30kmhcz

Prosíme přihlašte se nebo zaregistrujte.

Přihlašte se svým uživatelským jménem a heslem.
Pokročilé vyhledávání  

Novinky:

>>DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: ČTOU TO TADY JAK ÚŘEDNÍCI, TAK POLICIE. Neuvádějte nic, podle čeho by protistrana mohla dovodit, o jaký případ se jedná. Jak na to? Pojďte >>sem<<.

Zobrazit příspěvky

Tato sekce Vám umožňuje zobrazit všechny příspěvky tohoto uživatele. Prosím uvědomte si, že můžete vidět příspěvky pouze z oblastí Vám přístupných.

Témata - ipkis

Stran: 1 [2]
16
Zajímavé články z internetu / Knight rider na D1
« kdy: 14 Července 2017, 06:42:17 »
Pro pobavení :-) "Strážníku, ovládáte posunkovou řeč?"
https://www.youtube.com/watch?v=NggNZ5f7FQo

17
Zdravím, hledal jsem zde a nenašel. Našel jsem sice dotazy na to, když má někdo dvě DS, ale ne, když má jen jednu.
Otázka: přítelka má jen DS podnikající fyzické osoby. Auto nijak do podnikání neřeší, prostě soukromý vůz.
Má úřad povinnost doručovat do této DS? Já našel, že ano, ale chtěl bych si to nechat potvrdit (momentálně na nás vyskočila kvůli tomuto jedna exekuce  :().

18
Jiné / [WIN] SPrdel - znovu k přestupku
« kdy: 18 Ledna 2017, 10:39:48 »
Ahoj všem, moje situace: nedoručili mi výzvu do DS, ale poštou (nevyzvednuto). Pak probíhalo standardní kolečko s příkazem (ten už jsem vyzvednul). Pak rozhodnutí vinen ze Sprdele. Odvolání: nebyla mi doručena výzva, tudíž SO neučinil nezbytné kroky ke zjistění pachatele přestupku. Kraj vrátil:
S ohledem na výše uvedené dospěl odvolací orgán k závěru, že v daném případě nelze hovořit
o tom, že byly ze strany správního orgánu I. stupně před zahájením řízení o správních
deliktech učiněny nezbytné kroky ke zjištění pachatele přestupků, jak předpokládá ust. § 125f
odst. 4 zákona o silničním povozu, aby mohlo být vedeno řízení o předmětných správních
deliktech.
Odvolací orgán v této souvislosti dále odkazuje na ust. § 125g odst. 1 zákona o silničním
provozu, dle kterého Je-li zahájeno řízení o uložení pokuty za správní delikt podle § 125f,
nelze již zahájit řízení o přestupku pro stejné porušení povinností řidiče nebo pravidel
provozu na pozemních komunikacích. Dále odvolací orgán uvádí, že výše uložené sankce
neodpovídá jejímu odůvodnění....
...Z tohoto důvodu
odvolací orgán rozhodl tak, jak je ve výroku tohoto rozhodnutí uvedeno, kdy napadené
rozhodnutí dle ust. § 90 odst. 1 písm. b) zrušil a věc vrátil správnímu orgánu I. stupně
k novému projednání a rozhodnutí. V dalším řízení správní orgán I. stupně nejprve doručí
účastníkovi předmětnou výzvu dle příslušných ustanovení správního řádu a podle reakce na
uvedenou výzvu ze strany účastníka pak bude správní orgán I. stupně dále postupovat dle
příslušných ustanovení zákona o silničním provozu, o přestupcích a dle příslušných
ustanovení správního řádu.


Znamená to, že nejspíše přijde výzva znovu - přemýšlím správně, že se mám tentokrát přiznat (i když bych to třeba neprovedl). Přestupek již projednat snad nelze ne?
Díky moc.

