30kmhcz

Prosíme přihlašte se nebo zaregistrujte.

Přihlašte se svým uživatelským jménem a heslem.
Pokročilé vyhledávání  

Novinky:

>>DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: ČTOU TO TADY JAK ÚŘEDNÍCI, TAK POLICIE. Neuvádějte nic, podle čeho by protistrana mohla dovodit, o jaký případ se jedná. Jak na to? Pojďte >>sem<<.

Zobrazit příspěvky

Tato sekce Vám umožňuje zobrazit všechny příspěvky tohoto uživatele. Prosím uvědomte si, že můžete vidět příspěvky pouze z oblastí Vám přístupných.

Příspěvky - EagleF1

Stran: [1] 2
1
Anonymizované usnesení je v příloze.

2
Ve věci prekluze jsem napsal toto:

"Dle tvrzení správního orgánu byl dopravní přestupek spáchán dne 9.2.2021, kdy ještě platila dřívější úprava
zákona č. 361/2000 Sb., kde k zániku zodpovědnosti za spáchání dopravního přestupku docházelo v případě, že
do jednoho roku nebylo pravomocně rozhodnuto o vině konkrétní osoby. Běh této lhůty nebyl přerušován dle
ustanovení § 125g, odst. 2,3 zákona č. 361/2000 Sb., které je v platnosti od roku 2022.
Pokud správní orgán v roce 2023 znovu zahájil správní řízení, učinil tak v rozporu s přechodnými ustanoveními
zákona č. 361/2000 Sb. a jeho postup je tak nezákonný."

Pak jsem ještě napsal dva další body, ale ty jsou spíš aby se SO2 nenudil.

Zřejmě bych připsal:

Pokud by SO2 dospěl k názoru, že k zániku odpovědnosti dle důvodů popsaných v bodu 1) nedošlo, je třeba poukázat na fakt, že vydáním rozhodnutí SO1 ze dne 14.12.2021 byla (naposledy) přerušena (restartována) promlčecí doba. K promlčení tak došlo 15.12.2022. Rozhodnutí SO1 vydané dne 14.03.2023 je tak vydáno v rozporu se zákonem.

Edit 30.3.2023 - doplnění odesláno.

Edit 12.4.2023 - doručeno rozhodnutí o zastavení řízení, WIN.

Úředníci jsou opravdu velká verbež, do té doby, než jsem napsal odvolání, paní Novákovou vůbec netankovalo, že odpovědnost zanikla.

3
Děkuji zcela veřejně za pomoc. Odvolání jsem napsal, ale s velkou pravděpodobností jsem ho formuloval špatně, pošlu ještě doplnění dle posledního příspěvku.

4
Rozhodnutí jsem promazal a nahrál...

Jsou v něm drobné chyby paní úřednice, nějak nebyla chvílemi schopná rozeznat, co se stalo letos a co loni.

5
Nemám někdy sílu se prohrabovat vším, co mi ten zatracený úřad pošle, správně mělo místo znovuzahájeného řízení být "oznámení, že ...SO1... pokračuje v zahájeném správním řízení s provozovatelem vozidla".

Hlavně, že nejspíše nenastala nějaká klička, o které nevím. Odvolání jsem podal.

6
Ajvaj, u toho sena není jasné, kde přesně je.  :-[

Drobný přehled událostí:

únor 2021 změřena rychlost úsekovým měřením
březen 2021 výzva provozovateli vozidla, překlopena na sprdel
květen 2021 příkaz
červen 2021 odpor ve lhůtě
prosinec 2021 rozhodnutí SO1
leden 2022 odvolání ve lhůtě k SO2
listopad 2022 SO2 vrátil věc k novému projednání
únor 2023 SO1 oznamuje znovuzahájené řízení
březen 2023 nové rozhodnutí SO1 o vině


7
Právě jsem odeslal odvolání proti rozhodnutí MěÚ Černošice, který mi v březnu 2023 poslal rozhodnutí o uznání vinným ze spáchání dopravního přestupku překročení nejvyšší povolené rychlosti (naměřených 140 na dálnici s povolenými 130), ke kterému mělo dojít na jaře 2021.

