30kmhcz

Prosíme přihlašte se nebo zaregistrujte.

Přihlašte se svým uživatelským jménem a heslem.
Pokročilé vyhledávání  

Novinky:

>>DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: ČTOU TO TADY JAK ÚŘEDNÍCI, TAK POLICIE. Neuvádějte nic, podle čeho by protistrana mohla dovodit, o jaký případ se jedná. Jak na to? Pojďte >>sem<<.

Autor Téma: Vzor - nedostatečné určení místa ve výzvě k úhradě určené částky  (Přečteno 3543 krát)

kdo

  • hard core 30kmh.cz
  • ****
  • Příspěvků: 2 323
    • Zobrazit profil

S odvoláním na zásadu předvídatelnosti práva, odrážející se mj. v ustanovení § 2 odst. 4 a rovněž ust. § 8 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, jež stanoví, že „[ s ]právní orgány dbají vzájemného souladu všech postupů, které probíhají současně a souvisejí s týmiž právy nebo povinnostmi dotčené osoby. Na to, že současně probíhá více takových postupů u různých správních orgánů nebo u jiných orgánů veřejné moci, je dotčená osoba povinna správní orgány bezodkladně upozornit.“, upozorňuje účastník řízení správní orgán na rozhodnutí Krajského úřadu Moravskoslezského kraje č. j. MSK 164584/2017, spis. zn. DSH/754/2018/Bla, jímž bylo v době po zahájení řízení proti obviněné z důvodu nedostatečného vymezení totožnosti skutku (konkrétně místa jeho spáchání) ve výzvě k úhradě určené částky zastaveno řízení vedené Statutárním městem Ostrava pod spis. zn. S-SMO/140634/17/DSČ ve věci přestupku provozovatele vozidla dle ustanovení § 125f odst. 1 zák. č. 361/2000 Sb., zákon o provozu na pozemních komunikacích.

Dle § 125h odst. 4 zákona č. 361/2000 Sb., zákon o provozu na pozemních komunikacích „[v]ýzva podle odstavce 1 musí obsahovat popis skutku s označením místa a času jeho spáchání, označení přestupku, jehož znaky skutek vykazuje, výši určené částky, datum splatnosti…“.

Je tedy zcela zřejmé, že v důsledku nedostatečného určení místa ve výzvě k úhradě určené částky nebyl dodržen zákonem předepsaný postup dle § 125h  zák. č. 361/2000 Sb., zákon o provozu na pozemních komunikacích. Kroky správního orgánu prvního stupně k určení totožnosti řidiče tak byly vůči provozovateli neúčinné, a tedy nebyly splněny nezbytné kroky ke zjištění pachatele přestupku. Vše uvedené má dopad na to, že vůbec nebyly splněny zákonné podmínky pro to, aby bylo zahájeno řízení ve věci přestupku provozovatele.
IP zaznamenána