30kmhcz

Prosíme přihlašte se nebo zaregistrujte.

Přihlašte se svým uživatelským jménem a heslem.
Pokročilé vyhledávání  

Novinky:

>>DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: ČTOU TO TADY JAK ÚŘEDNÍCI, TAK POLICIE. Neuvádějte nic, podle čeho by protistrana mohla dovodit, o jaký případ se jedná. Jak na to? Pojďte >>sem<<.

Autor Téma: [WIN] Číkusmut Brno 2020, 2021  (Přečteno 10272 krát)

Číkus

 • hard core 30kmh.cz
 • ****
 • Příspěvků: 9 089
  • Zobrazit profil
Re:Číkusmut parkování Brno
« Odpověď #15 kdy: 14 Října 2021, 00:44:42 »

Dne 12.10.2021 mi bylo do schránky vhozeno oznámení o zahájení řízení ve věci 5 přestupků z doby 14.04.2021 až 22.06.2021.

Kdy to bylo doručeno? Těžko říci. První pokus o doručení a uležení zásilky proběhl 27.09.2021. Na výzvě od pošty ale bylo uvedeno datum pro vyzvednutí do  11.10.2021.

Tak jako tak, i pokud by bylo doručeno fikcí 07.10.2021, stejně nebyla dodržena lhůta pěti pracovních dnů. Asi nechám uležet a uvidím, co se bude dít.
« Poslední změna: 14 Října 2021, 00:51:12 od Číkus »
IP zaznamenána

Číkus

 • hard core 30kmh.cz
 • ****
 • Příspěvků: 9 089
  • Zobrazit profil
Re:Číkusmut parkování Brno
« Odpověď #16 kdy: 19 Října 2021, 22:34:52 »

18.10.2021 doručeny 4 usnesení o zastavení řízení ve věci přestupků z 29.03.2021, 09.04.2021, 27.04.2021 a 25.05.2021 přesto, že jsem na předvolání reagoval přiznáním. Samozřejmě podám odvolání.
IP zaznamenána

Číkus

 • hard core 30kmh.cz
 • ****
 • Příspěvků: 9 089
  • Zobrazit profil
Re:Číkusmut parkování Brno
« Odpověď #17 kdy: 18 Listopadu 2021, 18:42:55 »

Ohledně přestupku z 21.04.2021:
21.07.2021 proběhlo ústní jednání, během kterého jsem se k přestupku doznal, z časových důvodů jsem však nepodepsal protokol
03.09.2021 doručeno usnesení SO1 o zastavení řízení
21.09.2021 podáno blanketní odvolání e-mailem, potvrzeno dopisem 27.09.2021
15.11.2021 doručeno rozhodnutí SO2 o zamítnutí odvolání

- SO1 mne nevyzval k doplnění blanketního odvolání a SO2 to nevadí. To jsem prošvihl nějakou změnu v legislativě, že již není potřeba vyzývat k doplnění blanketního odvolání?
- Při ÚJ jsem se sice přiznal, ale jelikož jsem nepodepsal protokol, tak se přiznání nepočítá.
- V protokolu z ÚJ je zmíněno nařízení odročeného ÚJ na 26.07.2021, přičemž o tomto termínu jsem byl informován, přestože jsem protokol nepodepsal. To mi přijde vzhledem k předchozímu budou nějaké schizofrenní.

Asi podám žádost o přezkum. Nějaké další nápady na argumentaci?

edit: Koncept žádosti o přezkum:

Podnět k přezkumnému řízení
V souladu s § 95 správního řádu (dále také jen „SprŘ“) podávám podnět k přezkumnému řízení ve věci rozhodnutí č.j. JMK 155465/2021 , které vydal dne 01.11.2021 Krajský úřad Jihomoravského kraje jako správní orgán druhého stupně (dále také jen „SO2“).

Dne 19.08.2021 vydal Magistrát města Brna jako prvoinstanční správní orgán (dále také jen „SO1“) usnesení č.j. ODSČ-71393/21-24 (dále také jen „usnesení SO1“), kterým bylo zastaveno správní řízení ohledně dopravního přestupku. Proti tomuto rozhodnutí SO1 jsem podal včasné a přípustné odvolání a následně vydal SO2 rozhodnutí č.j. JMK 155465/2021 (dále také jen „rozhodnutí SO2“), kterým odvolání proti usnesení SO1 zamítl a usnesení SO1 potvrdil.

Rozhodnutí SO2 bylo vydáno v rozporu se zákonem z následujících důvodů:

1. Nevyzvání k doplnění blanketního odvolání
Proti usnesení SO1 jsem podal odvolání, ve kterém absentovaly odvolací důvody (blanketní odvolání). SO1 (ale ani SO2) mne však k doplnění odvolání nevyzval, čímž postupoval v rozporu se zákonem a založil tak na nezákonnosti rozhodnutí SO2.