19
Potřebuji poradit - ostatní / pokuta za nepodání DP elektronicky
« kdy: 07 Prosince 2016, 13:53:12 »
ahoj, před nedávném jsem dával odvolání na kraj kvůli špatnému doručování. Tam jsem v právu, nebyla mi doručena výzva. No a celkem jsem se rozepsal, zarejpal si do SO, znáte to :-) No a dnes najednou pokuta 2000 za nepodání daň.přiznání za rok 2014 elektronicky. Fakticky a právně je to ok, já blbec to tenkrát neudělal i když jsem DS měl. Loni už jo. Že by si na mě vzpomněli najednou, to asi těžko :-) Jen se chci zeptat místních zda má někdo zkušenost s bojem...zaplatím to, nemá to odkladný účinek, ale za odvolání nic nedám ne? Více to už nebude. Díky za rady.

20
Ahoj, klasickou cestou, která vždy fungovala, jsem žádal o kopii spisu.
Jedná se o poskytnutí informace dle 106/1999 o svobodném přístupu k informacích. Šablonu mám odsud z fóra, já myslím, že budete vědět o kterou jde
Za pár dní přišlo "Sdělení". Hustá palba - mají novou šablonku asi.
Co nyní? Mám tam zajít nebo si to schovat po rozhodnutí do odvolačky? (které bude brzo následovat).

Výňatek z konce (v příloze je to celé):
Opravné prostředky
Proti usnesení dle § 38 odst. 5 správního řádu lze podat odvolání jako řádný opravný prostředek (viz § 76 odst. 5 správního řádu).
Z výše uvedeného tedy jednoznačně vyplývá, že správní řád komplexně upravuje všechny požadované náležitosti ve smyslu § 2 odst. 3 informačního zákona a tedy se informační zákon nevztahuje na předmětnou žádost o kopie listin ze správního spisu. Správní orgán tedy posoudil uvedené podání ze dne xxxx jako žádost účastníka o pořízení kopie správního spisu ve smyslu § 38 správního řádu. K tomu správní orgán uvádí, že dle rozsudku Nejvyššího správního soudu č.j. 5 As 16/2011-106 není povinností správního orgánu zasílat účastníkům řízení v rámci práva na nahlížení do spisu kopie listin obsažených ve správním spise a postačí účastníka o způsobu realizace tohoto práva vyrozumět. Správní orgán tedy uvádí, že v souladu s ust. § 38 odst. 4 správního řádu umožní účastníkovi pořízení kopie správního spisu, případně kopii správního
spisu pořídí a předá účastníkovi správní orgán, a to v úředních hodinách správního orgánu. Skutečnost, že tento způsob, jakým se účastník ke kopii spisu má možnost dostat, je méně komfortní (poměřováno s režimem zákona 106/1999 Sb.), nic nemění na skutečnosti, že právní úprava nahlížení do spisu dle správního řádu je úpravou komplexní a tudíž se na tyto situace nevztahuje zákon 106/1999 Sb.


21
Zdravím všechny.
Před nedávném mi skončila jedna SPRDEL a dnes jsem se donutil to poskládat v hodně zkrácené anonymizované verzi (spis měl hodně přes 100 stran).
Prosím nekamenujte mě za případné chyby, jsem začátečník, ale snažím se zlepšovat :-)
Za případné názory či rady co třeba šlo udělat lépe budu ale rád!

Takže přeji ke kávičce "příjemné" čtení...

22
Potřebuji poradit - doručování / Nesprávné doručení
« kdy: 11 Července 2016, 08:56:04 »
Zdravím všechny, prosím o doporučení jak postupovat.
Mám datovku. Výzva dorazila poštou, nevyzvednuto.
Bohužel následný příkaz jsem si vyzvedl na poště, v pátečním shonu jsem si to vůbec neuvědomil...prostě chyba. Přestupek je z listopadu, takže už delší prekluze :-(
Co se stane, když budu ignorovat? Dojde to pravděpodobně k exekuci, do čehož se mi dvakrát nechce. Exekuce by byla oprávněná nebo ne? Příkaz jsem si vyzvedl a nic neudělal, takže jsem s ním "souhlasil" ?
Zkušenosti se SPDELí už mám a dokonce i vyhranou na stejném parkovacím místě (nevyfotili dopr.značení a tentokrát opět ne).
Takže spíše mi jde o tu exekuci - kdy by k ní tak přibližně došlo? Když bych to pak úspěšně napadl a exekuce se zrušila, začali by od začátku - mám pocit, že bych se stejně nepomohl, protože ty lhůty jsou už nyní pro úřad dostatečné.
Díky za rady a nápady :-)

