30kmhcz

Prosíme přihlašte se nebo zaregistrujte.

Přihlašte se svým uživatelským jménem a heslem.
Pokročilé vyhledávání  

Novinky:

>>DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: ČTOU TO TADY JAK ÚŘEDNÍCI, TAK POLICIE. Neuvádějte nic, podle čeho by protistrana mohla dovodit, o jaký případ se jedná. Jak na to? Pojďte >>sem<<.

Autor Téma: Turbo model - Sport Edition  (Přečteno 11844 krát)

kdo

 • hard core 30kmh.cz
 • ****
 • Příspěvků: 2 358
  • Zobrazit profil
Turbo model - Sport Edition
« kdy: 30 Května 2016, 13:17:28 »

Dne 17.2. t.r. zaparkoval kolega automobil na zasněženém přechodu pro chodce, který nebyl označen vertikálním dopravním značením, ve městě, které nezná - a tedy o přechodu nevěděl. O přestupek v žádném případě nešlo, chybí zavinění. Shodou okolností máme i fotografii vozidla po zaparkování, z níž je patrno, že vodorovné značení je kompletně skryto pod vrstvou sněhu.
Dne 7.3. jsme obdrželi žádost o výpalné, ve které nám úřad mj. sděloval, že hodlá rozjet turbo model:
Citace
Neuhradíte-li jako provozovatel předmětného vozidla v době splatnosti určenou částku, máte právo namísto zaplacení určené částky písemně (popř. osobně) sdělit správnímu orgánu ve lhůtě splatnosti na adresu v zápatí této výzvy údaje o totožnosti řidiče vozidla v době spáchání přestupku, přičemž toto sdělení bude považováno jako podání vysvětlení. Neuhradíte-li určenou částku, nebo nevyužijete-li práva písemně (popř. osobně) sdělit údaje o totožnosti řidiče vozidla v době spáchání přestupku ve lhůtě určené výše, Magistrát jako příslušný správní orgán věc přestupku ve smyslu ust. § 66/3g) zákona o přestupcích odloží a povede s Vámi dál řízení o správním deliktu podle ust. § 125f zákona o silničním provozu.
Netřeba asi zdůrazňovat, že výzvou k úhradě určené částky jsme se vůbec nezabývali.
Již dne 16.5. jsme obdrželi příkaz o uložení pokuty, na který byl odeslán dne 24.5. blanketní odpor. O neuvěřitelné 3 dny později (27.5.) nám bylo doručeno "Vyrozumění o konání ústního jednání (po podání odporu)", kde se uvádí:
Citace
Ve smyslu ust. § 46 a § 47 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, (dále jen „správní řád“), Vám sděluji, že na základě Vámi podaného odporu proti příkazu o správním deliktu č.j. X/Y vydaného Magistrátem, vycházejícího z oznámení Městské policie pod čj.: X, byl tento příkaz zrušen a správní orgán Magistrátu pokračuje ve smyslu ust. § 150 odst. 3 správního řádu dál v řízení o správním deliktu podle ustanovení § 125f odst. 1 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, v platném znění, (dále jen „zákona o silničním provozu“), z jehož spáchání jste důvodně podezřelý.

Mám dva dotazy:
1) Jen orientačně: máte někdo reálnou zkušenost s tím, že úřad v zápalu boje zapomene specifikovat předmět řízení a pouze se (dle mého názoru zřetelně v rozporu s § 46 správního řádu) odkazuje na předešlou korespondenci?
2) Podařilo se už někomu dostat s turbo modelem k soudu? Pokud nikoliv, celkem rád bych se do toho pustil.


IP zaznamenána

hh

 • hard core 30kmh.cz
 • ****
 • Příspěvků: 6 319
  • Zobrazit profil
Re:Turbo model - Sport Edition
« Odpověď #1 kdy: 30 Května 2016, 13:28:05 »

Ad 1) v daném případě to nevadí. Řízení bylo zahájeno příkazem, kde je předpokládám ten skutek dostatečně specifikován. Odporem je příkaz zrušen co do rozhodnutí o vině a uložení sankce, ale účinky úkonu, kterým se zahajuje řízení z moci úřední, si zachová. Kdyby tam příkaz nebyl, tak by samozřejmě takové zahájení bylo vadné asi by šlo postavit obranu na tom, že vlastně žádné řízení neběží.

