30kmhcz

Prosíme přihlašte se nebo zaregistrujte.

Přihlašte se svým uživatelským jménem a heslem.
Pokročilé vyhledávání  

Novinky:

>>DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: ČTOU TO TADY JAK ÚŘEDNÍCI, TAK POLICIE. Neuvádějte nic, podle čeho by protistrana mohla dovodit, o jaký případ se jedná. Jak na to? Pojďte >>sem<<.

Zobrazit příspěvky

Tato sekce Vám umožňuje zobrazit všechny příspěvky tohoto uživatele. Prosím uvědomte si, že můžete vidět příspěvky pouze z oblastí Vám přístupných.

Příspěvky - sennheiser

Stran: [1] 2 3 ... 59
1
Potřebuji poradit - ostatní / Re:InfZ
« kdy: 12 Června 2024, 23:26:05 »

(Mimochodem ta pasáž o útoku na úřad jako takový je bizár, který by mohl vejít do dějin.)

A to je prosím pěkně výplod samotného starosty.

Ale ta neoprávněná resp. nezákonná výhružka sankcí by se snad dala nějak napadnout.
Šikana , vyhrožování od starosty obce, jenž mi způsobuje úzkosti, deprese, strach z orgánů veřejné moci, ztrátu důvěry atd.
Podle stanoviska MVCR:
2) Ostatní stížnosti směřující do samostatné působnosti budou řešeny dle
pravidel pro přijímání a vyřizování petic a stížností [§ 102 odst. 2 písm. n)
zákona o obcích], a to za dodržení těchto minimálních pravidel:
a/ každou stížnost na chování starosty, místostarosty nebo jiného člena
zastupitelstva obce směřující do samostatné působnosti obce, pokud její
vyřízení nespadá pod režim § 175 správního řádu, je třeba předat
zastupitelstvu obce (byť po předchozím posouzení kontrolním výborem),
aby o stížnosti samo rozhodlo;

2
Potřebuji poradit - ostatní / Re:InfZ
« kdy: 12 Června 2024, 09:49:12 »
to fu:

velice děkuji za nasměrování:  https://www.30kmh.cz/index.php?topic=5324.90

jen stále hledám, jak na úředníky co neustále lžou a podávají nepravdivé informace. Kraj mi napsal, že
i když jsem jim dodal důkaz o lžích SO Kuřim, tak oni nemají žádnou pravomoc to řešit. Informaci poskytli
a tím literu zákona splnili a nadřízenému orgánu prý již nenáleží zkoumat, jestli odpověď je pravdivá či nikoliv.
Stížnost na úřednici byla vždy logicky starostou zaímtnuta. ( navíc on také neustále lže)

Takže asi bude úplně O.K., když třeba na dotaz : jméno úředníka, který vytvořil nezákonné OOP č.j. xxxx 
bude jejich odpověď : Tom a Jerry

3
Potřebuji poradit - ostatní / Re:InfZ
« kdy: 11 Června 2024, 23:49:07 »
Tak se mi z InfZ stalo hrubě urážlivé podání  ;D

Dotaz zněl: Zaslání seznamu protichůdných a lživých odpovědí úřednice XXXX na žádosti o informace v roce 2023 a 2024.

Odpověď: Vaše podání není žádostí podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, jelikož se jedná  o urážlivé podání, které hrubě vybočuje z pravidel styku s orgány veřejné správy. Obsahuje hrubé a urážlivé výroky útočící nejen na odbornost, vážnost a důstojnost úředních osob, ale též i na MěÚ Kuřim jako takový.V takovém případě je správní orgán oprávněn dle ust. § 62 odst. 2 zák. č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, uložit tomu, kdo činí hrubě urážlivá podání, pořádkovou pokutu až do výše 50.000,- Kč.

Je mi jasné, že tyto informace mít ze zákona nemusí, ale ta ulhaná tetka prostě nějak potřebuje přes prsty.  Každopádne jestli tohle je hrubě urážlivé podání, tak  Číkusovi Židlochovice by asi nerozchodili vůbec.. Mistře Číkusi, nepojedete náhodou s balíčkem do Kuřima? :-)

4
Nedopravní tématika / Re:celní peklo 120
« kdy: 07 Června 2024, 14:43:53 »
tak záleží na jakého soudruha celního deklaranta narazíte...
Mě nechtěli uznat ani pravdivou hodnotu doloženou odkazem na stránku prodejce.
A hnali to až na ústní prokazování ceny ( jasně že pojedu z Brna do Prahy řešit věc za 18 USD)
Určitě to zkuste - bud to projde nebo ne.. nic jiného vám nehrozí.

5
I jiné SO požadují nezákonné podklady pro stíhání.. Např. Hustopeče v Rozhodutí napsali:
Účastník správnímu orgánu neposkytnul relevantní podklad prokazující, že řidičem v době spáchání přestupku byla skutečně sdělená osoba (kupříkladu pracovní smlouvu, či knihu jízd), proto z procesní opatrnosti postupoval při doručování předmětných písemností nanejvýš obezřetně

Tím obezřetně chtěli říct, že si to pojistili poznámkou 1 / Nehazovat , vrátit odesílateli /

A zároveň na jiné straně ( z 12 )napsali:
Za lichou lze rovněž označit námitku účastníka řízení, týkající se vyloučení vložení písemnosti po uplynutí úložní doby do domovní schránky nebo na jiné vhodné místo, neboť správní orgán tuto možnost u písemnosti nevyloučil.

