30kmhcz

Prosíme přihlašte se nebo zaregistrujte.

Přihlašte se svým uživatelským jménem a heslem.
Pokročilé vyhledávání  

Novinky:

>>DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: ČTOU TO TADY JAK ÚŘEDNÍCI, TAK POLICIE. Neuvádějte nic, podle čeho by protistrana mohla dovodit, o jaký případ se jedná. Jak na to? Pojďte >>sem<<.

Zobrazit příspěvky

Tato sekce Vám umožňuje zobrazit všechny příspěvky tohoto uživatele. Prosím uvědomte si, že můžete vidět příspěvky pouze z oblastí Vám přístupných.

Témata - Číkus

Stran: [1] 2 3 ... 13
1
Potřebuji poradit - rychlost / Číkusmut MHMP 15.05.2020
« kdy: 13 Dubna 2021, 18:10:58 »
15.05.2020 - Vozidlo Kamaráda změřeno na Jižní spojce (106/102/80)
24.06.2020 - Kamarádovi doručena sprdelní výzva (ignorace)
18.11.2020 - Kamarádovi doručena výzva k podání vysvětlení
25.01.2021 - Kamarád mne udal
22.02.2021 - byla mi doručena výzva k podání vysvětlení
01.03.2021 - přiznal jsem se e-mailem
08.03.2021 - potvrdil jsem přiznání dopisem
12.04.2021 - bylo mi doručeno vyrozumění o zahájení řízení o přestupku předvolání k ÚJ

2
Parkoval tady Fiat Punto v souladu s předpisy, nebo se mohl řidič dopustit nějakého přestupku? Jelikož streetview (ani seznam/panorama) není úplně aktuální, přidávám fotky.

3
Potřebuji poradit - rychlost / Číkusmut Vsetín
« kdy: 22 Března 2021, 16:42:51 »
05.06.2020 - firemní vozidlo, které tu a tam páchá přestupky změřeno buzerbudkou ve Vsetíně (vražedných 58 na 50)
09.06.2020 - firmě doručena sprdelní výzva
03.08.2020 - firma mne udala
07.09.2020 - byla mi doručena výzva k podání vysvětlení
22.09.2020 - podal jsem vysvětlení
(nějaké kočkování)
22.03.2021 - firmě doručena výzva k doplnění podání vysvětlení

4
Hrajeme si tak s MěÚ Benešov na stošeskovanou a oni normálně podvádí!

Bylo mi doručeno (mj.) rozhodnutí, které ale nemá číslo jednací ani spisovou značku. Jak se mám, sakra, odvolat? :-)

5
Potřebuji poradit - ostatní / Nárok na náhradu hotových výdajů
« kdy: 08 Března 2021, 21:54:50 »
01.03.2020 - mé vozidlo prý špatně parkovalo
12.06.2020 - byla mi doručena sprdelní výzva
29.06.2020 - udal jsem Kamaráda
??.??.???? - Kamarádovi doručena výzva k podání vysvětlení
27.01.2021 - Kamarád se dostavil k podání vysvětlení a po shlédnutí fotografií uvedl, že na uvedeném místě auto nezaparkoval
27.01.2021 - Kamarád požádal o proplacení cestovného
08.03.2021 - Kamarádovi doručeno rozhodnutí o nepřiznání uplatnění nároku

Když vynechám to, že ve výrokové části zcela absentuje označení ustanovení, podle kterého rozhodovali, co to má jako zase znamenat?!

Kamarád v posledních letech toto mé vozidlo řídil několikrát a také jej několikrát na uvedené adrese parkoval. Vědom si toho, že podáním nepravdivého vysvětlení by se mohl dopustit přestupku, potřeboval se nejprve podívat, kde vozidlo vlastně stálo a na základě toho pak pravdivě vypovědět.

6
Potřebuji poradit - doručování / Obálka bez podacího čísla
« kdy: 03 Března 2021, 19:37:58 »
Byl tento ve schránce nalezený dopis doručen? Není na něm podací číslo, uvedená cena nula. Výzva ani poučení vhozeno nebylo, ale to samozřejmě není jak prokázat.

Nebo mají v Mostě nějaké alternativní doručování?

7
Nedopravní tématika / OT: Poplatek za popelnice
« kdy: 02 Března 2021, 23:45:28 »
V Brně vlastním byt, ve kterém má někdy od začátku roku 2014 hlášený trvalý pobyt jedna osoba, která poctivě platí za popelnice. Já (ani nikdo další) v tom bytě hlášený trvalý pobyt nemá. Nyní mi ale přišla výzva.

Magistrátu nedlužím ani korunu (naopak oni dluží mně). Kdyby paní úřednice Štěpánka (bez titulu) pokorně poprosila o nějaké sdělení údajů (s pokorou sobě vlastní), asi bych rád vyhověl. Ale když naprosto bez jakékoli pokory má drzost vyhrožovat pokutama a kdo ví čím (a vůbec se nechová pokorně), mám chuť se s ní trochu pokočkovat.