K tomuto se již v rozsudku č.j. 7 As 68/2019 – 33 ze dne 06.06.2019 vyjádřil NSS takto:

[16] Za této situace proto nezbylo (ačkoliv je Nejvyššímu správnímu soudu znám přístup zmocněnce v jiných věcech, jakož i skutečnosti akcentované krajským soudem) než rozsudek krajského soudu a současně i rozhodnutí žalovaného zrušit a věc vrátit žalovanému k dalšímu řízení. Stěžovateli totiž nebyla řádně doručena výzva k doplnění odvolání, ač taková povinnost správní orgán tíží (viz § 37 odst. 3 správního řádu a judikaturu Nejvyššího správního soudu, např. rozsudky Nejvyššího správního soudu ze dne 6. 3. 2009, č. j. 1 As 4/2009 - 53, ze dne 29. 10. 2015, č. j. 6 As 292/2014 - 34, či ze dne 4. 1. 2011, č. j. 2 As 99/2010 - 67). Např. v posledně uvedeném rozsudku Nejvyšší správní soud uvedl, že: „Lze proto shrnout, že pokud odvolání proti správnímu rozhodnutí nemá některou z náležitostí vyplývajících z ustanovení § 37 odst. 2 a z § 82 odst. 2 správního řádu, je správní orgán povinen postupovat podle § 37 odst. 3 tohoto zákona tak, že pomůže odvolateli nedostatky odstranit nebo jej k jejich odstranění vyzve a poskytne mu k tomu přiměřenou lhůtu. Nepostupoval-li v dané věci správní orgán tímto způsobem, zatížil správní řízení vadou, jež byla způsobilá vyvolat nezákonnost rozhodnutí. Pokud městský soud takto vydané rozhodnutí pro uvedenou vadu nezrušil, rozhodl nezákonně.“

Je zcela zřejmé, že tento rozsudek je v této věci zcela přiléhavý. Jestliže jsem nebyl vyzván k doplnění odvolání, je rozhodnutí SO2 vydáno v rozporu se zákonem.

2. Ignorace mého přiznání
Ve věci proběhlo u SO1 dne 13.07.2021 ústní jednání, během kterého jsem se ke spáchání předmětného dopravního přestupku přiznal. Jelikož se nejednalo o podání vysvětlení, nelze tak užít ust. § 137 odst. 4 SprŘ a přiznání tak je platným důkazem.

Ignorací tohoto důkazu (přiznání) ze strany SO1 i SO2 tak došlo k porušení zákona a rozhodnutí SO2 je tedy zjevně vydáno v rozporu se zákonem.

3. Nebyl jsem vyrozuměn o konání ústního jednání dne 26.07.2021
Z usnesení SO1 i rozhodnutí SO2 plyne, že dne 26.07.2021 proběhlo (další) ústní jednání v mé nepřítomnosti. O termínu tohoto ústního jednání jsem ovšem nebyl vyrozuměn, čímž bylo porušeno ust. § 49 odst. 1 SprŘ a také ust. § 80 odst. 4 zákona č. 250/2016 Sb..

Provedením ústního jednání v mé nepřítomnosti bez toho, abych byl o termínu ústního jednání vyrozuměn (natož s dostatečným předstihem) tak byl porušen zákon. To svědčí o protiprávnosti rozhodnutí SO2.

4. Opětovné přiznání
Jelikož jsem nebyl vyrozuměn o termínu konání ústního jednání dne 26.07.2021 ani vyzván k doplnění odvolání, bylo mi tak znemožněno se opětovně přiznat. Činím tedy tak znova nyní:

Znova prohlašuji, že jsem řidičem, který dne 21.04.2021 v 08:02 hod. řídil motorové vozidlo tov. zn. Škoda RZ 88 ACAB v Brně na pozemní komunikaci v ulici Joštova (poblíž budovy č. 609/11) a vjel do míst, kde je to dopravní značkou B 11 zakázáno.

Připomínám, že v sankčních řízeních se neuplatňuje zásada koncentrace řízení, viz např. rozsudek NSS č.j. 1 As 136/2012 – 23 ze dne 27.11.2012.

Závěr
Z výše uvedených důvodů tímto požaduji, aby správní orgán v souladu se zákonem zahájil přezkumné řízení a napadené rozhodnutí č.j. JMK 155465/2021 zrušil.