23
Ahoj všem, Prosím zdejší osazenstvo o názor na to, zda platí značka Zákaz zastavení (je vidět na odkazu do Google Street View) pro vozidlo parkující na daném odkazu v místě toho Hummeru. Je na druhé straně vozovky a nějak si nejsem jistý.
https://goo.gl/maps/5uoBuDmwMrH2

Jinak vím, že v dané ulici je již předtím Zákaz stání, ale to neřeším. Jde mi fakt jen o ten Zákaz zastavení.

Myslím si, ale že nikoliv:
§ 6
Platnost svislých dopravních značek
b)svislou dopravní značku upravující zastavení nebo stání, která platí jen pro tu stranu pozemní komunikace, u které je umístěna.

24
Zajímavé články z internetu / Obchvat Pardubic
« kdy: 17 Února 2016, 15:32:05 »
Včera jsem slyšel Ťoka říkat to v TV. Nyní článek na Idnes. S kolegy v práci normálně pláčeme. To už snad není možný.
Cit.: "Stejně jako v případě prvních dvou úseků D35, tak i tento klíčový projekt má platnou EIA (posouzení vlivu stavby na životní prostředí) vydanou ještě před vstupem do EU. Vrcholí jednání s Evropskou komisí, zda ji bude nutné opakovat."

Do h****, k****, tak to postavte za svý! Nebo já už nevím co. Kdo zná Pardubice, ví, že je to opravdu kritické. Ale vidím, že se do toho vložil Ťok, tak to jsem hned klidnější.

http://pardubice.idnes.cz/stare-posudky-mohou-zbrzdit-vystavbu-obchvatu-pardubic-pkv-/pardubice-zpravy.aspx?c=A160217_2226175_pardubice-zpravy_msv

25
Ahoj všem! Mám dotaz. Popíšu rychle případ. Parkování,napráskán Helmut, přišlo psaní v češtině samozřejmě, Helmut nereagoval, Sprdel, žádost o spis, spis došel po 15 dnech. A vidím tam, že psali do Německa - tam se jim to vrátilo s: Adresse insuffisante - nedostatečná adresa. Psali na korespondenční adresu (u kamaráda - normální velký dům v menším městě) - "Jelikož adresa xxx není uvedena v informačním systému evidence obyvatel, nelze ji brát jako doručenou v souladu se správním řádem" - to si ze mě dělají srandu nebo co to jako má být? :-) Setkal se někdo z vás s takovým vyjádřením? čekám na rozhodnutí a pak si s odvoláním poradím (prekluze 2 měsíce), jen mě to trochu udivilo, co to má znamenat...

26
Jiné / [WIN] vjzed do pěší zóny
« kdy: 25 Března 2014, 17:49:34 »
Ahoj, potřebuji poradit. Dnes mě zastavili obecní lamprcajti u výjezdu z pěší zóny. Vyzvedával jsem mladou a něco jsme nakládali. Nicmoně lamprcajt byl neoblomný a chtěl 500. Od té chvilky jsem jen mlčel a chtěl do správního. Tvářil se nasraně, vypsal to a já nepodepsal a odjel. Chci se jen ujistit, jestli je moje myšlenka správná - budu se hájit tím, že jsem do pěší zóny nevjel a auto jsem předtím půjčil nějakému Odumbovi z kdovíjaké prdele v Africe. Poté jsem pouze vyjížděl a proto jsem přestupek nespáchal. Prosím o Vaše názory či jiné nápady, díky moc Standa

Stran: 1 [2]