30kmhcz

Prosíme přihlašte se nebo zaregistrujte.

Přihlašte se svým uživatelským jménem a heslem.
Pokročilé vyhledávání  

Novinky:

>>DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: ČTOU TO TADY JAK ÚŘEDNÍCI, TAK POLICIE. Neuvádějte nic, podle čeho by protistrana mohla dovodit, o jaký případ se jedná. Jak na to? Pojďte >>sem<<.

Zobrazit příspěvky

Tato sekce Vám umožňuje zobrazit všechny příspěvky tohoto uživatele. Prosím uvědomte si, že můžete vidět příspěvky pouze z oblastí Vám přístupných.

Témata - Číkus

Stran: 1 2 [3] 4 5 ... 13
31
11/2019 - Pyrát obdržel 2 body za přestupek P1
02/2020 - Pyrát obdržel 3 trestné body za přestupek P2. Proti zamítavému rozhodnutí SO2 podal Pyrát správní žalobu, soud zatím nerozhodl.

Pyrát má nyní 5 trestných bodů v kartě řidiče a vůbec se mu to nelíbí.

12/2020 - Pyrát investuje do školení bezpečné jízdy, čímž sníží počet bodů na 2
01/2021 - Pyrát investuje do školení bezpečné jízdy, čímž sníží počet bodů na 0

Co když následně rozhodne soud o zrušení rozhodnutí o přestupku P2? Záznam o přidělení 3 bodů za P2 z 02/2020 z karty řidiče zmizí, k odečtu 2 bodů za P1 z 11/2019 tak došlo k 11/2020. Obě školení bezpečné jízdy tak Pyrát vykonal zcela zbytečně od 11/2020 měl 0 bodů. Má Pyrát šanci nárokovat zbytečně vynaložené peníze u SO, který vydal chybné rozhodnutí? A co třeba cestovné a další náklady?

32
žvást od parazitů z Besipu

Nejvíce mne asi zaujala tato pasáž:

Z veřejně dostupných zdrojů lze vysledovat, že tuningem je opatřeno možná více než polovina elektrokol.

Chtěl bych na to zareagovat:

Z veřejně dostupných zdrojů lze vysledovat, že pan Tomáš Neřold je naprostý kokot.

Užijte si článek.

33
Můžu přijít k SO nahlížet do spisu k již ukončenému (pravomocně rozhodnutému) správnímu řízení a přivést si s sebou zmocněnce, kterého na místě zmocním a budeme nahlížet do spisu spolu?

Předpokládám, že by to neměl být problém, ale raději se ptám.

34
Rychlost / [WIN] Jihlava: Prostě nevinen!
« kdy: 10 Července 2020, 01:16:28 »
Zkráceně (na žádost přidám další dokumenty):

27.10.2019 - vozidlo provozovatele B změřeno v Jihlavském tunelu, 71 km/h na 60
16.12.2019 - B doručena sprdelní výzva
30.12.2019 - B mne udal
20.01.2020 - doručena výzva k podání vysvětlení
30.01.2020 - písemně se doznávám
24.02.2020 - doručeno předvolání k ÚJ na 04.03.2020
28.02.2020 - podávám námitku podjatosti a zároveň se omlouvám z účasti na ÚJ
16.03.2020 - doručeno usnesení že nikdo není podjatý
20.03.2020 - doručeno usnesení o zastavení řízení (spáchání skutku mi nebylo prokázáno)
31.03.2020 - podávám blanketní odvolání
20.04.2020 - výzva k doplnění blanketního odvolání
27.04.2020 - doplňuji odvolání a opakovaně se doznávám
07.07.2020 - doručeno rozhodnutí SO2

Pozn: Na první straně rozhodnutí SO2 je zmíněna má stížnost na nezahájení řízení, to může být trochu matoucí, jedná se o jiný případ, kdy mne jiný provozovatel J udal v jiné věci a já se také přiznal, ale SO1 to úplně ignoroval a zahájil s J sprdel.

Jelikož je tímto správní řízení se mnou pravomocně ukončeno (ano, vidím to na žádost o přezkum), předpokládám, že SO1 nyní zahájí sprdelní řízení s B. Nicméně není tohle už značně přes limit? Ještě bych tento postup pochopil, pokud bych se přiznal jen a pouze v podání vysvětlení, které nemůže být použito jako důkazní prostředek. Ale vzhledem k tomu, že jsem se doznal znova v průběhu správního řízení (pravda, až v odůvodnění odvolání, ale v sankčních řízeních se neuplatní koncentrace řízení), působí to na mne tak, že se oba SO z vysoka vysraly na zjišťování řidiče a jdou natvrdo po provozovateli. I přes to, že spolupracoval, sdělil řidiče a řidič se opakovaně doznal. Nemá to perspektivu na nějaký pěkný judikát?

