30kmhcz

Prosíme přihlašte se nebo zaregistrujte.

Přihlašte se svým uživatelským jménem a heslem.
Pokročilé vyhledávání  

Novinky:

>>DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: ČTOU TO TADY JAK ÚŘEDNÍCI, TAK POLICIE. Neuvádějte nic, podle čeho by protistrana mohla dovodit, o jaký případ se jedná. Jak na to? Pojďte >>sem<<.

Zobrazit příspěvky

Tato sekce Vám umožňuje zobrazit všechny příspěvky tohoto uživatele. Prosím uvědomte si, že můžete vidět příspěvky pouze z oblastí Vám přístupných.

Příspěvky - pete237

Stran: [1] 2
1
To nevím jak by to pošta prokazovala, ale asi by mohla. Průkazy příjemce jdou přes jejich informační systém, ukládají se.
Ale na doručence je napsáno jméno otce, čárka zmocněnec.
Čili se obávám, že dokazování by bylo na mé straně.

2
Ne, tohle už jsem si převzal sám.
Ale, je tu asi jedna skutečnost, na které to celé projedu. Otci jsem totiž už před časem, a před začátkem toho všeho zřídil na poště průkaz příjemce. čímž se patrně stal mým zmocněncem, a tudíž doručení výzvy bylo platné, byť nebylo do mých vlastních rukou.

3
Přišlo rozhodnutí, jsem shledám vinným, jak jinak, z přestupku provozovatele vozidla.
Rozhodnutí je celkem obsáhlé, na 7 stran, shrnuje celé řízení i možnosti a náležitosti odvolání, ale podstatný je pro mne bod, kde tvrdí, že jsem jednoho konkrétního data v listopadu 2023 "Převzal zásilku s výzvou provozovatel vozidla do vlastních rukou. Toto je ve spise doloženo vrácenou doručenkou".
Tam nemohu být podepsán já. Jakým způsobem to formulovat v odvolání? Protože jenom tak jim napsat, že to není doručenka mnou podepsaná, asi nepomůže. Nebo tam mám napsat číslo mé občanky, ať si ho porovnají s doručenkou? Ale to by stejně měli mít, ne?

4
Pardon, ne odvolat, měl jsem právo  ''...vyjádřit se k podkladům... a navrhnout doplnění.''
A teď lépe počítám, vyzvednuto to bylo na poště otcem 9.5., dnes je 12.5., tak to ještě 2 dny mám kdyžtak k dobru.
I když co doplňovat, vyfotili to Unicamem.

5
Přišlo z úřadu Oznámení o ukončení dokazovaní. Jsem podezřelý z toho, že jsem nezajistil, aby při používání mého vozidla byly dodržovány zákony.
A že mám 5 dní na odvolání, které jsem ale prošvihl. Poté prý bude vydáno rozhodnutí.
Lze se pak proti tomu budoucímu rozhodnutí odvolat?

7
A mám tam nepřijít bez omluvy?
Co bude případně následovat?

8
Omlouvám se, pokud to tu už někde je, kdyžtak mne nasměrujte. Otázka zní, jaký je nejlepší další postup.

Jel jsem asi loni na červenou, při pomalé jízdě v koloně.
Přišla mi pak výzva, tu vyzvedl otec svým jménem na poště. Nijak jsem nereagoval.
Pak přišel příkaz, na ten jsem podal odpor, s tím že mi nebyla doručena výzva.
Teď přišlo lejstro že se zahajuje správní řízení, bylo stanoveno datum jednání na úřadě.

Moc se neorientuji v této fázi, mám za to že nemají potvrzené předání výzvy mé osobě, tudíž bych měl správní řízení vyhrát (?).
Co říkat a co neříkat na případném jednání? Plánuji tam přijít, pokud to případu pomůže.
Nebo tam naopak nechodit?

9
No je to hlavně úspěch všech vás tady..  :)

Teď mne čeká jedna červená, zaznamenaná kamerou, tak jsem zvědav, zda to na ni půjde použít také.

10
Zrušeno a zastaveno.

11
Doplním jen po čase, že rozhodnutí bylo zrušeno i na kraji, po odvolání.
A pro zajímavost, lze bez problémů použít i elektronický podpis, a to i k zaslání zprávy těsně před vypršením lhůty.

12
Ok, důvod odvolání by byl, a co v tom odvolání žádat, pokud něco? Plné vyhovění žádosti, tedy, zastavení řízení?

13
Toto je poučení.
Pokud je čas na odvolání 15 dní, tak je na něj čas do pátku 13.1.
Ale popravdě, nevím jak stylovat odvolání - že toto Zrušení rozhodnutí odporuje dle § 87 SprŘ, protože nevyhovuje odvolání v plném rozsahu? O zastavení řízení jsem předtím v odvolání žádal.

14
Dobře, díky.

Ale pokud je toto řekněme procesní chyba (?), má cenu se proti ní odvolávat teď, nebo si nechat to odvolání na později, až uplyne nějaký čas zase?

BTW. jaký je termín, nebo odkdy se a na jak dlouho počítá promlčení řízení? Nebo se to může táhnout neomezeně dlouho? Takhle daleko jsem se ještě nikdy nedostal.

15
Podařilo se mi dohledat text mého odvolání proti Rozhodnutí, na jehož základě SO1 poslal. Podle poslední věty soudím, že to správní řízení zastavit nechtěl/nemohl?
Jestli proti něco mám namítnout, tak v pondělí uplyne 10 dní od doručení.

-------------------------------
Podatel: xxx / Adresát:  xxx

Odvolání proti rozhodnutí

I. —  Napadené rozhodnutí
Číslo jednací: xxxxxxx/2022
Ze dne: xx.xx
Doručeno dne: xx.xx

II. —  Předmět řízení
Z níže uvedených důvodů je podatel přesvědčen, že napadené rozhodnutí bylo vydáno v rozporu se zákonem, a proto proti němu v souladu s ustanoveními § 81 odst. 1) a § 83 odst. 1) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, řádně a včas podává toto odvolání.

III. —  Odůvodnění
Podávám odvolání proti rozhodnutí správního řízení, protože:
1.   toto správní řízení nebylo řádně vedeno - nebylo zákonně zahájeno, protože mi nebyla řádně doručena výzva k podání vysvětlení
3.   nebylo mi umožněno uplatnit má práva dokazováním, když termín pro dokazování byl stanoven na dřívější datum, než mi bylo Oznámení o zahájení řízení a předvolání k ústnímu jednání doručeno.

IV. —  Petit
Vzhledem k výše uvedenému je podatel toho názoru, že napadené je nezákonné, a navrhuje, aby nadřízený orgán podle ustanovení § 90 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, zrušil napadené rozhodnutí ze dne xx.xx 2022, č.j. xxxxxxx/2022, a řízení zastavil.

Podpis

Stran: [1] 2