30kmhcz

Prosíme přihlašte se nebo zaregistrujte.

Přihlašte se svým uživatelským jménem a heslem.
Pokročilé vyhledávání  

Novinky:

>>DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: ČTOU TO TADY JAK ÚŘEDNÍCI, TAK POLICIE. Neuvádějte nic, podle čeho by protistrana mohla dovodit, o jaký případ se jedná. Jak na to? Pojďte >>sem<<.

Autor Téma: Poučení, potvrzení o provedení úkonu&předkládání dokladů ke kontrole  (Přečteno 49055 krát)

Behemot

 • stálý člen 30kmh.cz
 • *
 • Příspěvků: 2 597
  • Zobrazit profil
  • HW World

Tak byla jednou jedna kontrolní kontrola ve třech kusech ve vedlejší díře na tom našem moravským lontu (hyperaktivní idiot, jeden mladej a jeden dutej), proto to nakonec dávám sem - vobyčejný náhodý pruzení. Samozřejmě jim neušlo prasklý sklo a chtěli dva litry, no ale nouzové dojetí pánové, jedu do servisu že. Nebudu to rozebírat, popovídali jsme si odokladech a tak, dal sem to do správního což půl hodiny vypisoval se zkrácenkou technické na 30 dní (což mě nepálí, snad do dvou týdnů to jde do likvidace). Pak byli velmi důkladní, fotili to ze všech stran, přikládali metr, kontrolovali světla, VINko…

Nicméně jsem je na konci upozornil že to párřádkový huhlání v závěru který přečetli z hlášenky úřadu fakt není v souladu s §13 o poučení o podstatě každým úkonu a o mých právech co prováděli, protože to jaksi měli říct hned na začátku když začali konat úkony, že. Tak prej že mi sdělili silniční kontrola tak sem poučenej ne!

Taky jsem si vyžádal potvrzení dle §109. Nevěděli očividně která bije, volali na centrálu a živě v autě rokovali, načež mi sdělili, že poučen sem byl a jako potvrzení úkonu mám to lejstro o závadě/zkrácení technické a hlášenku úřadu. No málem mě trefilo ;D Řikám že to jsou úplně jiný papíry tak co jako kecaj, no prej to je můj názor nashledanou. Mám audionahrávky, tak to o víkendu zpracuju a pošlu stížnost, protože todle neé  ;D

Perlička na závěr - ohledně předložení dokladů ke kontrole jsem byl odkázán na http://www.policie.cz/clanek/predkladani-dokladu-ke-kontrole.aspx Názory? Podle mě nějakej jejich výklad o obecným chápání nehraje žádnou roli, nejsou soud ani jiná instituce oprávněná vykládat zákony nebo vydávat jiné obecně závazné materiály, např. metodické pokyny a tedy by mělo postačovat předložit k prohlédnutí a dál jim dát třeba fotokopii ať si ji klidně nechají.

A ještě podotek, zatímco lidí na debilní bezúčelnou buzeraci je dost, že jsem jel potom v Praze 200 metrů po Radlické přes půl hodiny, jedna strana měla apokalypsu a stála zatímco z jinejch směrů to tam jezdilo hlava nehlava, to ne, na to všichni mrdaj. Když volám na 158 ať to tam pošlou někoho řídit tak prej jó tam je havárie plynu. Řikám tady nikdo není semafory jsou zapnutý a je tu tragédie pošlete dopravku řídit provoz tak jó my to předáme. A na Plzeňské o kus dál u kostela stojej dvě opicejní auta a banda asi pěti-šesti modrejch lemplů se tam poflakuje na silnici a vykecává!!! Sem měl už skoro chuť tam ty zmrdy jít seřvat jak malý.
« Poslední změna: 02 Září 2015, 19:27:51 od Behemot »
IP zaznamenána
STICKERS-CZ - e-shop nekonformních samolepek a placek

