30kmhcz

Prosíme přihlašte se nebo zaregistrujte.

Přihlašte se svým uživatelským jménem a heslem.
Pokročilé vyhledávání  

Novinky:

>>DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: ČTOU TO TADY JAK ÚŘEDNÍCI, TAK POLICIE. Neuvádějte nic, podle čeho by protistrana mohla dovodit, o jaký případ se jedná. Jak na to? Pojďte >>sem<<.

Autor Téma: Doručeno nahlédnutím do spisu?  (Přečteno 3270 krát)

Lafayette

 • stálý člen 30kmh.cz
 • *
 • Příspěvků: 1 429
  • Zobrazit profil
Doručeno nahlédnutím do spisu?
« kdy: 17 Října 2023, 11:47:48 »

Vím, že obecně se považuje nahlédnutí do spisu za skutečnost, která doručí případně nedoručené písemnosti (pokud se ve spisu samozřejmě nacházejí).

Ale co v tomhle případě?
Obviněný provozovatel si zvolil zástupce pro celé řízení (včetně případných opravných prostředků, atd.). Úřad plnou moc normálně akceptoval a nadále doručoval jen zmocněnci.
Ovšem jedna písemnost (vydaná až po akceptování plné moci) nebyla zmocněnci doručena.
Obviněný provozovatel šel nahlédnout do spisu a zmíněnou písemnost tam našel. Úřad neměl žádné problémy s nahlédnutím do spisu obviněným.

Považuje se tato písemnost za doručenou, když ji neviděl zmocněnec pro celé řízení, ale jen provozovatel?
IP zaznamenána

kdo

 • hard core 30kmh.cz
 • ****
 • Příspěvků: 2 358
  • Zobrazit profil
Re:Doručeno nahlédnutím do spisu?
« Odpověď #1 kdy: 17 Října 2023, 11:58:55 »

Podle mého názoru tato písemnost doručena nebyla; nejsem si vědom žádného ustanovení, které by dávalo obviněnému za povinnost vědět, které písemnosti zmocněnec po udělení plné moci obdržel. Obviněný tedy může být v dobré víře, že úřad postupoval v souladu se zákonem a všechny listiny, které měly být zmocněnci doručeny, mu také doručeny byly.
IP zaznamenána

iWarp

 • stálý člen 30kmh.cz
 • *
 • Příspěvků: 513
  • Zobrazit profil
Re:Doručeno nahlédnutím do spisu?
« Odpověď #2 kdy: 17 Října 2023, 12:13:15 »

Zas orgán může mektat něco na ten způsob, že když už si zvolil zmocněnce a zároveň je sám aktivní, tak bude jeho starost, aby byli se zmocněncem synchronizovaní...
IP zaznamenána
Jen klid, jen klid. Včera jsem se v baru díval na Matlocka. Sice nešel zvuk, ale myslím, že vím jak na to.

Lafayette

 • stálý člen 30kmh.cz
 • *
 • Příspěvků: 1 429
  • Zobrazit profil
Re:Doručeno nahlédnutím do spisu?
« Odpověď #3 kdy: 17 Října 2023, 13:02:38 »

Jsem si skoro jist, že bude takto mektat. Proto bych chtěl vědět, jak na tom jsme.
IP zaznamenána

Ladislav Laker

 • Příspěvků: 145
  • Zobrazit profil
Re:Doručeno nahlédnutím do spisu?
« Odpověď #4 kdy: 23 Února 2024, 12:54:31 »

Vím, že obecně se považuje nahlédnutí do spisu za skutečnost, která doručí případně nedoručené písemnosti (pokud se ve spisu samozřejmě nacházejí).

Toto tvrzení není pravdivé.

Naopak platí, že z pouhého nahlédnutí do spisu nelze nijak dovodit že by tím došlo k doručení jedné konkrétní písemnosti ve spisu obsažené.

Nahlédnutí do spisu není totéž jako seznámení s (celým) spisem. Nahlížení je právem, nikoliv povinností. Nahlížet je možné selektivně pouze některou písemnost nebo některé písemnosti ve spisu obsažené.

Nelze nařídit nahlížející osobě, aby procházela celý spis a cíleně v něm vyhledávala dosud nedoručené písemnosti.

