30kmhcz

Prosíme přihlašte se nebo zaregistrujte.

Přihlašte se svým uživatelským jménem a heslem.
Pokročilé vyhledávání  

Novinky:

>>DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: ČTOU TO TADY JAK ÚŘEDNÍCI, TAK POLICIE. Neuvádějte nic, podle čeho by protistrana mohla dovodit, o jaký případ se jedná. Jak na to? Pojďte >>sem<<.

Autor Téma: Ve správním řízení nejste povinni se na výzvu úřadu dostavit - I. ÚS 1849/08  (Přečteno 57686 krát)

jkraus222

 • Příspěvků: 1 027
  • Zobrazit profil
  • Nezaplatim.cz - ochrana před pokutami

V tématických článcích jsem v podstatě nikde nenašel jeden významný nález Ústavního soudu, který říká, že se ve správním (přestupkovém) řízení nemusíte na výzvu správního orgánu dostavit - a můžete si s ním veškerou komunikaci odbýt například písemně. To se nesmírně hodí třeba za situace, kdy má správní orgán vaší fotku jako řidiče, ale nemůže dokázat, že jste to vy, jinak než tím, že se osobně dostavíte. Případně si tak můžete ušetřit cestu, pokud bydlíte v Plzni a předvolá si vás úřad v Karviné (náklady na cestu, volno v práci a obdobné náklady v takovém případě mohou převyšovat částku případné pokuty - a nikdo vám je neuhradí ani v případě, že se úspěšně obhájíte a nic vám nebude prokázáno).

Úspěšně jsem se na základě tohoto judikátu odvolal i proti pořádkové pokutě správního orgánu za to, že jsem se údajně "bez omluvy nedostavil" (§ 62 odst. 1 písm. a) správního řádu: "Správní orgán může rozhodnutím uložit pořádkovou pokutu až do výše 50 000 Kč tomu, kdo v řízení závažně ztěžuje jeho postup tím, že se bez omluvy nedostaví na předvolání ke správnímu orgánu.") Samozřejmě jsem argumentaci podpořil i tím, že správní orgán nijak nedokázal, že (a jak) jsem svým nedostavením se "závažně ztížil jeho postup", plus to nebylo bez omluvy - podal jsem písemné vyjádření a výslovně uvedl, že trvám na projednání v nepřítomnosti a že se nyní ani nikdy v budoucnu dostavit nehodlám a nedostavím.

A nyní k podstatným bodům onoho nálezu ÚS ze dne 18. 2. 2010, sp. zn. I. ÚS 1849/08 http://nalus.usoud.cz/Search/GetText.aspx?sz=1-1849-08_1:

22. Orgán veřejné moci proto vykonává určitou pravomoc a kompetenci ultra vires nejen tehdy, jedná-li mimo formálně zákonem stanovený rámec pravomocí a kompetencí, ale materiálně též tehdy, pokud svým jednáním nesleduje určitý předvídatelný a racionálně zdůvodnitelný účel, pro který mu byla určitá pravomoc a kompetence svěřena, resp. tehdy, narušuje-li svým, byť o zákon se opírajícím, postupem základní práva dotčených osob více, než je nezbytně nutné k tomu, aby byl ještě dosažen zákonem stanovený účel. Ukládá-li na základě zákona orgán veřejné moci soukromým osobám povinnosti, a tím omezuje jejich základní práva, musí přesto dbát na to, aby zcela nepopřel samotnou podstatu toho kterého základního práva nebo jeho smysl. Omezení nelze užít k jiným než zákonem předvídaným účelům (čl. 4 odst. 4 Listiny). Tak základní práva zpětně omezují svá, formálním zákonem předvídaná, omezení.

23. Správní řízení nemůže být v demokratickém právním státě ovládáno zásadou "součinnosti správních orgánů s účastníky řízení" (kontaktování účastníků řízení ze strany správního orgánu vyloučit nelze, jeho odmítnutí však nelze sankcionovat), neboť žádnou spolupráci v obecném smyslu tohoto slova nelze vynucovat ukládáním sankcí. Svobodný jednotlivec, jako součást občanské společnosti, nemůže být v právním státě partnerem správního orgánu vykonávajícího vrchnostenská oprávnění. Má naopak povinnost se takovým opatřením podrobit, jsou-li vykonávána řádně, tj. nejde-li o exces. Tak také nelze pokutovat osobu, která odmítne podat správnímu orgánu vysvětlení v případě, kdy je zřejmé, že by jím, byť i jen teoreticky, mohla přispět ke svému postihu za přestupek [k zákazu sebeobvinění viz rozhodnutí Evropského soudu pro lidská práva Marttinen v. Finsko (stížnost č. 19235/03)]. V této věci soud uvedl, že stěžovatel se může dovolávat čl. 6 odst. 1 Úmluvy ohledně uložení správní pokuty, přičemž jediným účelem účasti stěžovatele před orgánem bylo poskytnutí informací a žádný jiný účel jeho vymáhaná účast neměla.

