30kmhcz

Prosíme přihlašte se nebo zaregistrujte.

Přihlašte se svým uživatelským jménem a heslem.
Pokročilé vyhledávání  

Novinky:

>>DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: ČTOU TO TADY JAK ÚŘEDNÍCI, TAK POLICIE. Neuvádějte nic, podle čeho by protistrana mohla dovodit, o jaký případ se jedná. Jak na to? Pojďte >>sem<<.

Autor Téma: [WIN] Odmítnutí krve + dálnička - 1 rok pryč  (Přečteno 21051 krát)

pk202

 • hard core 30kmh.cz
 • ****
 • Příspěvků: 4 230
  • Zobrazit profil
Re:Odmítnutí krve + dálnička - 1 rok pryč
« Odpověď #30 kdy: 06 Června 2017, 14:09:24 »

Já bych si tedy v tomto případě nevsadil ani na jeden z možných výsledků ...

Vzhledem k tomu, jak jsem si v medializovaných případech všiml soudy velmi dbaly na faktickou stránku věci (tzn. zda se jakkoliv držitel DS mohl s písemností seznámit) a velmi upozaďovaly tu formální stránku věci (že se má primárně doručovat do DS) tak bych to viděl z pohledu pyráta spíše bledě, že je tak 60:40 šance že doručení pachem soud uzná jako platné.
IP zaznamenána

fu

 • hard core 30kmh.cz
 • ****
 • Příspěvků: 2 611
 • Lidem bez naděje se lépe vládne.
  • Zobrazit profil
Re:Odmítnutí krve + dálnička - 1 rok pryč
« Odpověď #31 kdy: 06 Června 2017, 17:31:56 »

Týden na to odeslán dopis ze správního orgánu do poštovní schránky, je možné že se ho pokoušela doručit osobně Policie již před zřízením datové schránky. Vím že mě na adrese sháněli, ale možná se jednalo o něco jiného.
Zeptam se, legitimovali Vas pri predani?
IP zaznamenána
„Ten, kdo se ve jménu bezpečnosti vzdává svobody, nezaslouží si ani svobodu ani bezpečnost.“ – Benjamin Franklin

frajtag

 • -exot-
 • *****
 • Příspěvků: 133
  • Zobrazit profil
Re:Odmítnutí krve + dálnička - 1 rok pryč
« Odpověď #32 kdy: 06 Června 2017, 19:33:23 »

Nikdo mě nelegitimoval, policista tam byl úplně sám, dokonce bez dovolení majitele vstoupil na soukromý oplocený pozemek.
Předání neproběhlo, zeptal se pouze zda chci dopis a když jsem se zeptal jaký dopis a co se stane když odmítnu, sdělil mi pouze, že bych to snad měl už vědět a že se jedná o předvolání z MÚ pak akorát nashle.

Nebavím se o tom, že to měli poslat do datové schránky, ale že doručování neproběhlo správně, popřípadě vůbec.


Že se jedná o dva dopisy a jeden z nich je rozhodnutí, jaksi navíc policie i úřední osoba úmyslně  zatajili. Pokud bude doručení uznáno jako platné, hodlám podat trestní oznámení na zneužití pravomoci úřední osoby. Takhle se snažit připravit někoho o možnost odvolat se je opravdu hnus a pokud to někdo dělá úmyslně ještě za pomoci dalších policistů, měl by za to pykat.
« Poslední změna: 06 Června 2017, 19:45:50 od frajtag »
IP zaznamenána

pk202

 • hard core 30kmh.cz
 • ****
 • Příspěvků: 4 230
  • Zobrazit profil
Re:Odmítnutí krve + dálnička - 1 rok pryč
« Odpověď #33 kdy: 16 Července 2017, 16:27:58 »

Na žádost frajtag přesunuto do kuchyně
IP zaznamenána

frajtag

 • -exot-
 • *****
 • Příspěvků: 133
  • Zobrazit profil
Re:Odmítnutí krve + dálnička - 1 rok pryč
« Odpověď #34 kdy: 24 Července 2017, 11:09:58 »

Menší update:

Ve věci bylo pro jistotu podáno odvolání
14 dnem lhůty elektronicky - doplněno 5. den písemně s jedním pozměněným odstavcem.
15 dnem lhůty písemně na podatelně bez podpisu

Čirou náhodou jsem v odvolání při poukazování na podjatost odhalil korupci. Bohužel tu druhou osobu znám a na objednání úřední osoby jsem byl donucen tyto skutečnosti z odvolání vynechat a pozměněné odvolání doplnit samovolně již dříve, než by mě správní orgán k tomu vyzval mimo DS.

Do dnes mě nikdo neinformoval ani do DS ani poštou, jak bylo s odvoláním/i naloženo. Má to význam?

10.7.2017 jsem podal nějaké žádosti a stížnosti a tím úmyslně propálil DS.

Dne 23.7.2017 SO odeslal rozhodnutí ve věci do DS. Zřejmě asi sám uznal chybu při doručování, nebo doručil do DS pro jistotu?

Nyní mám v úmyslu zajít na kraj, vyfotit spis a podat nové odvolání již na základě skutečností z rozhodnutí a namítat, že je věc již promlčena.
Odůvodním to tím, že odvolání podané 14. a 15. den po "doručování" policií bylo myšleno jako předčasné, pro jistotu a opět pro podjatost a nyní již evidentní úmyslné chyby při doručování. Takové podání je pak učiněno prvním dnem lhůty.

Zde rozhodnutí. Bylo bohužel posláno jako RTF, tak dávám takto.


IP zaznamenána

frajtag

 • -exot-
 • *****
 • Příspěvků: 133
  • Zobrazit profil
Re:Odmítnutí krve + dálnička - 1 rok pryč
« Odpověď #35 kdy: 24 Července 2017, 11:25:32 »

ROZHODNUTÍ

Městský úřad kocourkov, odbor právní a živnostenský úřad, jako věcně a místně příslušný správní orgán podle § 124 odst. 5 písm. j) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů, a § 55 odst. 1 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon o přestupcích“) rozhodl v souladu s ustanovením § 67 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „správní řád“) takto:

Obviněný

se uznává vinným,

že dne 20.05.2016 ve  hodin u sjezdu na xx. km dálnice xy směrem na yz řídil motorové vozidlo xx, kdy po pozitivním testu na přítomnost jiných návykových látek odmítl bezdůvodně lékařské vyšetření, na výzvu policisty nepředložil řidičský průkaz, v provozu na dálnici couval,

tedy

1) se přes výzvu odmítl podrobit vyšetření, zda při řízení vozidla nebyl ovlivněn jinou návykovou látkou,

2)  při řízení vozidla v provozu na dálnici couval v místě, kde to není dovoleno,

3) jiným jednáním, než které je uvedeno pod písmeny a) až j) § 125c odst. 1 zákona o silničním provozu, nesplnil povinnost stanovenou v hlavě II tohoto zákona, tím, že na výzvu policisty nepředložil řidičský průkaz,
 
čímž se dopustil

Ad 1. z nedbalosti přestupku podle § 125c odst. 1 písm. d) zákona o silničním provozu, porušením povinnosti stanovené v § 5 odst. 1 písm. g)  zákona o silničním provozu,

Ad 2. z nedbalosti přestupku podle § 125c odst. 1 písm. f) bodu č. 10 zákona o silničním provozu, porušením povinnosti stanovené v § 36  odst. 1 písm. b)  zákona o silničním provozu,

Ad 3. z nedbalosti přestupku podle § 125c odst. 1 písm. k) zákona o silničním provozu, porušením povinnosti stanovené v § 6 odst. 8 zákona o silničním provozu.