Zaujala mne zejména výzva dle § 92 zák č. 280/2009 Sb., ohlašovací povinnost dle nějaké webové stránky, stanovení lhůty 8 dní jinou formou než usnesením a také:

FO, která má ve vlastnictví ... byt ... ve kterých není přihlášená žádná fyzická osoba - nesplněno

V případě, že nelze požadovaný údaj získat z veřejných registrů... - z adresy trvalého bydliště asi nelze získat číslo bytu (?), ale z úřední činnosti MMB by jim mohlo a mělo být známo

v souladu s § 92 daňového řádu nese daňový subjekt důkazní břemeno... - to se tam snad píše?

A ještě má tu drzost vyhrožovat pokutou až 50k resp 500k?!

Protože se ale v této oblasti práva skutečně nevyznám, budu rád za případné nápady (zejména jsou vítány ty kreativní). Díky!

8
07.09.2020 - zahájeno správní řízení u SO1
25.11.2020 - k SO2 podána žádost o uplatnění opatření proti nečinnosti, SO1 se nechová v souladu s § 71(3) SprŘ
16.12.2020 - doručeno vyrozumění o dokazování mimo ÚJ k SO1 na 06.01.2021
06.01.2021 - dokazování mimo ÚJ u SO1
21.01.2021 - doručeno usnesení SO2, že SO1 není nečinný, protože SO1 nařídil ÚJ na 06.01.2021 a správní řízení je tak vedeno v řádných lhůtách
25.01.2021 - podána nečinnostní žaloba proti SO1
29.01.2021 - k SO1 byla doručena výzva soudu k vyjádření se k žalobě
01.02.2021 - SO1 vydává ve věci rozhodnutí, čímž přestává být nečinný, žalobci doručeno 15.02.2021
22.02.2021 - žalobci doručeno vyjádření žalovaného a také výzva soudu, zda souhlasí s rozhodnutím o věci samé bez nařízení jednání

Jaký je správný postup?

A:
Žalobce vezme nečinnostní žalobu zpět pro pozdější chování žalovaného, nechá si vrátit část SOP a požádá soud, aby žalovanému nařídil žalobci uhradit zbytek SOP.

B:
Žalobce prohlásí, že nesouhlasí s rozhodnutím o věci samé bez nařízení jednání. Počká na nařízení jednání, tam se dostaví, zopakuje, proč byl žalovaný nečinný a že přestal být nečinným až na základě žaloby. Ještě během jednání vezme žalobce žalobu zpět, ale jelikož to nebylo před prvním jednáním, nemá nárok ani na vrácení části SOP. Žalobce tedy soud požádá, aby žalovanému nařídil uhradit žalobci celý SOP.

Varianta A se mi zdá jistější, ale varianta B znamená větší náklady pro žalovaného, proto se mi líbí víc. Co na to zkušenější?

9
V Husovickém tunelu bude policie měřit rychlost, město s tím nic nezmůže

„Rozhodnutí o úsekovém měření nelze nikterak ovlivnit ze strany Brna, které je dotčeno pouze zpracováním podezření na přestupek a řešením správního řízení,“ uvedl Kratochvíl (radní pro dopravu) v prohlášení na Facebooku.

Člověku by jich bylo skoro líto. Chudinky nechtějí okrádat řidiče, ale musí a nic s tím neudělají...

10
U správních orgánů praktikuji multipodání běžně, ale nyní by se mi hodilo v jeden den poslat k jednomu soudu dvě podání týkající se dvou různých řízení. Lze podat multipodání k soudu? :-)

11
Potřebuji poradit - rychlost / Číkusmut Zlín
« kdy: 15 Února 2021, 19:30:34 »
26.04.2020 - firemní vozidlo, které tu a tam páchá přestupky změřeno úsekovkou ve Zlíně (77 na 50)
12.06.2020 - firmě doručena sprdelní výzva
25.06.2020 - firma udala Číkuse
11.02.2021 - Číkusovi doručeno předvolání k podání vysvětlení

12
Dostaly se mi do ruky 2 lejstra (ze stejného dne) doručené panu X.

1. Oznámení o zahájení řízení o odnětí, podmínění řidičského oprávnění, nařízení přezkoumání zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel
SO1 oznamuje, že na základě oznámení od lékaře specialisty zahajuje správní řízení o odnětí, podmínění ŘO a panu X nařizuje aby se do 30 dnů podrobil přezkoumání zdravotní způsobilosti u praktického lékaře.