26. Uložení pořádkového opatření (pořádkové pokuty) jen z důvodu nedostavení se k podání vysvětlení (tj. k podání informací) je v oblasti správního trestání vyloučeno, neboť je zapotřebí přísně respektovat i princip zákazu sebeobviňování či sebeusvědčování, který plyne z interpretace čl. 6 odst. 1 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod.

28. Vyplývá-li z dosud již zjištěných skutečností závěr, že předvolaný je pravděpodobným pachatelem přestupku, je vynucování jeho přítomnosti za účelem poskytnutí výpovědi, a to pomocí sankcí, problematické z důvodů porušení jeho práva garantovaného mu čl. 6 odst. 1 Úmluvy.

Pro doplnění článek z Právních rozhledů - autorce se tento nález ani trochu nelíbí  8) http://prestupky.blogspot.cz/2011/03/sporny-vyklad-zakazu-sebeobvinovani.html
« Poslední změna: 04 Září 2013, 10:53:53 od jkraus222 »
IP zaznamenána

1ac0

 • Příspěvků: 79
  • Zobrazit profil

po precitani prispevku + precitani toho nalezu (uff...) z toho teda nie som velmi mudry. znamena to, ze ked mi spravny organ (=obecny urad) napise "dostavte sa vtedy k nam k podaniu vysvetlenia" tak ja mu kludne mozem odpisat "nedostavim sa pretoze sa mi nechce a keby sa vam to nahodou nepacilo vid. nálezu US ze dne 18. 2. 2010, sp. zn. I. US 1849/08, čl. III odst. 23, maximalne som ochotny vam napisat liebesbrief ked ma slusne poprosite a uhradite mi naklady ktore s tym budem mat spojene"? a obecny darmozraci mi za to nemozu dat pokutu a pripadne dokazy proti mne si musia obstarat inac ako tym, ze budu cumiet na fotku a na mna -napriklad na 9 rokov stare foto v ich databaze kde navyse som zarasteny a este s hustou ksticou?
IP zaznamenána

jkraus222

 • Příspěvků: 1 027
  • Zobrazit profil
  • Nezaplatim.cz - ochrana před pokutami

Napsal jsem jim:

Tímto oznamuji, že se v souladu s ust. § 74 odst. 1 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, s přihlédnutím k nálezu Ústavního soudu I. ÚS 1849/08 odmítám k ústnímu jednání dostavit a podávám k věci následující písemné vyjádření...

Následně jsem se k věci vyjádřil. Po udělení pokuty za nedostavení se, které mělo mít podle debila z magistrátu za následek "podstatné ztěžování objektivity zjištění skutkového stavu" jsem v odvolání napsal v kostce:

4. Podle ust. § 62 odst. 1 písm. a) s.ř. „správní orgán může rozhodnutím uložit pořádkovou pokutu až do výše 50 000 Kč tomu, kdo v řízení závažně ztěžuje jeho postup tím, že se bez omluvy nedostaví na předvolání ke správnímu orgánu.“
5. Z dikce zákona je patrné, že aby vůbec bylo možné uvažovat o udělení pořádkové pokuty, musí být obě podmínky – tedy nedostavení se bez omluvy a zároveň závažné ztížení postupu řízení – splněny zároveň, přičemž v daném případě nebyla splněna ani jedna.
6. Správnímu orgánu jsem totiž dne XY zaslal vyjádření, v němž jsem sdělil, že „se v souladu s ust. § 74 odst. 1 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, s přihlédnutím k nálezu Ústavního soudu I. ÚS 1849/08, odmítám k ústnímu jednání dostavit a podávám k věci následující písemné vyjádření“, v němž jsem se k projednávanému přestupku obsáhle vyjádřil na 7 stranách A4. Z neúčasti na jednání jsem se tedy zcela prokazatelně, jasně a srozumitelně omluvil, přičemž jsem omluvu řádně odůvodnil jak výše citovaným zákonným ustanovením a nálezem Ústavního soudu, tak skutečností, že se k přestupkovému řízení vyjadřuji písemně...
7. Ve svém písemném vyjádření jsem sdělil vše, co jsem k dané věci sdělit chtěl, dále nemám, co bych k věci dodal a i v případě, že bych se k ústnímu jednání dostavil, bych správnímu orgánu pouze přečetl obsah sdělení, které jsem mu zaslal písemně, aniž bych se k čemukoliv dále vyjadřoval, odpovídal na jakékoliv dotazy apod. Tudíž není zřejmé, jak jsem měl „podstatně ztížit objektivitu zjištění skutkového stavu“, když jsem se ke skutkovému stavu zcela vyčerpávajícím způsobem písemně vyjádřil. Za „podstatné ztěžování objektivity zjištění skutkového stavu“ navíc nemohu být nijak sankcionován, neboť takové jednání ust. § 62 odst. 1 písm. a) s.ř. nesankcionuje a žádný zákon obviněnému z přestupku nenařizuje jakkoliv přispívat ke zjištění skutkového stavu; správní řád sankcionuje pouze „závažné ztěžování postupu řízení“.
11. Podle ust. § 73 odst. 2 ZoP „obviněný z přestupku má právo vyjádřit se ke všem skutečnostem, které se mu kladou za vinu, a k důkazům o nich, uplatňovat skutečnosti a navrhovat důkazy na svou obhajobu, podávat návrhy a opravné prostředky.“ Z tohoto ani jiného zákonného ustanovení nevyplývá povinnost vyjadřovat se k věci ústně.
12. Podle ust. § 74 odst. 1 ZoP „v nepřítomnosti obviněného z přestupku lze věc projednat jen tehdy, jestliže odmítne, ač byl řádně předvolán, se k projednání dostavit nebo se nedostaví bez náležité omluvy nebo důležitého důvodu.“
13. Jelikož jsem se odmítl dostavit (a k věci se písemně vyjádřil), věc mohla a měla být projednána v mé nepřítomnosti...
14. Jestliže zákon stanoví, že pokud se obviněný z přestupku odmítne k projednání dostavit, lze věc projednat v jeho nepřítomnosti, je jasné, že s nedostavením se k projednání přestupku ZoP nejen že nespojuje žádnou sankci, ale naopak obviněnému výslovně garantuje právo se k projednání nedostavit.

A na závěr ocitovány výše uvedené pasáže z nálezu ÚS.
IP zaznamenána

Behemot

 • stálý člen 30kmh.cz
 • *
 • Příspěvků: 2 657
  • Zobrazit profil
  • HW World

Já bych se zeptal k těm cestovním výlohám - píšete, že uhrazovány nejsou. Já žil v domění, že pokud není vina prokázána, tím pádem vzniká nárok na úhradu nákladů řízení? A to jsou i cestovní výdaje, ne?
IP zaznamenána
STICKERS-CZ - nekonformní samolepky a placky

jkraus222

 • Příspěvků: 1 027
  • Zobrazit profil
  • Nezaplatim.cz - ochrana před pokutami

Dva problémy. Náklady řízení řeší § 79 správního řádu:

1) Podle § 79 odst. 4 "Nárok na náhradu musí být u správního orgánu uplatněn do 8 dnů poté, co náklady vznikly, jinak zaniká." Jenže pokud nárok uplatníte jako obviněný z přestupku, úřad bude argumentovat tím, že jste si náklady způsobil sám svým protiprávním jednáním (které samozřejmě v té době není prokázáno). Pokud ho budete uplatňovat až po vydání (zprošťujícího) rozhodnutí, smůla - lhůta 8 dní uplynula.

2) V praxi se budou opírat zejména o to, že podle § 79 odst. 4 "Nestanoví-li zákon jinak, nese správní orgán nebo dotčený orgán (§ 136) a účastník své náklady."

