tmavé pleti. V obci, kde současný řidič bydlí, žije více Romů. Tolik k věci vymáhání přestupku po současném řidiči a pravděpodobně vlastníkovi. Nečekám, že bych za ní zajel: "Hele, Fero, zaplatil jsem kvůli tomě pokutu tisícovku, vrať mi to.." a domluvli bychom se v pohodě.

Co nemůžu vědět, ale je to docela fantasmagorie. Nikdo nemůže vědět, zda jsem já, nebo první kupec mého starého auta, náhodou auto neodstavili mimo pozemní komunikaci, neprovozovali ho a někdo ho náhodou neukradl. Ale pokud má Rom zelenou kartu napsanou na sebe, tak bych byl při takovém mlžení za blbce. Přesto budu rád za názor, co si o tom myslíte.

BUĎTE ROZUMNĚJŠÍ, NEŽ JÁ a vždy při prodeji auta na ulici zajištěte přepis na nového vlastníka sami, nebo to svěřte přepisovací firmě!!! Už to nikdy neudělám!!
« Poslední změna: 07 Srpen 2017, 14:05:49 od mrfelix »
IP zaznamenána

2M

 • hard core 30kmh.cz
 • ****
 • Příspěvků: 2 540
  • Zobrazit profil
Re:Mé bývalé prodané auto chyceno bez STK
« Odpověď #1 kdy: 07 Srpen 2017, 15:13:51 »

Já bych odpor dal.. už z principu..

Jestli prodej můžete doložit tak dejte na registr žádost o zápis změny vlastníka.. s tím že to měl udělat nový majitel a teď jste zjistil že to neudělal.. sice je riziko pokuty za nedodržení 10 dnů na přepis, ale proti tomu je riziko dalších pokut když nic neuděláte..

pak dejte odpor a v řízení argumentujte že nejste provozovatel..

Tím ten problém přehodíte na kupujícího.. ale když on to auto už taky nemá a tak bude ve stejné situaci a ještě po něm možná úřad bude chtít eko poplatek.. tak může tvrdit že auto nekupoval a nikdy vás neviděl.. a pak jde o doložení toho prodeje..
IP zaznamenána

mrfelix

 • Příspěvků: 156
  • Zobrazit profil
Re:Mé bývalé prodané auto chyceno bez STK
« Odpověď #2 kdy: 07 Srpen 2017, 15:38:48 »

Ekopoplatek byl zaplacen už dávno, když jsem plečku kupoval já.

Podle https://ic.ckp.cz/ICwww/servlet?
Bylo  do 30.11.2015 na mně
pak 2.12.2016 - 10.4.2016 u jedné pojišťovny

pro data mezi tím to neumí najít nic

a 27.6.2017 - 26.6.2018 je pojištěné u KOOPERATIVA, POJIŠŤOVNA, A.S., VIENNA INSURANCE GROUP

Jenže podle nové právní úpravy jsem provozovatel, dokud v registru není napsáno jinak, nebo není aspoň požádáno o změnu. Leda se opřít o to, že §8a zákona 56/2001 Sb ve znění novel uvádí to "neposkytl potřebnou součinnost" a já jsem o tom neposkytnutí součinnosti nevěděl.

Našel jsem ve své elektronické poště komunikaci s mým pojišťovacím poradcem ohledně toho, jak jsem auto prodal a ukočuji pojištění - další malý důkaz.

IP zaznamenána

pk202

 • hard core 30kmh.cz
 • ****
 • Příspěvků: 2 574
  • Zobrazit profil
Re:Mé bývalé prodané auto chyceno bez STK
« Odpověď #3 kdy: 07 Srpen 2017, 18:19:23 »

Můžu poštu požávat o výpis z úředního ověřování listin? Jenže to bylo v roce 2015, a nejsem si zcela jist, který den to přesně byl, která pošta to byla, mohla to však být ta nejbližší.
Obávám se, že z údajů o ověření na poště by stejně bylo zřejmé pouze to, že jste si tam "něco" nechal ověřit a nějaká identifikace toho ověření, ale ne už obsah toho co jste nechal ověřit.
IP zaznamenána

pk202

 • hard core 30kmh.cz
 • ****
 • Příspěvků: 2 574
  • Zobrazit profil
Re:Mé bývalé prodané auto chyceno bez STK
« Odpověď #4 kdy: 07 Srpen 2017, 18:19:56 »

Můžu poštu požávat o výpis z úředního ověřování listin? Jenže to bylo v roce 2015, a nejsem si zcela jist, který den to přesně byl, která pošta to byla, mohla to však být ta nejbližší.
Obávám se, že z údajů o ověření na poště by stejně bylo zřejmé pouze to, že jste si tam "něco" nechal ověřit a nějaká identifikace toho ověření podpisu, ale ne už obsah toho co jste nechal ověřit.
IP zaznamenána

hh

 • hard core 30kmh.cz
 • ****
 • Příspěvků: 3 222
  • Zobrazit profil
Re:Mé bývalé prodané auto chyceno bez STK
« Odpověď #5 kdy: 08 Srpen 2017, 02:19:44 »

Obávám se, že z údajů o ověření na poště by stejně bylo zřejmé pouze to, že jste si tam "něco" nechal ověřit a nějaká identifikace toho ověření, ale ne už obsah toho co jste nechal ověřit.
Kompletní obsah ne, ale uvádí se, co to bylo za listinu, většinou nadpis (tj. třeba „kupní smlouva“) nebo kde nadpis není či je zavádějící, něco, co stručně vystihne obsah listiny. Takže zde tam nejspíš bude uvedeno „plná moc“. Což sice nestačí jako nezvratný důkaz, že jste si nechal udělat legalizaci podpisu na plné moci pro pana XY k převodu vozidla RZ v registru, ale bude-li to časově sedět, na podporu vašeho tvrzení to není úplně marné. Otázka je, zda to k něčemu bude, i kdyby se prokázalo, že jste to auto fakticky neprovozoval, nevlastnil, ani k němu neměl žádný jiný vztah a nemohl jste tedy ani TP zajistit (= nesplnitelná povinnost), tak když to SO uzná a řízení zastaví, může si klidně spravit chuť a poslat vám nový příkaz za to, že jste auto nepřevedl.