Správní orgán by musel tvrdit a prokazovat, že nahlížející osoba se s danou konkrétní písemností při nahlížení do spisu skutečně seznámila.
IP zaznamenána

Eric

 • Příspěvků: 690
  • Zobrazit profil
Re:Doručeno nahlédnutím do spisu?
« Odpověď #5 kdy: 23 Února 2024, 13:07:50 »

Formálně je to pravda, ale znáte takový případ z praxe? Podle mě neexistuje možnost obrany proti tvrzení úřadu a jeho nadřízený úřad to samozřejmě posvětí.
IP zaznamenána

Ladislav Laker

 • Příspěvků: 145
  • Zobrazit profil
Re:Doručeno nahlédnutím do spisu?
« Odpověď #6 kdy: 23 Února 2024, 14:46:04 »

Podle mě neexistuje možnost obrany proti tvrzení úřadu a jeho nadřízený úřad to samozřejmě posvětí.

Ericu, jste pesimista. Ono je třeba znát svá práva. Pak i soudy (občas) rozhodnou v souladu s právem. Cituji z judikátu:

Citace
Materiální funkce doručení, tj. seznámení se s obsahem písemnosti i přes její vadné (v rozporu se zákonem učiněné) doručení, může být z povahy věci naplněna pouze v případě, že soud k doručení písemnosti vůbec přistoupí, tj. o doručení písemnosti (některým ze způsobů uvedených v § 45 o. s. ř.) se alespoň pokusí. Nahlížení do spisu je realizací práva (nikoli povinnosti), jež nelze bez dalšího považovat za okamžik, kdy byla účastníku řízení doručena soudní písemnost, neboť při něm není vyvíjena žádná aktivita soudu směřující k doručení písemnosti.
Soudní písemnost (rozhodnutí soudu) tak nelze považovat za doručenou účastníkovi tím, že se s ní seznámí (může seznámit) při nahlížení do spisu, aniž soud předtím učinil pokus o její doručení některým ze způsobů uvedených v § 45 o. s. ř.
Podle usnesení Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 27 Cdo 348/2021, ze dne 11. 4. 2022

Je ovšem třeba mít na paměti, že Ústavní soud klade důraz na materiální stránku doručení. Pokud byste projevil znalost nedoručené písemnosti (její citací, uvedením spisové značky v replice, předložením její kopie úřadu, nebo stížností směřovanou vůči jejímu obsahu), pak se má za to, že k doručení došlo, i kdyby nebyly naplněny formální znaky doručení.
« Poslední změna: 23 Února 2024, 15:07:27 od Ladislav Laker »
IP zaznamenána

Eric

 • Příspěvků: 690
  • Zobrazit profil
Re:Doručeno nahlédnutím do spisu?
« Odpověď #7 kdy: 23 Února 2024, 17:16:35 »

Zda lze par. 45 OSŘ použít i na běžné správní řízení, toť otázka.
Materiální stránka doručení sama o sobě je jasná.

Citace: Ladislav Laker
Ericu, jste pesimista.
Nevím, spíš se považuju za lépe informovaného optimistu :-)
IP zaznamenána

ladin

 • stálý člen 30kmh.cz
 • *
 • Příspěvků: 1 269
  • Zobrazit profil
Re:Doručeno nahlédnutím do spisu?
« Odpověď #8 kdy: 23 Února 2024, 17:34:54 »


...Nahlédnutí do spisu není totéž jako seznámení s (celým) spisem. Nahlížení je právem, nikoliv povinností. Nahlížet je možné selektivně pouze některou písemnost nebo některé písemnosti ve spisu obsažené.

Nelze nařídit nahlížející osobě, aby procházela celý spis a cíleně v něm vyhledávala dosud nedoručené písemnosti.

Správní orgán by musel tvrdit a prokazovat, že nahlížející osoba se s danou konkrétní písemností při nahlížení do spisu skutečně seznámila...

Pocitově to vidím naprosto stejně. Navíc všichni úředníci, které jsem zatím potkal, o nahlížení (což je pro ně samo o sobě šok, ale evidentně byli na společném školení) sepisují lejstro, kde vyjmenovávají, co jsem si nechal ofotit. Tím si podle mě zužují prostor k tvrzení, že jsem se seznámil se vším.
IP zaznamenána

hh

 • hard core 30kmh.cz
 • ****
 • Příspěvků: 6 319
  • Zobrazit profil
Re:Doručeno nahlédnutím do spisu?
« Odpověď #9 kdy: 26 Února 2024, 08:43:21 »

Vím, že obecně se považuje nahlédnutí do spisu za skutečnost, která doručí případně nedoručené písemnosti (pokud se ve spisu samozřejmě nacházejí).