Prakticky tedy nemusí zaplatit nic, cestovné, náklady na advokáta, pokud by se jím člověk nechal zastupovat - prostě NIC ani v případě plného úspěchu. Možná by se to dalo vysoudit, ale nevím, jestli je nějaká relevantní judikatura ohledně nákladů pro obviněného (a zproštěného) ve správním řízení, nezabýval jsem se tím. Každopádně sami dobrovolně nic nezaplatí.
IP zaznamenána

Sinuhet

 • Příspěvků: 73
  • Zobrazit profil

Jenže pokud nárok uplatníte jako obviněný z přestupku, úřad bude argumentovat tím, že jste si náklady způsobil sám svým protiprávním jednáním (které samozřejmě v té době není prokázáno). Pokud ho budete uplatňovat až po vydání (zprošťujícího) rozhodnutí, smůla - lhůta 8 dní uplynula.

Ehm. Co presumpce neviny? Vím, že se na to moc nehraje, ale v tomto případě je to snad naprosto zřejmě v rozporu...
IP zaznamenána

1ac0

 • Příspěvků: 79
  • Zobrazit profil

Jenže pokud nárok uplatníte jako obviněný z přestupku, úřad bude argumentovat tím, že jste si náklady způsobil sám svým protiprávním jednáním (které samozřejmě v té době není prokázáno). Pokud ho budete uplatňovat až po vydání (zprošťujícího) rozhodnutí, smůla - lhůta 8 dní uplynula.

Ehm. Co presumpce neviny? Vím, že se na to moc nehraje, ale v tomto případě je to snad naprosto zřejmě v rozporu...

ja by som to videl inac, do 8 dni by som si uplatnil narok na nahradu nakladov len z toho dovodu aby ten cas neprepadol a po tom co by mi nedokazali vinu by som sa nakladov domahal, asi kludne aj sudne. co sa mna tyka dat 30tis za sudny spor aby som dostal zpatky 2-3 tisicky by mi prislo rozumne uz len z toho dovodu aby na uradnicku pakaz bola paka ktora by im zneprijemnila zivot. osobne poznam cloveka ktoreho uradnici za mesiac 4x "pozvali" k vysvetleniu/dovysvetleniu jedneho priestupku. musel si na to brat dovolenku, zamestnavatel bol nastvany a este okrem toho ze minal dovolenku minal aj svoje peniaze aby sa tam vobec dostavil (z kolina do plzne). ci je to ale schodne neviem, to by chcelo rozobrat to s pravnikom co sa v tom vyzna. byt v prave a byt si isty ze to rovnako bude vidiet sudca (apriori tiez "byrokrat") su dve rozne veci.
IP zaznamenána

jkraus222

 • Příspěvků: 1 027
  • Zobrazit profil
  • Nezaplatim.cz - ochrana před pokutami

Ideální by bylo vědět, jestli se o to už někdo někdy soudil a jak to dopadlo. Pak by byla věc víceméně jasná. Ale letmým pátráním na internetu jsem nic nenašel.
V tuto chvíli pokládám za jednoznačné, že úřad sám dobrovolně nic nezaplatí. Jestli by to udělal, pokud by se argumentovalo judikaturou, nebo jestli by se to dalo vysoudit, je otázka.
IP zaznamenána

1ac0

 • Příspěvků: 79
  • Zobrazit profil

Ideální by bylo vědět, jestli se o to už někdo někdy soudil a jak to dopadlo. Pak by byla věc víceméně jasná. Ale letmým pátráním na internetu jsem nic nenašel.
V tuto chvíli pokládám za jednoznačné, že úřad sám dobrovolně nic nezaplatí. Jestli by to udělal, pokud by se argumentovalo judikaturou, nebo jestli by se to dalo vysoudit, je otázka.

v prvom rade mi ide o to ako "nenechat prepadnut" tu 8-dnovu lehotu. dopisom s vycislenim nakladov a poziadanim o preplatenie by to slo predlzit na nejaku rozumnu dobu, povedzme rok?
IP zaznamenána

jkraus222

 • Příspěvků: 1 027
  • Zobrazit profil
  • Nezaplatim.cz - ochrana před pokutami

v prvom rade mi ide o to ako "nenechat prepadnut" tu 8-dnovu lehotu. dopisom s vycislenim nakladov a poziadanim o preplatenie by to slo predlzit na nejaku rozumnu dobu, povedzme rok?
Jediný způsob, jak ji "nenechat propadnout", je požádat o uhrazení nákladů do 8 dnů po jejich vzniku. U obviněného ale správní orgán rozhodne tak, jak jsem už napsal (nezaplatí), a když nakonec nebudete uznán vinným a znova požádáte o úhradu nákladů, tak to buď posoudí jako novou žádost a řeknou, že lhůta 8 dní uplynula, nebo řeknou, že o žádosti už bylo rozhodnuto (zamítnutí). Je to možná cesta, jak to dostat k soudu, ale ne cesta, jak je donutit zaplatit.
IP zaznamenána