macoch

 • stálý člen 30kmh.cz
 • *
 • Příspěvků: 300
  • Zobrazit profil

Klasická situace. Ale já za tyto situace děkuji. Základ je nahrávat a prudit policajty:
- nejprve hned po zastavení přes § 13 zákona č. 273/2008 („Policista je povinen před provedením úkonu poučit osobu dotčenou úkonem o právních důvodech provedení úkonu, a jde-li o úkon spojený se zásahem do práv nebo svobod osoby, také o jejích právech a povinnostech. Pokud poučení brání povaha a okolnosti úkonu, poučí nebo zajistí toto poučení ihned, jakmile to okolnosti dovolí.“). Na libovolnou otázku se zeptat, zda požadují podání vysvětlení a pak jim říci, že nepoučili o možnosti odepřít podávní vysvětlení.
- a na závěr si požádat dle § 109 odst. 2 "Policista na žádost osoby vystaví bez zbytečného odkladu písemné potvrzení o provedeném úkonu. Tuto povinnost nemá, dokud její splnění neumožňují okolnosti úkonu." Aby bylo jasno, nejde o úřední záznam. O tom se mluví v odst. 1
- je také vhodné poprudit, pokud nemají čepici. To mají mazlíčci rádi.:-)

A nyní, proč je takto prudit:
1) z výchovných důvodů
2) jako zdroj pro budoucí stížnost, jakmile se rozhodnou, že budou "přestupek" opravdu rozmazávat. Je vhodné je upozornit, že není čas si stěžovat, ale jakmile tě nějak přinutí si čas na papírování udělat, stínost na ně podáš.

Pokud přitane do schránky výzva k vyzvednutí zásilky, lze z ní - číslo zásilky - (a z kontextu) poznat, o co jde. Jakmile vím, že jde o věc přestupku a že policajti to opravdu nahlásili, poštu nevyzvedávám a obratem podávám stížnost na policajty. To dělám ještě před tím, než se o probíhajícím správním řízení vlastně dozvím, abych nebyl obviněn z účelovosti stížnosti.

Ve správním řízezení pak vyžadovat výslech svědků - policajtů (pokud si to nenechavate do odvolání). Ty znedůvěryhodnit otázkami typu "probíhala kontrola dle zákona?". Policajt nemůže říct, že ne. Jakmile řekne, že ano, vytáhnu stížnost a tasím nahrávku. Jestliže policajt lže hned v první otázce, nelze jej brát jako důvěryhodného svědka. A to zaprotokolovat.

Možná by při troše důslednosti mohlo následovat i trestní oznámení z křivé výpovědi?

