30kmhcz

Prosíme přihlašte se nebo zaregistrujte.

Přihlašte se svým uživatelským jménem a heslem.
Pokročilé vyhledávání  

Novinky:

>>DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: ČTOU TO TADY JAK ÚŘEDNÍCI, TAK POLICIE. Neuvádějte nic, podle čeho by protistrana mohla dovodit, o jaký případ se jedná. Jak na to? Pojďte >>sem<<.

Stran: [1] 2 3 ... 10
 1 
 kdy: Dnes v 21:12:24 
Založil Hugo - Poslední příspěvek od Hugo
Díky, našel jsem třeba toto:
ECLI:CZ:OSP5:2022:24.C.69.2022.1

Dle ChatGPT:
Zde je návrh statutu pro svěřenský fond určený pro správu rodinného majetku:

---

**Statut Svěřenského fondu pro správu rodinného majetku [Název fondu]**

**I. Úvodní ustanovení**
1. Tento statut je základním dokumentem, který upravuje fungování Svěřenského fondu pro správu rodinného majetku [Název fondu] (dále jen "fond").
2. Fond byl založen dne [datum založení] zakladatelem [jméno zakladatele] na základě smlouvy uzavřené dne [datum smlouvy].

**II. Účel fondu**
1. Hlavním účelem fondu je správa a ochrana rodinného majetku ve prospěch beneficientů, jimiž jsou členové rodiny zakladatele.
2. Fond je zřízen za účelem zajištění finanční stability rodiny, ochrany majetku před riziky a jeho dlouhodobého zachování.

**III. Majetek fondu**
1. Do fondu byl při jeho založení vložen následující majetek:
   - Nemovitosti: [seznam nemovitostí včetně adres]
   - Finanční prostředky: [částka]
   - Cenné papíry: [seznam cenných papírů]
   - Další majetek: [popis dalšího majetku]
2. Další majetek může být do fondu přidáván na základě rozhodnutí správce fondu a v souladu s podmínkami stanovenými tímto statutem.

**IV. Správce fondu**
1. Správcem fondu je [jméno správce], který byl jmenován zakladatelem dne [datum jmenování].
2. Správce fondu je povinen spravovat majetek fondu s péčí řádného hospodáře a v souladu s tímto statutem.
3. Správce je oprávněn činit veškerá právní jednání nezbytná k naplnění účelu fondu, včetně investování majetku, jeho prodeje a nákupu nového majetku.

**V. Beneficienti fondu**
1. Beneficienty fondu jsou členové rodiny zakladatele: [seznam beneficientů].
2. Beneficienti mají právo na podíly z výnosů fondu v souladu s pravidly stanovenými tímto statutem.

**VI. Rozdělování výnosů**
1. Výnosy z majetku fondu budou rozdělovány mezi beneficienty jednou ročně, a to vždy k [datum].
2. Každý beneficient obdrží podíl výnosů podle následujícího klíče: [popis rozdělení výnosů].

**VII. Zánik fondu**
1. Fond zaniká uplynutím doby, na kterou byl zřízen, nebo dosažením účelu, pro který byl zřízen.
2. Po zániku fondu bude zbývající majetek rozdělen mezi beneficienty podle jejich podílů.

**VIII. Závěrečná ustanovení**
1. Tento statut nabývá účinnosti dnem jeho schválení zakladatelem.
2. Jakékoliv změny tohoto statutu musí být schváleny zakladatelem a správce fondu o nich musí být informován bez zbytečného odkladu.

V [místo], dne [datum]

[Podpis zakladatele] 
[Podpis správce fondu]

---

Trochu to učesat, notář to zapíše a věc je vyřízena. Nechápu, proč je kolem toho tolik tajností.

