30kmhcz

Prosíme přihlašte se nebo zaregistrujte.

Přihlašte se svým uživatelským jménem a heslem.
Pokročilé vyhledávání  

Novinky:


>>DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ ČTOU TO TADY JAK ÚŘEDNÍCI, TAK POLICIE. Neuvádějte nic, podle čeho by protistrana mohla dovodit o jaký případ se jedná.Jak na to? Pojďte >>sem<<

Autor Téma: Dálniční známka - správní řízení  (Přečteno 1185 krát)

aightie

  • Příspěvků: 43
    • Zobrazit profil
Dálniční známka - správní řízení
« kdy: 28 Listopad 2018, 20:11:27 »

Ahoj,

04/18 mě zastavili celníci s tím, že nemám platnou známku a mám neplatnou (2× protiprávní jednání). Datovkou pak přišlo poučení. Pak příkaz, odpor, předvolání k ústnímu jednání:

Citace
Celní úřad podle ustanovení § 6 odst. 1 písm. l) a ustanovení § 8 odst. 1 písm. a) zákona č. 17/2012 Sb., o Celní správě České republiky, ve znění pozdějších předpisů, podle ustanovení § 40 odst. 9 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o pozemních komunikacích“) a podle ustanovení § 62 odst. 1 zákona č. 250/2016 S., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich (dále jen „zákon o přestupcích“), oznamuje fyzické osobě ...(dále jen „účastník řízení“) pokračování řízení o přestupku po zrušení příkazu č.j.  ze dne  včas podaným odporem ve věci důvodného podezření ze spáchání přestupků podle ustanovení § 42a odst. 2 písm. a) a e) zákona o pozemních komunikacích na základě Protokolu o zjištěném důvodném podezření ze spáchání protiprávního jednání č.j. ---

Potom zmocněnec Helmut, abych nemusel pokaždé otevírat datovou schránku moc často. Poté zajímavá výzva k doplnění informací:

Citace
Celní úřad vyzývá obviněného z přestupku, s odkazem na ustanovení § 33 a § 37 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), aby pro účely identifikace zmocněnce a odstranění pochybností o smyslu tohoto konkrétního zmocnění doplnil následující:
- jméno (tzn. osobní jméno a příjmení, případně další jména a rodné příjmení, která mu náležejí) zmocněnce v latince, v podobě, jaká je uvedena v jeho cestovním pasu;
- místo pobytu zmocněnce na území ČR ohlášené na Policii České republiky, nebo místo pobytu nahlášené u ubytovatele, nebo podrobný popis výjimky z ohlašovací povinnosti (ustanovení § 93 zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů);
- vysvětlení důvodů, pro které si v dané věci zvolil právě tohoto zmocněnce (celní úřad má, s ohledem na způsob identifikace zmocněnce i jeho předpokládanou čínskou státní příslušnost, pochyby, zda má obviněný z přestupku v úmyslu být skutečně zastoupen a zda volbou tohoto zástupce nesleduje jiné cíle, zejména procesně-obstrukčního charakteru).


Poté oznámení o ukončení dokazování - seznámení s podklady rozhodnutí, které mj. má zajímavou část:

Citace
Celní úřad obviněnému sděluje, že jeho žádosti o prodloužení lhůty (doručené celnímu úřadu prostřednictvím e-Podatelny dne 10. 7. 2018 v čase 18:13:30 hod.) stanovené usnesením č.j. fakticky vyhověl, když po dobu pěti pracovních dnů ode dne doručení žádosti o prodloužení lhůty neučinil v řízení vedeném pod výše uvedenou značkou žádný úkon (posledním úkonem bylo provedení ústního jednání konané dne od 10:00 hod.). Do dne vydání tohoto usnesení obviněný nedoplnil celním úřadem požadované údaje o osobě zahraničního zmocněnce. Z tohoto důvodu celní úřad bude nadále pohlížet na obviněného jako na osobu bez zastoupení na základě plné moci.

Pak rozhodnutí:

Citace
I. Obviněný z přestupku se uznává vinným z přestupku podle ustanovení § 42a odst. 2 písm. a) zákona o pozemních komunikacích, kterého se dopustil z nevědomé nedbalosti tím, že dne  jako řidič užil motorovým vozidlem (dále jen „vozidlo“) zpoplatněnou pozemní komunikaci ve směru , v čase cca 9:00 hod., minimálně od km do km , aniž by byl uhrazen časový poplatek. Tímto jednáním obviněný z přestupku jako řidič vozidla v systému časového zpoplatnění nesplnil povinnost danou ustanovením § 21e odst. 1 písm. a) zákona o pozemních komunikacích.