2. Rozhodnutí o pozastavení ŘO
SO1 rozhodl o pozastavení ŘO a s odvoláním na veřejný zájem a BESIP považuje za nezbytné, aby se pan X do rozhodnutí (vždyť to je rozhodnutí!) ve věci zdržel řízení motorových vozidel, proto vylučuje odkladný účinek případného odvolání. I v poučení uvádí, že odvolání proti rozhodnutí o nařízení předběžného opatření nemá odkladný účinek. Navíc rozhodnutí obsahuje výzvu k odevzdání ŘP do 5 pracovních dnů a vyhrožuje pokutou za neodevzdání.

To jako skutečně doručením přišel pan X o ŘO a nemůže s tím vůbec nic dělat? Rozhodnutí sice nabývá právní moci až marným uplynutím odvolací lhůty, ale nejsem schopen si správně vyložit klauzuli o neexistenci odkladného účinku.

Libovolný lékař tedy může kohokoli instantně zbavit ŘO a neexistuje proti tomu žádná obrana?

Ohledně přestupků mám vcelku přehled, ale tady bych potřeboval poradit. Díky!

13
Potřebuji poradit - ostatní / Vsetín: Infožádost
« kdy: 02 Února 2021, 17:06:54 »
Nebyl jsem příliš spokojen s výkony úředníka MěÚ Vsetín Ing. Pavla Zátky, tak mne zajímalo, kdy a kde získal titul Ing. Rozhodl jsem se tedy využít infožádosti. SO1 vydal rozhodnutí, že mi po tom nic není a že mi tuto informaci nesdělí. Podal jsem tedy blanketní odvolání, které jsem ani na výzvu nedoplnil o odvolací důvody. SO2 ovšem vydal rozhodnutí, kterým napadené rozhodnutí zrušil a přikázal SO1 aby mi požadovanou informaci sdělil. SO1 poslechl.

Zajímala mne ještě informace o platech tohoto úředníka za posledních 24 měsíců. Podal jsem tedy další infožádost. Překvapivě pan inženýr souhlasil s poskytnutím této informace a tak nemusel být proveden platový test. Takže já tuto informací už mám, ale vzhledem k výhrůžkám SO1 v posledním odstavci vám ji neřeknu. Pokud by to někoho zajímalo, bude muset podat infožádost sám (a já trochu spoléhám na Streisand effect).

Nemá ale náhodou SO povinnost poskytnuté informace sám zveřejňovat (třeba Židlochovice to dělají)?

14
Mějme situaci, kdy SO poslal sprdelní výzvu a příští týden poslední den, kdy ještě SO nemůže věc odložit (aby následně zahájil sprdel).

1. V pondělí pošle provozovatel obyčejným e-mailem bez el. podpisu udání řidiče. Aby bylo podání platné, musí být do 5 dnů (plus víkendové pravidlo) potvrzeno např. dopisem.
2. Úřad tedy nemůže odložit, čeká, zda bude e-mailové podání potvrzeno.
3. Další pondělí tedy ještě úřad nemá odloženo, provozovatel opět obyčejným e-mailem bez el. podpisu udává řidiče.
4. GOTO 2.

Nešlo by takto neomezeně dlouho držet SO v šachu? Bonus: každý týden udat jiného řidiče.

Úplně failsafe by pak bylo chodit každý týden nahlížet do spisu a jakmile by se tam objevilo usnesení o odložení, potvrdit poslední e-mail písemně. SO odložil těsně po té, co se dozvěděl údaje o řidiči. Šach-mat. A ty předchozí e-maily? Ty přeci nebyly potvrzeny, nejednalo se tak o podání.

15
Kolega .qoyi byl tak laskav a na mou žádost mne udal ohledně banálního přestupku v Chebu. Jednalo se o (nesprdelizovatelné) parkování na trávě.

14.12.2020 - Předvolání (mne, jakožto udaného řidiče)
18.12.2020 - Omluva (Trochu jsem dělal blbého - ale přijde to snad někomu jako přiznání? A to nemluvím o § 137(4) SprŘ.)
21.01.2021 - Příkaz (zajímavé čtení, MUCHy jsou kreativní)

Samozřejmě je tímto našlápnuto na drtivou porážku úředních parazitů při konvenčním způsobu boje, Na druhou stranu, kdy jindy můžu na alternativní postup vsadit tak malou částku? Navíc bez bodů a ani se nejedná o přestupek dle ZPPK. Zkusím tedy v praxi ověřit podání formou poznámky pro příjemce k bankovní platbě.

23.01.2021 - Zaplacena pokuta a zároveň podán odpor

Pokud to náhodou neklapne, ta pětistovka mne bolet nebude. Ale pro tento případ jsem raději přihodil o něco málo více než 200, aby i tak museli vracet a abych tak i v případě neúspěchu alespoň přidal úředním parazitům práci.

O dalším vývoji budu informovat.

Stran: [1] 2 3 ... 13