30kmhcz

Prosíme přihlašte se nebo zaregistrujte.

Přihlašte se svým uživatelským jménem a heslem.
Pokročilé vyhledávání  

Novinky:

>>DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: ČTOU TO TADY JAK ÚŘEDNÍCI, TAK POLICIE. Neuvádějte nic, podle čeho by protistrana mohla dovodit, o jaký případ se jedná. Jak na to? Pojďte >>sem<<.

Autor Téma: VÝZVA K PODÁNÍ VYSVĚTLENÍ  (Přečteno 1364 krát)

XXX

 • Příspěvků: 4
  • Zobrazit profil
VÝZVA K PODÁNÍ VYSVĚTLENÍ
« kdy: 10 Ledna 2022, 23:50:40 »

Zdravím všechny, obracím se na Vás s prosbou o pomoc.

Dnes mi do datové schránky přišla výzva k uvedení řidiče.

Překopíruji:

VÝZVA K PODÁNÍ VYSVĚTLENÍ
10.1.2022
Podle ustanovení § 59 a § 137 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), Vás tímto vyzýváme k podání nezbytného vysvětlení k prověření došlého oznámení o přestupku, spočívající v porušení zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (zákon o silničním provozu), kdy:

Nezjištěný řidič vozidla RZ (smazáno) je podezřelý ze spáchání přestupku podle ust. § 125c odst. 1 písm. f) bod 2 zákona o silničním provozu, kterého se měl dopustit porušením povinnosti stanovené v ust § 4 písm. c) citovaného zákona tím, že dne 10.09.2021 v 15:16:13 hodin řídil motorové vozidlo RZ XXX po pozemní komunikaci v místě D8, tunel Panenská, směr Drážďany, výjezd, pruh 1, přičemž vozidlu byla silničním rychloměrem typu UNICAMVELOCITY, výrobní číslo CAM16003608, naměřena rychlost jízdy 147 km/h.
 V daném úseku je nejvyšší dovolená rychlost 80 km/h, která je upravena proměnnou dopravní značkou B20a „Nejvyšší dovolená rychlost“. Rychlost je proměnná v závislosti na aktuální situaci v silničním provozu. Při řízení vozidla tedy neznámý řidič překročil nejvyšší dovolenou rychlost mimo obec, po odečtení tolerance 5 km/h, o 62 km/h.

Žádáme Vás o určení osoby řidiče (jeho jméno, příjmení, datum narození, místo trvalého pobytu, případně též adresu pro doručování), která v době přestupku skutečně řídila Vámi provozované vozidlo.

V případě, že řidiče neurčíte nebo uvedený řidič bude nekontaktní anebo se mu nepodaří přestupek prokázat, bude s Vámi jako s provozovatelem vozidla zahájeno řízení o přestupku provozovatele vozidla.

Vzhledem k okolnostem a povaze přestupku lze podat vysvětlení písemnou formou, a to ve lhůtě 10 dnů od doručení této výzvy, na adresu: Magistrát města Ústí nad Labem, odbor přestupkových agend, Velká Hradební 2336/8, 401 00 Ústí nad Labem, Česká republika.

Nezbytné vysvětlení lze podat také osobně u správního orgánu Magistrát města Ústí nad Labem - vchod z Lidického náměstí – 3. poschodí, číslo kanceláře 349, v úřední dny.

Poučení
Podle ust. § 137 odst. 2 správního řádu je každý POVINEN podat správním orgánům vysvětlení k prověření oznámení, ostatních podnětů a vlastních zjištění, která by mohla být důvodem k zahájení řízení z moci úřední. Vysvětlení může správní orgán požadovat jen tehdy, nelze-li rozhodné skutečnosti zjistit jiným úředním postupem.

Podle ust. § 137 odst. 2 správního řádu tomu, kdo bezdůvodně odepře podat vysvětlení, může správní orgán uložit pořádkovou pokutu až do výše 5 000 Kč.

Podání vysvětlení MŮŽE ODEPŘÍT ten, kdo by jím způsobil sobě nebo osobě blízké (§ 22 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník) nebezpečí stíhání pro trestný čin nebo správní delikt.

Na osobě podávající vysvětlení NELZE POŽADOVAT VYSVĚTLENÍ o utajovaných informacích chráněných zvláštním zákonem, které je povinna zachovat v tajnosti, ledaže byla této povinnosti příslušným orgánem zproštěna a dále NELZE POŽADOVAT VYSVĚTLENÍ též tehdy, jestliže by svým podáním vysvětlení porušila státem uloženou nebo uznanou povinnost mlčenlivosti, ledaže byla této povinnosti příslušným orgánem nebo tím, v jehož zájmu tuto povinnost má, zproštěna.