Za spáchání uvedených přestupků se obviněnému ukládá:

I.    pokuta dle § 125c odst. 5 písm. a) zákona o silničním provozu a v souladu s § 11 odst. 1 písm. b), § 12 odst. 1 a 2 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o přestupcích“), ve výši 32.000 Kč,

II.   podle § 125c odst. 6 písm. a) zákona o silničním provozu a v souladu s § 11 odst. 1 písm. c), § 12 odst. 1 a 2 zákona o přestupcích zákaz činnosti spočívající v zákazu řízení všech motorových vozidel na dobu 18 měsíců ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí,

III.  podle § 79 odst. 1 zákona o přestupcích a vyhlášky č. 231/1996 Sb., kterou se stanoví paušální částka nákladů řízení o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, povinnost nahradit náklady spojené s projednáním přestupku ve výši 1.000 Kč.

Pokuta a náhrada nákladů řízení jsou splatné do 30 dnů ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí v pokladně Městského úřadu Sokolov nebo převodem na účet č. 19-0000521391/0100, variabilní symbol 1490161592.
Odůvodnění

Na základě oznámení přestupků Policií ČR KŘP Karlovarského kraje, Obvodního oddělení Sokolov-město, které správní orgán obdržel dne 13.06.2016, č. j. KRPK-xy, správní orgán nařídil ústní jednání na den 03.08.2016 v 10:00 hodin. Písemnost s tímto oznámením o zahájení řízení a předvoláním byla dne 12.07.2016 doručena do vlastních rukou zástupci obviněného – panu Karbulovi, který její převzetí stvrdil svým podpisem. Z tohoto důvodu bylo zahájeno správní řízení dnem 12.07.2016. Dne 03.08.2016 se k ústnímu jednání nedostavil obviněný ani jeho zástupce, kdy svou neúčast nijak neomluvili a vzhledem k této skutečnosti projednal správní orgán přestupky v jejich nepřítomnosti, a to v souladu s ustanovením § 74 odst. 1 zákona o přestupcích. Vzhledem k tomu, že obviněný ani jeho zástupce nebyli projednání přestupků přítomni, nebylo možné, aby se k důkazům ve spisové dokumentaci vyjádřili. Správní orgán ve věci provedl dále dokazování svědeckou výpovědí policistů, neboť na videozáznamu nebylo zachyceno couvání vozidla na dálnici. Správní orgán předvolal svědky na den 16.09.2016. O konání svědeckých výpovědi vyrozuměl správní orgán zástupce obviněného dne 08.08.2016. Písemnost s vyrozuměním o konání svědeckých výpovědí se ale správnímu orgánu vrátila jako nedoručená dne 18.10.2016. Z tohoto důvodu musel správní orgán nařídit nové konání svědeckých výpovědí. Správní orgán stanovil datum na 22.11.2016, kdy ani o tomto se nepodařilo vyrozumět zástupce obviněného. Vzhledem k tomu, že se správnímu orgánu nedařilo opakovaně doručovat písemnosti zástupci obviněného, pobyt v zahraniční nebylo možné ověřit, postupoval správní orgán v souladu s § 32 odst. 2 písm. d) správního řádu a ustanovil zástupci obviněného dne 05.12.2016 opatrovníka, a to s odkazem na § 33 odst. 4 správního řádu. O této skutečnosti správní orgán obviněného informoval. Dne 13.12.2016 obviněný zaslal správnímu orgánu písemnost, v níž požaduje, aby správní orgán v případě nedoručení písemností jeho zástupci určil opatrovníkem osobu Christian Gärtner. Následně správní orgán obdržel elektronicky několik písemností, bez elektronického podpisu, a to od údajného zástupce obviněného. Usnesení o ustanovení opatrovníka nabylo právní moci dne 24.12.2016. Následně správní orgán obdržel dne 28.12.2016 podání od „opatrovníka“. Správní orgán vyzval opatrovníka k doplnění podání. Dne 09.01.2017 obdržel správní orgán námitku obviněného proti ustanovení opatrovníka. Vzhledem k tomu, že opatrovník nebyl ustanoven obviněnému, ale jeho zástupci, má správní orgán za to, že námitku podala osoba neoprávněná. Vzhledem k tomu, že správní orgán měl pochybnosti o skutečném autorovi těchto písemností, předvolal opatrovníka k podání vysvětlení. Tento správnímu orgánu sdělil, že žádné písemnosti správnímu orgánu neposílal. Dne 09.01.2017 obdržel správní orgán námitku podjatosti a žádost o postoupení věci správnímu orgánu Magistrátu hlavního města Prahy, kde obviněný deklaroval svůj pobyt. K tomuto se správní orgán vyjádřil dne 11.01.2017, o námitce podjatosti bylo rozhodnuto dne 12.01.2017. Správní orgán pokračoval předvoláním svědků na 16.02.2017 a 22.02.2017. Před konáním svědeckých výpovědí dne 25.01.2017 se ke správnímu orgánu dostavil Ladislav Hendrich a předložil plnou moc k nahlížení do spisu od obviněného. Správní orgán měl pochybnosti o pravosti plné moci s ohledem na všechny předchozí taktiky obviněného. O uvedeném sepsal správní orgán úřední záznam, který je součástí spisové dokumentace. Dne 26.01.2017 obdržel správní orgán e-mailem nepodepsané odvolání proti rozhodnutí ve věci xyz, z podání nebylo zřejmé, čeho se týká, nebylo v pětidenní lhůtě doplněno. Obviněný se dostavil osobně dne 31.01.2017 ke správnímu orgánu a nahlížel do spisu, pořizoval si fotografie některých písemností. Po skončení nahlížení požádal správní orgán o pořízení kopie spisové dokumentace. Správní orgán jeho žádosti vyhověl a dne 01.02.2017 předal obviněnému kopii spisové dokumentace. Současně uvedeného dne vyzval obviněného k doplnění plné moci udělené panu -nahlížeč-, což obviněný neučinil. Dne 15.02.2017 obdržel správní orgán odvolání prezidiální plné moci udělené dne 25.05.2016 panu -zmocněnec-, a to ve věci č.j. xyz. Dne 15.02.2017, tj. jeden den před konáním svědeckých výpovědí, správní orgán telefonicky kontaktoval obviněný, který uvedl, že je nemocen a přeje si změnit datum konání svědeckých výpovědí, nařízených na den 16.02.2017. Správní orgán jeho žádosti nevyhověl, o čemž sepsal úřední záznam, který je součástí spisové dokumentace. Doručením odvolání zmocněnce zaniklo ustanovení opatrovníka. Dne 15.02.2017 byla doručena správnímu orgánu stížnost a námitka podjatosti. K uvedenému se správní orgán vyjádřil, námitka podjatosti byla zamítnuta. Dne 25.02.2017 obdržel správní orgán sdělení Policie ČR, obvodního oddělení xy, z nějž vyplývá, že obviněný nebyl dne 16.02.2017
(v den konání dvou svědeckých výpovědí) upoután na lůžko, a tedy se mohl svědeckých výpovědí zúčastnit. Dne 22.02.2017 se konala svědecká výpověď, k níž se obviněný nedostavil, žádnou omluvu ani žádost o změnu data konání správní orgán neobdržel. Dne 01.03.2017 vyzval správní orgán obviněného k seznámení s podklady před vydáním rozhodnutí. Dne 04.04.2017 se obviněný dostavil ke správnímu orgánu a s podklady se seznámil. Požádal o lhůtu k písemnému vyjádření k věci, tuto mu správní orgán přislíbil, a to do dne 18.04.2017. Uvedeného dne obdržel správní orgán e-mailem nepodepsané vyjádření obviněného, doplněno bylo dne 25.04.2017. K námitkám obviněného se správní orgán vyjádří dále.