Ad 2) mám jednu věc v JMK, kde zvažujeme žalobu, ale není to úplně dobře rozehráno. Pár turbomodelů je ve fázi odvolání, kde jsme turbomodel namítali, kupodivu se i to odvolání, kde je turbo jedinou námitkou, zaseklo už na 7 měsíců, takže dost možná kraj tuší zradu.
IP zaznamenána

uziv

 • hard core 30kmh.cz
 • ****
 • Příspěvků: 843
  • Zobrazit profil
Re:Turbo model - Sport Edition
« Odpověď #2 kdy: 30 Května 2016, 13:37:07 »

Aktuálně dvě turba, po seznámení s důkazy vždy slíbeno okamžité rozhodnutí, jeden se otočil na kraji a byl vrácen zpět, na nové rozhodnutí nyní čekám už víc než 90 dní, v druhém nebylo zatím vydáno rozhodnutí vůbec, zatím 40 dní. Evidentně do toho nemají moc chuti. Takže u soudu nic.
Jo, a zapoměl jsem na jedno památeční turbo Brno - tam nebylo vydáno rozhodnutí a o prázdninách začnu kroutit čtvrtý rok.  :)
IP zaznamenána

kdo

 • hard core 30kmh.cz
 • ****
 • Příspěvků: 2 358
  • Zobrazit profil
Re:Turbo model - Sport Edition
« Odpověď #3 kdy: 30 Května 2016, 14:02:04 »

Tady je výhoda, že odvolacím orgánem je Liberecký kraj. Tam by mohli odvolání zamítnout poměrně rychle.

hh: Píšete, že to není úplně dobře rozehráno. Můžeme udělat nějakou chybu, když zvolíme zcela pasivní přístup? Můj plán je:
1) žádost o spis (abychom měli v ruce důkaz, že kroky nezbytné k určení pachatele přestupku nebyly podniknuty),
2) velmi stručné vyjádření k protiprávnosti postupu správního orgánu namísto účasti na ústním jednání,
3) v případě rozhodnutí o vině odvolání ke KÚ,
4) v případě zamítnutí okamžitě správní žaloba,
5) v případě prohry u KS kasační stížnost.

Věcnou obranu bych z toho zcela vynechal, i když v tomto případě by mohla být poměrně účinná - ten přechod tam v danou dobu prostě nebyl. Viz foto zaparkovaného vozu (bohužel není vidět RZ, ale exif data originální fotografie odpovídají času i místu údajného přestupku).
IP zaznamenána

ViktorN

 • stálý člen 30kmh.cz
 • *
 • Příspěvků: 2 162
  • Zobrazit profil
Re:Turbo model - Sport Edition
« Odpověď #4 kdy: 30 Května 2016, 14:02:50 »

klídek, ouřada si vzpomene až po pěti letech a bez skurpulí Vás prohlásí za zločince a pokusí se vymáhat výpalné. V Brně si nějakými termíny a prekluzemi nezatěžují hlavy…
IP zaznamenána

hh

 • hard core 30kmh.cz
 • ****
 • Příspěvků: 6 319
  • Zobrazit profil
Re:Turbo model - Sport Edition
« Odpověď #5 kdy: 30 Května 2016, 14:30:39 »

kdo: "Turbo" námitka je svým charakterem nezákonnost, takže teoreticky lze celé řízení před SO1+2 proignorovat a použít ji až v žalobě (i když pro celkový dojem by bylo lepší to aspoň v odvolacím řízení v nějaké podobě zmínit). Naopak skutkové otázky a hodnocení důkazů, tj. např. jestli vodorovné značení bylo viditelné, je nutné vytáhnout nejpozději v odvolání.

