30kmhcz

Prosíme přihlašte se nebo zaregistrujte.

Přihlašte se svým uživatelským jménem a heslem.
Pokročilé vyhledávání  

Novinky:

>>DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: ČTOU TO TADY JAK ÚŘEDNÍCI, TAK POLICIE. Neuvádějte nic, podle čeho by protistrana mohla dovodit, o jaký případ se jedná. Jak na to? Pojďte >>sem<<.

Autor Téma: draft jednoho milého dopisu SO  (Přečteno 2224 krát)

ViktorN

 • stálý člen 30kmh.cz
 • *
 • Příspěvků: 1 652
  • Zobrazit profil
draft jednoho milého dopisu SO
« kdy: 18 Listopad 2015, 17:59:44 »

Co si o tom myslíte? Než to půjdu na poštu podat…  ;D

Magistrát města Krna
Odbor dopravně správních činností

Čj: …, spisová zn: …, agendové č: …


Věc: výzva k odstranění vad podání/výzvy, žádost o kopii spisu dle InfZ, žádost o podání informací dle InfZ
Dne 4. 11. 2015 mi byla doručena vaše výzva provozovateli vozidla. V ní uvádíte, že vozidlem bylo něco spácháno, co má (údajně) znaky přestupku. Z vašeho podání ale není jasné, jakým způsobem bylo toto spáchání odhaleno a naprosto nezpochybnitelně zdokumentováno a jak mám být velectěnému úřadu v této věci vlastně nápomocen.
Předně vozidlo samo o sobě nemůže přestupek spáchat. To je evidentní a blaze doufám, že tento neotřesitelný fakt chápete. Správní orgán ve své předmětné výzvě uvádí, že „vozidlem … došlo … ke spáchání jednání mající znaky přestupku“. Toto tvrzení je zmatečné, nepřezkoumatelné a účelné. Pravidla silničního provozu může porušit jedině řidič vozidla a nikoliv vozidlo samotné. Z tohoto důvodu předmětná výzva zakládá důvodné podezření, že se ze strany úřadu jedná o akt právní nicoty. Taktéž vřele doufám, že pokud byl přestupek odhalen v době 18. 5. 2015 v 8:10, pak v další části vaší zmatené výzvy máte podle všeho na mysli řidiče v této době přestupku. Pak musím ke své lítosti konstatovati, že v té době evidentně vozidlo žádného řidiče nemělo — pokud mělo páchat přestupek nerespektováním dodatečně umístěné značky zákazu zastavení, ačkoliv je dlouhodobě pronajato páteru jméno příjmení, jenž se narodil 1. února LP 1955 a má (dle jeho občanského průkazu) bydliště v Brně na ul. Husova 5 (a který se ve smlouvě o pronájmu vozidla zavázal, že jsou mu známy, jakožto držiteli řidičského oprávnění, nejen zákony a platné vyhlášky, ale že se zavazuje je dodržovat a že byl mnou náležitě v této věci poučen a tudíž jsem v mezích zákona a doposud platné Ústavy ČR prokazatelně udělal maximum pro to, aby byly provozem mého vozidla dodržovány veškeré zákony a předpisy). Podle vaší výzvy ale údajné jednání mající znaky přestupku spáchala neživá věc, což je samozřejmě oxymoron. Tímto vás vyzývám k odstranění vad vašeho podání/výzvy. Učiňte to tedy tak, aby vaše výzva byla jasně srozumitelná a bylo z ní patrné kdo co spáchal, jak a jakým způsobem a kdo je za to zodpovědný a konkrétně sdělte, co pro vás v této záležitosti mohu udělat — ovšem pokud nezpochybnitelně prokážete, že jsem v této záležitosti věcně legitimován. K odstranění vad vašeho podání/výzvy máte samozřejmě 15 dnů. Jak jinak?
Vzhledem k tomu, že jsem s nájemcem vozidla o této události již osobně jednal, mám určité oprávněné pochybnosti, jakým způsobem bylo vůbec zjištěno, že došlo k jednání mající znaky přestupku a zda-li naopak nedošlo k nějakému podvodnému jednání ze strany oznamovatele onoho údajného jednání mající znaky přestupku a tak dále. Vzhledem k tomu, že nájemcem vozidla je kněz a vážený občan, nemám žádný důvod mu nevěřit. Spíše mám důvod nevěřit nepodloženému tvrzení tzv. správního orgánu. A tak to vypadá zatím spíše na to, že se někdo snaží podvodným způsobem ze mne vylákat na jakýsi pochybný účet jakési pofiderní banky ničím neurčenou částku 700 Kč, jenž není nikterak zdůvodněna a tedy oprávněna! Proto vás tímto v souladu s ustanovením § 14 zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (dále jen „InfZ“), žádám o zaslání kompletní kopie spisového materiálu, vedeného výše uvedeným správním orgánem pod výše uvedeným číslem jednacím, a to ve lhůtě do 15 dnů (§ 14 odst. 5 písm. d) InfZ).
A dále vás tímto v souladu s ust. § 14 zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (dále jen „InfZ“) žádám o zaslání informací, jakým způsobem jste odměňována (jakožto úřední osoba) za svou práci — a to ve lhůtě do 15 dnů (§ 14 odst. 5 písm. d) InfZ). Konkrétně tedy v rámci zmíněného InfZ požaduji podrobný výčet vašich měsíčních mezd a řádných i mimořádných odměn (včetně jejich zdůvodnění) za posledních 15 kalendářních měsíců a dále počet všech případů ve zmíněném období vyřešených udělením pokuty (blokové, příkazem aj.) týkajících se činnosti vás, jakožto pracovnice odboru dopravně správních činností. V případě pochybností o oprávněnosti a zákonnosti (a potažmo i ústavnosti) mého požadavku vás ušetřím mnohých eventuálních nepříjemností (které by pro vás zamítnutím mého požadavku mohly vyplynout) odkazem na rozsudek NSS např. č.j. 5As57/2010-79.

