30kmhcz

Prosíme přihlašte se nebo zaregistrujte.

Přihlašte se svým uživatelským jménem a heslem.
Pokročilé vyhledávání  

Novinky:

>>DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: ČTOU TO TADY JAK ÚŘEDNÍCI, TAK POLICIE. Neuvádějte nic, podle čeho by protistrana mohla dovodit, o jaký případ se jedná. Jak na to? Pojďte >>sem<<.

Autor Téma: Rozhodnutí se špatným poučením  (Přečteno 1363 krát)

Forrest

 • Příspěvků: 44
  • Zobrazit profil
Rozhodnutí se špatným poučením
« kdy: 14 Března 2022, 19:36:10 »

Zdravím,
mám takový dost specifický případ údajného přestupku podle §124 odst. 5§125c odst. 1 písm. k) zákona č 361/2000 Sb., kde jsem připraven se i nadále bránit sám, nicméně orgán mně teď trochu překvapil svojí chybou, takže žádám o radu ohledně nejlepšího postupu.
Shrnutí:
10/2021 údajný přestupek (zastaven, ztotožněn, kamerový záznam z auta PČR)
11/2021 příkaz
11/2021 odpor + žádost o spis
11/2021 odmítnutí zaslání spisu
11/2021 předvolání obviněného
12/2021 návrh důkazů (vč. předvolání policistů) - bez reakce
12/2021 nahlédnutí do spisu
01/2022 ústní jednání
03/2022 rozhodnutí o vině

Rád se o dokumenty v anonymní podobě podělím, ale vzhledem ke specifičnosti případu bych to raději dal do kuchyně.

K dotazu:
Rozhodnutí obsahuje špatné poučení, které se vztahuje k příkazu (nikoliv k rozhodnutí), tedy:
Citace
Rozhodnutí
Blablabla vinen blablabla.
Poučení
Proti tomuto příkazu je možno podat ve lhůtě do 8 dnů ode dne jeho oznámení odpor.
Ohledně odvolání tam není vůbec nic. Předpokládám, že tam by měla být lhůta 15 dnů (?).

Jak tedy teď postupovat?
varianta 1: podat odpor na SO1 ve lhůtě 8 dnů bez dalšího odůvodnění (předpokládám, že by pak asi přišlo opravné rozhodnutí);
varianta 2: podat odpor na SO1 ve lhůtě 8 dnů s tím, že z procesní opatrnosti a z důvodu zmatečnosti rozhodnutí zároveň podávám odvolání (bez odůvodnění);
varianta 3: podat odvolání k SO2 přes SO1 ve lhůtě 8 dnů a poukázat jen na absenci řádného poučení;
varianta 4: podat odvolání k SO2 přes SO1 ve lhůtě 8 dnů a poukázat na absenci řádného poučení a uvést zjednodušenou verzi ostatních odvolacích bodů;
varianta 5: podat odvolání k SO2 přes SO1 ve lhůtě > 8 a <15 dnů, uvést plnou verzi odvolacích bodů a poukázat i na absenci řádného poučení.
Nebo něco jiného?

Myslím, že základní odvolací body (účelové hodnocení důkazů, ignorování ostatních skutečností patrných z kamerového záznamu, odmítnutí navržených důkazů, materiální znak, ...) dávají samy o sobě velkou šanci, že to SO2 zruší, nebo alespoň vrátí, tak bych asi raději volil nějakou jistější variantu, abych si nezavřel dveře k jejich použití.
Na druhou stranu si s SO1 rád trochu zakočkuji.

Mimochodem, doručení příkazu i rozhodnutí převzala manželka bez platného průkazu zmocněnce, ale poštovní doručovatelku bych z toho teď vynechal (tento způsob "doručování" se ještě může hodit, až o něco opravdu půjde).

Díky.
« Poslední změna: 14 Března 2022, 21:13:54 od Forrest »
IP zaznamenána

Číkus

 • hard core 30kmh.cz
 • ****
 • Příspěvků: 7 552
  • Zobrazit profil
Re:Rozhodnutí se špatným poučením
« Odpověď #1 kdy: 14 Března 2022, 20:20:16 »

přestupku podle §124 odst. 5 písm. k) zákona č 361/2000 Sb.,
Skutečně?

Pokud je poučení nesprávné, je lhůta na odvolání 3 měsíce. Raději ale ověřte aktuální judikaturu.
IP zaznamenána

Forrest

 • Příspěvků: 44
  • Zobrazit profil
Re:Rozhodnutí se špatným poučením
« Odpověď #2 kdy: 14 Března 2022, 21:07:44 »

Sorry, tohle byla moje chyba při přepisu. Opravil jsem to do původního příspěvku. Podle toho původního § rozhodl, ale jedná se o ten zbytkový přestupek.
To je zajímavý tip na tu judikaturu, ale přijde mi, že s rozhodnutím NS by si také mohli vytřít...
IP zaznamenána

Forrest

 • Příspěvků: 44
  • Zobrazit profil
Re:Rozhodnutí se špatným poučením
« Odpověď #3 kdy: 21 Března 2022, 13:11:19 »