Připadá mi škoda věcnou obranu vynechat, když se tak nabízí, jen kvůli tomu, že z toho může být modelový případ proti turbu. Navíc je hrozně předčasné přemýšlet o kasační stížnosti v momentu, kdy ještě nezaschnul inkoust na úkonu, kterým se zahájilo řízení :)

Z hlediska taktiky je u případu, který potenciálně může dojít k soudu, potřeba argumentovat střídmě a věcně. Tj. v nastíněném případě modelově např.

- k nařízenému ÚJ: 1) dodatečné napráskání řidiče, 2) tvrzení, že přechod nebyl vidět, 3) souhlas s konáním ÚJ bez účasti provozovatele s vyhrazením si práva vyjádřit se k podkladům

- v případě rozhodnutí o vině odvolání na 1 stránku: 1) stručně turbo námitka, 2) zopakovat sníh na silnici, přihodit foto - hlavně ne tu strašnou jkraus222 odvolací šablonu, kde je zpochybněno i že tráva je zelená

- v případě potvrzení rozhodnutí bouchnout šampus a podat žalobu, kde bude primárně turbo a podpůrně sníh - soud uvidí, že to není bordel a la Kocourek, že nejspíš řidič fakt na tom přechodu nestál schválně, ale než se vrtat v dokazování (což je vždy problematické), vybere si tu turbonámitku jako jednoduchou možnost, jak to shodit
IP zaznamenána

kdo

 • hard core 30kmh.cz
 • ****
 • Příspěvků: 2 358
  • Zobrazit profil
Re:Turbo model - Sport Edition
« Odpověď #6 kdy: 17 Června 2016, 10:50:28 »

hh: Děkuji za rady a přikládám text, který jsem jim včera odeslal:

Citace
Reakce na vyrozumění o konání ústního jednání

Dne 27. 5. 2016 obdržela naše společnost (dále též „provozovatel“) vyrozumění o konání ústního jednání ve věci řízení o správním deliktu podle ustanovení § 125f odst. 1 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, v platném znění, (dále jen „zákon o silničním provozu“).

Provozovatel se tímto vzdává práva účasti na ústním jednání a níže uvádí své vyjádření.

I. Vyjádření řidiče
Vozidlo je dlouhodobě pronajato společnosti ACAB, s.r.o., (dále též „nájemce“). Tato společnost svěřila řízení SO. Dle jeho vyjádření se uvedeného přestupku v žádném případě nedopustil, protože v daný den na daném místě byla taková vrstva sněhu, že daný přechod pro chodce, jenž je označen pouze horizontálním značením V7 (vertikální dopravní značka IP6 či A11 se u daného přechodu nenachází, což provozovatel ověřil pomocí aplikace Google Maps), nebylo možno identifikovat. Tuto skutečnost doložil řidič fotografií, kterou pořídil bezprostředně po zaparkování vozidla. Z fotografie je patrné, že:
1) vozidlo stojí na místě, ze kterého předtím někdo jiný odjel, což mohlo posílit dojem řidiče, že se jedná o běžné parkovací stání;
2) ani pod vozidlem ani vedle něj nelze spatřit pod vrstvou sněhu ani fragment vodorovného značení přechodu pro chodce.
Řidič dále uvedl, že dané místo nezná, Kocourkov navštívil několikrát jako dítě, celkově ne více než osmkrát za celý život.

II. Absence přestupku
Jelikož jednání řidiče nevykazuje znaky přestupku, a to ani formální ani materiální, a shora uvedené skutečnosti zcela vylučují zavinění, dovoluji si tímto považovat otázku, zda byly dodržovány povinnosti řidiče a pravidla provozu na pozemních komunikacích stanovená zákonem, když řidič údajně parkoval na přechodu pro chodce, čímž měl porušit § 27 odst. 1 písm. c) zákona o silničním provozu, za uzavřenou.
Absence správního deliktu pak přímo vyplývá z neexistence přestupku.

