30kmhcz

Prosíme přihlašte se nebo zaregistrujte.

Přihlašte se svým uživatelským jménem a heslem.
Pokročilé vyhledávání  

Novinky:

>>DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: ČTOU TO TADY JAK ÚŘEDNÍCI, TAK POLICIE. Neuvádějte nic, podle čeho by protistrana mohla dovodit, o jaký případ se jedná. Jak na to? Pojďte >>sem<<.

Autor Téma: Zábor veřejného prostranství - my nerosumět, co Vy žíkala  (Přečteno 17467 krát)

kdo

 • hard core 30kmh.cz
 • ****
 • Příspěvků: 1 802
  • Zobrazit profil

V listopadu 2012 dorazila do datové schránky naší společnosti zpráva obsahující výzvu k aktu poskytnutí informace o kolegovi, který zaparkoval v místech, kde podle StreetView parkují auta zcela shodným způsobem v řadě dvěma koly na "veřejném prostranství", kde ale možná (nebo třeba taky vůbec ne) před 20 lety býval trávník. Nakonec jsme si s orgánem vyměnili po dvou dopisech, než resignoval po setkání s metodou pasivního odporu, již pracovně nazýváme "my nerosumět, co Vy žikala". 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

05.11.2012 
Věc: Dožádání o poskytnutí informace
 
 Dne 01.03 .2012 v době okolo 11.40 hod. nedodržel v Brně na ul. Podlipná 13, řidič vozidla zn. ŠKODA r.z . XXX XXXX , pravidla provozu na pozemních komunikacích tím, že neoprávněně zabral veřejné prostranství. Dle informací poskytnutých Městskou policií Brno, na jejíž podněty nebylo reagováno, je uvedené vozidlo užíváno Vaší firmou. Ve věci se jedná o podezření z přestupku proti veřejnému pořádku dle ust. § 47 odst. 1 písm.g) zákona č.200/1990 Sb. v platném znění. V dané věci žádám o sdělení identifikačních údajů řidiče Vašeho služebního – firemního vozidla a to dle Vámi vedené knihy jízd, který v danou dobu vozidlo řídil a na výše uvedeném místě parkoval, pro účely správního řízení..
 
Za vyřízení děkuji.
 
 S pozdravem
 
 otisk úředního razítka Ing. MJ v.r.
 vedoucí oddělení přestupků 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

20. 11. 2012

Reakce na dožádání o poskytnutí informace

Milý soudruhu vedoucí,

do datové schránky naší společnosti bylo doručeno Vaše dožádání o poskytnutí informace. Obchodní společnost BFLMPSVZ, s.r.o., není v postavení podřízeného nebo nadřízeného správního orgánu ani jiného věcně příslušného správního orgánu ve smyslu ustanovení § 13 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů, a jako taková není způsobilá být adresátem jakéhokoli dožádání ve smyslu citovaného správního řádu či jiného právního předpisu. Přesto mi to nedá, abych se do role správního orgánu na chvíli nevcítil a nesdělil Vám, že tímto usnesením

V a š e   d o ž á d á n í   z a m í t á m

a zároveň Vám doporučuji resignovat na funkci, již zastáváte, jelikož z Vašeho dopisu přímo čiší přepracovanost (všiml jste si někdy, jak často je tento termín používán jako politicky korektní označení pro neschopnost?), která je dnes bohužel všudypřítomným jevem v přetížené české veřejné správě. Domnívám se, že by Vašemu duševnímu i tělesnému zdraví zásadně prospělo delší studijní volno, v rámci nějž byste se mohl mj. např. zábavnou formou seznámit se základy našeho právního řádu. Chápu, že člověk na tak významné posici ve veřejné správě nemá zapotřebí mít elementární právní povědomí, něco mi nicméně napovídá, že by to nemuselo být ke škodě věci. Získal byste snad mnoho informací, jež Vám doposud zůstaly utajeny, např. to, že:
 
1)   Název obchodní společnosti je třeba uvádět přesně, a to včetně interpunkčních znamének.
2)   Adresa sídla společnosti je zapsána v obchodním rejstříku, který je dnes dostupný prostřednictvím portálu justice.cz i široké veřejnosti a kde lze nalézt mnoho důležitých informací, mj. adresu sídla firmy. Když pošlete dopis na adresu, kde daná společnost už půl roku sídlo nemá, můžete tím vystavit veřejnou správu posměchu, což si jistě ani Vy ani já nepřejeme, přesto jste v tomto ohledu dosáhl nesporného úspěchu.
3)   Nemáte lichotit obchodní společnosti tím, že jí pošlete dožádání, čili že ji v souladu s §13 správního řádu považujete za správní orgán. (Trošku Vás chápu, současné zákony jsou složité a prvních deset paragrafů řekne člověku téměř vše, tak proč to číst dál, že?)


