30kmhcz

Prosíme přihlašte se nebo zaregistrujte.

Přihlašte se svým uživatelským jménem a heslem.
Pokročilé vyhledávání  

Novinky:


>>DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ ČTOU TO TADY JAK ÚŘEDNÍCI, TAK POLICIE. Neuvádějte nic, podle čeho by protistrana mohla dovodit o jaký případ se jedná.Jak na to? Pojďte >>sem<<

Autor Téma: Omezení námitek podjatosti vůči úředníkům? Poslanci patrně novelu schválí  (Přečteno 1759 krát)

MS02

 • stálý člen 30kmh.cz
 • *
 • Příspěvků: 160
  • Zobrazit profil

Předloha se týká situací, kdy je předmětem námitky skutečnost, že úředník je ve služebním nebo v pracovním vztahu k obci, kraji či státnímu úřadu, u kterého se dané správní řízení vede. Novela má zabránit tomu, aby byl tento důvod zneužíván k procesních obstrukcím, uvedl pardubický hejtman Martin Netolický (ČSSD).

Nově by pochyby o podjatosti úředníka pro služební nebo pracovní vztah k obci, kraji nebo státnímu úřadu nevedly k jeho vyloučení ze správního řízení. Tím by mohl podle předkladatelů počet námitek podjatosti výrazně poklesnout, a tím by se mohlo rozhodování úředníků urychlit.

Účastníci řízení podle tvůrců novely nyní často poukazují na možnou podjatost, když dalším účastníkem řízení je i obec, kraj nebo státní úřad, jehož úředník má toto řízení na starosti. Namítají, že úředník může rozhodovat ve prospěch tohoto úřadu, což se však vztahuje v konečném důsledku na všechny úředníky daného úřadu. Správní řízení se v takových případech předává jinému úřadu, který ale není takzvaně místně příslušný.

Vláda k návrhu zaujala neutrální stanovisko. Podotkla v něm však, že návrh nepředstavuje návrh řešení tzv. systémové podjatosti a k omezení průtahů přispěje jen dočasně, protože část účastníků jen odradí od podávání námitek.

zdroj:
http://domaci.eurozpravy.cz/verejna-sprava/225461-omezeni-namitek-podjatosti-vuci-urednikum-poslanci-patrne-novelu-schvali/
IP zaznamenána

Číkus

 • hard core 30kmh.cz
 • ****
 • Příspěvků: 2 857
  • Zobrazit profil

sbírka předpisů

Nebude v důsledku této novely pro orgány naopak složitější se s námitkami podjatosti vypořádat? (tedy alespoň do 1.11.2018 a v řízeních zahájených do tohoto data)

Myšlenka: Pokud se toto nerozumí samo sebou, že to muselo být přidáno do zákona, pak ustanovení platí až od 1.11.2018. Do té doby je úředník podjatý už tím, že pro orgán pracuje. Orgáne prokaž opak.
IP zaznamenána

Behemot

 • stálý člen 30kmh.cz
 • *
 • Příspěvků: 2 312
  • Zobrazit profil
  • HW World

Hehé, fasa, hned sem spáchal pěknej hybrid podjatosti vycházející z kvality zpracování zamítavého jiného usnesení o šesti stranách společně s odvoláním proti tomu usnesení a todle jim lupnul na konec, tak sem zvědavej, jak se s tím popasují :D
IP zaznamenána
STICKERS-CZ - e-shop nekonformních samolepek a placek

Číkus

 • hard core 30kmh.cz
 • ****
 • Příspěvků: 2 857
  • Zobrazit profil

Co si myslíte o takovém argumentu v odůvodnění zamítnutí podjatosti?

K dalším důvodům námitky podjatosti, a to že úřední osoby jako zaměstnanci MěÚ Prdelov jsou hmotně zainteresovány ve výběru pokut, jelikož příjemcem je právě MěÚ Prdelov, se odkazuje na § 14 odst. 2 správního řádu, dle kterého úřední osoba není vyloučena, pokud je pochybnost o její nepodjatosti vyvolána jejím služebním poměrem nebo pracovněprávním nebo jiným obdobným vztahem ke státu nebo územnímu samosprávnému celku. Toto ustanovení bylo do správního řádu vloženo zák. č. 176/2018 Sb., s účinností od 1.11.2018.

Účastník řízení argumentuje tím, že dle přechodných ustanovení zák. č. 176/2018 Sb., se zahájená řízení dokončí podle správního řádu ve znění před účinností tohoto zákona. Jelikož podle zák. č. 176/2018 Sb., nabyl účinnosti až 1.11.2018, je úřední osoba a priori v řízení zahájených před 1.11.2018 vyloučená až do tohoto data ze všech úkonů v řízení dle § 14 odst. 1 správního řádu.

K tomuto se uvádí, že přechodná ustanovení zák. č. 176/2018 Sb., se vztahují pouze na řízení o námitkách podjatosti podaných před účinností tohoto zákona, nikoliv na správní řízení před tímto datem zahájená. Účastník řízení podal námitku dne XX.11.2018, tedy po účinnosti cit. zákona a proto se o námitce podjatosti rozhoduje podle právní úpravy v platném znění.