Správní orgán se při svém rozhodování opřel o důkazní prostředky, které jsou založeny ve spisové dokumentaci, a to o videozáznam ze dne 20.05.2016, orientační test Drugwipe 5S, úřední záznam
o kontrole řidiče podezřelého z požití alkoholických nápojů nebo jiné návykové látky (JNL) před anebo během jízdy z kontroly ze dne 20.05.2016 (dále jen „záznam o kontrole“), výpis z evidenční karty řidiče (dále jen „EKŘ“) ze dne 17.06.2016, svědecké výpovědi ze dne 16.02.2017 a 22.02.2017, které dokazují, že obviněný dne 20.05.2016 ve 22:05 hodin u sjezdu na xy. km dálnice xy směrem na Karlovy Vary řídil motorové vozidlo xy, kdy po pozitivním testu na přítomnost jiných návykových látek odmítl bezdůvodně lékařské vyšetření, na výzvu policisty nepředložil řidičský průkaz, a v provozu na dálnici couval. Dále správní orgán přihlédl k podkladům pro zahájení řízení, a to k oznámení přestupků ze dne 20.05.2016, doplněnému úředními záznamy.

Z oznámení přestupků ze dne 20.05.2016, vyplývá, že obviněný dne 20.05.2016 ve 22:05 hodin
u sjezdu na xy. km dálnice xy směrem na Karlovy Vary řídil motorové vozidlo tovární značky xy, kdy po pozitivním testu na přítomnost jiných návykových látek odmítl bezdůvodně lékařské vyšetření, na výzvu policisty nepředložil řidičský průkaz, v provozu na dálnici couval. Jako řidič vozidla byl na místě ztotožněn obviněný. Při kontrole Policií ČR byl proveden u obviněného test sadou DRUGWIPE 5S s pozitivním výsledkem - zjištěna látka THC. Obviněný neuvedl, zda a kdy užil návykovou látku. Byl vyzván k lékařskému vyšetření ke zjištění, zda není ovlivněn jinou návykovou látkou (dále jen „JNL“). Lékařské vyšetření obviněný bezdůvodně odmítl. Obviněný na výzvu policisty nepředložil řidičský průkaz. Obviněný se ke svému jednání nevyjádřil, oznámení nepodepsal.

IP zaznamenána

frajtag

 • -exot-
 • *****
 • Příspěvků: 133
  • Zobrazit profil
Re:Odmítnutí krve + dálnička - 1 rok pryč
« Odpověď #36 kdy: 24 Července 2017, 11:26:24 »

Ze záznamu o kontrole ze dne 21.05.2016, č.j.: xy, má správní orgán za prokázané, že obviněný byl jakožto řidič vozidla registrační značky xx vyzván hlídkou Policie ČR k podrobení se testu na zjištění návykových látek, který byl pozitivní. Sadou Drugwipe 5S byla zjištěna látka Canabis. K záznamu o kontrole je přiložen také test Drugwipe, z něhož je zřejmé, že vykazoval pozitivní reakci právě na látku THC (Ca – „Canabis“). Na dotaz obviněný uvedl, že nepožil jinou návykovou látku. Chování obviněného na místě kontroly bylo dle policistů odmítavé, nervózní, apatické, nálada nenápadná, pohyby koordinované, orientace normální, postoj nejistý, chůze jistá, řeč nevýrazná, paměť normální, barva kůže bledá a popelavá, oči zarudlé. U obviněného tedy vzniklo důvodné podezření, že řídil vozidlo pod vlivem JNL. Provedení lékařského vyšetření bylo tedy nezbytné. Obviněný byl následně vyzván k lékařskému vyšetření, které bezdůvodně odmítl. Lékařské vyšetření obviněný nepožadoval, nebyl mu zadržen řidičský průkaz, neboť jej nepředložil. Z nařízení vlády č. 463/2013 Sb., o seznamech návykových látek je zřejmé, že látka označována zkratkou THC (Tetrahydrokanabinol) neboli Canabis patří mezi návykové látky.