Čest vaší práci a světu mír!
V Brně dne 18. 11. 2015

podpis a tak dále
« Poslední změna: 18 Listopad 2015, 18:27:16 od ViktorN »
IP zaznamenána

kverulant

 • hard core 30kmh.cz
 • ****
 • Příspěvků: 1 768
 • Ego sum qui sum
  • Zobrazit profil
Re:draft jednoho milého dopisu SO
« Odpověď #1 kdy: 18 Listopad 2015, 20:27:38 »

Za mne dobrý. Jen jsem asi nepochopil jakou výhodu má brněnský páter v kontextu Vašich Hemutesků.
 :)
IP zaznamenána

ViktorN

 • stálý člen 30kmh.cz
 • *
 • Příspěvků: 1 652
  • Zobrazit profil
Re:draft jednoho milého dopisu SO
« Odpověď #2 kdy: 18 Listopad 2015, 21:49:42 »

Zdravím, Kverulante.  :)
Jakou to má výhodu? No v této chvíli žádnou podstatnou. To je teprve ve zkoumání. Důvodů bylo hned několik (opominu-li ten, že ten duchovní je osobou skutečnou a spolupracující).
Předně onen fráter může poskytovat některé zajímavé služby potřebným občanům. Například pomoc v nouzi: pomazání nemocným, umírajícím, v duševní nouzi: např. nutkání k sebevraždě a pod. Dalším zajímavým aspektem může být strach úředníka (v tomto případě úřednice) z konfiktu s duchovní osobou. A jako bonus — dotyčný má oficiální bydliště na úřadě.
Ovšem tohle vše je absolutně nepodstatné!
Připadá mi trefné, že ho uvádím jako osobu váženou a hodnověrnou v kontrastu s nehodnověrností úřadu, který nezná ani zákon, natož správní řád. Ale ani to není tou podstatnou věcí.
On tam fakticky žádný podstatný důvod ani není (krom smlouvy o pronájmu auta, kterou s ním mám uzavřenou).
V  podstatě je to jen omáčka, která dotyčnou úřednici může zmást a odvést její pozornost. A svést k nějaké další procesní chybě. A to je to, o co vlastně kráčí.
No a v neposlední řadě mne chytil řidký případ hustého běhání mého básnického střeva a tak jsem se potřeboval v tom dopisu prostě vykecat, toť vše :-)
IP zaznamenána