8
To řeší §63 zákona o policii a i tam jsou vyjmenované důvody, kdy policajt může požadovat prokázání totožnosti. Kontrolní kontrola jen tak tam není...Nechci dělat extrémně chytrého a taky je fakt, že ta individua mají velmi často pistoli, ale policajt není pán všehomíra... :x

9
2ladin: Jasně, jsou to zmr..., ale pak je třeba vytrvat a upozornit je, že pokud žádná podobná osoba mezi hledanými není, budu si stěžovat (což mi nepomůže, ale v delším důsledku to může více mrzet policajta, prohnilí proti prohnilím, ony se skupinky dělají i mezi poloopicemi). Je šance, že se na to radši vykašle.
A samozřejmě je třeba je nahrávat.

10
No, dovolím si nesouhlasit, v zákoně o policii č. 273/2008 Sb. je §42, který uvádí důvody, kdy smí udatný policista zastavit dopravní prostředek, a kontrolní kontrola mezi povolenými důvody není. Bohužel, tuším, že od loňského roku přibyl v zákoně §42a, který je nadepsán "Oprávnění policisty při kontrole motorového vozidla požadovat uhrazení nedoplatku". Takže  orgáni určitě budou zkoušet, že kontrolu/y zákon předpokládá, ačkoli §42a a §42b jsou jediná místa, kde se o kontrole motorového vozidla píše. Mezi §42 a §42 a,b je jasně vidět, že to nepsala zcela příčetná úřednice, zavedené pojmy nejsou konzistentní. Podle §42a,b by šlo usuzovat, že kontrola možná je, ale policajt musí auto nejdříve zastavit a k tomu má pouze vyjmenované důvody dle §42. Takže, pokud mě policajt zastaví a neuvede podezření ze spáchání konkrétního přestupku nebo netvrdí, že jsem podobný hledané osobě, papíry neukazuji.

11
Z mého pohledu bych zkusil bojovat o to, aby kontrolní kontrola pro kontrolu vůbec neproběhla - pokud nespáchám přestupek, může mě hlídka zastavit jen pokud jsem např. podobný hledané osobě. Policajtům se takový přístup sprostých podezřelých samozřejmě nelíbí, ale rovnou vše vzdát by podle mého byla chyba.

12
Dovolím si připsat aktuální vývoj v kauze...jedna poloopice vyslechnuta, druhá údajně již nepracuje u MP, takže výslech nepovažoval SO za nutný. O datu výslechu jsem nebyl informován, poloopice uvedla, že auto měla hlídka stále v dohledu (to je vzhledem k dalším okolnostem nesmysl). Vozidlo MP bylo vybaveno kamerou, záznam není dostupný. SO zdvořile ignoroval veškeré mé argumenty a i když poloopice zcela zjevně lhala, její svědecká výpověď je jediná relevantní, řidič je vinen.
Napsal jsem dlouhé odvolání, zatím asi měsíc čekám  na reakci, uvidíme, co mi napíše nadřízený SO. Myslím, že je dobrá šance na WIN vzhledem k tomu, že SO zazdil mou účast u výslechu PO.

13
Dovolím si jen krátce připsat, že doba pro podání správní žaloby je 60 dní; 2 měsíce může být 59, 61 nebo 62 dní a pak může být kauza v loji. Mám tu zkušenost:-(

14
2 Paulie 86: Opravdu mě zastavili až mimo katastrální území, zjišťoval jsem to na portále ČÚZK. Stejně tak jsem ověřoval, jestli nemají smlouvu s tou sousední obcí - nemají.
2 Hugo: Spis mám, teď čekám na výslech stíhaček.

15
Ano, v zásadě jste to shrnul věcně zcela správně.

Stran: [1] 2