S pozdravem
Číkus
« Poslední změna: 19 Listopadu 2021, 00:22:12 od Číkus »
IP zaznamenána

Číkus

 • hard core 30kmh.cz
 • ****
 • Příspěvků: 9 089
  • Zobrazit profil
Re:Číkusmut parkování Brno
« Odpověď #18 kdy: 09 Prosince 2021, 01:21:55 »

Ohledně přestupků z 24.07.2020, 24.08.2020, 21.01.2021, 25.01.2021 a 10.03.2021 (první dva úspěšně promlčeny):

02.12.2021 doručeno rozhodnutí SO2 o zamítnutí odvolání proti usnesení o zastavení řízení se mnou jako s řidičem,
1. Dne 23.06.2021 jsem se ke spáchání všech pěti přestupků písemně doznal. Bylo to po zahájení řízení a nejednalo se o podání vysvětlení.
2. Rozhodnutí SO2 bylo vydáno bez toho, abych byl vyzván k doplnění blanketního odvolání proti usnesení SO1.

Asi podám podobný podnět k přezkumnému řízení jako v předchozím případě.

Máte někdo zkušenost se žádostí o obnovu řízení (ať mají paraziti víc práce)?
« Poslední změna: 24 Února 2022, 00:56:49 od Číkus »
IP zaznamenána

sennheiser

 • stálý člen 30kmh.cz
 • *
 • Příspěvků: 947
  • Zobrazit profil
Re:Číkusmut parkování Brno
« Odpověď #19 kdy: 09 Prosince 2021, 20:42:51 »

Tak on se nám Karlík na kraji nudí a v pracovní době sjíždí internetová fóra...
Co si zažádat přes 106 o historii z internetového prohlížeče... :-)

A tohle by chtělo nějak napadnout:  "účastník se sice přiznal, ale SO toto přiznání zcela správě vyhodnotil jako nedostatečné
k prokázání viny"
SO tímto postupem zcela neprávem bude trestat provozovatele, když budete mít půjčené auto a provozpvatel Vás naprosto v souladu se zákonem určí jako řidiče.

Co takhle si skutečně půjčit auto a zapirátit a mít palubní kameru včetně snímání " kokpitu"
A jakmile úřad vyblije to stejné, tak šup ven s kompletním záznamem a žalobu na SO na nesprávný úřední postup a šikanu.

IP zaznamenána

Číkus

 • hard core 30kmh.cz
 • ****
 • Příspěvků: 9 089
  • Zobrazit profil
Re:Číkusmut parkování Brno
« Odpověď #20 kdy: 16 Prosince 2021, 01:44:03 »

13.12.2021 mi bylo doručeno 5 usnesení o zastavení řízení ve věci 5 přestupků z doby 14.04.2021 až 22.06.2021 (pro každý přestupek zvlášť dopis).
IP zaznamenána

Číkus

 • hard core 30kmh.cz
 • ****
 • Příspěvků: 9 089
  • Zobrazit profil
Re:Číkusmut parkování Brno
« Odpověď #21 kdy: 04 Února 2022, 22:47:57 »

V jednom v předchozím příspěvku zmíněném usnesení byla chybná RZ (retardek Sáva to s písmenky a čísly ještě moc neumí).

31.01.2022 doručeno opravné rozhodnutí.

Je vůbec možné instrumentem § 70 SprŘ dělat tak zásadní změny jako změnu RZ ve výroku? Čekal bych, že účelem je oprava překlepů, ne naprostá změna významu výroku. To příště změní z "řízení o přestupku dle § 125c(1)(k) se zastavuje" na "je vinen z jízdy pod vlivem alkoholu"?

Lze § 70 SprŘ použít na opravu usnesení, když je v sekci "náležitosti rozhodnutí"? (Já vím že usnesení je typem rozhodnutí, ale ví to i takoví duševní mrzáčci jako Sáva nebo Frölich?)
IP zaznamenána

Číkus

 • hard core 30kmh.cz
 • ****
 • Příspěvků: 9 089
  • Zobrazit profil
Re:Číkusmut parkování Brno
« Odpověď #22 kdy: 14 Února 2022, 18:56:32 »

Ve věci odvolání proti 5 usnesením (viz 2 příspěvky nahoru) podána žádost o uplatnění opatření proti nečinnosti. Proti opravnému rozhodnutí (předchozí příspěvek) podáno blanketní odvolání e-mailem.
IP zaznamenána

Číkus

 • hard core 30kmh.cz
 • ****
 • Příspěvků: 9 089
  • Zobrazit profil
Re:Číkusmut parkování Brno
« Odpověď #23 kdy: 24 Února 2022, 00:29:18 »

Ve věci přestupků z 30.05.2021, 06.06.2021, 16.06.2021 a 22.06.2021 doručeno multirozhodnutí SO2 (4 rozhodnutí v jednom dopisu). Usnesení o zastavení řízení se mnou byla zrušena a věci vráceny zpět k SO1. Asi bude potřeba nařídit další termín ÚJ. :-)
IP zaznamenána

johncreek

 • stálý člen 30kmh.cz
 • *
 • Příspěvků: 1 478
  • Zobrazit profil
Re:Číkusmut parkování Brno
« Odpověď #24 kdy: 24 Února 2022, 00:39:50 »

Strana 11, poslední odstavec, špatná anonymizace jména provozovatele.
IP zaznamenána
Všechny moje rady a tvrzení berte s rezervou. Jsem pouze nadšenec, nikoliv právník/advokát.