Z videozáznamů je patrné, že obviněný byl dne 20.05.2016 kontrolován jako řidič motorového vozidla xy, a to na nájezdu na dálnici xy (sjezd na xy a xy) směrem na Karlovy Vary. Videozáznamy jsou rozděleny na 5 videosekvencí. Na první videosekvenci policista sděluje obviněnému, že se průběh kontroly nahrává a že obviněný nepředložil zelenou kartu a řidičský průkaz, obviněný následně zelenou kartu policistovi předkládá. Obviněný se nachází ve vozidle na místě řidiče. Policista se ptá obviněného, zda má u sebe řidičský průkaz, obviněný odpovídá, že jej nemá u sebe. Následně je obviněný vyzván k vystoupení z vozidla a oblečení reflexní vesty, neboť se nachází na dálnici. Obviněný vyndavá reflexní vestu z přihrádky o spolujezdce, obal odhazuje na sedadlo. Policista obviněnému sděluje, že se dopustil přestupku tím, že nemá řidičský průkaz a na vozidle je propadlá dálniční známka. Poté policista sděluje obviněnému, že nepředložil řidičský průkaz, má propadlou dálniční známku a couval na dálnici, čímž ohrozil řidiče najíždějící na dálnici. Policista se ptá obviněného, jestli souhlasí s blokovou pokutou ve výši 3.000 Kč, na což obviněný odpovídá, že nesouhlasí. Na 2. videosekvenci  je zachycena trasa od dopravní značky IZ 1a – „dálnice“ k místu kontroly, kde se nachází výklopná dopravní značka „STOP Policie“ s dodatkovou tabulkou 1.000 metrů“, dále je zachycen detail zadní registrační značky vozidla xy. Na videosekvenci č. 3 se obviněný podrobuje orientační dechové zkoušce a následně se obviněný podrobuje testu sadou Drugwipe, který policista po provedení položil za čelní sklo služebního vozidla, obviněnému sděluje, že test bude vyhodnocen za cca 10 minut. Na videosekvenci č. 4 policista sděluje obviněnému, že test vyšel pozitivní na Canabis a věc je třeba dořešit, a tedy, že bude obviněný eskortován na obvodní oddělení, obviněný odpovídá: „ale já jsem odmítl doktora“. Policista tedy sděluje obviněnému, aby si zařídil odvoz vozidla nebo jej policisté nechají odtáhnout. Obviněný si jde sednout do vozidla. Na videosekvenci č. 5 policista sepisuje oznámení přestupků, čte obviněnému, že byla zjištěna látka THC, že obviněný odmítl lékařské vyšetření, čímž se dopustil přestupku, dotazuje se jej, zda se chce vyjádřit, kdy obviněný sděluje, že nechce. Policista tedy sděluje obviněnému, že do oznámení napíše, že se odmítá vyjádřit. Policista obviněnému sděluje, že dále nepředložil řidičský průkaz a couval na dálnici. Na závěr policista vrací obviněnému doklady
a poučuje ho o tom, že je třeba vozidlo odtáhnout a obviněnému zakazuje další jízdu. Na všech vidosekvencích je zřetelně vidět, že vozidlo xy, stojí na nájezdu (připojovací pruh) na dálnici xy.

Správní orgán při svém rozhodování vycházel ze svědeckých výpovědí policistů. Dne 16.02.2017
a 22.02.2017 se na předvolání ke svědecké výpovědi dostavili policisté fízl, filcka a švestka, kteří do protokolu uvedli, že se odkazují do svých výpovědí ze dne 16.09.2016. Správní orgán tedy při svém rozhodování vycházel z protokolů o výpovědi uvedených svědků ze dne 16.09.2016. Ze svědeckých výpovědí je správnímu orgánu zřejmé, že policisté (dále jen „svědci“) dne 20.05.2016 ve 22:05 hodin během výkonu služby při otáčení na okružní křižovatce u sjezdu na xy. km dálnice xy zpozorovali na dálnici xy vozidlo, které couvalo z průběžného (připojovacího) pruhu zpět k nájezdu na dálnici. Jednalo se o motorové vozidlo xy. K vozidlu ihned vyjeli a pomocí modrého výstražného světla jej cca v polovině nájezdu na dálnici zastavili. Svědek fízl šel k vozidlu, druzí dva svědci zaujali jistící pozici. V osobě řidiče svědci shodně identifikovali obviněného, kterého znají ze své služební činnosti. Svědek švestka a začal silniční kontrolu natáčet na služební fotoaparát, a to s ohledem na osobu obviněného. Obviněného svědci vyzvali k vystoupení z vozidla, oblečení reflexní vesty a následně předložení dokladů. Obviněný se choval arogantně, což svědci blíže popisují v úředním záznamu ze dne 21.05.2016, do nějž se odvolali. Svědci dále uvedli, že ke kontrole obviněný předložil jenom osvědčení o registraci vozidla a zelenou kartu, na vozidle nebyla platná dálniční známka. Řidič svědku filckovi na výzvu nepředložil ke kontrole řidičský průkaz, pak po pozitivním testu na přítomnost jiných návykových látek (zjištěn Canabis) odmítl bezdůvodně lékařské vyšetření, kdy jako důvod uvedl, že nechce. Svědek filcka následně sepsal oznámení přestupků, které si obviněný nepřečetl (bylo mu přečteno policistou) ani nepodepsal, byl odvezen svou přítelkyní. Svědci průběh kontroly natáčeli, kdy videozáznamy byly přiloženy k zaslanému oznámení přestupků. Na dotazy správního orgánu, z čeho usoudili, že vozidlo couvá, svědci uvedli, že vozidlo se pohybovalo zpět na nájezd a zřetelně mu svítily zpětné světlomety, což bylo vidět, protože byla tma. Na dotaz, zda obviněný předložil řidičský průkaz, svědci shodně odpověděli, že nepředložil. Obviněného ztotožnili cestou dozorčí služby a všichni tři svědci jej navíc znají z výkonu své služební činnosti. Na dotaz, zda se obviněný nacházel ve vozidle sám, uvedli svědci, že ano, na místě řidiče. Ke svědeckým výpovědím správní orgán uvádí, že všechny svědecké výpovědi jednoznačně vypovídají
o jednání obviněného. Po prostudování svědeckých výpovědí správní orgán nabyl dojmu, že v nich nejsou žádné zásadní rozpory, které by je činily nevěrohodnými. K tomuto je třeba dodat, že správní orgán nemá důvod pochybovat o podaném svědectví všech policistů. Správní orgán zastává názor, že policisté neměli na věci a jejím výsledku jakýkoli zájem, kdy vykonávali pouze svou služební povinnost. Správní orgán nemá pochybnosti o pravdivosti a věrohodnosti výpovědí svědků. Vychází, ze skutečnosti, že PČR při plnění povinností daných jí zákonem č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších doplňků, mimo jiné zjišťuje přestupky, které sama dle zvláštních zákonů postihuje anebo provádí jejich oznámení příslušným správním orgánům. Zjišťování přestupků provádí osobně, prostřednictvím speciálně školených pracovníků (policistů), kteří požívají výsady veřejného činitele a jsou pod služební přísahou. Uvedený postup příslušných orgánů PČR je stejný
i v zemích EU a správními orgány těchto zemí je uznáván. Jako podstatnou správní orgán shledává
i skutečnost, že svědecké výpovědi korespondují s pořízenými videozáznamy.

Všechny výše uvedené důkazní prostředky jsou spolu s podklady pro zahájení řízení v souladu, v podstatném se nerozcházejí a vzájemně se doplňují.

