30kmhcz

Prosíme přihlašte se nebo zaregistrujte.

Přihlašte se svým uživatelským jménem a heslem.
Pokročilé vyhledávání  

Novinky:

>>DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: ČTOU TO TADY JAK ÚŘEDNÍCI, TAK POLICIE. Neuvádějte nic, podle čeho by protistrana mohla dovodit, o jaký případ se jedná. Jak na to? Pojďte >>sem<<.

Autor Téma: Vzor vyjádření k případům oznámeným obecní policií  (Přečteno 4735 krát)

kdo

  • hard core 30kmh.cz
  • ****
  • Příspěvků: 2 323
    • Zobrazit profil

Dle obsahu výzvy vypravené Městským úřadem Kocourkov (dále též jen „správní orgán“) pod č. j. PRISPEJTE/NAM/NA/KOUPALISTE-500/2019 dne 31. 2. 2019 „Městskému úřadu Kocourkov byl dne 30.02.2019 postoupen spisový materiál od Městské policie Kocourkov pod č. j.: ODHADLI/JSME/RYCHLOST-90/60/90“.

Podle ust. § 73 zák. č. 250/2016 Sb., zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, však není Městská policie Kocourkov orgánem oprávněným k oznamování přestupku. Městská policie Kocourkov není orgánem Policie ČR ani Vojenské policie a ani jiným správním orgánem, jelikož podle ustanovení § 1 odst. (1) zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii, „obecní policie je orgánem obce, který zřizuje a zrušuje obecní zastupitelstvo obecně závaznou vyhláškou“.

Jak vyplývá i z § 124 odst. 13 zák. č. 361/2000 Sb., zákon o provozu na pozemních komunikacích, obecní policie je pověřena pouze a výhradně řešit některé vybrané přestupky příkazem na místě.

Orgány veřejné správy jsou vázány ústavním principem enumerativnosti veřejnoprávních pretenzí, podle něhož mohou činit pouze to, co je v zákoně výslovně stanoveno. Žádný právní předpis nenařizuje a ani neumožňuje Městské policii Kocourkov oznamovat podezření z přestupku, pročež je celý postup správního orgánu již od momentu odeslání výzvy k úhradě určené částky nezákonný. Pokud má Městská policie Kocourkov podezření na spáchání přestupku, nechť předá důkazní materiál Policii ČR a ponechá na jejím rozhodnutí, zda dané jednání vyhodnotí jako podezření z přestupku a oznámí je místně a věcně příslušnému správnímu orgánu.Příslušné paragrafy:

§ 73 zák. č. 250/2016 Sb., zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich:
Oznamování přestupku
Má-li orgán Policie České republiky nebo Vojenské policie (dále jen „orgán policie“) nebo jiný správní orgán důvodné podezření, že byl spáchán přestupek, a není-li sám příslušný k jeho projednání, oznámí tuto skutečnost bez zbytečného odkladu příslušnému správnímu orgánu. V oznámení uvede zejména, kdo je podezřelým z přestupku, pokud je mu znám, popis skutku, ve kterém je přestupek spatřován, místo a čas, kdy měl být přestupek spáchán, zákonné ustanovení obsahující skutkovou podstatu předmětného přestupku a důkazní prostředky, které jsou mu známy.


§ 124 odst. 13 zák. č. 361/2000 Sb., zákon o provozu na pozemních komunikacích:
Působnost
Příkazem na místě může obecní policie projednat přestupek podle § 125c odst. 1 písm. f) bodů 1, 3 až 6 a 8, 9 a 11. Příkazem na místě může obecní policie dále projednat přestupek podle tohoto zákona spáchaný
a) porušením místní nebo přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích,
b) nedovoleným zastavením nebo stáním vozidla na pozemní komunikaci, nebo
c) porušením pravidel pro chůzi, jízdu na jízdním kole, jízdu nemotorových vozidel, jízdu na zvířatech, vedení a hnaní zvířat nebo užívání osobního přepravníku.

IP zaznamenána

kdo

  • hard core 30kmh.cz
  • ****
  • Příspěvků: 2 323
    • Zobrazit profil
Re:Vzor vyjádření k případům oznámeným obecní policií
« Odpověď #1 kdy: 20 Listopadu 2019, 11:23:08 »

Dle nejmenovaného SO2 je obecní policie oprávněna oznamovat přestupky dle § 73 ZoP, jelikož je v postavení tzv. jiného SO. ZPPK pak jakožto speciální zákon upravuje projednávání přestupků strážníky v příkazním řízeni na místě, tím však jejich pravomoc oznamovat přestupky není dotčena.

Domnívám se, že tento názor je zcela nesmyslný. Obecní policie jako celek nemůže být správním orgánem za žádných okolností. Strážník obecní policie se stává správním orgánem sui generis výhradně v době, kdy vede příkazní řízení podle SprŘ, ale v žádném případě není tzv. jiným správním orgánem po celou dobu služby. Čili jako jiný správní orgán je oprávněn oznamovat přestupky pouze za předpokladu, že se mu v této roli nepodařilo domoci blokové pokuty v příkazním řízení.
IP zaznamenána