« Poslední změna: 08 Srpen 2017, 08:16:28 od hh »
IP zaznamenána

mrfelix

 • Příspěvků: 156
  • Zobrazit profil
Re:Mé bývalé prodané auto chyceno bez STK
« Odpověď #6 kdy: 08 Srpen 2017, 04:58:52 »

Děkuji za rady.
Ozval se mi kupec vozidla (tedy ten, co měl mé auto jen krátce) a slíbil, že mi v tomto příkazním řízení i ve věci defitivního převodu na někoho, ať už kohokoliv, pomůže. A že možná zná současného uživatele vozidla, není si jistý.
IP zaznamenána

gumidos

 • hard core 30kmh.cz
 • ****
 • Příspěvků: 599
  • Zobrazit profil
Re:Mé bývalé prodané auto chyceno bez STK
« Odpověď #7 kdy: 08 Srpen 2017, 10:08:10 »

Jako další podpůrný důkaz by "mohlo" posloužit i současné pojištění, které popisujete jako " 27.6.2017 - 26.6.2018 je pojištěné u KOOPERATIVA, POJIŠŤOVNA, A.S., VIENNA INSURANCE GROUP". Namítněte to správnímu orgánu - nechť vyzve Kooperativu ke sdělení osoby pojistníka na smlouvě o povinném ručení.
Správní orgán v rámci zjištění skutečného stavu věci by měl předvolat současného pojistníka k výslechu, kde by měly být položeny otázky o skutečném vlastnictví vozidla - resp. proč Dežo vlastně jezdí ve vašem autě a uzavírá za vás povinné ručení.
IP zaznamenána

mrfelix

 • Příspěvků: 156
  • Zobrazit profil
Re:Mé bývalé prodané auto chyceno bez STK
« Odpověď #8 kdy: 08 Srpen 2017, 11:59:00 »

Mám telefon na současného vlastníka (a je to zase jiný Rom, než ten chycený policií),
auto už údajně má novou technickou
a současný vlastník má zájem dostavit se na registr a přepsat na sebe.

O pokutu mi tedy nyní až tak nejde, hlavně abych už provozovatelem do budoucna nebyl veden. Jistě mě chápete.
IP zaznamenána

mrfelix

 • Příspěvků: 156
  • Zobrazit profil
Re:Mé bývalé prodané auto chyceno bez STK
« Odpověď #9 kdy: 09 Srpen 2017, 13:42:47 »

Tak jsem nahlédl do spisu a snažil se nezávazně pokecat s úřednicí, která se z nějakého komentování vykrucovala, ale stejně mi toho řekla dost. (Vtipné, často to bývá obráceně, kdy nahlížeče provokují otázkami, jak piráťil, a ten se snaží mlčet.)

Udělám to takto:
1) Nebudu podávat odpor.
2) Zaplatím pokutu na pokladně MÚ nejlépe, aby bylo zřejmé co přesně platím (doklad).
3) Současný uživatel auta si v pondělí údajně zajistí evidenčku, budu na něj hodný a maximálně mu vyjdu vstříc, aby auto převedl na sebe. je ochoten platit i 800 za přepis, není ochoten čekat na úřadě.
4) Až bude auto převedeno, vyzvu mého kupce (s nímž mám smlouvu), zda by mi dobrovolně neuhradil moji tisícovku, kterou bych neplatil, kdyby on dodržel naši ústní smlouvu a zajistil převod auta, k němuž byl zplnomocněn.

Pokud bych se totiž před správním orgánem hájil tím, kterak auto moje už dávno nebylo, jen jim dodám důkazy o tom, že jsem nezajistil přepis vozidla po jeho prodeji a oni mě obviní ještě z toho. Po rozhovoru s úřednicí je to zřejmé.

Zajímavosti:
V přehledu technických prohlídek ve spisu je:
16.12.2015 - evidenční prohlídka (tedy 17 dní po mém prodeji auta)
16.12.2015 - další evidenční prohlídka  na té samé STK (nebo jenom zdvojený zápis?)
22.6.2017 - nová pravidelná STK (v režii současného pana Roma)
Úřad zahájil příkazní řízení, přestože o té nové technické už prokazatelně věděl. "Dnes už technickou má" tedy není žádný argument.
IP zaznamenána

mrfelix

 • Příspěvků: 156
  • Zobrazit profil
Re:Mé bývalé prodané auto chyceno bez STK
« Odpověď #10 kdy: 21 Srpen 2017, 16:41:57 »

Zaplaceno 1000 Kč na pokladně úřadu, v dokladu o zaplacení mám číslo přestupku, za který je placeno. A zkusím to vymáhat po mém kupci. Vymáhat = slušně poprosit.

Dobrá zpráva je, že auto už je přepsané na nového Roma, stavebního podnikatele, a že vozí cigi do práce.
IP zaznamenána