Záznam o kontrole, svědecké výpovědi a videozáznam ve vzájemných souvislostech prokazují, že se obviněný dopustil přestupku podle ustanovení § 125c odst. 1 písm. d) zákona o silničním provozu, neboť jako fyzická osoba se dopustil přestupku tím, že v provozu na pozemních komunikacích se
v rozporu s § 5 odst. 1 písm. g) zákona o silničním provozu odmítl podrobit se vyšetření, zda při řízení vozidla nebyl ovlivněn jinou návykovou látkou.

Svědecké výpovědi prokazují, že obviněný dne 20.05.2016 ve 22:05 hodin jako řidič motorového vozidla xy couval v provozu na dálnici xx, čímž porušil ustanovení § 36 odst. 1 písm. b) zákona o silničním provozu, a tím se dopustil přestupku dle ustanovení § 125c odst. 1 písm. f) bodu č. 10 zákona o silničním provozu.

Z výpisu z evidenční karty řidiče ze dne 17.06.2016 má správní orgán za prokázané, že obviněný je držitelem řidičského průkazu ev.č.: EJ xx, který vydal dne 20.10.2014 Městský úřad kocourkov.
Z výpisu je tedy patrné, že v den silniční kontroly byl obviněný držitelem řidičského průkazu. Správní orgán považuje výpisem z EKŘ, záznamem o kontrole a svědeckými výpověďmi za prokázané, že obviněný dne 20.05.2016 porušil ustanovení § 6 odst. 8 zákona o silničním provozu, neboť nepředložil na výzvu policisty ke kontrole řidičský průkaz. Tímto jednáním se dopustil přestupku dle ustanovení
§ 125c odst. 1 písm. k) zákona o silničním provozu. Správní orgán pro úplnost uvádí, že nedává za vinu obviněnému porušení ustanovení § 6 odst. 7 písm. a) zákona o silničním provozu, kdy skutečnost, že neměl řidičský průkaz u sebe nelze obviněnému jednoznačně prokázat.

Správní orgán projednal tyto přestupky v souladu s ustanovením § 12 odst. 2 zákona o přestupcích a uložil sankci podle ustanovení vztahujícího se na přestupek nejpřísněji postižitelný.

K písemným námitkám obviněného správní orgán konstatuje, že tyto považuje za irelevantní. K většině se správní orgán již vyjadřoval v průběhu řízení ihned poté, co je obviněný namítal. K omluvě ze svědeckých výpovědí na den 16.02.2017 správní orgán uvádí, že tuto neakceptoval,
o čemž učinil zápis do spisu formou úředního záznamu s dostatečným odůvodněním. Dne 22.02.2017 proběhla svědecká výpověď, a to v 08:00 hodin, tedy v deklarovaném čase, o čemž svědčí i protokol
o svědecké výpovědi. K údajné řidičce se správní orgán nebude vyjadřovat, neboť ze svědeckých výpovědí policistů i videozáznamu je zřejmé, že obviněný byl ve vozidle sám. Z tohoto důvodu správní orgán nebude provádět výslechy dalších „údajných“ svědků. Již v minulosti obviněný požadoval v jiné věci výslech jedné z těchto osob, a následně bylo správním orgánem zjištěno, že uvedená osoba byla v zaměstnání a nikoliv s obviněným v zahraničí. Neustálé změny verzí události jen zvyšují nevěrohodnost předkládaných tvrzení obviněného v očích správního orgánu. Podle názoru vysloveného v usnesení rozšířeného senátu Nejvyššího správního ze dne 14. 1. 2014, č. j. 5 As 126/2011 - 68, publikovaném pod č. 3014/2014 Sb. NSS. „v řízení o přestupku postupuje správní orgán tak, aby byl zjištěn stav věci, o němž nejsou důvodné pochybnosti, a to v rozsahu potřebném pro rozhodnutí o přestupku.“ V nyní posuzované věci správní orgán dostál tomuto požadavku. Shromážděné důkazy vytvořily jasnou představu o průběhu celého skutkového děje a bez důvodné pochybnosti z nich vyplýval přesvědčivý závěr o tom, že se přestupky staly a že se jich dopustil obviněný. K tomu správní orgán doplňuje, že námitku jiného řidiče, resp. řidičky mohl obviněný uplatnit již na místě řešení přestupků. Jeho pozdější obranu hodnotí správní orgán jako nevěrohodnou a účelovou. Pokud skutečně obviněný vozidlo neřídil, není správnímu orgánu zřejmé, proč to netvrdil bezprostředně po zastavení zasahujícími policisty. Pokud by vozidlo obviněný neřídil, nelze předpokládat, že by takové zásadní tvrzení bezodkladně nesdělil zasahujícím policistům. Do oznámení o spáchání přestupků ze 20.05.2016, který byl sepsán po zastavení obviněného zasahujícími policisty (ve kterém je uvedeno, že obviněný řídil vozidlo RZ: xx), však žádné takové tvrzení neuvedl. Správnímu orgánu není dále zcela jasné, proč by se navíc obviněný podrobil dechové zkoušce, testu Drugwipe a předkládal požadované doklady, pokud by nebyl řidičem vozidla, které policisté kontrolovali. Ze svědeckých výpovědí jednoznačně vyplývá, že policisté viděli vozidlo na dálnici couvat, nikoliv stát. Počet zpětných světel je dle správního orgánu nepodstatný, neboť barva zpětných světlometů je nezaměnitelná s ostatními světlomety na vozidle, i kdyby jedno ze světel nesvítilo, např. z důvodu prasklé žárovky. Obviněným navrhované doplnění dokazování znaleckým posudkem by bylo nadbytečné. Výzva k lékařskému vyšetření a jeho odmítnutí obviněným je zřejmé z videozáznamu a svědeckých výpovědí. Sám obviněný v písemném podání uvádí, že „ policisty jsem zcela jistě nebyl vyzván ….“ V další větě ale obviněný uvádí: „policisté mi nebyli schopni sdělit důvod, proč požadují orientační test na přítomnost JNL, nesdělili mi ani po několika dotazech důvod
a způsob provedení takzvaného lékařského vyšetření“. Z uvedeného správnímu orgánu vyplývá, že obviněný vyzván k lékařskému vyšetření policisty BYL. Policisté nejsou povinni vysvětlovat řidiči důvod výzvy k lékařskému vyšetření, v případě pozitivního testu na přítomnost JNL je navíc takový postup zcela na místě. Na místě přestupku se pouze po krátkou dobu nacházelo jedno služební vozidlo Policie ČR, což je zřejmé z videozáznamu. Nicméně služebního úkonu se žádní další policisté kromě vyslechnutých svědků nezúčastnili. Na místě nebyly žádné další osoby, jak lživě tvrdí obviněný. Svědecké výpovědi učinili policisté, kteří je také podepsali. Správní orgán již v minulosti vyslýchal zúčastněné policisty, a tedy nepochybuje o jejich identitě, kterou navíc dokládali předložením dokladů před započetím svědeckých výpovědí. Služební číslo policisty Baloga je toliko písařskou chybou, která nemá na projednávanou věc žádný zásadní vliv. S požadavkem na rozpis služeb policistů – svědků, správní orgán odkazuje obviněného na příslušný orgán Policie ČR. K tomuto však správní orgán uvádí, že svědci se k výpovědi dostaví vždy na datum a čas uvedený na předvolání, bez ohledu na to, zda jsou ve službě či čerpají volno nebo dovolenou. K odkazování na úřední záznamy správní orgán uvádí, že úřední záznamy nejsou jediným důkazním prostředkem o tom, co a kdy se přesně stalo (ve svědecké výpovědi se policisté do úředních záznamů odkázali pouze co do chování obviněného na místě, průběh událostí popsali při svědecké výpovědi). Správní orgán na uvedené nahlížel optikou soudní judikatury, kde již bylo několikrát uvedeno, že úřední záznam může společně s jinými důkazy sloužit pro dokreslení situace a jako podklad k úvahám správních orgánů. Správní orgán úřední záznamy neuvádí jako důkazy, ale pouze jako podklady pro zahájení řízení, a to spolu s oznámením přestupků.