35
Při otevření odkazu na konkrétní příspěvek stránka správně odroluje tak, aby byl nahoře na obrazovce. Ale pokud se jedné o příspěvek, který je poslední nebo jeden z posledních na stránce, občas není zřejmé na který příspěvek je odkazováno. Nešlo by odkazovaný příspěvek mírně zvýraznit?

36
Úřad pokutoval otce, který se bál o dítě a volal policii. Chyba, řekl soud

To možná není špatný nápad. Co se někde sejít a vzájemně na sebe volat policii a požadovat dechové zkoušky?

37
Nedopravní tématika / Úvaha: § 14(2) PozKom
« kdy: 16 Června 2020, 20:29:06 »
Zákon o pozemních komunikacích jsem doposud více-méně ignoroval, ale příspěvek kolegy hh mne popostrčil na něj alespoň kliknout.

Odkazovaný § 14(2) PozKom mne zaujal.

Jelikož zejména úrovňové přejezdy drah nejsou součástí ani příslušenstvím pozemní komunikace, lze se vůbec dopustit přestupku dle ZPPK (který platí jen na pozemních komunikacích) vjetím na přejezd, ať už bliká co bliká, nebo třeba předjížděním přes přejezd?

Platí vůbec ZPPK pro řidiče jedoucího po tramvajovém pásu (do vzdálenosti 0.5 m od vnější kolejnice)?

Mohu se dopustit dopravního přestupku na autobusovém nádraží?

38
Nedopravní tématika / Důkaz o odcizení vozidla
« kdy: 26 Května 2020, 15:34:25 »
§ 125f(1)(a) ZPPK:
Provozovatel vozidla za přestupek podle odstavce 1 neodpovídá, jestliže prokáže, že v době před porušením povinnosti řidiče nebo pravidel provozu na pozemních komunikacích
a) bylo vozidlo, jehož je provozovatelem, odcizeno nebo byla odcizena jeho tabulka s přidělenou státní poznávací značkou


Jak provozovatel prokáže, že bylo vozidlo odcizeno? Stačí když má záznam hovoru z linky 158, kde odcizení nahlásil?

39
Nedopravní tématika / Odpor před doručením příkazu
« kdy: 25 Května 2020, 18:09:22 »
Ve schránce mi přistála výzva k vyzvednutí zásilky, která bude doručena fikcí za 10 dní. Bylo přiloženo i zákonné poučení obsahující označení SO, číslo jednací a informaci, že se jedná o příkaz.

Co když podám odpor proti příkazu ještě dříve, než mi bude příkaz vůbec doručen, tedy ještě před zahájením správního řízení? Stejně těm parazitům budu posílat dopis v jiné věci, tak bych mohl doplnit i předčasný odpor.

Může být příkaz zrušen ještě před jeho doručením? :-)

edit: Je mi jasné, že je to nevýhodné z hlediska maximálního využívání lhůt.

40
Jiné / [LOST] Nevyplněná kniha jízd a zákaz řízení
« kdy: 19 Května 2020, 19:27:23 »
Zdravím kolegové!

Až nyní (takže fakt fest pozdě) se mi do rukou dostal jeden absurdní případ zákazu řízení:

21.04.2019 - Pyrát jel s vozidlem, na kterém měl umístěnu zvláštní registrační značku pro manipulační provoz, ale nevyplnil pro tuto jízdu knihu jízd. Byl zastaven a bohužel fízlům uvedl, že jde o soukromou jízdu a předložil jim k nahlédnutí knihu jízd s tím, že ji chtěl vyplnit, ale nepsala mu tužka.

16.07.2019 - Proběhlo ústní jednání. Na konci ústního jednání vydal SO1 příkaz, který Pyrát na místě převzal. SO mu klade za vinu, že řídil vozidlo bez umístěné registrační značky.

24.07.2019 - Pyrát podává (včas) odpor proti příkazu, argumentuje, že se jedná o nesprávnou kvalifikaci přestupku.

(intermezzo s Kocourkem: Po nezávazné konzultaci s Kocourkem Kocourek zaslal na SO plnou moc, která ovšem pochopitelně nebyla podepsána Pyrátem. Pyrát ani na výzvu SO1 plnou moc nedoplnil o podpis.)

18.09.2019 - Ústní jednání. Pyrát argumentuje, že se jednalo pouze o administrativní pochybení.

11.02.2020 - Doručeno Rozhdonutí SO1, změna kvalifikace přestupku na řízení vozidla s jinou RZ, než která byla vozidlu přidělena. Pokuta 5000 a zákaz řízení na 6 měsíců. Pyrát si to bohužel popletl a měl za to, že k doručení došlo až 12.02.2020.

27.02.2020 - Pyrát podává (o den pozdě) nepodepsané blanketní odvolání osobně na podatelně SO1.