III. Neústavnost správního deliktu provozovatele vozidla
Jak konstatoval i Krajský soud v Ostravě (spis. zn. 22 A 85/2014): „Shora označené ustanovení zakotvující presumpci odpovědnosti provozovatele vozidla za jednání řidiče při užití vozidla, jehož je provozovatelem, obsahuje pravidlo vyžadující nesplnitelné chování, neboť provozovatel vozidla zpravidla není schopen ovlivnit chování řidiče, tedy zajistit, aby při užití vozidla na pozemní komunikaci byly dodržovány povinnosti řidiče a pravidla provozu na pozemních komunikacích stanovená silničním zákonem.
Koncepce objektivní odpovědnosti, na které jsou postaveny tzv. jiné správní delikty, by měla být pouze výjimkou z principu presumpce neviny a měla by být přípustná jen tehdy, pokud mohou být obviněným vyvráceny.
Ústavně relevantní vadou napadané právní úpravy je skutečnost, že provozovatel vozidla je odpovědný za jednání jiného, které není schopen objektivně ovlivnit, a to bez toho, aby mu byla vina prokazována, neboť je povinen zajistit, aby při užití vozidla na pozemní komunikaci byly dodržovány povinnosti řidiče a pravidla provozu na pozemních komunikacích stanovená zákonem o silničním provozu. Objektivní odpovědnost za správní delikt je v této konkrétní situaci protiústavní... Dochází tedy k neodůvodněné disparitě v postavení občanů, neboť občan stíhaný za přestupek je ve výhodnější pozici než občan, který je stíhán za správní delikt. Jiné správní delikty fyzických osob se svou povahou neliší od přestupků, které jsou založeny na principu zavinění, kdy obecným demokratickým principem trestání fyzických osob je právě princip zavinění. Důvodem odklonu od tohoto principu nemůže být snaha o zjednodušení postavení správního orgánu, což bylo právě záměrem zákonodárce, neboť tento chtěl zamezit zneužívání institutu tzv. osoby blízké provozovateli vozidla.

K tomuto textu provozovatel doplňuje, že ze strany pověřených obcí je dle jeho zkušeností v mnoha případech institut objektivní odpovědnosti provozovatele zjevným zneužitím práva, když mnohé obce zcela ignorují smysl a účel silničního zákona, který má zajišťovat především bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích, namísto čehož se prostě jen snaží maximalizovat své příjmy z výběru tzv. určených částek, přičemž zcela rezignují na společenský zájem, jímž je postižení skutečných viníků – neukázněných řidičů.

IV. Nezákonný postup správního orgánu
Dne 7. 3. 2016 byla provozovateli doručena výzva ve smyslu § 125h odst. 1 zákona o silničním provozu k zaplacení peněžité částky ve výši 500 Kč. Provozovatel využil svého práva na takovouto výzvu nereagovat.
Dne 16. 5. 2016 byl provozovateli doručen příkaz o uložení pokuty za správní delikt. Provozovatel nebyl v mezidobí správním orgánem jinak kontaktován, a je tedy přesvědčen, že řízení o správním deliktu dle § 125f odst. 1 silničního zákona bylo zahájeno protiprávně, jelikož správní orgán neučinil nezbytné kroky ke zjištění pachatele přestupku, a nenaplnil tak podmínky nutné pro projednání správního deliktu, jak mu ukládá ustanovení § 125f odst. 4 silničního zákona. Za nezbytné kroky pak zcela jistě nelze považovat výzvu podle § 125h odst. 1 silničního zákona, protože zaplacení určené částky je stejně jako sdělení osoby řidiče nikoliv povinností, ale právem provozovatele. Nevyužil-li provozovatel tohoto práva, nezbavuje to správní orgán povinnosti v souladu s § 125h odst. 5 silničního zákona pokračovat v šetření přestupku, tj. přinejmenším vyzvat provozovatele k podání vysvětlení v souladu s § 60 zákona č. 200/1990 Sb., zákon o přestupcích, nebo ke sdělení totožnosti řidiče v souladu s ustanovením § 10 odst. 4 silničního zákona. Nic z toho ale správní orgán neučinil.
Provozovatel dále konstatuje, že i věta v odůvodnění příkazu o uložení pokuty „...přičemž má správní orgán za to, že uložené opatření splní u provozovatele výchovný účinek, který je tímto sledován“, zřetelně poukazuje na vybočení správního orgánu z mezí platného práva, když tuto větu si s ohledem na to, že provozovatel je právnickou osobou, nelze dle názoru provozovatele vyložit jinak, než že v důsledku onoho „výchovného účinku“ má provozovatel bez ohledu na svá ústavně garantovaná práva a průkaznost údajného protiprávního jednání zaplatit bez dalšího každou úřadem určenou částku. Jiný „výchovný účinek“ si totiž lze u právnické osoby představit jen velice stěží. Takovýto přístup je ovšem ve zcela zásadní kolizi se samotnou podstatou demokratického právního státu.