S pozdravem

Xxxxx Xxxxxxxx, jednatel
BFLMPSVZ, s.r.o.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------
28.11.2012 
Věc: Žádost o poskytnutí informace
 
 Vážený pane jednateli,
 
 děkuji za Váš dopis , který jste mi zaslal. V dané věci došlo v rámci naší korespondence k jistému nepochopení celé věci. Dožádání , které jsem Vám původně zaslal, nebylo zcela jistě označeno jako dožádání ve smyslu § 13 odst. 1) z.č. 500/2004Sb. v platném znění ( dále jen jako správní řád). Jednalo se o obecnou formu dožádání , či žádosti , či dotazu , který je směřován nikoliv ke správnímu orgánu, ale k právnické osobě. Jinak, jak jistě víte, muselo by dožádání dle § 13 správního řádu být koncipováno jako Usnesení, kterým správní orgány mezi sebou dožadují provedení určitého úkonu. Jak jistě dále víte, dožádání může správní orgán odmítnout a to opět formou Usnesení a z důvodů uvedených v § 13 odst. 4) správního řádu, proto i Vaše tzv. zamítnutí dožádání považuji z Vaší strany za omyl. Pokud se jedná o sídlo Vaší společnosti, pak správnímu orgánu je známo , že BFLMPSVZ, s.r.o., PŮVODNÍ ADRESA, byla z obchodního rejstříku vymazána 6. června 2012 a sídlo Vaší společnosti je na adrese NOVÁ ADRESA. Nicméně si Vás dovoluji upozornit, že ještě 23.11 2012 na internetových stránkách , BFLMPSVZ, s.r.o., PŮVODNÍ ADRESA, stále figuruje a nabízí poskytování služeb. Na mém předchozím dožádání byla tato adresa uvedena jako možné vodítko k identifikaci řidiče vozidla Škoda, r.z. XXX XXXX, neboť na základě podkladů MP Brno –jednotky k projednávání přestupků, kdy k přestupku došlo dne 01.03.2012, uvedené
vozidlo bylo provozováno na této firmě. Považuji tímto vysvětlení věci za dostatečné a mrzí mne, že jste jediný jednatel, který za dobu mé praxe, obecnost takovéto žádosti , či dožádání , či dotazu nepochopil.
 Nyní se tedy vrátím k původnímu záměru a tímto je tedy žádost , týkající se toho, že dne 01.03.2012 v době okolo 11.40 hod. nedodržel v Brně na ul. Podlipná 13, řidič vozidla zn. Škoda r.z XXX XXXX, pravidla provozu na pozemních komunikacích tím, že neoprávněně zabral veřejné prostranství. Dle informací poskytnutých Městskou policií Brno, bylo vozidlo
užíváno Vaší firmou. Ve věci se jedná o podezření z přestupku proti veřejnému pořádku dle ust. § 47 odst. 1 písm.g) zákona č.200/1990 Sb. v platném znění. V dané věci žádám o sdělení identifikačních údajů řidiče Vašeho služebního – firemního vozidla a to dle Vámi vedené knihy jízd, který v danou dobu vozidlo řídil a na výše uvedeném místě parkoval, pro účely
správního řízení.
 
 Za vyřízení a Vaši ochotu děkuji. K dalšímu obsahu Vašeho dopisu se nemohu s ohledem na svou profesní a obsahovou náplň práce a jistou úroveň firemní kultury vyjádřit.
 
 S pozdravem
 
 otisk úředního razítka Ing. MJ v.r.
 vedoucí oddělení přestupků 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------

12. 12. 2012

Reakce na žádost o poskytnutí informace ze dne 28. 11. 2012

Milý soudruhu vedoucí,

do datové schránky naší společnosti byla doručena Vaše žádost o poskytnutí informace. Rád bych Vám touto cestou poděkoval nejen za Váš milý dopis, ale rovněž za komplexní a velmi originální osvětlení pojmu „dožádání“. Mrzí mne, že jsem jediným jednatelem, který za dobu Vaší praxe nebyl schopen odhadnout, co jste svým dopisem myslel. Trvám nicméně, a to nejen jako statutární orgán naší společnosti, ale zejména jako občan, na tom, aby veškerá moje komunikace s veřejnou správou byla věcně i formálně co nejpřesnější. A v tomto duchu bych v naší přátelské korespondenci rád pokračoval, přestože jste mne (nevím, zda záměrně) poněkud vyděsil Vaším sdělením, že cituji: „BFLMPSVZ, s.r.o., PŮVODNÍ ADRESA, byla z obchodního rejstříku vymazána 6. června 2012“. Společnost BFLMPSVZ, s.r.o., nebyla vymazána; vymazána – a nahrazena novou – byla adresa sídla.

