30kmhcz

Prosíme přihlašte se nebo zaregistrujte.

Přihlašte se svým uživatelským jménem a heslem.
Pokročilé vyhledávání  

Novinky:

>>DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: ČTOU TO TADY JAK ÚŘEDNÍCI, TAK POLICIE. Neuvádějte nic, podle čeho by protistrana mohla dovodit, o jaký případ se jedná. Jak na to? Pojďte >>sem<<.

Zobrazit příspěvky

Tato sekce Vám umožňuje zobrazit všechny příspěvky tohoto uživatele. Prosím uvědomte si, že můžete vidět příspěvky pouze z oblastí Vám přístupných.

Příspěvky - macoch

Stran: [1] 2 3 ... 19
1
Rychlost / Re:Dva Helmutové
« kdy: 26 Června 2023, 17:14:29 »
A co naprášit jednoho Helmuta? Co kdyby se druhý sám aktivně přiznal?

2
Překvapil mne SO. Nařídil u sprdele ústní jednání. Obviněný se jednou úspěšně omluvil (karanténa). Podruhé neúspěšně (porucha na vozidle doložitelná fakturou). Obviněný v omluvě napsal: "pokud nebude omluva uznána, žádám o možnost vyjádřit se k podkladům pro vydání rozhodnutí". Zároveň v omluvě položil SO otázky, které by mu během jednání položil.

SO provedl ÚJ a rozhodl, aniž by dal obviněnému možnost se k podkladům vyjádřit. Argumentuje takto:

"Správní orgán rovněž provozovateli vozidla nestanovil ani lhůtu pro vyjádření se k podkladům rozhodnutí, neboť měl možnost vyjádřit v rámci ústního jednání, o čemž byl poučen v předvolání, a stejně kdykoliv v průběhu řízení před vydáním tohoto rozhodnutí, neboť veškeré podklady rozhodnutí měl k dispozici."

Je postup SO ok?


3
Za viníkem určitě.  Můžete se přihlásit o náhradu škody. 😂 Ale Kancelář pojistitelu? To teda nevím. To je pro pripad, ze někdo na jiném voze způsobí škodu a nemá povinné ručení. To nebude tento pripad.

4
Správní orgán zahájil řízení o přestupku s provozovatelem, který ignoroval Výzvu k úhradě určené částky. Dívám se do textu předchozí Výzvy k úhradě určené částky a přemýšlím, zda je postup úřadu OK. Vím o tom, že nějakým rozsudkem je turbo (v obecné rovině) soudem posvěceným postupem (který je to rozsudek?). Snažím se najít ve Výzvě argumenty, proč orgán neučinil "všechny kroky"

--- Citace z Výzvy týkající se přestupku provozovatele ---
V době splatnosti uvedené výše má provozovatel právo namísto zaplacení určené částky, písemně oznámit správnímu orgánu údaje o totožnosti řidiče, který v inkriminováném čase skutečně řídil výše uvedené vozidlo. Sdělením totožnosti se rozumí (jméno, příjmení, datum narození, adresa trvalého pobytu popřípadě adresa pro doručování). Toto sdělení totožnosti řidiče bude posouzeno jako podání vysvětlení (§ 125h odst. 6 zákona o silničním provozu).

Neuhradí-li provozovatel určenou částku, nebo nevyužije-li práva písemně sdělit údaje o totožnosti řidiče vozidla v době spáchání přestupku ve lhůtě určené výše, bude správní orgán nucen věc přestupku řidiče odložit, poněvadž nebudou zjištěny skutečnosti odůvodňující zahájení řízení o přestupku proti určité osobě, a bude zahájeno řízení o přestupku provozovatele vozidla podle ust. § 125f odst. 1 zákona o silničním provozu.
---

Zatímco ostatní části Poučení z Výzvy jsou doplněny o odkazy na paragrafy, zde odkaz na postup úřaduz chybí (aby ne, když tento postup zákon nepředpokládá). Ale ta úvaha orgánu mi přijde poněkud zkratkovitá:
- z jakého důvodu je úřad "nucen" věc přetupku odložit? Má podniknout všechny kroky, zaslání Výzvy je krok nutný pro získání Určené částky, ale ne k zjištění skutečností k zajíjení řízení o přestupku proti určité osobě

Orgán dává provozovateli právo a neměl by si vynucovat nevyužití tohoto práva hrozbou přestupkem (nevyužiješ právo -> rovnou budeš stíhán za přestupek. Pak nejde o právo ale o povinnost. Zákon o takovém postupu orgánu vůbec nemluví.

