30kmhcz

Prosíme přihlašte se nebo zaregistrujte.

Přihlašte se svým uživatelským jménem a heslem.
Pokročilé vyhledávání  

Novinky:

>>DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: ČTOU TO TADY JAK ÚŘEDNÍCI, TAK POLICIE. Neuvádějte nic, podle čeho by protistrana mohla dovodit, o jaký případ se jedná. Jak na to? Pojďte >>sem<<.

Autor Téma: [WIN] D-FENS vs. magistrát ve věci pana C., 0,28 promile, Dräger  (Přečteno 38140 krát)

D-FENS

  • Příspěvků: 17
    • Zobrazit profil

Úvodem této stati předesílám, že neberu ohled na různé stížnosti týkající se možného zneužití následujícího textu k obhajobě osob, které usedají za volant pod vlivem alkoholu. Jednak z použité argumentace plyne, že nebude použitelná pro případy skutečného alkoholismu za volantem, ale pouze na případy chudáků, kteří doplatili na nesmyslný politický konstrukt tzv. absolutní nuly. Dále je prvořadou povinností státních orgánů zajistit dostatečný důkazní materiál k tomu, aby domnělý viník byl potrestán, pokud toho nejsou schopny, je to především jejich problém a pokud má někdo dojem, že jakýsi viník zůstal nepotrestán, nechť si stěžuje u nich.

Pan C. byl zastaven hlídkou PČR v 7:00 poblíž svého zaměstnání. Byla provedena dechová zkouška analyzátorem Dräger 7410 s výsledkem 0,28 promile. Byla provedena dvě měření s časovým odstupem asi 2 minut, které vykazovaly výsledky 0,29 a 0,28 promile. Pan C. dále policejní hlídce popravdě vypověděl, že předchozího dne večer popíjel v restauraci alkohol, dokonce řekl i jaký a dodal i některé další zajímavé informace ke svému životnímu stylu, které policejní hlídka pečlivě zaprotokolovala. Na krevní zkoušce netrval.

Zde spatřujme dvě základní chyby pana C. Bavil se s policajty (!) a poskytl výpověď proti sobě (!!). Netrval na krevním testu, ačkoli je známo, že detektory Dräger nejsou vhodným měřidlem a podle specifikace jejich výrobce jsou vhodné maximálně na orientační zkoušku, zatímco průkazné měřidlo musí podle vyjádření samotného výrobce splňovat úplně jiná kritéria. Pan C. však tento výsledek akceptoval a jeho případ byl předán do správního řízení, kde mu hrozila pokuta do 20.000 Kč a zákaz řízení.

Po nějaké době se to panu C. rozleželo a protože papíry potřeboval, začal hledat pomoc.

Pan C. svým postupem částečně efektivně znemožnil svoji obhajobu. Nepřicházelo v úvahu napadnout měření (kromě malé výjimky popsané dále), protože krevní zkoušku nepožadoval a nebylo možné ani volit pasivní postup, kdy by pan C. před správním orgánem prohlásil, že žádný alkohol nepil, evtl. jmenoval svědky a nechť správní orgán prokáže, že skutečně před jízdou konzumoval alkohol, což by správní orgán přivedlo do stavu důkazní nouze.

Jako základ argumentace jsem použil rozsudek NSS 7 As 105/2010-96, přičemž jsem tam popsanou argumentaci v některých ohledech vylepšil.

http://www.nssoud.cz/files/SOUDNI_VYKON/2010/0105_7As__100_20110608101852_prevedeno.pdf

NSS v tomto rozsudku vyslovil tuto větu:

Měl-li se obviněný z přestupku podle § 22 odst. 1 písm. b) zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění účinném do 31. 7. 2011 přiměřené důvody se domnívat, že v době, kdy řídil vozidlo, již nemohl být alkohol v jeho krvi v míře přesahující fyziologickou hladinu přítomen, nejednal zaviněně. Odpovědnost za tento přestupek by pak u něho nepřicházela v úvahu.

Rozhodnutí soudu je vystavěno na rozboru pojmu "vědomá nedbalost". Přestupek lze spáchat úmyslně (před jízdou pil a přesto řídil; připadá v úvahu v případech, kdy řidič sedl za volant v podstatě přímo z hospody), nebo z nevědomosti. Ta může být vědomá (věděl, že může mít alkohol v krvi, ale bez přiměřeného důvodu se domníval, že ho nemá) nebo nevědomá (nevěděl, že má v krvi alkohol, ačkoli vědět měl a mohl, že ho tam bude mít - v tomto případě prakticky těžko použitelné).

