30kmhcz

Prosíme přihlašte se nebo zaregistrujte.

Přihlašte se svým uživatelským jménem a heslem.
Pokročilé vyhledávání  

Novinky:

>>DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: ČTOU TO TADY JAK ÚŘEDNÍCI, TAK POLICIE. Neuvádějte nic, podle čeho by protistrana mohla dovodit, o jaký případ se jedná. Jak na to? Pojďte >>sem<<.

Autor Téma: [LOST] Žádost o určení neplatnosti doručení - Výzva k doplnění zmeškaného úkonu  (Přečteno 7110 krát)

Kokrhel123

 • stálý člen 30kmh.cz
 • *
 • Příspěvků: 177
  • Zobrazit profil

Přeji dobrý den,

třetím rokem řeším s neuvedeným městským úřadem údajný přestupek.
Během mého pooperačního pobytu v sanatoriu mi byla doručena písemnost od tohoto městského úřadu. Písemnost byla doručena fikcí (vhozením do schránky) více jak 14 dní před mým návratem, nebylo tedy možné využít lhůtu pro odvolání. Podotýkám, že vzhledem k důležitosti dokumentu bych se zcela určitě odvolával.
Na městský úřad jsem zaslal Žádost o určení neplatnosti doručení a přiložil kopii potvrzení o pobytu v sanatoriu. Tři měsíce od tohoto podání mi přišla od městského úřadu Výzva k doplnění zmeškaného úkonu, nejpozději do 10 dnů od doručení.

Když jsem psal Žádost o určení neplatnosti doručení vycházel jsem ze znění § 41 odst.2 zákona č. 500/2004 Sb. správní řád, kde je uvedeno: "Požádat o prominutí zmeškání úkonu účastník může do 15 dnů ode dne, kdy pominula překážka, která podateli bránila úkon učinit. S požádáním je třeba spojit zmeškaný úkon, jinak se jím správní orgán nezabývá. Zmeškání úkonu nelze prominout, jestliže ode dne, kdy měl být úkon učiněn, uplynul jeden rok." Současně jsem ale vycházel ze zákona č. 7/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 500/2004 Sb, a také z materiálu dostupného na stránkách MVČR www.mvcr.cz/soubor/zmeny-sr-po010709-pdf.aspx , kde uvedeno:
"Tato změna představuje důležité zpřesnění textu. Za současného znění (znění před
novelou) se v praxi vyskytují dotazy, zda se prominutím zmeškání úkonu ve smyslu § 24
odst. 2 rozumí prominutí zmeškání vyzvednutí si písemnosti po dobu jejího uložení
(písemnost se v takovém případě na základě vyhovění žádosti považuje za doručenou dnem
vyzvednutí, vyzvednutí by ale mělo být podle § 41 odst. 2 správního řádu spojeno s touto
žádostí) nebo určení neplatnosti doručení. V tomto ohledu bylo tedy dosavadní znění
správního řádu značně nepřesné, neboť reálně mohl správní orgán na základě § 24 odst. 2
správního řádu podle § 41 správního řádu rozhodnout o neplatnosti doručení (v takové
případě musel znovu doručovat) nebo o okamžiku, kdy byla písemnost doručena. Z povahy
věci je zřejmé, že nešlo o rozhodování o žádosti o prominutí zmeškání úkonu v úzkém slova
smyslu, kdy by bylo možné zmeškaný úkon připojit k této žádosti."

To jsem si vyložil tak, že zmeškaný úkon již k žádosti není třeba připojovat. Když to nyní studuji znovu, docházím k názoru, že ten úkon je nutno připojit, že jsem to nepochopil správně.
A tím se dostávám k otázce, kvůli které tady otevírám nové téma.
Co je to úkon, ve smyslu této Výzvy k doplnění zmeškaného úkonu? Nevyzvednutí zásilky asi ne. Je tedy úkon odvolání ve lhůtě uvedené v původním dokumentu? Nebo něco jiného? Jak to formulovat, aby mne nechytili za slovo?
Prosím zkušenější o radu.
Pokud je třeba ještě něco oskenovat a přiložit, udělám.

Děkuji


IP zaznamenána

hh

 • hard core 30kmh.cz
 • ****
 • Příspěvků: 6 168
  • Zobrazit profil

Nejdřív citace - rozsudek KS v Plzni ze dne 19. 6. 2013, č. j. 17 A 29/2013-27: „Neplatnost doručení písemnosti (resp. neplatnost okamžiku, kdy byla písemnost doručena) dle § 24 odst. 2 správního řádu z roku 2004 a prominutí zmeškání úkonu podle § 41 odst. 2 téhož zákona jsou dva samostatné právní instrumenty, byť zákonodárce stanovil pro jejich aplikaci shodné zákonné podmínky v rámci právní úpravy druhého z nich. Správní orgán je povinen rozhodovat o (ne)určení neplatnosti doručení písemnosti obsahující předvolání žalobce k ústnímu jednání podle § 24 odst. 2 správního řádu z roku 2004, avšak důvodnost žádosti musí posuzovat z pohledu podmínek pro prominutí zmeškání úkonu stanovených v § 41 odst. 2, 4 a 5 správního řádu z roku 2004.“

Záleží tedy, o co jste žádal, protože už podle toho, jak to rekapituluje úřad, je to pochybné. Obsahově to vypadá na žádost o určení neplatnosti doručení podle § 24, ale citují pouze § 41 (je ale možné, že v tom má guláš i úřad a rekapituluje to nepřesně). Věcně pak samozřejmě záleží též na tom, zda vám ta písemnost dosud doručena nebyla - protože pokud ano, nedává smysl žádat o určení neplatnosti doručení, ale jen o určení pozdějšího data doručení.