Argumentace mi přijde zvrácená, § 14 SprŘ mluví (a i dříve mluvil) o podjatosti jako takové, ne pouze o podjatosti, která vyplyne na základě námitky podjatosti. Proto si myslím, že se přechodná ustanovení pochopitelně vztahují na správní řízení obecně, ne pouze na správní řízení o podjatosti.
IP zaznamenána

TomRider

 • Příspěvků: 63
 • Jsem pirát silnic a můj revír je dálnice :-)
  • Zobrazit profil

Nemám rád tu šepleť poslaneckou.Těm sprominutím "čuřákům" je to jedno na ně jsou zákony krátké.
Kdybych měl tady napsat co si o nich myslím,tak by mě nestačily vsechny vyjmenované sprosté slova  >:( ;D ;D ;D ;D

IP zaznamenána
Jsem pirát silnic a můj revír je dálnice :-)

Vadym Polyakov

 • Příspěvků: 34
  • Zobrazit profil

Podle mě je nové znění § 14 správního řádu protiústavní, protože nelze plošně říci, že zaměstnanecký vztah úředníka k orgánu nebude nikdy důvodem podjatosti. Prostě někdy tomu tak je a někdy tomu tak není, záleží na okolnostech. I z judikatury NSS vyplývá, že v některých případech je již samostatný zaměstnanecký poměr důvodem podjatosti (nějaká stavební řízení tuším, kde šlo o stavební záměr obce, jejíž stavební úřad o tom měl rozhodovat).

Zákonodárce si navíc nemůže přisvojovat rozhodování konkrétních případů, ale může stanovovat pouze obecná pravidla.

Přitom již z čl. 6 Úmluvy a čl. 36 a násl. Listiny vyplývá, že rozhodovat v právní věci musí nestranný orgán. Pokud si zákonodárce do správního řádu vyblije, že vztah mezi zaměstnancem a úřadem není podjatost, tak je to sice hezkým příkladem toho, jak formalisticky přemýšlí státní právníci (dáme to do zákona a podjatost zmizí mávnutím kouzelného proutku), ale jaksi to pomíjí, že z ústavního pořádku vyplývá jasný zákaz rozhodování osoby, která není nestranná, s čímž podústavní právo musí být jaksi v souladu a blitek v zákoně na fakticitě podjatosti nic nezmění.

Až se mi dostane příležitosti, jakože určitě dostane, dám ústavní stížnost spolu s návrhem na zrušení tohoto blitku.
IP zaznamenána

hh

 • hard core 30kmh.cz
 • ****
 • Příspěvků: 4 023
  • Zobrazit profil

Obecně souhlas, ale pokud nepasete dostatek zákonodárců či prezidenta a nemůžete tedy iniciovat abstraktní přezkum ústavnosti, jste odkázán na ústavní stížnost, případně podnět obecnému soudu k postupu dle čl. 95 Ústavy, přičemž v obou případech musí být vaše subjektivní právo aplikací sporného ustanovení skutečně porušeno (nikoliv jen potenciálně porušeno) a problém nesmí být odstranitelný v mezích ústavně-konformního výkladu.

Což bude netriviální. Nikdo vám možnost namítat podjatost nebere, pokud by se např. prokázalo, že úředníci dostávají odměny podle počtu „úspěšně“ vyřízených věcí či inkasa pokut, šlo by o specifický poměr k věci a sporné ustanovení by projednání takové námitky podjatosti nebránilo - argument, že jde o součást vztahu úředníka a obce/kraje, by nepochybně byl eliminován zmíněným ústavně-konformním výkladem, řeklo by se, že s ohledem na možné omezení ústavních práv je třeba tu výluku vykládat restriktivně, tedy že brání namítat podjatost je-li důvodem pochybnosti čistě jen samotná existence pracovněprávního vztahu ouřady a obce.

Tedy musel byste prokázat, že někdo byl opravdu podjatý čistě pro jeho standardní vztah k zaměstnavateli, což nelze vyloučit, ale rozhodně to nebude snadné. Nebude stačit jen namítat, že jste to ani nemohl namítat, předmětné ústavní právo na posouzení věci nestranným orgánem neobsahuje i právo aby někdo individuálně k vašemu podnětu vždy tuto nestrannost zkoumal, zákonodárce má na nepochybně na výběr jak daného cíle dosáhnout (ostatně i platný správní řád k tomu prostředky má, např. tzv. delegaci vhodnou).

Čímž vám nechci rozbíjet bábovičky, jen varuji, na co se připravit.
IP zaznamenána

pk202

 • hard core 30kmh.cz
 • ****
 • Příspěvků: 3 379
  • Zobrazit profil

Přitom by stačilo aby příjem z pokut nešel do obecní ale šel do státní kasy.....
IP zaznamenána

Behemot

 • stálý člen 30kmh.cz
 • *
 • Příspěvků: 2 312
  • Zobrazit profil
  • HW World

Nejsou zrovna i v médiích rozmazávaný případy odměn ze zakleknutí firem (teda pardon, doměření daně, i kdyby jen virtuální) celkem dobrá nahrávka? Tam se i poškozených najde habaděj.
IP zaznamenána
STICKERS-CZ - e-shop nekonformních samolepek a placek