IP zaznamenána

frajtag

 • -exot-
 • *****
 • Příspěvků: 133
  • Zobrazit profil
Re:Odmítnutí krve + dálnička - 1 rok pryč
« Odpověď #37 kdy: 24 Července 2017, 11:26:31 »

Při rozhodování o přestupcích a ukládání sankcí správní orgán vyhodnotil předložené důkazy tak, jak je výše uvedeno, a dospěl k názoru, že ve věci již není zapotřebí dalšího dokazování. Správní orgán mimo jiné přihlédl k obstrukčním taktikám obviněného, spočívajícím ve volbě nedosažitelného zástupce v zahraničí, zahlcováním správního orgánu písemnostmi, lživými tvrzeními, zasíláním písemností za jiné osoby. Dále správní orgán zohlednil, že v současné době byl k osobě obviněného
v registru řidičů zjištěn 1 záznam o přestupku podléhající evidenci v souladu s ustanovením § 119 odst. 2 písm. g), h), i), j) zákona o silničním provozu, jak je uvedeno ve výpisu z EKŘ. Správní orgán nepřihlížel k záznamům starším pěti let. Z výpisu z EKŘ je zřejmé, že se obviněný doposud skutku, ze kterého je nyní obviněn nedopustil, a jelikož se jednalo o méně závažný přestupek jiného druhu, správní orgán k tomuto záznamu nepřihlédl jako k přitěžující okolnosti, která by  měla vliv na druh
a výši sankcí.

Při stanovení druhu a výše uložených sankcí správní orgán vycházel ze závažnosti přestupku dle ustanovení § 125c odst. 1 písm. d) zákona o silničním provozu, vyjádřeným sankcemi uvedenými v ustanovení § 125c odst. 5 písm. a) a § 125c odst. 6 písm. a) zákona o silničním provozu, kdy přestupek, kterého se obviněný dopustil, patří mezi nejpřísněji postižitelné přestupky v silničním provozu. Správní orgán uvádí, že z ustanovení § 5 odst. 1 písm. g) zákona o silničním provozu vyplývá, že řidič je povinen se podrobit na výzvu policisty vyšetření podle zvláštního právního předpisu ke zjištění, zda není ovlivněn jinou návykovou látkou než alkoholem. Zvláštním právním předpisem se v tomto případě rozumí zákon č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami způsobenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Vyšetřením podle tohoto právního předpisu se rozumí odborné lékařské vyšetření, kterým je cílené klinické vyšetření lékařem a podle jeho ordinace provedení odběru vzorků biologického materiálu. Odběrem biologického materiálu se rozumí zejména odběr vzorku žilní krve, moči, slin, vlasů nebo stěru z kůže či sliznic. Pro zjištění, zda osoba je pod vlivem jiné návykové látky než alkoholu, se provádí zpravidla odběr moči a krve v rámci uvedeného vyšetření. Pokud je ze vzorku moči prokázána určitá jiná návyková látka než alkohol, k prokázání její přítomnosti v těle se provádí rozbor krve, kdy z krevního séra je zjišťována její výše. Je to dáno především skutečností, že např. marihuana zvyšuje riziko nehody téměř dvojnásobně. Konopí patří mezi látky s halucinogenním účinkem a ovlivnění pro vykonávání složitých činností (např. řízení auta) trvá asi 24 hodin. Mění se vnímání reality a času, zostřují se smyslové vjemy, vyskytují se halucinace, někdy dochází k poruchám krátkodobé paměti. Při odeznění účinku se dostavuje často zmatenost, únava a otupělost. Zájmem společnosti je, aby k porušování zákona uvedeným způsobem nedocházelo. Společenská nebezpečnost jednání by nebyla naplněna, pokud by existovaly zvláštní okolnosti případu, jež by nebezpečnost předmětného jednání zásadním způsobem snižovaly. Okolnostmi, jež snižují nebezpečnost jednání pro chráněný zájem společnosti pod míru, která je typická pro běžně se vyskytující případy přestupků, mohou být zejména: význam právem chráněného zájmu, který byl přestupkovým jednáním dotčen, způsob jeho provedení a jeho následky, okolnosti, za kterých byl přestupek spáchán, osoba pachatele či míra jeho zavinění. Uvedenou problematikou se opakovaně zabýval Nejvyššího správní soud, např. rozsudek ze dne 10. 1. 2013, č. j. 8 As 34/2012-35, rozsudek ze dne 14. 12. 2009, č. j. 5 As 104/2008 - 46, či rozsudek ze dne 26. 4. 2013, č. j. 5 As 76/2011 – 78. Pokud byl obviněný vyzván policisty k lékařskému vyšetření spojeného s odběrem biologického materiálu, bylo to v souladu s výše uvedeným ustanovením zákona o silničním provozu
i v souladu s ustanovením § 124 odst. 10 písm. g) zákona o silničním provozu, a povinností obviněného bylo se tomuto vyšetření podrobit. Správní orgán není přesvědčen o tom, že by obvinění bylo vykonstruované, a to na základě důkazních prostředků a podkladových materiálů pro vydání rozhodnutí. Obviněný namítá, že si policisté celou událost vymysleli a úřední záznamy se nezakládají na pravdě. Uvedená námitka není dle názoru správního orgánu relevantní, neboť nesměřuje k meritu věci, ale k práci policie. Správní orgán opakovaně uvádí, že není příslušný se k této vyjadřovat. Správní orgán při ukládání sankcí zohlednil také závažnost přestupku dle ustanovení § 125c odst. 1 písm. f) bodu č. 10 zákona o silničním provozu, kdy porušení ustanovení § 36 odst. 1 písm. b) zákona o silničním provozu, považuje také za velmi závažné. Takové chování řidiče na dálnici je velmi rizikové, zejména v noci a v připojovacím pruhu, kdy je couvající vozidlo pro ostatní účastníky provozu hůře postřehnutelné, zejména pro řidiče, kteří najíždějí na dálnici a sledují průběžný pruh, neočekávají před sebou couvající vozidlo. Vznik dopravní nehody je podle správního orgánu pravděpodobnější. I na videozáznamech je patrné, že provoz byl na uvedeném místě v době kontroly rušný.