Zde vzor stížnosti na policii, kterou lze podat. Uvítám oponenturu.
--

Stížnost na protiprávní jednání hlídky, žádost o sjednání nápravy, žádost o úhradu nemateriální újmy
Dne dd/mm/rrrr v katastru obce XXXX (proná)sledován a následně také v hh.mm zastaven a „silničně kontrolován“ hlídkou používající civilní vůz registrační značky XXX XXXX, sestávající se z policisty služ. čís. XXX XXX a jeho kolegy (dále jen „hlídka“). Stěžuji si na chování této hlídky, které považuji za krajně neprofesionální, nezákonné a nebezpečné:
1.   Hlídka – tak jak si věc pamatuji - pronásledováním vozidla, které jsem v tu dobu řídil, vytvářela na vozovce nedodržováním bezpečné vzdálenosti nátlak a krizovou situaci, kterou jsem musel aktivně řešit, abych osádku mého vozidla a sebe nevystavoval zbytečnému riziku dopravní nehody s možnými tragickými následky. Následně hlídka provedla předjížděcí manévr před vydáním příkazu k zastavení, resp. k následování policejního vozidla. Manévr jsem vyhodnotil jako nečekaný, bezohledný a směrem k mému vozidlu i k protijedoucím vozidlům nebezpečný.
2.   Zastavení mého vozidla zdůvodnila hlídka nejprve provedením silniční kontroly
3.   Během kontroly trvala hlídka na předložení občanského průkazu za účelem prokázání totožnosti, přičemž i přes mé opakované výslovné upozornění ignorovala fakt, že totožnost řidiče ve smyslu § 63 zákona o PČR bylo možno zjistit z předloženého řidičského průkazu, který je v § 103 zákona č. 361/2000 Sb ve znění pozdějších předpisů explicitně označen za veřejnou listinu „která osvědčuje řidičské oprávnění držitele a jeho rozsah a kterou držitel prokazuje své jméno, příjmení a podobu, jakož i další údaje v ní zapsané podle tohoto zákona." (Podobná úprava, jednoznačně umožňující prokázání totožnosti řidičským průkazem, je použita i v jiných zákonech, včetně např. Zákona o občanských průkazech.)
4.   Během kontroly po mně opakovaně požadovala hlídka Policie podání vysvětlení dle § 61 zákona č. 273/2008 (Zákon o Policii ČR), mimo jiné zda jsem před jízdou požil alkoholické nápoje. Hlídka mne však předem nepoučila o mém právu odepřít toto podání vysvětlení.
5.   Hlídka dále provedla nezákonnou kontrolu na přítomnost alkoholu, které jsem se dle §5 odst. 1, písm. f) a g) zákona o provozu na pozemních komunikacích podrobil. Avšak podle §16 odst. 2, 3 a 4 zákona č. 379/2005 Sb. „Orientačnímu vyšetření a odbornému lékařskému vyšetření zjišťujícímu obsah alkoholu je povinna se podrobit osoba, u níž se lze důvodně domnívat, že vykonává činnosti podle odstavce 1 (např. řízení auta - pozn.) pod vlivem alkoholu, a dále osoba, u které je důvodné podezření, že přivodila jinému újmu na zdraví v souvislosti s požitím alkoholického nápoje.“. K žádnému důvodnému podezření a tedy ani ke kontrole neměla hlídka důvod. Hlídka naopak zdůvodňovala provedení zkoušky tím, že tuto zkoušku provádí pokaždé(!), bez ohledu na existenci důvodného podezření.
6.   Po provedení kontroly dokladů a provedení orientační dechové zkoušky s negativním výsledkem hlídka náhle změnila důvod zastavení mého vozidla a – zřejmě právě z důvodu negativního výsledku předchozí zkoušky a tedy z důvodu potenciálně „neúpěšného“ výsledku kontroly (http://www.policista.cz/clanky/reportaz/s-carkovym-systemem-na-vecne-casy-a-nikdy-jinak-449/) – započala vyšetřovat údajný dopravní přestupek.
7.   Po skončení provedených úkonů příslušníci hlídky odmítli vystavit potvrzení o provedeném úkonu ve smyslu § 109 zákona o PČR a to přesto, že na existenci této své zákonné povinnosti jsem je na začátku i po ukončení kontroly několikrát výslovně upozornil.
8.   Během celého jednání s policisty bylo poznat, že hlídka je frustrována tím, že občan vyžaduje dodržování zákonů také od Policie a že nelze uplatňovat protiprávní postupy tak, jak je jinak obvyklé. Také zřejmě z těchto důvodů hlídka protahovala silniční kontrolu nad nutnou mez a zdržovala osádku mého vozidla od další jízdy.
9.   Protiprávní stav vyvolaný hlídkou při výše popsané silniční kontrole byl silně traumatizující pro celou posádku mého vozu včetně dvou malých dětí (5 a 9 let), které byly nechtěnými svědky policejní svévole.

Výše uvedené jednání považuji za doklad naprosté absence znalosti zákonů a právního povědomí nebo za záměrné nedodržování zákonů. To je u příslušníků ozbrojených sborů, nadaných ze zákona mnoha nadstandardními privilegii a rozsáhlými možnostmi zasahování do životů lidí, naprosto šokující a nepřijatelné.

Z výše uvedených důvodů žádám,
1.   aby nepřijatelnost chování byla zasahujícím policistům přiměřeně vysvětlena a aby byli policisté náležitě potrestáni tak, aby se podobné chování opakovalo
2.   aby mi byla zaslána písemná omluva
3.   aby mi byla vyplacena náhrada za nemateriální újmu v symbolické výši 100 Kč
4.   aby mi bylo poskytnuto potvrzení o provedeném úkonu ve smyslu § 109 zákona o PČR, jak jsem hlídku žádal na místě
5.   abych byl písemně poučen o právních důvodech výše popsaných provedených úkonů dle § 13 zákona č. 273/2008 („Policista je povinen před provedením úkonu poučit osobu dotčenou úkonem o právních důvodech provedení úkonu, a jde-li o úkon spojený se zásahem do práv nebo svobod osoby, také o jejích právech a povinnostech. Pokud poučení brání povaha a okolnosti úkonu, poučí nebo zajistí toto poučení ihned, jakmile to okolnosti dovolí.“)
Tímto vás rovněž žádám o vyrozumění o tom, jak byla stížnost v jednotlivých bodech vyřízena.
« Poslední změna: 02 Září 2015, 21:36:44 od macoch »
IP zaznamenána

