30kmhcz

Prosíme přihlašte se nebo zaregistrujte.

Přihlašte se svým uživatelským jménem a heslem.
Pokročilé vyhledávání  

Novinky:

>>DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: ČTOU TO TADY JAK ÚŘEDNÍCI, TAK POLICIE. Neuvádějte nic, podle čeho by protistrana mohla dovodit, o jaký případ se jedná. Jak na to? Pojďte >>sem<<.

Autor Téma: Jízda v lese  (Přečteno 793 krát)

d4

 • Příspěvků: 2
  • Zobrazit profil
Jízda v lese
« kdy: 22 Dubna 2024, 00:07:41 »

Snažím se zjistit, jestli můžu jako běžný člověk vjet autem do lesa po lesní cestě (asfaltová v horším stavu) na které není žádná značka ani závora?
 • Zákon č. 289/1995 Sb. § 20 odst. 1 písm. g): V lesích je zakázáno jezdit a stát s motorovými vozidly.
 • Zákon č. 433/2001 Sb. § 2 odst. 1 písm. a): lesní cestou (dále jen "cesta") - účelová komunikace, která je součástí lesní dopravní sítě, určená k odvozu dříví, dopravě osob a materiálu pouze v zájmu vlastníka lesa a pro průjezd speciálních vozidel
 • Zákon č. 13/1997 Sb. § 19 odst. 1: V mezích zvláštních předpisů upravujících provoz na pozemních komunikacích 2) a za podmínek stanovených tímto zákonem smí každý užívat pozemní komunikace bezplatně obvyklým způsobem a k účelům, ke kterým jsou určeny (dále jen "obecné užívání"), pokud pro zvláštní případy nestanoví tento zákon nebo zvláštní předpis 9) jinak. Uživatel se musí přizpůsobit stavebnímu stavu a dopravně technickému stavu dotčené pozemní komunikace.
  9) § 20 odst. 1 písm. j) zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon).
 • Zákon č. 13/1997 Sb. § 7 odst. 1: Účelová komunikace je pozemní komunikace, která slouží ke spojení jednotlivých nemovitostí pro potřeby vlastníků těchto nemovitostí nebo ke spojení těchto nemovitostí s ostatními pozemními komunikacemi nebo k obhospodařování zemědělských a lesních pozemků. Příslušný silniční správní úřad obecního úřadu obce s rozšířenou působností může na žádost vlastníka účelové komunikace a po projednání s Policií České republiky upravit nebo omezit veřejný přístup na účelovou komunikaci, pokud je to nezbytně nutné k ochraně oprávněných zájmů tohoto vlastníka. Úprava nebo omezení veřejného přístupu na účelové komunikace stanovené zvláštními právními předpisy 21) tím není dotčena.
  21) Například § 20 odst. 1 písm. j) zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon)

  Z důvodové zprávy k zákonu č. 152/2011 Sb.:
  Doplnění výslovné úpravy vztahu zákona o pozemních komunikacích k zákonu o lesích a zákonu o ochraně přírody a krajiny do § 7 odst. 1 zákona (úprava veřejně přístupných účelových komunikací), kdy v některých případech je zpochybňována aplikace ustanovení § 20 odst. 1 písm. g) lesního zákona (obecný zákaz jezdit a stát s motorovými vozidly v lesích) ve vztahu k úpravě obecného užívání účelových komunikací podle zákona o pozemních komunikacích. Výsledkem je nejednotný postup při posuzování přestupků a správních deliktů různými správními úřady a s tím spojená četnost těchto přestupků s vědomím jejich beztrestnosti (např. provozovatelé čtyřkolek). Navrhované zpřesnění znění zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, napomůže k respektování platné právní úpravy lesního zákona a zákona o ochraně přírody a krajiny ve vztahu k úpravě zákona č. 13/1997 Sb.

Všechno by nasvědčovalo tomu, že lesní cesta sice je účelová komunikace, ale lesní zákon na ní omezuje veřejný přístup. Jak mám ale potom chápat následující rozsudek?

6 As 19/2016 - 24
Jestliže definice lesní cesty předpokládá mimo jiné přepravu dříví, osob a materiálu pouze v zájmu vlastníka lesa, neznamená to automaticky, že její užívání vozidly nebo chodci, které nemá charakter přepravy, je bez dalšího vyloučeno. I lesní cesta nadále zůstává účelovou komunikací a není-li v uzavřeném prostoru, popř. není-li přístup na ni omezen rozhodnutím silničního správního úřadu, podléhá (vedle užívání vlastníka lesa ke zvláštnímu účelu) obecnému užívání podle § 19 zákona o pozemních komunikacích.

Na první pohled to jde proti tomu zákonu. Upřímně to nechápu. Může to někdo pomoct vysvětlit, co tím chtěl soudce říct?
IP zaznamenána

Ladislav Laker

 • Příspěvků: 145
  • Zobrazit profil
Re:Jízda v lese
« Odpověď #1 kdy: 22 Dubna 2024, 14:07:58 »

Jak mám ale potom chápat následující rozsudek?

Ďábel se skrývá v detailu. Asfaltová (nebo jinak stavebně upravená) komunikace je nepochybně stavbou. Nejedná se tedy o lesní pozemek.

Nahlédnutím do katastrální mapy byste zjistil, zda účelová komunikace je v katastru vyznačena jako samostatný pozemek se stavbou pozemní komunikace. V tom případě jde o druh pozemku "ostatní plocha" (kód 14). Nejedná se o druh pozemku "lesní pozemek" (kód 10). Ten totiž zahrnuje pouze: "pozemek s lesním porostem a pozemek, u něhož byly lesní porosty odstraněny za účelem jejich obnovy, lesní průsek a nezpevněná lesní cesta, není-li širší než 4 m, a pozemek, na němž byly lesní porosty dočasně odstraněny na základě rozhodnutí orgánu státní správy lesů". Viz vyhláška č. 357/2013 Sb. (katastrální vyhláška) .

Podotýkám, že podle konstantní judikatury je stavbou taková pozemní komunikace, která se skládá z více rozlišitelných technologických vrstev (např. u účelové komunikace hrubé kamenivo, jemný štěrk, asfalt). Naopak stavbou není pozemní komunikace, vzniklá pouhou úpravou povrchu - taková komunikace je součástí pozemku.

Příslušné číselníky Českého úřadu zeměměřického a katastrálního jsou na adrese https://www.cuzk.cz/Katastr-nemovitosti/Poskytovani-udaju-z-KN/Ciselniky-ISKN/Ciselniky-k-nemovitosti.aspx.

Jinak řečeno: jedete-li po zpevněné účelové komunikaci, která se skládá z více vrstev, pak nejste "v lesích" a nedopadá na Vás zákaz jezdit a stát s motorovými vozidly. Pokud byste ovšem zajel do lesního průseku, nebo na nezpevněnou lesní cestu nikoliv širší než 4m, pak jste nejspíše "v lesích".
« Poslední změna: 22 Dubna 2024, 14:12:24 od Ladislav Laker »
IP zaznamenána