Vzhledem k tomu, že se obviněný k ústnímu jednání nedostavil, správní orgán nemohl zjistit a tedy náležitě vyhodnotit okolnosti, za nichž byly přestupky spáchány. S ohledem na skutečnost, že obviněný svou vinu v písemných podáních, adresovaných správnímu orgánu, popírá, nebyly hodnoceny pohnutky, které obviněného k protiprávnímu jednání vedly.

Jednáním obviněného nedošlo k nezvratným následkům, což správní orgán hodnotí jako mírně polehčující okolnost.

Co se týče zavinění, k odpovědnosti za přestupek postačuje zavinění z nedbalosti, nestanoví-li zákon výslovně, že je třeba úmyslného zavinění (§ 3 zákona o přestupcích). Formu zavinění přestupků správní orgán hodnotí jako nedbalost vědomou, neboť obviněný věděl, že svým jednáním může porušit, nebo ohrozit zájem chráněný zákonem, ale bez přiměřených důvodů spoléhal na to, že tento zájem neporuší, nebo neohrozí, kdy tuto formu zavinění správní orgán hodnotí jako mírně přitěžující okolnost. Jako držitel řidičských oprávnění má obviněný znát povinnosti řidiče, stanovené zákonem
o silničním provozu, a tyto dodržovat.

Vzhledem ke shora uvedeným skutečnostem správní orgán uložil sankci pokuty ve výši xx.000 Kč z možné výše pokuty 25.000 Kč až 50.000 Kč a uložil sankci zákazu činnosti na xx měsíců z možné délky 12 až 24 měsíců. Správní orgán zohlednil závažnost projednávaných přestupků, několik porušených zákonných povinností a osobu obviněného. Správní orgán uložil sankci zákazu činnosti
v polovině zákonné sazby a sankci pokuty v dolní polovině zákonné sazby. Podle názoru správního orgánu budou mít takto uložené sankce ve vztahu k porušeným povinnostem přiměřený výchovný účinek, a budou obviněného motivovat k budoucímu respektování zákona.

Vzhledem k tomu, že v provedeném důkazním řízení správní orgán shledal dostatek podkladů pro rozhodnutí o odpovědnosti obviněného za spáchaný přestupek a ve svém hodnocení důkazů nespatřuje rozpory se zásadami logiky, bylo ve věci rozhodnuto tak, jak je uvedeno ve výrokové části tohoto rozhodnutí.

Poučení:
Proti tomuto rozhodnutí lze podat  o d v o l á n í, a to ke Krajskému úřadu Karlovarského kraje, prostřednictvím právního odboru, Městského úřadu Sokolov (ust. § 86 odst. 1 správního řádu), ve lhůtě 15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí; lhůta pro podání odvolání se počítá ode dne následujícího po dni oznámení rozhodnutí. Včas podané odvolání má odkladný účinek (ust. § 81 odst. 5 zákona o přestupcích).

Odvolání musí mít náležitosti stanovené § 37 odst. 2 správního řádu, musí obsahovat údaje o tom, proti kterému rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu ho napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy.

Pokud nebylo předmětné rozhodnutí doručeno poštovním doručovatelem přímo do vlastních rukou, ale ve smyslu § 24 odst. 1 správního řádu bylo uloženo na poště, potom se za den doručení považuje desátý den ode dne, kdy byla písemnost na poště připravena k vyzvednutí, nikoli až následné faktické převzetí rozhodnutí po uplynutí této desetidenní lhůty. V tomto případě se lhůta pro případné podání odvolání nepočítá od faktického převzetí předmětného rozhodnutí účastníkem řízení, ale už od jedenáctého dne ode dne, kdy byla písemnost připravena na poště k vyzvednutí.


V kocourkově 19.05.2017Otisk úředního razítka
referent oddělení správních deliktů
oprávněná úřední osoba


V souladu s ustanovením § 94a zákona o silničním provozu držitel řidičského oprávnění pozbývá řidičské oprávnění dnem nabytí právní moci tohoto rozhodnutí a je povinen odevzdat řidičský průkaz příslušnému obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností do 5 pracovních dnů ode dne, kdy toto rozhodnutí nabylo právní moci, je-li jeho držitelem. Po uplynutí zákazu činnosti pro řízení motorových vozidel je nutné podle ustanovení § 102 zákona o silničním provozu požádat písemně o vrácení řidičského / řidičských oprávnění příslušný úřad obce s rozšířenou působností.


Obdrží:

IP zaznamenána

frajtag

 • -exot-
 • *****
 • Příspěvků: 133
  • Zobrazit profil
Re:Odmítnutí krve + dálnička - 1 rok pryč
« Odpověď #38 kdy: 24 Července 2017, 12:12:25 »

A teď zrovna obdrženo oznámení, že 24.7.2017 bylo odvolání předáno na kraj  :o
IP zaznamenána

hh

 • hard core 30kmh.cz
 • ****
 • Příspěvků: 5 473
  • Zobrazit profil
Re:Odmítnutí krve + dálnička - 1 rok pryč
« Odpověď #39 kdy: 24 Července 2017, 14:09:06 »

Tady je vidět, jak vámi poskytnuté informace stojí za starou belu. Hned v prvním příspěvku jste tvrdil, že ještě před zahájením řízení (v očekávání toho, že to PČR postoupí úřadu) jste příslušnému úřadu zaslal volbu zástupce, kterému se pak (do zahraničí) nedalo doručovat. Ve skutečnosti, pokud si to tedy SO nevycucal z prstu: Písemnost s tímto oznámením o zahájení řízení a předvoláním byla dne 12.07.2016 doručena do vlastních rukou zástupci obviněného – panu Karbulovi, který její převzetí stvrdil svým podpisem.

Tohle kdybychom věděli, tak se dalo v detailech postupovat přecijen jinak. Takto stále máte možnost namítat prekluzi kvůli uplynutí roku od poslední události, která přerušila promlčecí lhůtu, tj. od zahájení řízení, ale úřad se patrně bude zkoušet točit na tom, že k přerušení lhůty došlo už vydáním toho rozhodnutí, které pak doručovali jinam než do DS.