Při tom CTRL C a CTRL V  se při tom množství stran ztrácí a sami sebe usvědčují ze lži.

A na judikát, kde se vyžaduje dvojí obeslání nebo jiné další kroky napsali:
Citovaný rozsudek v závěru podání účastníka řízení je pak zcela nepřípadný, neboť účastník vyjma obecného tvrzení o osobě řidiče nepředložil ani jediný relevantní podklad, který by jeho tvrzení o osobě řidiče prokazoval. Prosté tvrzení, že řidičem byla osoba xxxxx  sídlící na adrese yyyy s uvedením data narození a doručovací adresou zzzzz, není a nemůže být dostatečným důkazem, a nelze jej bez dalšího označit za tvrzení věrohodné.

To už je od SO vyloženě drzost. A koukám že Zlín v tom jede taky..6
Potřebuji poradit - rychlost / Re:Zastavení PČR za rychlost
« kdy: 03 Června 2024, 22:28:36 »
ad1) nejspíše by neměl, pokud tam na to nemá nějaký úchyt a možnost přepnutí do poloautomatickéhp režimu.
       dalo by se na to navázat nevěnování se plně řízení vozidla

ad2) nemusí , jedná se o příkazní řízení na místě se kterým bylo souhlaseno - stvrzeno podpisem
       možná leda v rámci nějakého přezkumného řízení, ale obávám se, že u pokut na místě to asi nejde.

ad3) tak naškrabaný je to děsně, ale opět to asi už teď nemá vliv

ad4) Celní úřad už mnoho let dělá tzv. výběrčího .. https://www.celnisprava.cz/cz/crustinadlabem/tiskove-zpravy/2009/Stranky/090121-DES.aspx

ad5) už zpětně nedokážete..

zásadní chyba byla podpis = souhlas s přestupkem.
Stačilo nepodepsat nebo napsat nesouhlasím a bylo by mnohem více manévrovacího prostoru..
Tak poučení pro příště - nepodepisovat, nesouhlasit.

7
Zajímavé články z internetu / Re:radary v itálii
« kdy: 01 Června 2024, 14:00:33 »
hromadně tuto zprávu přeposílat na ministerstva..
A jako podání s dotazem na proveditolnost v ČR a vysvětlení proč by to
případně nemělo jít zavést u nás..

8
Jednak záleží na tom o jaký přestupek šlo.. Pokud to bylo něco, kde se trestá jak provozovatel , tak řidič - je to možné. ( např. přetížené vozidlo)
A taky jak Vám to bylo zasláno a kým. Pokud to nebylo v češtině - nevíte o co jde - i když zde pozor, pokud jste na první platbu reagoval, tak pokud byla v němčině - je to ke škodě.
Je to dopis od Policie nebo jejich správního orgánu?

9
Potřebuji poradit - vedení správního řízení / Re:Průběh ÚJ
« kdy: 25 Května 2024, 19:50:55 »
Ne, to chápete špatně...
Správní orgán nemá podle správního řádu povinnost vyzývat podatele úkonu bez uznávaného elektronického podpisu k potvrzení, či doplnění tohoto úkonu řádným způsobem.
Povinnost potvrdit podání Vám vyplývá přímo ze zákona a je na to lhůta 5 dní od podání bez náležitého podpisu.
To, že Vám poslali kromě emailu i dopis je jen něco navíc a v tomto případě, lhůta 10 dnů pro vyzvednutí neposouvá povinnou lhůtu na doplnění podpisu ( § 37 odst. 4 správního řádu)

10
Tak zrovna v Kuřimi by ty neschopné netáhla měli vypráskat bičem. A když se kouknete kolik lidí dělá na tom úřadě a vynásobite to.. To je sumička z našich daní... A přitom jen komplikují život, lžou, vymlouvají se.. Zvlášť ten starosta - to je případ.

11
Potřebuji poradit - ostatní / Re:InfZ
« kdy: 09 Května 2024, 17:09:47 »
Na UOOU jsem to už také poslal,ale oni nikdy neodpoví dříve než za 90 dní

+ tam mám ještě jednu zajímavost.
SO1 předal moje osobní údaje ohledně mé Žádosti,   právní kanceláři a ta suplovala i doručování ( to už víme, že zcela chybně)

Ale dal jsem dotaz:
Na základě jakého zákona/předpisu/vyhlášky  parazitka Neschopná, předala  podání ze dne xxxx ohledně Žádosti o uplatnění nároku na náhradu škody za nemajetkovou újmu, k vyřízení externí právní kanceláři YYYY včetně osobních údajů a následného doručování odpovědi žadateli?