Tak jsem zvolil variantu podání odvolání k SO2 přes SO1 s uvedením hlavních odvolacích důvodů, přičemž v textu je zároveň uvedeno, že z důvodu zmatečnosti dokumentu a procesní opatrnosti zároveň podávám odpor (podle poučení).
Předpokládám, že takto bude nucen se s tím zabývat SO2 a pokud by se to SO1 snažil opravit před předáním SO2, mohl by se dopustit dalších procesních vad.
IP zaznamenána

Forrest

 • Příspěvků: 44
  • Zobrazit profil
Re:Rozhodnutí se špatným poučením
« Odpověď #4 kdy: 03 Srpna 2022, 20:04:46 »

Tak přišlo rozhodnutí o odvolání, SO2 původní rozhodnutí zrušil a věc předává zpět SO1 k novému projednání.
Pár bodů od SO2, vypadá to, že si na nich docela smlsnul:
- SO1 nevyznačil datum vypravení;
- "Odvolací správní orgán musí přesvědčit námitce odvolatele, že správní orgán I. stupně neprovedl řádné dokazování...";
- "...tudíž je patrné, že příslušníci Policie ČR ani nevyhodnotili odvolatelovo jednání jako přestupkové.";
- "...dle judikatury NSS, která je správnímu orgánu I. stupně nepochybně známa, ..."
- "Odvolatel uvedené sdělil ve svém vyjádření ze dne xxx, přičemž správní orgán I. stupně žádným způsobem nereagoval na jeho námitky a pouze obecnými floskulemi odvolatelovy námitky odmítl.";
- "Odvolací správní orgán uvádí, že v daném případě je nutné předvolat zasahující policisty jako svědky, neboť je důležité zodpovědět především otázku, z jakého důvodu první údajné přestupkové jednání odvolatele z jejich strany bylo přejito bez povšimnutí, avšak poté druhé údajné protiprávní jednání bylo vyhodnoceno jako zjevně přestupkové, neboť kvůli tomuto přestupkovému jednání byl odvolatel zastaven, avšak poté došlo k oznámení údajného prvního přestupkového jendání.";
- "Správní orgán I. stupně řádně, resp. vůbec, neodůvodnil zvolenou formu zavinění, a to úmysl, neboť v odůvodnění rozhodnutí se vyskytuje velmi strohé odůvodnění ke spáchání přestupku z nedbalosti, což způsobuje nepřezkoumatelnoust rozhodnutí, shodně jako nedostatečné odůvodnění výše správního trestu, kde správní orgán I. stupně pouze vyjmenuje kritéria bez jejich konkretizace a svou úvahu uzavírá s tím, že nebyly shledány žádné polehčující ani přitěžující okolnosti, což není pravda ...";
- "Správní orgán I. stupně si zjevně ulehčuje práci a ukládá správní trest na samotné spodní hranici zákonem stanoveného intervalu, aby jej nemusel řádně odůvodňovat, což je naprosto nepřípustné.";
- "Pouze v případě, kdy existují významné okolnosti, které vylučují, aby takovým jednáním byl porušen nebo ohrožen chráněný zájem společnosti, nedojde k naplnění materiálního znaku přestupku a takové jednání potom nemůže být označeno za přestupek. Správní orgán I. stupně se takovými významnými okolnostmi nezabýval, přičemž není patrné, proč mírné xxx v prvním případě je považováno za přestupek a dotyk xxx už přestupkem není, přičemž se jedná o obdobné skutky. Správní orgán I. stupně se tedy nedostatečně zabýval i materiální stránkou přestupku.";
- "Dopravní situace je hodnocena velmi obecně a stroze, tudíž i její hodnocení je nedostatečné a tato námitka je taktéž důvodná.";
- "Odvolací správní orgán musí přesvědčit i této námitce, tj- že správní orgán I. stupně neustále hovoří o příkazu, přestože již bylo vydáno rozhodnutí.";
- "Napříště by správní orgán I. stupně měl svému rozhodnutí věnovat větší péči, neboť vydané rozhodnutí obsahuje celou řadu vad, které samy o sobě nemusí způsobovat nezákonnost, avšak jejich akumulace již nezákonnost zcela jistě způsobí.";
- "napadené rozhodnutí je tedy nepřezkoumatelné natolik, že zasahuje do odvolavatelova práva na spravedlivý proces a při novém projednání věci, ať již správní orgán I. stupně uzná odvolavatele vinným či řízení o přestupku bude zastaveno, se takovýchto vad vyvaruje, a to i do budoucna.".

Domnívám se správně, že odpovědnost za přestupek, který se měl stát v říjnu 2021, zaniká po 1 roce od spáchání (od r. 2022 po 3 letech)?
IP zaznamenána

IZS

 • hard core 30kmh.cz
 • ****
 • Příspěvků: 1 445
  • Zobrazit profil
Re:Rozhodnutí se špatným poučením
« Odpověď #5 kdy: 03 Srpna 2022, 20:25:58 »

Promlčecí lhůta je 1 rok, nicméně dochází k jejímu restatru, a to 1) doručením oznámení o zahájení řízení (příkazu, pokud je prvním úkonem), a 2) vydáním rozhodnutí o vině. Pak běží znova rok.
Odpovědnost nicméně definitivně zaniká uplynutím 3 let od spáchání přestupku (pak záleží, co nastane dřív - zda uplyne rok od spáchání/zahájení/vydání rozhodnutí o vině nebo 3 roky od spáchání).
IP zaznamenána