2M

 • hard core 30kmh.cz
 • ****
 • Příspěvků: 3 564
  • Zobrazit profil
Re:draft jednoho milého dopisu SO
« Odpověď #3 kdy: 19 Listopad 2015, 11:10:59 »

Drobnost.. tvrzení asi nechcete označit za účelné, ale za účelové
IP zaznamenána

ViktorN

 • stálý člen 30kmh.cz
 • *
 • Příspěvků: 1 652
  • Zobrazit profil
Re:draft jednoho milého dopisu SO
« Odpověď #4 kdy: 19 Listopad 2015, 12:04:48 »

2M: jo, díky. To je dobrý poznatek a dám si na to příště pozor. Díky.
Ale nemyslím si, že by se soudržka úřednice pouštěla do aristotelských úvah na téma účel a princip kauzality:
„Účel označuje to, „kvůli čemu“ (řecky hú heneka) něco jest, něco se podniká nebo děje (Aristotelés), hlavní cíl či smysl věci nebo jednání. Předpokládá tedy obecně účelné, zacílené jednání, které lze popsat třemi kroky:
    představa vzdáleného účelu či cíle, Aristotelova „cílová příčina“;
    vyhledání, vytvoření, obstarání prostředků a
    dosažení účelu či cíle pomocí těchto prostředků.
V moderní době se stále častěji stává, že konečného účel dosahujeme prostřednictvím stále složitějších řetězců předběžných, pomocných účelů, které pak slouží jako prostředky na cestě za konečným cílem. O tomto konečném účelu či cíli pak říkáme, že dává smysl celému řetězci.
O prostředcích, které vedou k dosažení účelu, říkáme, že jsou účelné.
O jednání, které sleduje pouze jediný účel, říkáme, že je účelové
Účelnost jako schopnost rozvrhovat prostředky ke vzdálenějším cílům je jednou z důležitých charakteristik lidského jednání na rozdíl od jiných, nahodilých nebo naopak nutných procesů. Člověk chodí do práce, aby vydělal peníze; vydělává peníze, aby … Takové jednání je tedy vedeno a určováno budoucím, zatím pouze představovaným nebo očekávaným účelem. Tím se v moderním pojetí liší od dějství příčinného, kauzálního, které lze naopak vysvětlit z jeho nutných a minulých, předchozích příčin.
Aristotelés, který se teorií příčinnosti zabýval, rozlišuje čtyři příčiny:
    formální (nebo tvarová) lat. causa formalis – například představa domu;
    látková, lat. causa materialis – materiál na jeho stavbu;
    účinná (nebo působící), lat. causa efficiens – stavitel, který jej postaví;
    cílová (nebo účelová), lat. causa finalis – účel domu, totiž bydlení.[1]
Ty se - jak je vidět - velmi podobají krokům účelného jednání, jak byly popsány výše, a to, co bychom dnes popsali jako účel, bylo pro Aristotela cílovou příčinou. Teprve v novověku se význam příčiny (jako toho, co se o nějakou věc či událost „přičinilo“) zúžil pouze na příčinu účinnou, protože předmětem zájmu už nebylo chápat lidské jednání, nýbrž spolehlivě předvídat a případně ovládat nutné posloupnosti příčin a jejich důsledků…“


Ale rozhodně děkuji za popostrčení. Rozhodně příště takovou výzvu obohatím rozsáhlým pojednáním na toto téma. Není nad klasickou filozofii a logiku! Ať mají ouřadové co číst!  ;)
IP zaznamenána

Andimka

 • Příspěvků: 40
  • Zobrazit profil
Re:draft jednoho milého dopisu SO
« Odpověď #5 kdy: 20 Listopad 2015, 09:55:59 »

ViktorN  - páni, dobrý !
IP zaznamenána