30kmhcz

Prosíme přihlašte se nebo zaregistrujte.

Přihlašte se svým uživatelským jménem a heslem.
Pokročilé vyhledávání  

Novinky:

>>DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: ČTOU TO TADY JAK ÚŘEDNÍCI, TAK POLICIE. Neuvádějte nic, podle čeho by protistrana mohla dovodit, o jaký případ se jedná. Jak na to? Pojďte >>sem<<.

Autor Téma: [Prekluse] Parkování v Praze  (Přečteno 6268 krát)

kdo

 • hard core 30kmh.cz
 • ****
 • Příspěvků: 1 802
  • Zobrazit profil
[Prekluse] Parkování v Praze
« kdy: 25 Leden 2016, 14:47:40 »

Tento případ byl skutečně kuriosní tím, že magistrát vymáhal pokutu za porušení zákazu zastavení na placeném parkovišti, přičemž auto mělo za předním sklem viditelně umístěn parkovací lístek. Věc samozřejmě skončila odesláním odpovědi, to jsme tehdy ale ještě neměli úplnou jistotu, že se pražské žádosti o výpalné dají ukládat do kulatého šanonu pod stolem...

Upřímně by mne zajímalo, kolik firem obdobnou "určenou částku" v řádu pár set korun bez mrknutí oka zaplatí...

.......................................................................

Praha 12. 6. 2014

Dne 28. 5. 2014 byla do datové schránky naší společnosti doručena Výzva provozovateli vozidla k uhrazení určené částky, jelikož – cituji z výzvy:
Dne 06.05.2014 v 10:23 hodin bylo v Praha 2, Bělehradská 112 naproti zadokumentováno neoprávněné zastavení motorového vozidla registrační značky 6A66666, jehož nezjištěný řidič porušil ust. § 4 písm. c) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů, tím, že s vozidlem zastavil v úseku platnosti dopravní značky č. B28 "Zákaz zastavení".

Toto tvrzení založené pouze na dojmu strážníka obecní policie ident. č. 007 (dále jen „OP“), jenž zřetelně není schopen rozeznat rozdíl mezi svislou dopravní značkou B28 a značkou IP13c, je zcela nesmyslné a nepravdivé. Vozidlo bylo zaparkováno následujícím způsobem (fotografie byla pořízena dne 6. 5. 2014 v 10:35, bezprostředně po objevení vyrozumění o oznámení podezření ze spáchání přestupku):


Obrázek č. 1: Fotografie z „místa činu“ – vozidlo RZ 6A66666 stojí třetí v řadě (má otevřené dveře), vedle něj stojí řidič

Jak je z obrázku č. 1 patrné, vozidlo bylo zaparkováno za touto dopravní značkou:


Obrázek č. 2: Informativní provozní dopravní značka IP13c – Parkoviště s parkovacím automatem

Pro úplnost dodávám, že „zákaz zastavení“ je definován zákazovou dopravní značkou B28:


Obrázek č. 3: Zákazová dopravní značka B28 - Zákaz zastavení

Jelikož zcela chápu, že rozlišení obou shora uvedených značek může být pro průměrného OPa vzhledem k minimálním rozdílům (na obou značkách se vyskytuje modrá barva, oba tvary jsou středově i osově souměrné) poněkud problematické, dovolím si shrnout základní rozdíly:
1) Značka IP13c sice má na obrázku č. 2 elegantně zaoblené rohy, v praxi jde nicméně o obdélník, tj. pravidelný čtyřúhelník s rovnoběžnými protilehlými stranami. Tímto znakem se odlišuje od značky B28, jež je provedena ve tvaru kruhu, tj. množiny všech bodů, jejichž vzdálenost od středu je menší nebo rovna poloměru. OPovi bych doporučil tyto tvary vnímat jako „divný čtvereček“ a „kolečko“.
2) Na značce B28 se vyskytuje červená barva, kterou bychom na značce IP13c hledali marně. Naopak na značce B28 se nenachází bílá barva, jež je ovšem přítomna na značce IP13c. Přítomnost bílé barvy zcela vylučuje možnost, že by byla záměna dopravních značek způsobena OPovým daltonismem.
3) Značka IP13c obsahuje symbol velkého písmene „P“, jež je prvním znakem slova „parking“, čili česky „parkování“. OP pravděpodobně nabyl dojmu, že písmeno „P“ znamená „pokuta“ a že symbol parkovacích hodin v pravém dolním rohu značky IP13c, jenž vskutku vzdáleně připomíná přední sklo osobního automobilu, je výzvou OPovi k umístění vyrozumění za stěrač. Značka B28 obsahuje velké červené písmeno „X“, jež je vepsáno do červené kružnice (neboť bez oné kružnice by si OP tuto značku mohl vyložit jako zákaz koupání). Je třeba uznat, že toto písmeno jaksi explicitně nevyzývá k udělení pokuty.

Absurdní vyrozumění o oznámení podezření ze spáchání přestupku tedy za stěrač vozidla OP umístil v rozporu se zákonem, a zcela bezdůvodně tak zasáhl do majetkových práv naší společnosti ACAB, s.r.o., jakožto vlastníka vozidla registrační značky 6A6666, když bez právního důvodu nadzvedl stěrač vozidla, čímž mohl způsobit jednak poškození stěrače, jednak poškození čelního skla. Vzhledem k neschopnosti OPa rozlišit dopravní značky B28 a IP13c nedošlo k žádné hmotné škodě pravděpodobně jen příznivým řízením osudu.