burtonbell

 • hard core 30kmh.cz
 • ****
 • Příspěvků: 564
  • Zobrazit profil

IMHO o ničem... max dostaneš canc, že to bylo prověřeno a že nebylo shledáno žádné pochybení na straně opicie. Občane, vyliž si prdel. Chování opicajtů, byť protiprávní, nemá pak souvislost s případným SŘ, pokud by to jednoznačně nezpůsobilo nezákonnost získaného důkazu o přestupku, což je obvykle dost na vodě. Ouřada ti napíše, že na jednání opicajtů si máš stěžovat na lampárně a že to neřeší. Takže jediný přínos je skutečně v pruzení, event. ve znevěrohodnění svědka, což je ovšem munice, která má obvykle nějaký význam až u případného soudu
IP zaznamenána

mcsoap

 • Příspěvků: 567
  • Zobrazit profil

Podle mě to tak špatný není. Když se policajt prokecne při výslechu a pak se podá stížnost, je pak v odvolání možné tím argumentovat, případně to vytáhnout u soudu, ne? Minimálně to má nádech rozmazávání, což nikdo z nich nechce = vyšší šance na odložení na dno šuplíku.
IP zaznamenána

pk202

 • hard core 30kmh.cz
 • ****
 • Příspěvků: 4 500
  • Zobrazit profil

Já myslím, že zcela podstatné je podat tu stížnost vždy hned za tepla a nečekat až na případný začátek SŘ aby nebylo možno dovodit, že jste to podal účelově.
IP zaznamenána

Behemot

 • stálý člen 30kmh.cz
 • *
 • Příspěvků: 2 597
  • Zobrazit profil
  • HW World

K řízení nebudu nic říkat, protože to je teď asi v polovině prekluze, každopádně bude myslím sranda i tak a nebude se to muset hrotit, protože na úřadě jsou jako obvykle blbí jak štoudve…
IP zaznamenána
STICKERS-CZ - e-shop nekonformních samolepek a placek

j0hn

 • Příspěvků: 265
  • Zobrazit profil

IMHO o ničem... max dostaneš canc, že to bylo prověřeno a že nebylo shledáno žádné pochybení na straně opicie. Občane, vyliž si prdel. Chování opicajtů, byť protiprávní, nemá pak souvislost s případným SŘ, pokud by to jednoznačně nezpůsobilo nezákonnost získaného důkazu o přestupku, což je obvykle dost na vodě. Ouřada ti napíše, že na jednání opicajtů si máš stěžovat na lampárně a že to neřeší. Takže jediný přínos je skutečně v pruzení, event. ve znevěrohodnění svědka, což je ovšem munice, která má obvykle nějaký význam až u případného soudu

Pokud mám záznam z kamery (jakože z poslední buzerace nemám, zastaven v devět dopoledne pro prasklou žárovku, bububu, občanka, foukání do trumpety, povinná výbava, deset minut čekání na doklady), tak se jim to shazuje hůř, nebo?
Ale zamítnutá stížnost není pro monocajty stejná jako žádná. Pochvala od šéfa ho za to asi nečeká. A pokud se to párkrát zopakuje, tak by ho to mohlo i nasrat. Pak je otázka jestli tohle není důvod, proč si stěžovat k šéfovi než u GIBSu. Ale teď koukám, že za to zodpovídá ředitel útvaru (takže kraj) a ten to fakt řešit nebude.

PS: Občanku si při tý poslední buzeraci zdůvodnili řešením přestupku a poznámkou "Vy ste taky koukal na televizi."
IP zaznamenána

JJ

 • hard core 30kmh.cz
 • ****
 • Příspěvků: 323
  • Zobrazit profil

Jak zdůvodnili? Na občanku prostě nemají nárok:
- žádný zákon mi nenařizuje mít ji u sebe
- zjištění totožnosti lze provést z ŘP - v zákoně je explicitně uvedeno, že je to veřejná listina, kterou se prokazují v něm zapsané informace
IP zaznamenána