Pochlubíte se i těmi různými verzemi odvolání+doplnění, která jste podal, případně i tou odhalenou korupcí, kterou jste  „na objednání úřední osoby jsem byl donucen tyto skutečnosti z odvolání vynechat“? Aby ti, kdo budou mít chuť a sílu se tou vaší anabází prokousat, mohli případně doporučit, co tam případně doplnit. Předpokládám, že dosud podané odvolání bylo psáno naslepo, bez znalosti rozhodnutí.
IP zaznamenána

frajtag

 • -exot-
 • *****
 • Příspěvků: 133
  • Zobrazit profil
Re:Odmítnutí krve + dálnička - 1 rok pryč
« Odpověď #40 kdy: 24 Července 2017, 14:20:17 »

Moje informace jsou naprosto správné. Dopis převzala matka zmocněnce a nikoliv on, o tom se celá věc točila. SO samozřejmě napíše, že bylo doručeno, protože nemůže vědět, jaký má zmocněnec podpis. SO samozřejmě nebudu sdělovat, že dopis převzala jeho matka a, že podpis je její. Namítám přeci, že nikdo nic nedostal.

Chápu, že je věc poměrně složitá, ale o to mi od počátku šlo, aby se pak nikomu nechtělo na odvolacím úřadě řešit spis s 500 stránkami.

Není podivné, že SO postoupil odvolání až dnes, ačkoliv bylo podáno a doplněnu už před měsícem?

« Poslední změna: 24 Července 2017, 14:38:26 od frajtag »
IP zaznamenána

frajtag

 • -exot-
 • *****
 • Příspěvků: 133
  • Zobrazit profil
Re:Odmítnutí krve + dálnička - 1 rok pryč
« Odpověď #41 kdy: 24 Července 2017, 14:28:07 »


odvolání
IP zaznamenána

hh

 • hard core 30kmh.cz
 • ****
 • Příspěvků: 5 473
  • Zobrazit profil
Re:Odmítnutí krve + dálnička - 1 rok pryč
« Odpověď #42 kdy: 30 Července 2017, 21:56:21 »

Moje informace jsou naprosto správné.
Nebudu kritizovat naprosto matoucí způsob, kterým věc popisujete, na to jsem zvyklý. Ale informaci o tom, že hned tu první písemnost s oznámením o zahájení řízení si někdo proti podpisu vyzvedl, tu jste nikde neuvedl. Jen jste tvrdil, že cosi do DE zmocněnci chodilo, ale nic do vlastních rukou, a o tom prvním dopise jste výslovně uvedl, že se SO vrátil (hned v prvním příspěvku).

Když vezmeme v úvahu aktualizované informace, tak vaší šancí opravdu byla roční prekluze. Že ve skutečnosti zmocněnci doručeno (možná) nebylo SO nevěděl a dozvědět se to mohl jen od vás či od toho nekontaktního zmocněnce. Pak je tu samozřejmě i otázka data vydání rozhodnutí (SO může zkoušet tvrdit, že platí už to doručování policií, případně že alespoň platí jako datum vydání rozhodnutí okamžik předání k doručení, byť nesprávným způsobem). Ale bylo to alespoň hratelné.

Takto jste v tom odvolání dal SO návod, jak možnou prekluzi popřít, oni si teď mohou vyhodnotit své šance a buď se držet toho, co uvádí v nepravomocném rozhodnutí, tj. zmocněnci bylo zahájení doručeno, účinné bylo i další doručování, např. jeho opatrovníkům, tj. řízení proběhlo řádně a tu datovku, resp. přerušení promlčecí lhůty vydáním rozhodnutí, se pokusí nějak ustát. Nebo, pokud jim to přijde riskantní, uznají nedoručení zahájení, čímž sice vznikne nutnost rozhodnutí zrušit a některé úkony zopakovat, ale vyhnou se prekluzi (a už si dají pozor na datovku).

Jelikož fakt, že to za zmocněnce podepsal někdo jiný, jste již SO prozradil, tak byste si teď alespoň měl pojistit, aby odvolací SO alespoň rozhodnutí nepotvrdil, tj. že jak jste již uvedl, doručeno nebylo a je tedy nutné opakovat ÚJ a dokazování, ale že i v případě, že by zahájení doručeno bylo, byl by přestupek promlčen. Tedy bez ohledu na to, jak to s doručením bylo, je nutné rozhodnutí zrušit a vrátit věc SO prvního stupně, aby tuto otázku vyřešil a podle toho dále postupoval (tj. buď řízení zastavil z důvodu promlčení, nebo odstranil vady vzniklé tím, že k zahájení vůči obviněnému fakticky došlo až při jeho nahlížení do spisu).
IP zaznamenána

frajtag

 • -exot-
 • *****
 • Příspěvků: 133
  • Zobrazit profil
Re:Odmítnutí krve + dálnička - 1 rok pryč
« Odpověď #43 kdy: 06 Srpna 2017, 12:22:50 »

Některé informace jsem se bohužel přesněji dozvěděl až při nahlédnutí.

Pokud by SO uznal doručování policií, proč by tedy odeslal odvolání na kraj až měsíc poté? Ihned po doručení do DS?

Není možné, že ÚO nechtěla věc poslat na kraj ze zmíněných důvodů, považovala tedy doručování policií za neplatné a věc dala do šuplíku i přes dvě přijatá odvolání? Tato varianta by pro mě byla samozřejmě nejlepší, ale to jsem nemohl tušit a nemohl jsem riskovat jízdu v zákazu.

Pokud by se řízení mělo opakovat, tak by to už neměl být problém za pomoci pár omluv a plných mocí jako za starých dobrých časů s roční lhůtou.

Hodlám nyní ještě odvolání doplnit o věci z nyní obdrženého rozhodnutí.
IP zaznamenána

frajtag

 • -exot-
 • *****
 • Příspěvků: 133
  • Zobrazit profil
Re:Odmítnutí krve + dálnička - 1 rok pryč
« Odpověď #44 kdy: 14 Září 2017, 20:04:43 »

Na poště leží zřejmě rozhodnutí z kraje. Celkem tlustý dopis. DS zatím nic. Co teď ?

Opravdu není v případě potvrzení možné požádat o odložení výkonu rozhodnutí dle § 83 dřívějšího zákona? Měl jsem za to, že řízení se dokončí podle zákonů platných v dané době.

Jak často tedy povolují soudy odkladný účinek rozhodnutí v případě zákazu řízení?

Po potvrzení rozhodnutí putuje spis zpět k 1. instanci? Aby nižší SO neupozornil vyšší na DS.
Pokud by neupozornil, do dubna by se dalo už celkem dobře přežít zákaz řízení o kterém nebudu vědět a poté argumentovat promlčením.
Jak moc je to reálné?
IP zaznamenána