Obrázek č. 4: Vyrozumění o oznámení podezření ze spáchání přestupku

Dovolím si dále podotknout, že nákladní vozidlo stojící na obrázku č. 1 zřetelně přímo v křižovatce (po mém soudu velmi nebezpečně), vedle žluté čáry, nebylo dle visuální kontroly vybaveno žádným OPovým vyrozuměním ani nemělo na viditelném místě potvrzení o uhrazení parkovného. Tento tzv. „parkovací lístek“ však mohl OP zřetelně vidět za sklem vozidla RZ 6A66666:


Obrázek č. 5: Potvrzení o provedení úhrady parkovného

Jak z obrázku č. 5 vyplývá, vozidlo RZ 6A66666 bylo na daném místě zaparkováno dne 6. 5. 2014 v 9:52 (místní sazba činí 40 Kč/hod., od údaje 10:52 je tedy třeba odečíst jednu hodinu). OPovo vyrozumění pak bylo vyhotoveno v 10:23, čili 29 minut před koncem předplacené doby parkování.
Celá situace tak podle mého názoru vzbuzuje dojem, že OPovo jednání nebylo vedeno snahou o zajištění veřejného pořádku, ale o:
a) protiprávní udělení pokuty (hádám, že čím víc vyrozumění OP rozdá, tím lépe je na něj ze strany nadřízených OPů pohlíženo), nebo dokonce
b) dosažení neoprávněné výhody pro trhovce – ať už bylo OPovou motivací cokoliv.

V důsledku výše uvedených skutečností mám za to, že neexistují žádné právně relevantní okolnosti či důkazy, které by opravňovaly k podezření, že mohl být nebo byl spáchán za použití vozidla RZ 6A66666 jakýkoli přestupek, čímž nejsou naplněny znaky vámi citovaného ustanovení § 125f odst. 2, a to zejména v části písm. b) – vykázání znaků přestupku dle zákona č. 361/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů (když nezbytným předpokladem musí být i naplnění znaků přestupku vymezených § 2 odst. 1 zákona č. 200/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů). 

Za těchto okolností není váš úřad oprávněn postupovat dle ustanovení § 125h zákona č. 361/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, neboť nebyly naplněny podmínky dle § 125h odst. 1 písm. a) resp. 125f odst. 2 citovaného zákona. Za těchto okolností není obecní úřad obce s rozšířenou působností oprávněn požadovat úhradu jakékoli peněžité částky, neboť taková úhrada by byla plněním bez právního důvodu a váš požadavek je zřejmým porušením ústavního principu zakotveného v čl. 2 odst. 2 Listiny základních práv a svobod, na základě nějž lze státní moc uplatňovat jen v případech a v mezích stanovených zákonem, a to způsobem, který zákon stanoví, a taktéž zaručeným článkem 4 odst. 1 Listiny, na základě nějž mohou být povinnosti ukládány toliko na základě zákona a v jeho mezích a jen při zachování základních práv a svobod.

Navrhuji proto, aby Magistrát hlavního města Prahy věc odložil. Ne-li, považuji za nezbytné, aby před podniknutím jakýchkoli dalších kroků Magistrát hlavního města Prahy vrátil na účet naší společnosti (č. ú. 12345678/1234) částku 40 Kč, jež by byla bezdůvodným obohacením, neuznává-li Magistrát hlavního města Prahy, že řidič vozidla RZ 6A66666 byl na základě uhrazení parkovacího poplatku oprávněn nechat vozidlo na daném místě v danou dobu stát.

S pozdravem

jednatel ACAB, s.r.o.

EDIT: Anonymizována RZ
« Poslední změna: 25 Leden 2016, 15:35:40 od vvvvvv »
IP zaznamenána

medved

 • stálý člen 30kmh.cz
 • *
 • Příspěvků: 409
  • Zobrazit profil
Re:[Prekluse] Parkování v Praze
« Odpověď #1 kdy: 25 Leden 2016, 15:30:24 »

Borci z Brna jsou proste soli v oku prazskym unterfizlum ... coz osobne shledavam jako pro mne prinosnym - cim vic se urednici prazskeho magorstratu budou zabyvat asiaty, tim spis se na nas - prazaky - nedostane ;-).

(zanonymizuj si tu RZ v tom vtipnem textu a bude to dokonale ;-) )
IP zaznamenána

Mike

 • stálý člen 30kmh.cz
 • *
 • Příspěvků: 958
  • Zobrazit profil
Re:[Prekluse] Parkování v Praze
« Odpověď #2 kdy: 25 Leden 2016, 22:20:56 »

troufám si tvrdit, že příliš mnoho pražanů se neangažuje v unterfízlovském klubu
takže tady bych to viděl spíš na střelbu do vlastních řad
IP zaznamenána

medved

 • stálý člen 30kmh.cz
 • *
 • Příspěvků: 409
  • Zobrazit profil
Re:[Prekluse] Parkování v Praze
« Odpověď #3 kdy: 26 Leden 2016, 11:55:59 »

troufám si tvrdit, že příliš mnoho pražanů se neangažuje v unterfízlovském klubu
takže tady bych to viděl spíš na střelbu do vlastních řad
pravda - to mi nedoslo ...
IP zaznamenána