II. Obviněný z přestupku se uznává vinným z přestupku podle ustanovení § 42a odst. 2 písm. e) zákona o pozemních komunikacích, kterého se dopustil z nevědomé nedbalosti tím, že dne 3. 4. 2018 jako řidič užil vozidlem zpoplatněnou pozemní komunikaci ve směru v čase cca hod., minimálně od km do km , aniž by odstranil díl kupónu prokazující úhradu časového poplatku z viditelného místa ve vozidle bez zbytečného odkladu po skončení platnosti tohoto kupónu. Na čelním skle vozidla, které řídil obviněný z přestupku, byl vylepen kupón prokazující úhradu časového poplatku v roce . Tímto jednáním obviněný z přestupku jako řidič vozidla v systému časového zpoplatnění nesplnil povinnost danou ustanovením § 21e odst. 1 písm. d) zákona o pozemních komunikacích.

4000+1000,-

Odvolání bez bližší specifikace, na něj odpověděli tím, že mě vyzývají k odstranění vad:

Citace
Celní úřad zjistil, že podání odvolatele postrádá povinné náležitosti odvolání, stanovené ustanoveními § 82 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) pro odvolání. Konkrétně z podání není patrno, co se navrhuje, v jakém rozsahu je toto rozhodnutí napadáno a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo.

Nebude-li v určené lhůtě dostatečně celnímu úřadu sděleno, v jakém rozsahu je rozhodnutí napadáno, pak platí, že se odvolatel domáhá zrušení celého rozhodnutí (§ 82 odst. 2 správního řádu). Nebude-li uveden rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo, pak odvolací správní orgán přezkoumává soulad napadeného rozhodnutí jen tehdy, vyžaduje-li to veřejný zájem (§ 89 odst. 2 správního řádu).

A poté opravné rozhodnutí:

Citace
se opravuje
tak, že text uvedený ve výroku usnesení „Celní úřad v rámci řízení o přestupku vedeném pod spisovou značkou určuje podle ustanovení § 39 odst. 1 správního řádu, odvolateli XXYY, nar. (udělali chybu v datu nar.), od XX.2018 bytem AAA, lhůtu 14 dnů ode dne oznámení tohoto usnesení, k doplnění odvolání o výše uvedené povinné náležitosti.“
se nahrazuje textem

„Celní úřad v rámci řízení o přestupku vedeném pod spisovou značkou XXXXXX určuje podle ustanovení § 39 odst. 1 správního řádu, odvolateli XXYY, nar. (správné dat. nar.), od XX.2018 bytem AAA, lhůtu 14 dnů ode dne oznámení tohoto usnesení, k doplnění odvolání o výše uvedené povinné náležitosti."
Ostatní části usnesení zůstávají nedotčeny.


No jednak si tady házejí opravné dokumenty, jak se jim zachce, a druhak jsou to prostě mantáci. Sere mě, že nepoužívali zmocněnce. To mohou? Vždyť tam můžu kdykoliv přijít a nahlásit do protokolu, že budu mít zmocněnce. Co oni s tím udělají? Je jejich postup v pořádku?
IP zaznamenána
Přečetl jsem celý FSM a velkou část D-Fens. Sepsal jsem si pro sebe bodový výtah všech článků, abych se orientoval. Dokážu číst a chápat zákon. Neumím ho použít, nejsem vystudovaný právník. Potřebuji, abyste mi procesně pomohli. Dokumenty uploaduji anonymizovaně.

IZS

  • stálý člen 30kmh.cz
  • *
  • Příspěvků: 688
    • Zobrazit profil
Re:Dálniční známka - správní řízení
« Odpověď #1 kdy: 12 Prosinec 2018, 00:19:12 »

II) Vybrat si jako zmocněnce fiktivního číňana je podle mě hloupost a nevíme, co přesně jste celnímu úřadu sdělil. IMHO skutečnost, jestli je cizinec na území ČR legálně nemá vliv na to, jestli mu lze nebo nelze udělit zmocnění, neboť to správní řád nevylučuje (stejně jako by ilegální imigrant mohl někoho zmocnit). Že číňan možná bude lapen a vrácen zpět do Číny je problém váš, ne celního úřadu. Dále se domnívám, že požadování vysvětlení důvodů pro zvolení tohoto zmocněnce je protiprávní, neboť stát má činit jen to, co stanoví zákon a správní řád v § 33 neukládá orgánu jakoukoli dispozici se tím zabývat. Naopak tam nalezneme opatření proti překážce "procesně-obstrukčního charakteru" o neúspěšném doručování zmocněnci.

Zaujalo mě to, jak se SO odkazuje na nějaké usnesení - ať již v odmítnutí prodloužení lhůty nebo v opravném rozhodnutí. To o tom přestupku rozhodovali usnesením?
IP zaznamenána