Behemot

 • stálý člen 30kmh.cz
 • *
 • Příspěvků: 2 597
  • Zobrazit profil
  • HW World

Tvrdí, že to neuznávají jako doklad totožnosti a vyhrožují předvedením. U mě samozřejmě nakonec opčanka vznikne, protože nosím (takže se mi objeví v kapse spolu se ZP a PZ), a tam ji explicitně u sebe mám, takže zatím vlny nedělám…
« Poslední změna: 17 Května 2016, 17:01:56 od Behemot »
IP zaznamenána
STICKERS-CZ - e-shop nekonformních samolepek a placek

mikky

 • stálý člen 30kmh.cz
 • *
 • Příspěvků: 262
  • Zobrazit profil

U mě samozřejmě nakonec opčanka vznikne, protože nosím

OT: Jestli jsem něco nepřehlíd (a netvrdím, že ne :) ), tak pokud máš u sebe ZP a PZ, tak OP stejně mít nemusíš - pokud teda zrovna nechceš nakupovat. A i tehdy nemusíš, protože si tě krám může vytáhnout z CRZ, obzvlášť v případě, že už si u nich nakupoval...
IP zaznamenána
Je-li vám 30 a méně, jsme vrstevníci => budeme si tykat. Je-li vám více než 30, jsem pro vás děcko => můžete mi tykat.

Caroprd111

 • stálý člen 30kmh.cz
 • *
 • Příspěvků: 981
  • Zobrazit profil

Já mám občanku doma v trezoru a nikdy mi nechyběla. Při nákupu zbraní a streliva ji nikdo nechce, pošta taky ne a fízlové jen pindají.
IP zaznamenána

JJ

 • hard core 30kmh.cz
 • ****
 • Příspěvků: 323
  • Zobrazit profil

Tvrdí, že to neuznáívají jako doklad totožnosti a vyhrožují předvedením.
To by mohli zkusit. Zákon mi povinnost mít u sebe OP neukládá, jinde se explicitně píše to, že ŘP prokazuje údaje, které jsou v jiném paragrafu uvedeny jako součást zjišťování totožnosti...

A když jsme u toho, tak potřebná míra spolehlivosti zjištění totožnosti při buzerační kontrole je tak nízká, že by mělo klidně stačit prokázání totožnosti prohlášením či svědectvím spolujezdce o tom, že jsem to fakt já.
IP zaznamenána

Behemot

 • stálý člen 30kmh.cz
 • *
 • Příspěvků: 2 597
  • Zobrazit profil
  • HW World

OT: Jestli jsem něco nepřehlíd (a netvrdím, že ne :) ), tak pokud máš u sebe ZP a PZ, tak OP stejně mít nemusíš - pokud teda zrovna nechceš nakupovat. A i tehdy nemusíš, protože si tě krám může vytáhnout z CRZ, obzvlášť v případě, že už si u nich nakupoval...
No vlastně jo, začínám být sklerotickej. Tak tím líp :D

JJ: díky, zohledním to při psaní TO
« Poslední změna: 17 Května 2016, 17:07:45 od Behemot »
IP zaznamenána
STICKERS-CZ - e-shop nekonformních samolepek a placek

Mike

 • stálý člen 30kmh.cz
 • *
 • Příspěvků: 1 528
  • Zobrazit profil

na tu televizi jsem koukal jen chvilku a sám ministr spravedlnosti ( a že ho jinak nemusím ) tam řekl, že není žádný důvod nosit OP u sebe
IP zaznamenána

fu

 • hard core 30kmh.cz
 • ****
 • Příspěvků: 2 955
 • Lidem bez naděje se lépe vládne.
  • Zobrazit profil

Pach si to udelali gumove na vsechny strany:

Ke spolehlivému ověření identifikačních údajů při prokazování totožnosti osoby na základě předložení občanského průkazu nemusí postačovat prosté nahlédnutí do uvedené veřejné listiny. Osoba je proto povinna respektovat pokyny policisty a fyzicky mu předat občanský průkaz, je-li k tomu vyzvána. Totéž platí i při prokazování totožnosti jinými doklady. Policista při zjišťování totožnosti osoby nejen ověřuje její nacionále, ale rovněž kontroluje platnost předloženého dokladu, jeho ochranné prvky, případné poškození, pozměnění nebo padělání.   
IP zaznamenána
„Ten, kdo se ve jménu bezpečnosti vzdává svobody, nezaslouží si ani svobodu ani bezpečnost.“ – Benjamin Franklin