V. Návrh
S ohledem na shora uvedené skutečnosti navrhuji, aby správní orgán věc odložil.

IP zaznamenána

KRA

 • Příspěvků: 25
  • Zobrazit profil
Re:Turbo model - Sport Edition
« Odpověď #7 kdy: 03 Července 2016, 08:05:54 »

kdo:
Ahoj , placam se v podobnem , tak si dovolim nektere casti citovat :-). diky
IP zaznamenána

kdo

 • hard core 30kmh.cz
 • ****
 • Příspěvků: 2 358
  • Zobrazit profil
Re:Turbo model - Sport Edition
« Odpověď #8 kdy: 25 Července 2016, 14:32:56 »

Jen pro informaci: NSS podržel turbo model v rozsudku č. 2 As 26/2016 - 45 ze dne 9. 6. 2016, viz: http://www.nssoud.cz/files/SOUDNI_VYKON/2016/0026_2As__1600045_20160615093551_prevedeno.pdf, bod [3].

IP zaznamenána

plikous

 • hard core 30kmh.cz
 • ****
 • Příspěvků: 842
 • největší pyrát silnic
  • Zobrazit profil
Re:Turbo model - Sport Edition
« Odpověď #9 kdy: 25 Července 2016, 15:05:00 »

zdůvodnění je spíš bod [22], nicméně tady by bylo třeba taky vidět, jak byla koncipována žádost o výplané.
IP zaznamenána

uziv

 • hard core 30kmh.cz
 • ****
 • Příspěvků: 843
  • Zobrazit profil
Re:Turbo model - Sport Edition
« Odpověď #10 kdy: 25 Července 2016, 15:15:29 »

Podle mého názoru u Výzvy není provozovatel poučen o možnosti odmítnout výpověď a tím je celá ta sranda procesně nepoužitelná a stanovisko NSS neobhajitelné. Ale u US je možné všechno.
IP zaznamenána

kmr

 • Příspěvků: 54
  • Zobrazit profil
Re:Turbo model - Sport Edition
« Odpověď #11 kdy: 25 Července 2016, 15:30:05 »

Jen pro informaci: NSS podržel turbo model v rozsudku č. 2 As 26/2016 - 45 ze dne 9. 6. 2016, viz: http://www.nssoud.cz/files/SOUDNI_VYKON/2016/0026_2As__1600045_20160615093551_prevedeno.pdf, bod [3].

Co dělat teď u živého případu, kdy byla zatím pouze ignorována odpustková výzva? Rychle dodat helmutovo přiznání, než to odloží bez další výzvy provozovateli?
IP zaznamenána

kdo

 • hard core 30kmh.cz
 • ****
 • Příspěvků: 2 358
  • Zobrazit profil
Re:Turbo model - Sport Edition
« Odpověď #12 kdy: 25 Července 2016, 15:49:15 »

Jen pro informaci: NSS podržel turbo model v rozsudku č. 2 As 26/2016 - 45 ze dne 9. 6. 2016, viz: http://www.nssoud.cz/files/SOUDNI_VYKON/2016/0026_2As__1600045_20160615093551_prevedeno.pdf, bod [3].

Co dělat teď u živého případu, kdy byla zatím pouze ignorována odpustková výzva? Rychle dodat helmutovo přiznání, než to odloží bez další výzvy provozovateli?

To záleží na prioritách. Mně jde o princip, a tedy přístup měnit nehodlám. Tj. všechny výzvy k úhradě určené částky půjdou nadále do koše - a budu věřit tomu, že u ÚS bude možno se správnou argumentací uspět (ta věc uvedená shora byla podle mého názoru připravena velmi špatně) a turbo model zatrhnout.
IP zaznamenána