Možná by se dalo argumentovat také tím, že provozovatel totožnost řidiče orgánu písemně /emailem/nedoporučeným dopisem/ sdělil, ale orgán to někam zašantročil?

Asi také slabé... zkusím hrát na místní nepříslušnost (klíče k automobilu nezajistil provozovatel ve svém sídle a tím způsobil, že řidič způsobil přestupek na jiném místě). Jak by se dalo ještě argumentovat?5
Ministerstvo průmyslu a obchodu obesílá firmy datovkou s Pravidly testování zaměstnanců. Přikládám.

Z pravidel si odvozuji, že když bude zmaěstanec pozitivně testován antigenním testem, nastupuje do karantény. No a taková karanténa je jistě důvodná omluva z účasti na ústním jednání.

Z textu Ministerstva:
Jak postupovat, když vyjde test pozitivní?
Zaměstnanec sdělí výsledek testu zaměstnavateli a opustí pracoviště. Následně odejde do karantény, a to na pět kalendářních dnů. Pokud zaměstnanec podstoupí v době karantény PCR test s negativním výsledkem, karanténa tímto končí.

Tedy mělo by stačit - po pozitivním testu - zaměstnance nahlásit:
Jak nahlašovat pozitivní zaměstnance?
Zaměstnavatel nahlásí pozitivní zaměstnance na stránce https://samotestovani.uzis.cz - systém pro nahlašování pozitivních zaměstnanců. (stránka bude spuštěna 17. 1. 2022)

Co si o tom myslíte?

6
3) vyslechnutí policajtu. Každého zvlášť.
- jak probíhají obvykle kontroly
- popis, jak vybírali místo, jak připravili měření rychlosti, jak zkontrolovali funkčnost radaru
- zeptejte se na civilní detaily aby se dal najít rozpor ve výpovědich (počasí, frekvence provozu)
- jste seznámeni s návodem k obsluze radaru?
- na jakem principu radar přesně funguje?
- víte o případech, kdy měření probíhalo neplatně a přesto byl záznam poskytnut správnímu orgánu jako důkaz? Ano? Dejte příklad
- je pravda, ze nedodržení návodu znamená neplatnost měření?


Nenechat se odpovědi typu”postupovali jsme podle návodu” - jak konkrétně, které kroky jste dělali.

U policie si vyžádat přehled servisních úkonu u vozu. (Zákon 106) - opravy, nehody

Pak budete ve všem hledat rozpory a zneverohodnovat výpovědi a tvrzení policajtu

N

7
Má to tři hodiny. O co tam prosím jde?

8
Žádosti o spis / Re:Síť nahlížečů - diskuze
« kdy: 11 Ledna 2022, 17:17:01 »
Zvládnul by někdo prosím Břeclav? Kopie spisu. Děkuji moc.

10
Zajímavé články z internetu / Re:Zemřel Huml
« kdy: 29 Prosince 2021, 22:34:17 »
Já bych si tipnul, že jistě udělil souhlas.

13
Výroky a citáty / ACAB :-))
« kdy: 20 Prosince 2021, 21:00:06 »
Obrázek jistě ocení nejen kolega Čikus. 😀

14
Zaměstnavatel vyzývá zaměstnance, aby se nechali naockovat. Jinak to bude brát jako porušení bezpečnosti práce a vyvodi důsledky.

15
“ Rozhodnutí konzultováno s osobou odborně znalou a zkušenou - případná žaloba proti rozhodnutí SO2 má minimální/žádnou šanci na úspěch.“

Můžete být detailnější?

Stran: [1] 2 3 ... 19