Odpověď byla:
1) Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

Tak jsem lehce upravil dotaz:
Na základě jakého paragrafu zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  parazitka Neschopná, předala  podání ze dne xxxx ohledně Žádosti o uplatnění nároku na náhradu škody za nemajetkovou újmu, k vyřízení externí právní kanceláři YYYY včetně osobních údajů a následného doručování odpovědi žadateli?

Odpověď: odmítnutí žádosti s důvodem:
Vzhledem k tomu, že žadatel žádá o poskytnutí názoru, nikoli o existující informaci ve smyslu § 3 odst. 3 zákona o svobodném přístupu k informacím, je tímto splněn důvod pro odmítnutí bodu 1 žádosti o poskytnutí informací podle § 2 odst. 4 zákona o svobodném přístupu k informacím.

úplně si tedy nemyslím, že požaduji nějaký názor, ale relevantní podkladovou informaci,která existuje, na jejímž základě daný úředník konal.
Názor by to  podle mne byl, kdybych vznesl dotaz ve stylu : Je v souladu se zákonem č.89/2012 , že parazit předává.....

A tím, že napoprvé odpověděli a neodmítli, tak by se to hodilo i jako argument do Stížnosti na neposkytnutí Inf. 
Nebo myslíte, že to nemá šanci a je zbytečné čekat 30 dní na zamítavou odpověď?


12
Potřebuji poradit - ostatní / Re:InfZ
« kdy: 09 Května 2024, 12:58:20 »
Tak jsem zkusil žádost dle InfZ. ve znění:
 "Kde může občan zjistit znění dotazů k uveřejněným odpovědím na základě InfZ, dostupných na webových stránkách města XXX."
A přišla tato odpověď :  NIKDE. Z aktuálního znění InfZ dle našeho názoru nevyplývá povinnost vždy přesně citovat žádost.

13
Potřebuji poradit - přestupek mimo ČR / Eko plaketa Rakousko
« kdy: 09 Května 2024, 09:27:09 »
Dnes jsme museli neplánovaně vyjet do Vídně řešit nějakou technickou záležitost a jelo se tam nákladním vozidlem 3,5t.
Ekoplaketu jsme plánovali koupit v Mistelbachu (jako už několikrát předtím na OAMTC punktu). Ale po příjezdu tam volá kolega, že je
v Rakousku státní svátek a je zavřeno.
Jak se řeší tahle ekopic**na , když se nikde nedá ten den koupit a online přijde až za 14 dní?
A hlavně že mají pokutu až 2300€ , když ji člověk nemá . ( a to na tom autě máme německou Ekoplaketu, kde je ta EURO4 v zeleném kolečku a rakušáci mají tu EURO4 v zeleném oválku.
To jako v tomto případě nemá člověk legální možnost neplánovaně jet do Vídně?

14
Potřebuji poradit - ostatní / Re:Předexekuční upomínka od MHMP
« kdy: 07 Května 2024, 09:58:34 »
Určitě je nutné to řešit a nenechat vyhnít.. s exekutorskou mafii se domlouvá mnohem hůř. Pokud jste opravdu za ty roky nic nedostal ( a písemností by muselo být víc), tak jde nejspíše o chybu v adrese od SO nebo záměnu osob . ( nebo nemáte třeba DS zřízenou ze zákona a ještě jste ji nepoužil? - 450.000 schránek zřízených ze zákona ještě stále nebylo k 1.1.2024 otevřených)
Nebo krajně konspirační možnost, že si z Vás někdo udělal místního Helmuta - Několikrát nechal doručit na požadovanou korespondenční adresu a na závěr už byla zrušena.

15
Potřebuji poradit - ostatní / Re:InfZ
« kdy: 30 Dubna 2024, 12:34:28 »
Tak mi přistálo psaní od MVCR ohledně Infz a uveřejňování odpovědí i se zněním dotazů-  zajímavé čtení:

K Vámi namítanému pochybení úřadu, jehož se dopouští tím, že při zveřejňování poskytnutých informací na webových stránkách města zveřejňuje pouze poskytnuté informace, resp. odpovědi na dotazy v žádostech obsažené, uvádíme, že
informační zákon nestanoví povinnost zveřejnovat poskytnuté informace včetně celých dotazů. Ust. § 5 odst. 3 tohoto zákona stanoví, že do 15 dnů od poskytnutí informací na žádost povinný subjekt tyto informace zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup. O informacích poskytnutých způsobem podle § 4a odst. 2 písm. e) a f), informacích poskytnutých v jiné než elektronické podobě, nebo mimořádně rozsáhlých elektronicky poskytnutých informacích postačí zveřejnit doprovodnou informaci vyjadřující jejich obsah. Poskytnutá nebo doprovodná informace musí být zveřejněna nejméně po dobu 6 let.

Rozumí tomu někdo?
Co, kdo získá z uveřejněné informace ( konkrétní příklad)
1) Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
2) Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
3) Žádné.
4) Žádná.
5) Žádný.
6) 1500,- Kč + 72,- Kč poštovné.

myslel jsem , že na MVCR aspoň trošku chápají souvislosti a ctí literu zákona... Ale patrně jsem se mýlil.
Kam to posunout dál? NSS?

Stran: [1] 2 3 ... 59