Přestupku proti pořádku ve státní správě vyskytující se na více úsecích státní správy dle ust. § 2 odst. 2 písm. f) zák. č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích, ve znění zákona č. 178/2018 Sb. (dále jen zákon o některých přestupcích) se dopustí fyzická osoba tím, že jako osoba podávající před správním orgánem vysvětlení o přestupku spáchaném jiným úmyslně uvede nepravdu o okolnosti, která má podstatný význam pro rozhodnutí, nebo takovou okolnost zamlčí. Za spáchání tohoto přestupku lze dle ust. § 2 odst. 4 písm. b) zák. o některých přestupcích uložit pokutu do 20.000 Kč.


Majitel a provozovatel je s.r.o.

Mám strach že když uvedu někoho kdo zemřel tak aby po mě nechtěli knihu jízd a nezamotal jsem se do toho ještě víc.
Je nějaká možnost se z toho vykroutit? Pokud by někdo měl nějaké řešení byl bych jedině rád. Pokud by mi někdo pomohl není problém za to zaplatit.

Moc děkuji za rady. :) :)
IP zaznamenána

Číkus

 • hard core 30kmh.cz
 • ****
 • Příspěvků: 7 552
  • Zobrazit profil
Re:VÝZVA K PODÁNÍ VYSVĚTLENÍ
« Odpověď #1 kdy: 11 Ledna 2022, 00:09:17 »

s.r.o. bude spolupracovat?

Knihy jízd se nebojte. Úřední parazit ji může chtít, ale stejně ji nedostane.

Pokud zemřelého (Deadmuta), nabízí se Huml.Také je možné udat neexistujícího cizince (Helmut). Ale za variantu s nejvyšší šancí na úspěch stále považuji udání spolupracujícího řidiče (tzv. Číkusmut).
IP zaznamenána

XXX

 • Příspěvků: 4
  • Zobrazit profil
Re:VÝZVA K PODÁNÍ VYSVĚTLENÍ
« Odpověď #2 kdy: 11 Ledna 2022, 00:18:29 »

Ahoj, děkuji za velmi rychlou reakci.

s.r.o. bude spolupracovat jsem jednatel.

No moc to nechápu :D
Když uvedu nějakého spolupracujícího řidiče např. kamaráda tak mu budou chtít vzít řidičák ne? Navíc pokuta taky není malá. To se nikomu moc líbit nebude :D
Mám kontakt na bulhara který existuje ale komunikovat nebude ale píšou že když nedostihnou nebo nebude komunikovat ten kdo uvedu že se to vrátí zase za firmou ne?

Děkuji za info

IP zaznamenána

Číkus

 • hard core 30kmh.cz
 • ****
 • Příspěvků: 7 552
  • Zobrazit profil
Re:VÝZVA K PODÁNÍ VYSVĚTLENÍ
« Odpověď #3 kdy: 11 Ledna 2022, 00:33:15 »

Spolupráce s.r.o. je zásadní.

Spolupracující řidič se přizná, ale pouze při podání vysvětlení, pak už ne. Cílem této strategie je aby spolupracující řidič zdržel úředního parazita natolik, že už nestihne zahájit správní řízení s provozovatelem, ale aby sám nebyl potrestán. Hledejte pojem "Číkusmut" a nebo se podívejte na d-fense.

Existující cizinec, který ovšem nekomunikuje, je k ničemu. Lepší je cizinec, který komunikuje (a ani nemusí existovat). Více třeba v tomto vláknu.
IP zaznamenána

XXX

 • Příspěvků: 4
  • Zobrazit profil
Re:VÝZVA K PODÁNÍ VYSVĚTLENÍ
« Odpověď #4 kdy: 11 Ledna 2022, 00:59:20 »

Ahoj, děkuji za info, pročetl jsem si vše co si poslal. Už to trochu chápu, uvedu sebe a zdržuji. Jen pro info neposunuli teď od nového roku lhůtu rok na dva?

Co se týče posledního odkazu že uvedu helmuta a napíšu že bydlí u mě, odsouhlasím pokutu a nezaplatím. Nepudou pak zpátky za firmou že to nikdo nezaplatil že to chtějí po firmě?


Děkuji za info
IP zaznamenána

Číkus

 • hard core 30kmh.cz
 • ****
 • Příspěvků: 7 552
  • Zobrazit profil
Re:VÝZVA K PODÁNÍ VYSVĚTLENÍ
« Odpověď #5 kdy: 11 Ledna 2022, 01:18:32 »

Já osobně mám k d-fensovému pojetí výhrady. Jsem přesvědčen, že není optimální udávat sám sebe. Ale v tomto případě to není udání sám sebe, provozovatelem je s.r.o., udaným řidičem Vy. Samozřejmě ale můžete udat i někoho jiného, jen je potřeba aby udaný spolupracoval. Pozor! Udaný řidič nesmí udělat žádnou zásadní chybu, jinak taky může skončit se zákazem řízení!