lubos

 • stálý člen 30kmh.cz
 • *
 • Příspěvků: 85
  • Zobrazit profil

v prvom rade mi ide o to ako "nenechat prepadnut" tu 8-dnovu lehotu. dopisom s vycislenim nakladov a poziadanim o preplatenie by to slo predlzit na nejaku rozumnu dobu, povedzme rok?
Jediný způsob, jak ji "nenechat propadnout", je požádat o uhrazení nákladů do 8 dnů po jejich vzniku. U obviněného ale správní orgán rozhodne tak, jak jsem už napsal (nezaplatí), a když nakonec nebudete uznán vinným a znova požádáte o úhradu nákladů, tak to buď posoudí jako novou žádost a řeknou, že lhůta 8 dní uplynula, nebo řeknou, že o žádosti už bylo rozhodnuto (zamítnutí). Je to možná cesta, jak to dostat k soudu, ale ne cesta, jak je donutit zaplatit.

Podle mého by mělo být průchodné získat náhradu škody a náhradu za vzniklou nemateriální újmu po zproštění obvinění podle zákona 82/1998. Hodlám to zkusit jakmile mi správní řízení skončí a určitě dám vědět jak jsem dopadl.
IP zaznamenána

1ac0

 • Příspěvků: 79
  • Zobrazit profil

v prvom rade mi ide o to ako "nenechat prepadnut" tu 8-dnovu lehotu. dopisom s vycislenim nakladov a poziadanim o preplatenie by to slo predlzit na nejaku rozumnu dobu, povedzme rok?
Jediný způsob, jak ji "nenechat propadnout", je požádat o uhrazení nákladů do 8 dnů po jejich vzniku. U obviněného ale správní orgán rozhodne tak, jak jsem už napsal (nezaplatí), a když nakonec nebudete uznán vinným a znova požádáte o úhradu nákladů, tak to buď posoudí jako novou žádost a řeknou, že lhůta 8 dní uplynula, nebo řeknou, že o žádosti už bylo rozhodnuto (zamítnutí). Je to možná cesta, jak to dostat k soudu, ale ne cesta, jak je donutit zaplatit.

no vsak o to ide - dostat to k sudu.
IP zaznamenána

Behemot

 • stálý člen 30kmh.cz
 • *
 • Příspěvků: 2 657
  • Zobrazit profil
  • HW World

A co čistě ušlý zisk - dovolená dle smluvní mzdy se zaměstnavatelem, u OSVČ pak klidně aspoň symbolicky minimální sazbu (43 Kč/hod.)?
« Poslední změna: 20 Ledna 2014, 00:06:04 od Behemot »
IP zaznamenána
STICKERS-CZ - nekonformní samolepky a placky

1ac0

 • Příspěvků: 79
  • Zobrazit profil

A co čistě ušlý zisk - dovolená dle smluvní mzdy se zaměstnavatelem, u OSVČ pak klidně aspoň smybolicky minimální sazbu (43 Kč/hod.)?

malo by sa to tykat vsetkych nakladov, nie? dovolenku by som na to nebral ale neplatene volno, dovolenka zo zakona je na "zotavenie" a nie na "stresovanie behanim po uradoch". nasledne by to chcelo pozadovat uslu mzdu.
IP zaznamenána

e-m

 • stálý člen 30kmh.cz
 • *
 • Příspěvků: 254
  • Zobrazit profil

Zdravím pánové,
mám následující dotaz. Na firmu mě přišla Výzva k podání vysvětlení podle § 60 zákona č. 200/1990 Sb. Nejedná se o přestupek v dopravě, ale jiný, který měl spáchat řidič vozidla provozovaného firmou.

Nehodlám s tím nějak ztrácet čas, proto se jako jednatel odmítnu dostavit podle § 74 odst. 1 zákona o přestupcích (+nález ÚS) a výjádřím se písemně a to tak, že podle § 60 odst. 1 odmítnu podat vysvětlení.

Je to v pořádku?

Díky :)
IP zaznamenána