Co se týče informací na internetu, naše společnost se samozřejmě objevuje s původní adresou sídla na mnoha webových stránkách poskytovatelů obsahu, kteří shromažďují informace a zapomínají je aktualizovat, což není nic neobvyklého. Doporučil bych proto Vaší pozornosti stránky justice.cz, které by pro Vás mohly či snad i měly být vodítkem první volby, případně přímo stránky naší společnosti, kde, jak věřím, naleznete pouze aktuální a validní informace.

Nicméně k zásadnějším věcem. Píšete, že, cituji: „Dle informací poskytnutých Městskou policií Brno, bylo vozidlo užíváno Vaší firmou“. Toto tvrzení (pokud jej správně interpretuji, což mi neulehčuje – pravděpodobně nadbytečná – interpunkce) je nesmyslné. Naší firmou ve smyslu §8 obchodního zákoníku žádné vozidlo užíváno není a ani být nemůže. Vámi uvedené vozidlo je vlastněno a provozováno společností BFLMPSVZ, s.r.o., a já Vám jakožto její statutární orgán milerád poskytnu informace, které budete potřebovat, budu-li si jist tím, jaké informace a na základě čeho po mně požadujete, což v tuto chvíli nechápu, jelikož v tomto ohledu jste se zatím neobtěžoval mne jakkoli poučit.

Zároveň s přihlédnutím k pracnosti, kterou by Vám mohla vygenerovat snaha o vytvoření žádosti, jež bude pro mne jednoznačně pochopitelná při mé notorické neschopnosti domýšlet si, co jste svými ne vždy zcela obratnými formulacemi asi tak chtěl sdělit, navrhuji, aby správní orgán řízení o přestupku raději odložil a vrhl svoji vzácnou pozornost na řešení jiných závažných jevů ohrožujících naši mladou demokracii, jimž budou jeho pracovníci s to intelektuálně lépe čelit.


S pozdravem

Xxxxx Xxxxxxxx, jednatel
BFLMPSVZ, s.r.o.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

P.S.: Nevím, zda jsem se soudruha vedoucího nějak nedotkl, jelikož přes veškerou mou snahu o přátelskou komunikaci mi dodnes (16. 4. 2014) nepřišla žádná další reakce. A já se tak těšil, jak si sladíme "firemní kultury" a hezky rozebereme, podle kterého zákona bychom to "nedodržení pravidel provozu na pozemních komunikacích neoprávněným záborem veřejného prostranství" k oboustranné spokojenosti nejlépe vyřešili. 
IP zaznamenána

2M

 • hard core 30kmh.cz
 • ****
 • Příspěvků: 3 564
  • Zobrazit profil
Re:Zábor veřejného prostranství - my nerosumět, co Vy žíkala
« Odpověď #1 kdy: 16 Duben 2014, 19:36:09 »

 :D
Došlo i na oblíbený úřední argument: "Nikdo jinej s tím nemá problém!"

Kdykoliv se začnete vrtat v nějakém příliš složitém, absurdním či nezákonném procesu, přijde "Nikdo jinej s tím nemá problém", "Vy jediný si stěžujete" nebo "Všichni ostatní..."  :)
IP zaznamenána

Luky

 • stálý člen 30kmh.cz
 • *
 • Příspěvků: 82
  • Zobrazit profil
Re:Zábor veřejného prostranství - my nerosumět, co Vy žíkala
« Odpověď #2 kdy: 17 Duben 2014, 22:54:07 »

Je vidět, že se v práci bavíte.  :D
Měl byste pro nás ještě nějakou další komunikaci se správními orgány? Třemi příspěvky jste mi totiž prodloužil život nejméně o týden.
IP zaznamenána

HOHO

 • Příspěvků: 84
  • Zobrazit profil
Re:Zábor veřejného prostranství - my nerosumět, co Vy žíkala
« Odpověď #3 kdy: 18 Duben 2014, 17:01:30 »

V a š e   d o ž á d á n í   z a m í t á m

- jsem málem spadl ze židle :D :D :D

to je snad nejlepší věc co jsem kdy v komunikaci s úřadem četl.

Dobrá práce!
IP zaznamenána

mcsoap

 • Příspěvků: 444
  • Zobrazit profil
Re:Zábor veřejného prostranství - my nerosumět, co Vy žíkala
« Odpověď #4 kdy: 16 červen 2016, 13:26:10 »

Ta první reakce se zamítnutím nemá chybu :)
IP zaznamenána

lopata

 • Příspěvků: 48
  • Zobrazit profil
Re:Zábor veřejného prostranství - my nerosumět, co Vy žíkala
« Odpověď #5 kdy: 09 únor 2017, 22:53:48 »

Nádhera. Ještě mít video jak čte ten první dopis - z a m í t á m. Ale i tak je to moc pěkné.
IP zaznamenána