[...] Cituji z judikátu: [...] Podle usnesení Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 27 Cdo 348/2021, ze dne 11. 4. 2022

Tohle je v podstatě odbočka mimo téma, protože pokud jsem pochopil konkrétní kontext, jde o doručení nějaké písemnosti, která měla být doručena zmocněnci, ale nahlížet byl účastník osobně. V úvodním příspěvku se nepíše, jestli tu věc SO nedoručoval vůbec, nebo doručil jen obviněnému, případně zda ve spisu kromě samotné písemnosti jsou i nějaké záznamy o tom, komu/jak/kam a s jakým výsledkem bylo doručováno. Což asi nehraje roli, protože pokud šlo o úkon, kde mělo být doručováno, a SO nezpochybňuje PM, její rozsah, okamžik od kterého je vůči SO účinná, případně nějakou způsobilost zmocněnce, je vcelku jasné, že nedoručení zmocněnci je vada řízení, která nemohla být zhojena tím, že do spisu nahlédnul účastník. I kdyby se to nahlížení považovalo za doručení krátkou cestou, pořád jde jen o doručení účastníkovi (možná opakované).

Tedy právní otázka nezní, zda nahlížení do spisu znamená automaticky doručení všeho dosud nedoručeného, ale jaký účinek má doručení jen účastníkovi a ne jeho zástupci. A ta je vcelku jednoznačně vyřešena přímo v textu zákona (srov. § 34 odst. 2 věta druhá správního řádu). Záleží ale i na tom, o co konkrétně jde - zda to formální nedoručení náhodou nebylo v dalším průběhu řízení fakticky zhojeno (např. pokud by nebylo doručeno předvolání na ÚJ, které se ale stejně nekonalo atp.).

Pokud jde o zmíněný rozsudek NS, byl bych opatrný se zobecňováním. Nahlížení je sice ve všech základních procesních kodexech upraveno téměř identicky a analogická argumentace judikaturou je v zásadě přípustná, ale nebylo by to poprvé ani naposledy, že by na nějakou dílčí otázku měl opačný názor NS a NSS. Tedy než něco takového vytáhnout, vždy je lepší si splnit domácí úkoly a udělat rešerši judikatury ohledně přímo aplikovaného předpisu a u soudů, které by v dané věci měli jurisdikci, a teprve kdyby se ukázalo, že jde o prázdnou množinu, hledat ve vzdálenějších vodách. Základní ratio citovaného rozsudku ale dává smysl, v podstatě tvrdí, že nutnou podmínkou k tomu, aby listina L byla účinně doručena osobě O (a mohly nastat související důsledky, např. právní moc, vykonatelnost, počátek běhu nějakých lhůt), je, aby ji původce osobě O nějakým způsobem začal doručovat. Tedy že tzv. materiální doručení je s to zhojit vady v doručování, kde SO doručoval na špatnou adresu, jiným způsobem, s chybným poučením atp., ale ne to, že nedoručoval vůbec. To víceméně zapadá do doktríny materiálního doručení, jak je aktuálně aplikovaná. V procesech, kterými se zabývá zdejší fórum, půjde ale nejspíš o naprostro okrajovou záležitost, zde nebývá velkých pochyb o účastenství ani procesní způsobilosti jednotlivých aktérů, takže téměř není prostor, jak by mohla nastat analogická situace, kterou se citovaný judikát zabýval.
IP zaznamenána

Lafayette

 • stálý člen 30kmh.cz
 • *
 • Příspěvků: 1 429
  • Zobrazit profil
Re:Doručeno nahlédnutím do spisu?
« Odpověď #10 kdy: 26 Února 2024, 09:52:54 »

Tohle je v podstatě odbočka mimo téma, protože pokud jsem pochopil konkrétní kontext, jde o doručení nějaké písemnosti, která měla být doručena zmocněnci, ale nahlížet byl účastník osobně. V úvodním příspěvku se nepíše, jestli tu věc SO nedoručoval vůbec, nebo doručil jen obviněnému, případně zda ve spisu kromě samotné písemnosti jsou i nějaké záznamy o tom, komu/jak/kam a s jakým výsledkem bylo doručováno. Což asi nehraje roli, protože pokud šlo o úkon, kde mělo být doručováno, a SO nezpochybňuje PM, její rozsah, okamžik od kterého je vůči SO účinná, případně nějakou způsobilost zmocněnce, je vcelku jasné, že nedoručení zmocněnci je vada řízení, která nemohla být zhojena tím, že do spisu nahlédnul účastník. I kdyby se to nahlížení považovalo za doručení krátkou cestou, pořád jde jen o doručení účastníkovi (možná opakované).
Ano, přesně tak.

Tedy právní otázka nezní, zda nahlížení do spisu znamená automaticky doručení všeho dosud nedoručeného, ale jaký účinek má doručení jen účastníkovi a ne jeho zástupci.
Ano, když se to takhle zjednoduší, tak je to vlastně zřejmé.
IP zaznamenána