12.03.2020 - Doručena výzva k doplnění podání a usnesení o stanovení lhůty.

30.03.2020 - Pyrát doplňuje podání ústní formou.

12.05.2020 - Doručeno Rozhodnutí SO2, odvolání se zamítá pro opožděnost, SO2, neshledal důvody pro zahájení přezkumného řízení.

Plánovaná fáze 1:

Jelikož tedy zákaz řízení na 6 měsíců začal platit nabytím právní moci rozhodnutí SO1 dne 27.02.2020 (a Pyráta naštěstí od té doby za volantem nepolapili a teď už nejezdí), uběhne polovina zákazu 27.05.2020, což je za chvíli. Prioritou je moci co nejdříve opět řídit, proto jsem Pyrátovi doporučil aby pokutu zaplatil, zažádal o prominutí zbytku trestu, absolvoval nutné zlo (výpis z karty řidiče, lékař, psychoparazit) a zažádal o navrácení ŘO.

Plánovaná fáze 2:

Do 12.07.2020 je možné podat správní žalobu. Má to ale smysl? SO1 sice nablil do rozhodnutí hromadu napadnutelných hovadin, ale odvolání bylo podáno pozdě. Má smysl zkoušet přezkum? Nebo ombudmana?

Předem díky za názory.

41
§ 87b(2) ZPPK:
Osoba podrobující se dopravně psychologickému vyšetření podle § 87a odst. 3 předloží psychologovi provádějícímu vyšetření posudek o zdravotní způsobilosti, který není starší než 30 dní, a výpis svých údajů z registru řidičů, který není starší než 30 dní.

Stačí výpis z karty řidiče pořízený na CzechPointu, nebo je nutné zajít na úřad?

42
Zbytek trestu si odsedí doma.

A lůze v diskusi může prasknout cévka.

43
Nedopravní tématika / Úvaha: Recidiva a společné řízení
« kdy: 08 Dubna 2020, 12:27:54 »
Teoretické zamyšlení na téma paradox:

Pokud se dopustím např. středního překročení rychlosti (jako řidič, změřen, zastaven) dvakrát po sobě a tyto oba přestupky jsou projednávány ve společném řízení, lze aplikovat § 125c(6)(c) ZPPK?

Mám ta to, že ne, neboť zákaz řízení by musel být zmíněn ve výroku rozhodnutí. A v době jeho vyhotovení ještě rozhodně nenabylo právní moci, tedy nelze argumentovat, že jsem skutečně páchal.

Je rozhodnutí o vině ze dvou sledovaných přestupků (za které se při recidivě ukládá zákaz řízení) spáchaných během jednoho roku, které neukládá zákaz řízení v souladu se zákonem?

IMHO jen do doby, než nabude právní moci, neboť pak je zřejmé, že jsem naplnil podmínky pro zákaz řízení, ale tento mi nebyl udělen.

44
Jaké lze očekávat postupy ze strany ČP ohledně úředních obsílek po dobu nouzového stavu?

Na webu ČP se lze dočíst:

Zapsané zásilky
Listovní zásilky se uloží na ukládací poštu bez pokusu o doručení. U těchto ukládaných zásilek odpovědný pracovník dodávací provozovny prodlouží úložní dobu na 30 dnů. Pokud u zásilky prodloužení úložní doby vyloučil odesílatel nebo není v souladu s podmínkami dané služby, nebude u konkrétní zásilky úložní doba prodloužena.


Předpokládám, že zapsanými zásilkami jsou míněny právě doporučené dopisy. Nejsem z toho ale příliš moudrý. Že při prvním pokusu o doručení u sebe nebude mít doručovatel dopis nebude až takovou změnou (zvláště u těch adresátů, kteří využívají lhůt a doručovatelům se vyhýbají), dojde ale vůbec k vhození výzvy a poučení? Budou po uplynutí lhůty dopisy s pozn.2 (tj. nevyloučeno vhození) zásilky vráceny zpět odesílateli a nebo budou vhozeny do schránky?

Možná je správný čas zaútočit na fikci doručení jako takovou. Troufl by si na to někdo?

45
Parkování, zastavení, stání / [WIN] Zábor a firemní auto
« kdy: 13 Března 2020, 18:59:24 »
Do datové schránky firmy přišel výblitek od parazitky Koudelkové (příloha níže). Firma se pochopitelně dostavit nemůže, je totiž chudinka nehmotná a navíc stejně nemá doklad totožnosti, ze kterého by byla patrná podoba. Podání vysvětlení pokud vím nelze učinit v zastoupení. Jak má tedy firma podat vysvětlení a udat Číkuse? Může podat vysvětlení písemně přes DS?

Stran: 1 2 [3] 4 5 ... 13