 2 
 kdy: Dnes v 16:20:39 
Založil Ladislav Laker - Poslední příspěvek od Ladislav Laker
Doručí-li účastník řízení na elektronickou podatelnu soudu podání, které obsahuje elektronický zaručený podpis, který je neplatný, má soud povinnost jej o této skutečnosti informovat. Okresní soud proto tím, že nesplnil svou právní povinnost informovat stěžovatelku o nedostatku spočívajícím v neplatnosti připojeného elektronického zaručeného podpisu, a krajský soud tím, že v projednávané věci nepřihlédl ke stěžovatelkou podanému odvolání, aniž by uvedené pochybení okresního soudu zohlednil, porušily stěžovatelčino právo na přístup k soudu zaručené článkem 36 odst. 1 Listiny.

podle nálezu Ústavního soudu sp. zn. I.ÚS 2963/17 ze dne 16. 1. 2018

 3 
 kdy: Dnes v 15:13:41 
Založil fu - Poslední příspěvek od lc81
za mně se klima mění odjakživa, bez ohledu na člověka. bohužel se určitá parta, která na sebe pohlíží jako na elity rozhodla, že z toho udělá business. prostě se to zpeněží na úkor lidí a ve prospěch států, potažmo jich coby samozvaných elit, který na ty státy jsou nalepený (státní dluh je vesměs v soukromých rukách, což si málokdo uvědomuje). stejně tak se mohlo zpeněžit střídání dne a noci, jenže to je tak krátké a průhledné, že by to neprošlo. no a tlačí to 2 skupiny, jednou to jsou nakoupený hajzlové (viz timersráčův grýn dýl) a jednou užiteční idioti (různí greténi a jim podobná netáhla)

 4 
 kdy: Dnes v 14:06:31 
Založil Paulie455 - Poslední příspěvek od Panek
Asi jdou. nssoud.cz - rozšířené vyhledávání a v právních předpisech si to definovat

 5 
 kdy: Dnes v 13:49:32 
Založil ladin - Poslední příspěvek od ladin
Podobné téma, lustrace SPZ na zadání galerky, jen ne Stoka, ale Dozimetr...

https://www.novinky.cz/clanek/krimi-zalobce-poslal-policistu-z-kauzy-dozimetr-k-soudu-40434211

Za nezákonnou lustraci a steroidy 11 měsíců podmínka:

https://www.novinky.cz/clanek/krimi-policista-z-kauzy-dozimetr-byl-odsouzen-za-prodej-steroidu-40476407

 6 
 kdy: Dnes v 13:11:06 
Založil Lucc - Poslední příspěvek od Lucc
Díky vám všem za pomoc, obzvláště pan Eric uvedl mnoho podnětných informací. Přiznám se, že jsem měl zaječí úmysly se na kopii spisu vykvajznout a zaplatit, ale když cítím tak silnou podporu, tak aspoň tu kopii si, byť by to mělo být jen z tréninkových důvodů, obstarám. Pak nahraji sem a uvidím, zda najdeme (spíš najdete) něco použitelného, na čem by se dala vystavět obrana. Na placení je ještě čas, na odpor už moc ne. Díky!

 7 
 kdy: Dnes v 12:18:58 
Založil Hugo - Poslední příspěvek od gumidos
z portálu justice:

https://justice.cz/documents/24089/2843241/sv%C4%9B%C5%99ensk%C3%BDfond-9Nc1401-2021.pdf/4d487480-6698-40aa-9ce2-64a61bec3dd9

 8 
 kdy: Dnes v 11:36:56 
Založil Lafayette - Poslední příspěvek od Lafayette
Tak žádost o náhradu škody odmítnuta Ministerstvem dopravy (adresována úřadu, který nezákonně rozhodnutí vydal).
Na žalobu si v tomto případě sám asi netroufnu.

 9 
 kdy: Dnes v 11:35:31 
Založil Lafayette - Poslední příspěvek od Lafayette
Tak úřad přeposlal moji žádost o náhradu škody na Ministerstvo dopravy a to mě vyfakovalo. Žádná náhrada škody nebude, neprokázal jsem, že mi vznikla škoda, a to navíc v souvislosti s nezákonným rozhodnutím.

 10 
 kdy: Dnes v 11:32:06 
Založil Hugo - Poslední příspěvek od Lafayette
Také jsem o tom uvažoval (a v podstatě stále uvažuji), ale zdá se mi to velmi komplikované, a to zejména v možnosti zjištění nějakých kompletních informací.

Stran: [1] 2 3 ... 10