Povídání ohledně lhůt by bylo na delší dobu. Od 01.01.2022 je změna, kdy se do promlčecí doby přestupku provozovatele nepočítá doba, po kterou se vede správní řízení s řidičem (a naopak), což tuto taktiku do budoucna znemožní. Ještě to nikdo neověřil v praxi (to nešlo stihnout), ale panuje shoda, že se tato úprava nevztahuje zpětně na přestupky spáchané před 01.01.2022.

Ohledně Helmuta asi chápete princip, ale v praxi je to výrazně složitější. Je potřeba udat Helmuta, získat dopis určený jemu, jeho jménem se přiznat, donutit úřad zahájit řízení a také rozhodnout že Helmut je vinen (a nebo to stejně jako dle předchozí taktiky udržet v běhu rok od přestupku).
IP zaznamenána

XXX

 • Příspěvků: 4
  • Zobrazit profil
Re:VÝZVA K PODÁNÍ VYSVĚTLENÍ
« Odpověď #6 kdy: 11 Ledna 2022, 01:26:39 »

No, ať to čtu jak to čtu tak vzhledem k tomu že s tím nemám žádnou zkušenost bude asi lepší zavolat paní co vyřizuje že řidiče uvádět nebudu a poprosit jí ať nedává 20 tisíc pokutu ale dá třeba 5tis.

Každopádně díky za info.
IP zaznamenána

Číkus

 • hard core 30kmh.cz
 • ****
 • Příspěvků: 7 552
  • Zobrazit profil
Re:VÝZVA K PODÁNÍ VYSVĚTLENÍ
« Odpověď #7 kdy: 11 Ledna 2022, 01:37:42 »

Proboha hlavně nikam nevolejte, tím si jen a pouze uškodíte! Pokud to chcete vzdát, nedělejte vůbec nic a počkejte na další obsílku.

Bylo by to ale velká škoda, vzhledem k závažnosti přestupku se nezačínalo výzvou k uhrazení určené částky (také "sprdelní výzva" nebo "odpustek"). Jinak řečeno, horší to být nemůže a byla by škoda alespoň nezkusit zabojovat. Při prohře to dopadne stejně jako v případě naprosté pasivity. V případě výhry to máte zadarmo. A tak jako tak se alespoň naučíte postupy ve správním řízení, což může být v budoucnu nedocenitelné.

Navíc se zde rýsuje další argument: Je úřední parazit schopen prokázat, že v době přestupku skutečně na proměnné značce svítilo číslo 80? A během správního řízení se určitě objeví další munice.
IP zaznamenána

Hugo

 • Příspěvků: 300
  • Zobrazit profil
Re:VÝZVA K PODÁNÍ VYSVĚTLENÍ
« Odpověď #8 kdy: 11 Ledna 2022, 21:09:38 »

Pokud se nepletu tak maximální ztráta při prohře ve Sprdelním řízení je 10.000kč.
§ 125f Správní delikt provozovatele vozidla
(1) Právnická nebo fyzická osoba se dopustí správního deliktu tím, že jako provozovatel vozidla v rozporu s § 10 nezajistí, aby při užití vozidla na pozemní komunikaci byly dodržovány povinnosti řidiče a pravidla provozu na pozemních komunikacích stanovená tímto zákonem.
(3) Za správní delikt podle odstavce 1 se uloží pokuta. Pro určení výše pokuty se použije rozmezí pokuty pro přestupek, jehož znaky porušení pravidel provozu na pozemních komunikacích vykazuje; pokuta však nepřevýší 10000 Kč.

Což není taková hrůza za 150kmh na 80kmh. Možná bych prošetřil, zda pyrát z důvodu této "vražedné" rychlosti nezpůsobil nehodu, dalo by se to i očekávat.
IP zaznamenána

4honza

 • Příspěvků: 11
  • Zobrazit profil
Re:VÝZVA K PODÁNÍ VYSVĚTLENÍ
« Odpověď #9 kdy: 20 Března 2022, 17:45:06 »

Ahoj,

mám tu jeden podobný případ s proměnnou dopravní značkou.

Řidič pirátil na okruhu, kde je povolena rychlost 130km/h, rychlostí 115km/h. V úseku může svítit proměnná dopravní značka omezující rychlost B20a, úřad tvrdí, že v době přestupku tam bylo omezení 100km/h.

Přišel odpustek, který byl ignorován, na příkaz, který úřad vygeneroval, byl poslán odpor proti příkazu. Po nahlédnutí je ve spisu pouze fotografie vozidla, kde je vytisknuta rychlost vozidla, na fotce je taktéž vytištěna max. dovolená rychlost 100km/hod. Žádné další informace o tom jak a proč byla rychlost v daný čas omezena. Kromě toho certifikát k měřidlu, karta vozidla a kopie předchozí komunikace (příkaz a odpustek). 

Máte nějaké nápady, na čem založit obranu?  Čím více, tím lépe. Řidič je rodinný příslušník, takže pro mne jako provozovatele vozidla, ho nebylo samozřejmě myslitelné udat.
IP zaznamenána