Obecně můžete žádat o neplatnost doručení či pozdější doručení, prominutí zmeškání úkonu, nebo klidně o obojí. Např. pokud vám po dobu pobytu v sanatoriu bylo něco doručeno fikcí, fakticky jste to našel až při návratu hozené ve schránce, tak můžete žádat o určení doručení ke dni vyzvednutí a následně si podat např. odvolání (šlo-li o rozhodnutí) ve lhůtě od tohoto doručení, nezávisle na té žádosti (ale nelze čekat na vyřízení žádosti), nebo neřešit doručení a rovnou si ve lhůtě dle § 41 podat odvolání spolu se žádostí o prominutí zmeškání úkonu. Nebo obojí pro vyšší jistotu, že s vámi nebude moci úřad vyběhnout s ryze formálním odůvodněním, že jste měl podat tu druhou žádost, jinak jsou ale kritéria pro posouzení obou žádostí shodná a vyhovění libovolné z nich vede ke včasnému uplatnění opravného prostředku.

V konkrétním případě tedy záleží především na tom, zda máte v ruce tu písemnost, která vám měla být fikcí v době vaší nepřítomnosti doručena. Pokud ano a je to rozhodnutí, do kterého se chcete odvolat, tak není co řešit a musíte nyní toto odvolání obratem podat. Máte docela štěstí, protože normálně by úřad v klidu počkal 14 dní a pak vám tu žádost jednoduše zamítnul s tím, že chybí zmeškaný úkon a na jeho doplnění či novou žádost je už pozdě.

Pokud ji nemáte a dozvěděl jste se o tom jen nepřímo (např. protože je po vás něco vymáháno a v rámci toho jste zjistil údaje o té zásilce, aniž byste se dosud seznámil s jejím obsahem), tak teoreticky můžete úřadu zdůraznit, že jde o žádost podle § 24(2) SprŘ (pokud jste ji ovšem tak opravdu formuloval) a že nemáte co doplnit, když vám dosud nic doručeno nebylo, můžete i odkázat na shora citovaný judikát. Ale pokud víte, že jde o rozhodnutí, proti kterému se tak jako tak chcete odvolat, bylo by asi pragmatičtější postupovat podle předchozího odstavce.
« Poslední změna: 22 Ledna 2018, 01:35:30 od hh »
IP zaznamenána

Kokrhel123

 • stálý člen 30kmh.cz
 • *
 • Příspěvků: 177
  • Zobrazit profil

Děkuji velice za odpověď, budu se tím řídit.
IP zaznamenána

kacafirek

 • Příspěvků: 182
 • "Kdo v životě neriskuje, zaslouží si být otrokem".
  • Zobrazit profil

V konkrétním případě tedy záleží především na tom, zda máte v ruce tu písemnost, která vám měla být fikcí v době vaší nepřítomnosti doručena. Pokud ano a je to rozhodnutí, do kterého se chcete odvolat, tak není co řešit a musíte nyní toto odvolání obratem podat. Máte docela štěstí, protože normálně by úřad v klidu počkal 14 dní a pak vám tu žádost jednoduše zamítnul s tím, že chybí zmeškaný úkon a na jeho doplnění či novou žádost je už pozdě.

Jen mě napadá, i když mám v ruce písemnost, která mi měla být fikcí doručena, a žádám o neplatnost doručení, neznamená pak, že i když ji v ruce mám, tak ji považuji za nedoručenou, a proti nedoručené písemnosti nemohu podávat odvolání?
IP zaznamenána

Číkus

 • hard core 30kmh.cz
 • ****
 • Příspěvků: 7 833
  • Zobrazit profil

Jak to dopadlo?
IP zaznamenána

virtual

 • Příspěvků: 38
  • Zobrazit profil

Jsou nějaké důvody, proč by nevyhověli žádosti o prominutí zmeškání úkonu v případě delší nepřítomnosti? Resp. co vše krom zmeškaného úkonu je třeba uvést, doložit?
IP zaznamenána

IZS

 • hard core 30kmh.cz
 • ****
 • Příspěvků: 1 476
  • Zobrazit profil

Dost záleží na konkrétních okolnostech. Takto paušálně to dle mého názoru nejde říct.
IP zaznamenána

virtual

 • Příspěvků: 38
  • Zobrazit profil

Dík za reakci. Zeptám se jinak, jak tedy nejlépe podat žádost o prominutí zmeškání úkonu aby bylo žádosti vyhověno? Jedná se o podobnou situaci z úvodu vlákna (fikce doručení v nepřítomnosti - lhůta na odvolání)...
IP zaznamenána

Kokrhel123

 • stálý člen 30kmh.cz
 • *
 • Příspěvků: 177
  • Zobrazit profil

Jak to dopadlo?

Teď se dívám, že tohle vlákno je moje a že jsem neodpověděl na dotaz.

Byl to můj první řešený případ, nadělal jsem spoustu chyb. Doplněné odvolání jsem ve lhůtě poslal, SO2 potvrdil rozhodnutí SO1, takže LOST.
Konkrétně tento případ mne nastartoval k tomu, že jsem se aktivní obranou proti úředním parazitům začal zabývat daleko intenzívněji a důsledněji. Od té doby žádný LOST už nebyl.
IP zaznamenána