30kmhcz

Prosíme přihlašte se nebo zaregistrujte.

Přihlašte se svým uživatelským jménem a heslem.
Pokročilé vyhledávání  

Novinky:

>>DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: ČTOU TO TADY JAK ÚŘEDNÍCI, TAK POLICIE. Neuvádějte nic, podle čeho by protistrana mohla dovodit, o jaký případ se jedná. Jak na to? Pojďte >>sem<<.

Zobrazit příspěvky

Tato sekce Vám umožňuje zobrazit všechny příspěvky tohoto uživatele. Prosím uvědomte si, že můžete vidět příspěvky pouze z oblastí Vám přístupných.

Příspěvky - apaka

Stran: [1]
1
Zajímavá informace z neformalní diskuze o parkování v Praze s úředníky na SO - dva průjezdy a čas delší než 3 minuty mezi nimi prý potřebují jen v modré zóně, kde je rezervované parkování. V zóně fialové jim stačí jen jeden průjezd kontrolního vozidla, protože tam se musí platit automaticky, porušení značky vzniká od první sekundy zastavení a nepřipadá tam do úvahy krátkodobé zastavení vozidla do 3 minut.

Přijde vám to realné anebo je to výklad právníků města přiohnutý k jejich potřebě?


svymp: Neradoval bych se předčasně - z praxe může být období od nabonzování řidiče firmou po vyzvání řidiče SO k podání vysvětlení i delší než půl roku.

2
Co se dá obecně odpozorovat, tak zmiňovaný termín 50 dnů od přestupku se u parkování v Praze dost blíží oněm 15 dnům po obdržení odpustku. Řekl bych, že je to plus mínus pár dní, rozhodně v rámci statistické chyby, takže toto je asi těžké optimalizovat. Dokáži si představit, že když se pošle odpověď SO později než oněch 15 dní (ale ne zas moc pozdě), mohou již mít interně překlopeno do sprdele a systém na to nemusí být připraven, nicméně správné načasování hraničí s haluzí. Při obrácené situaci, tj. odpustek přišel velmi pozdě a je to více jak 50 dní od přestupku, mně ale žádná podobná výhoda nenapadá.

2M: Myšlenka využít možnosti, kterou SO sám nabízí, zní zajímavě ;-).

3
DS předpokládám nemá. Možná jen zpět k předchozí otázce, je lepší to řešit na úrovni řidiče a přestupkového řízení (jak píše asmodeus) anebo na úrovni provozovatele a sprdele? Nenašel jsem shrnuté pozitiva/negativa obou variant, ale možná jsem jen špatně hledal. Jak je to třeba se zápisy do registru přestupků a jejich pozdějším (zne)užitím?

4
pk202: Velmi zajímavá úvaha. Jen si nejsem jist, zda jde v daném případě uplatnit. Bylo to sice jen vhozeno do schránky, ale šlo o doporučený dopis s variantou nevracet a po 10 dnech vložit do schránky. Řidič hodně cestuje, takže nebyl doma.

5
Byl by tu obdobný problém, asi poměrně standardní, nechci zbytečně otevírat nové vlákno, tak to s dovolením přidám sem.

Řidič zastavil firemní vozidlo ve fialové zóně v Praze v oblasti, kde monitorují kamerové vozidla Eltodo. Myslel si, že to bude jen na skok, no bohužel to nakonec byla cca hodina. Zhruba po měsíci přišel odpustek na firmu, zaměstnavatel nezaplatil a ve lhůtě nahlásil, kdo měl vozidlo v daném čase svěřené. Půl roku se nedělo nic a pak přišla z městské části Výzva řidiči k podání písemného vysvětlení, která byla doručena prostým vhozením do schránky.

Dne toho a toho v lokalitě té a té, GPS souřadnice, bylo automatickým technickým prostředkem používaným při dohledu na dodržování pravidel parkování v rámci systému zón placeného stání, zadokumentováno neoprávněné stání motorového vozidla registrační značky, jehož nezjištěný řidič porušil ust. § 4 písm. c) zákona o silničním provozu, a dopustil se tak přestupku dle ust. § 125c odst. 1 písm. k) zákona o silničním provozu.

Následuje informace o řádném zdokumentování, které je tak velké, že ho nelze elektronicky ani písemně zaslat. Stanovisko chce SO sdělit nejpozději do 10 dnů od doručení výzvy. Pak je tam schovaná malá poznámka, že pokud považujete za nezbytné podat vysvětlení ústně, je třeba si dohodnout termín telefonicky.

Jaký je nejvhodnější další postup? Reagovat písemně, či domluvit si osobní setkání? Dohodnout si na úřadě termín pro nahlédnutí do fotodokumentace? Spojují to rovnou s podáním vysvětlení? Jít do přestupkového řízení, nebo odepřít výpověď a řešit sprdel? Zaměstnavatel není nelida, je spíš otázka jaké možné důsledky to může mít pro řidiče jako fyzickou osobu v rámci přestupkového řízení či pro zaměstnavatele v rámci sprdele.

Stran: [1]