30kmhcz

Prosíme přihlašte se nebo zaregistrujte.

Přihlašte se svým uživatelským jménem a heslem.
Pokročilé vyhledávání  

Novinky:

>>DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: ČTOU TO TADY JAK ÚŘEDNÍCI, TAK POLICIE. Neuvádějte nic, podle čeho by protistrana mohla dovodit, o jaký případ se jedná. Jak na to? Pojďte >>sem<<.

Autor Téma: Žádost o náhradu nákladů  (Přečteno 2633 krát)

kdo

  • hard core 30kmh.cz
  • ****
  • Příspěvků: 2 323
    • Zobrazit profil
Žádost o náhradu nákladů
« kdy: 27 Února 2020, 14:03:18 »

Žádost o náhradu nákladů

Žádám tímto v souladu s ust. § 79 odst. 4 zák. č. 500/2004 Sb., správní řád, o náhradu nákladů, které mi vznikly v souvislosti s [popis úkonu] dne XXXXXX, a to na základě [např. předvolání k podání vysvětlení, svědecké výpovědi atp.]. Přikládám kopii svého daňového přiznání za rok 20XX pro účely stanovení výše náhrady ušlé mzdy a kopii technického průkazu vozidla XXXXXX, které jsem použil pro dopravu do sídla správního orgánu, pro účely stanovení průměrně spotřeby. [Pozn.: maximální výše mzdy, z níž se vypočte náhrada, činí 486.000 Kč.]

Vyúčtování náhrad:
1) náhrada ušlé mzdy podle vyhl. č. 520/2005 Sb., vypočtená podle § 1 odst. 2 vyhl. č. 520/2005 Sb., za X hodin jako X/8xMZDA/365 = XXXX Kč;
2) cestovné za X kilometrů (vzdálenost určena podle mapy.google.cz) podle § 2 odst. 3 vyhl. č. 520/2005 Sb., sestávající z:   
  a) náhrady nákladů na pohonné hmoty (cena jednoho litru nafty podle § 4 písm. c) vyhl. č. 333/2018 Sb. činí 33,60 Kč) vypočtené podle průměrné spotřeby vozidla Y l/100 km: (Y x 33,60 x X)/100= XXXX Kč;
  b) sazby náhrad podle § 1 písm. b) vyhl. č. 333/2018 Sb., vypočtené jakou součin sazby 4,10 Kč x X = XXXX Kč;
3) [pokud čas na cestě a čas na úřadu > 4 hod.] stravné podle § 163 odst. 1 písm. a) zák. č. 262/2006 Sb. ve výši 82,- Kč,

celkem tedy XXXX Kč.

Žádám tedy tímto o úhradu částky v celkové výši XXXX Kč, a to do 10 dnů od doručení této žádosti na účet č. XXXXXX pod variabilním symbolem 119105110.


Tato žádost je použitelná pro refundaci nákladů tzv. jiné osoby, tj. osoby, proti níž není vedeno řízení - typicky svědek nebo i provozovatel vyzvaný k podání vysvětlení před zahájením řízení. Analogicky lze použít  postup výpočtu při podání žádosti o náhradu majetkové újmy - v podstatě stačí odstranit začátek úvodní věty a namísto náhrady nákladů požadovat náhradu újmy.

TODO: zahájit testování z pozice obviněného - požadovat náhradu nákladů po úplně každém jednání a po úspěšném ukončení řízení zasílat upomínky.
IP zaznamenána