Číkus

 • hard core 30kmh.cz
 • ****
 • Příspěvků: 9 089
  • Zobrazit profil
Re:Číkusmut parkování Brno
« Odpověď #25 kdy: 24 Února 2022, 00:44:18 »

Děkuji za upozornění, opraveno.
IP zaznamenána

Číkus

 • hard core 30kmh.cz
 • ****
 • Příspěvků: 9 089
  • Zobrazit profil
Re:Číkusmut parkování Brno
« Odpověď #26 kdy: 28 Února 2022, 02:00:46 »

24.02.2022 doručeno sdělení SO3. Paraziti z MD postupují na zcela novou úroveň.

- Když jsem si dovolil požadovat, aby při provádění důkazů čtením byly důkazy skutečně čteny (a ještě drze požádal o kopii spisu), choval jsem se šikanózně. (a tu kopii spisu jsem nikdy nedostal)

- K přestupku jsem se přiznal v podání vysvětlení, následně během ÚJ a pak ještě v odvolání, ale usnesení o zastavení řízení bylo OK.

- Prý bylo vyhlášeno odročení ÚJ na 26.07.2021. Sice nebylo ÚJ nikdy nařízeno, nebyl jsem o termínu vyrozuměn, ale přesto jsem se bez omluv nedostavil. Ale prý jsem byl vyrozuměn nějakým žvástem, na kterým není můj podpis a neexistuje důkaz, že by mi kdy byl doručen.

- Podpis není od zmrda Dvořáka, ale od někoho úplně jiného. Pár podpisů od zmrda Dvořáka jsem už viděl a vypadají jinak.

Dozvídám se úplně novou informaci, že bylo nařízeno ÚJ na 26.07.2021. Není to důvod pro návrh na obnovení řízení?

A není ten zfalšovaný podpis důvod pro trestní oznámení?
IP zaznamenána

Číkus

 • hard core 30kmh.cz
 • ****
 • Příspěvků: 9 089
  • Zobrazit profil
Re:Číkusmut parkování Brno
« Odpověď #27 kdy: 02 Března 2022, 00:52:13 »

28.02.2022 doručeno oznámení o zahájení SŘ a předvolání k ÚJ ve věci 7 přestupků: 21.07.2021, 10.06.2021, 06.05.2021, 05.08.2021, 14.08.2021, 02.10.2021 a 08.09.2021.

Postavím se k tomu jako chlap, zajdu tam a ke všemu se přiznám.
IP zaznamenána

Číkus

 • hard core 30kmh.cz
 • ****
 • Příspěvků: 9 089
  • Zobrazit profil
Re:Číkusmut parkování Brno
« Odpověď #28 kdy: 08 Března 2022, 00:42:25 »

28.02.2022 doručeno sdělení SO3.

Líný parazit Dvořák se nehodlá zabývat přezkumem rozhodnutí SO2 o zastavení řízení ve věci přestupků z 24.07.2020, 24.08.2020, 21.01.2021, 25.01.2021 a 10.03.2021. Jaká škoda, že mezi tím došlo k promlčení. :-)
IP zaznamenána

Číkus

 • hard core 30kmh.cz
 • ****
 • Příspěvků: 9 089
  • Zobrazit profil
Re:Číkusmut parkování Brno
« Odpověď #29 kdy: 22 Března 2022, 21:17:41 »

Protokol o ÚJ ve věci 7 přestupků: 21.07.2021, 10.06.2021, 06.05.2021, 05.08.2021, 14.08.2021, 02.10.2021 a 08.09.2021:

Asi nejvíc mne zaujalo, že na deskách spisu nebyla vyplněna kolonka "oprávněná úřední osoba" a ani nikde ve spisu nebylo vůbec nic o oprávněné úřední osobě. Proběhlo vůbec platné ÚJ, když nebylo vedeno oprávněnou úřední osobou? A bylo vůbec zahájeno správní řízení, když oznámení o zahájení řízení nebylo sepsáno oprávněnou úřední osobou?

Takový detail, že v soupisu součástí spisu jsou uvedeny pouze věci do listu 47, zatímco samotný spis obsahuje 67 listů už mne ani nepřekvapuje.
IP zaznamenána