Útok na správní orgán byl veden současně třemi směry:

1. Útok na samotný pojem přestupku: Ano, vypověděl pan C., pil jsem předchozího dne alkohol a nečiním to sporným. Ano, piju alkohol večer běžně. Ano, každý večer piju alkohol přibližně ve stejném množství. Ano, jezdím poté ráno do práce. Disponuji orientačním komerčně dostupným detektorem alkoholu a vím, kolik alkoholu mohu maximálně vypít, abych v šest ráno byl na nule, a to s přiměřenou rezervou, a tuto praxi jsem postupně odladil tak, abych byl ráno vždy "čistý". Musím tak činit mimojiné proto, jelikož v práci obsluhuji stroje a zaměstnavatel provádí namátkové kontroly alkoholu v dechu. Nedovedu si vysvětlit, proč toho dne probíhalo odbourání alkoholu pomaleji. Neužíval jsem v té době žádné léky a byl jsem zdravý. Mohu uvést svědky, kteří množství mnou zkonzumovaného alkoholu potvrdí. Ano, byly zjištěny některé znaky přestupku, přestupek se však nestal, neboť chybí zavinění, protože jsem měl přiměřený důvod se domnívat, že pod vlivem alkoholu nebudu. Pokud je správní orgán přesvědčen o opaku, nechť to prokáže. Uvedl dokonce na dotaz, jaký alkohol a v jakém pořadí toho večera pil. Toto bylo nutno předem odladit tak, aby to odpovídalo jeho předchozí výpovědi, k čemuž jsme využili program Alkulacka.

2. Zaútočili jsme také na detektor Dräger a jeho použití, zejména pak na to, že jeho dokumentace uvádí provozní parametry (teplota prostředí, vlhkost prostředí, blízkost vysílačů a telefonních přístrojů), které policie nezdokumentovala. V souvislosti s tím byl správní orgán požádán, aby postavil najisto, že detekční přístroj byl za takových parametrů prostředí používán a pokud ne, jaký vliv to mělo na výsledek.

3. Také mi poněkud vadilo, že správní orgán nebral na vědomí zásadu "in dubio pro reo" a podle stále platné metodiky k používání detektorů alkoholu v dechu neodečetl jejich nejistotu měření 0,24 promile od naměřené hodnoty.

http://www.osbid.org/index.php?t=article&n=clanek-metodika-mdcr-k-mereni-alkoholu-v-dechu-162

Správní orgán kapituloval v prvním kole vydáním rozhodnutí, kterým se případ odkládá. Sice v rozhodnutí poněkud drze vyjádřil svůj názor, že celá obhajoba je napasovaná na výše uvedený judikát a že je to od nás ošklivé, ale výsledek se počítá.

Také pomocí nejrůznějších kalkulátorů na internetu správní orgán zjišťoval, zda skutečně lze jednoho panáka a dvě plzně odbourat během 7 hodin, což se při odhadované hmotnosti a stáří pana C. ukázalo možným. Je to samozřejmě naprosto nesmyslný a nepřezkoumatelný postup, protože správní orgán by v případě jak pozitivního, tak negativního výsledku nemohl doložit, jaký výpočet Osobně se domnívám, že k výsledku přispěl i bod 2., kterým správnímu orgánu reálně hrozilo, že se bude muset hloubkově zabývat technickými záležitostmi kolem detektorů.

Chtěl jsem se proti rozhodnutí odvolat, protože mi věta o napasování obhajoby na judikát vadila a podle mně na takové úvahy nemá bez řádného zdůvodnění správní orgán nárok, ale pan C. byl proti s tím, že je rád, že to má z krku. Jako dárek za poskytnuté služby mi donesl láhev alkoholu.

IP zaznamenána

poustva

  • Příspěvků: 1
    • Zobrazit profil
Re:[WIN] D-FENS vs. magistrát ve věci pana C., 0,28 promile, Dräger
« Odpověď #1 kdy: 22 Března 2013, 22:03:44 »

zkušenost s bodem 2.: Ve správním řízení jsem vznesl dotaz, zda a jakým způsobem bylo zajištěno použití měřidla v souladu s jeho technickou specifikací, zejména co se vzdušné vlhkosti týče. (Při dechové zkoušce pršelo, použitý Drager 7510 má definované podmínky 10 až 100 % rel. vlhk. (bez kondenzace))
Úřad pouze uvedl data ze stanice ČHMI vzdálené 3km od místa měření (občasný déšť, vlhkost 96%) a na základě tohoto prohlásil, že měření proběhlo za podmínek definovaných výrobcem měřáku. V rozporování jsem dále nepokračoval. (Plzeň, léto 2011, úřednice Lucie Štulcová)
IP zaznamenána