30kmhcz

Prosíme přihlašte se nebo zaregistrujte.

Přihlašte se svým uživatelským jménem a heslem.
Pokročilé vyhledávání  

Novinky:

>>DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: ČTOU TO TADY JAK ÚŘEDNÍCI, TAK POLICIE. Neuvádějte nic, podle čeho by protistrana mohla dovodit, o jaký případ se jedná. Jak na to? Pojďte >>sem<<.

Zobrazit příspěvky

Tato sekce Vám umožňuje zobrazit všechny příspěvky tohoto uživatele. Prosím uvědomte si, že můžete vidět příspěvky pouze z oblastí Vám přístupných.

Příspěvky - Grutn

Stran: [1] 2
1
Výborně. Díky moc.
@jakubb - To zrovna měl být můj doplňující dotaz, kam to zaslat, tak díky, že ho nemusím pokládat :-)

2
Zdravím,
SO1 mě vyzval k doplnění blanketního odvolání s lhůtou 5 dní.
Napsali, že když to nedodám, tak předají blanketní odvolání SO2 nedoplněné.

Dnes jsem doplnění odvolání odeslal, nicméně 1 den po lhůtě. Poslal jsem spolu s tím, žádost o prominutí zmeškání úkonu, nicméně kdyby jí neuznali (což, předpokládám, že se jim chtít nebude), tak je to konečná? Nebo stačí, když to doplním do doby, než se SO2 dostane k tomu to projednat?
Zatím jsem nebyl vyrozuměn o předání toho blanketního odvolání SO2..

Díky za rady.

3
Potřebuji poradit - doručování / Re:Neplatný příkaz?
« kdy: 29 Prosince 2021, 16:42:28 »
Tak slavím dílčí úspěch. Krajský úřad vyhověl mému odvolání proti zamítnutí žádosti o prominutí zmeškání podání odporu.
Krajský úřad se v zásadě ztotožnil s mojí argumentací, a uvádí:
"... z uvedeného je zcela seznatelné, že uvedené poučení pak zcela popírá možnost pouhého podání "odporu", bez uvedení důvodu, a tím ke zrušení příkazu a následnému řízení o přestupku s možností uplatnění zákonných práv obviněného..."

Pokud by měl někdo zájem, můžu nahrát celé rozhodnutí..

4
Potřebuji poradit - doručování / Re:Neplatný příkaz?
« kdy: 08 Srpna 2021, 08:03:58 »
Já bych v pondělí 09.08.2021 e-mailem požádal o prominutí zmeškání úkonu ve věci podané žádosti o prominutí zmeškání úkonu a tuto žádost potvrdil doporučeným dopisem odeslaným v pondělí 16.08.2021.

To by bylo zajímavé, nicméně problém je ten, že kdybych se pak zpětně dovolával toho, že ta první žádost byla podána včas, a že tedy cokoliv poté je irelevantní, tak oni přece pořád můžou se k té první žádosti vrátit a neschválit ji z jiného důvodu..
Já na ně v tuto chvíli asi spíš potřebuju tlačit, aby se k žádosti vyjádřili co nejdříve (už mi přišel dopis o tom, že mám nedoplatek, a že pokud včas neuhradím, tak dojde na exekuci..)

5
Potřebuji poradit - doručování / Re:Neplatný příkaz?
« kdy: 06 Srpna 2021, 20:40:10 »
Díky za odpovědi. Nahrávám celé sdělení do přílohy.

Ta argumentace mi přijde zcela zmatená. Ten člověk tam má i pomotané paragrafy, na které se odkazuje.

Jak další postup bych tedy viděl zaslat sdělení, že úřední ignoruje při jeho argumentaci par. 40 odst. 1 pís. d) Správního řádu, a že jsem tedy lhůtu stihl. A že když explicitně uvádí, že žádosti nevyhověl právě proto, že jsem nestihl lhůtu, tak že nyní nic nebrání žádosti vyhovět.
Zároveň bych zaslal stížnost, jelikož je to už druhé pochybení ve dvou podáních, co ten úředník vůči mě činil, tak se zdá, že je buď zcela nekompetentní, nebo podjatý vůči mé osobě. Toto neustálé dezinterpretování zákonů, špatná poučení, odvolávání se na irelevantní paragrafy mi přijde že už hraničí se zneužitím úřední pravomoci. Lze na to podat něco víc než jen tu klasickou stížnost?

Zároveň mi zamítl žádost o náhradu škody nepsrávným úředním postupem. Dle mého názoru rovněž se zcela špatnou argumentací. On tam argumentuje, že náklady řízení nese každý sám. Já ale nechci nahradit náklady řízení, já chci nahradit škodu, která mi vznikla nesprávným úředním postupem. Nebo-li v případě, kdy bych psal odvolání, které je nutné odůvodnit, tak je jasné, že mi to nikdo nic proplácet nebude. Jiná situace ale přeci je, když mě v rozporu se zákonem úřad nutil vypracovávat odůvodnění odporu.

Případně nějaké tipy..?

6
Potřebuji poradit - doručování / Re:Neplatný příkaz?
« kdy: 06 Srpna 2021, 08:02:18 »
Přišla odpověď na žádost o prominutí lhůty, ve smyslu, že jsem prý zase prošvihnul lhůtu.
Poslal jsem žádost včas emailem, a následně 5. den odeslal poštou. Úřad tvrdí, že ale potvrzení musí být do pěti dní doručeno, nikoliv podáno - s odkazem na odst. 5 § 37 SŘ.

To je ale špatný výklad ne? Podání emailem musí být doručeno ve lhůtě, ale to následné potvrzení poštou, již stačí v poslední den té 5ti denní lhůty pro potvrzení odeslat, nebo se pletu?

7
Potřebuji poradit - doručování / Re:Neplatný příkaz?
« kdy: 23 Července 2021, 22:45:19 »
Tak zatím mi přišlo jenom vyrozumění o vyřízení stížnost. Nadřízený uznal chybu, omluvil se za chybné poučení úředníkovi prý vyhuboval.. nicméně dodává, že chybným poučením nebyly nijak moje práva krácena, a vypadá to tedy, že žádosti o zmeškání lhůty vyhověno nebude..
V tuto chvíli tedy nejspíše podám odvolání minimálně se dvěma požadavky, na vyřízení stížnosti, a sice aby se mi omluvil přímo úředník, který mi to chybné poučení zaslal, a zároveň aby mu nadřízený přikázal vyhovět žádosti o zmeškání lhůty.

Bude-li odvolání zamítnuto, tak předpokládám, že bych měl nějakou dobu vyčkat, a třeba za měsíc, pokud mi nepřijde nějaké vyrozumění o vyřízení žádosti o prominutí lhůty zaslat námitku proti nečinnosti? Popřípadě nejdříve nějaký dotaz na stav řízení..? V tuto chvíli totiž není zřejmé, jestli odpověď na tu stížnost oni zároveň považují i za odpověď na žádost o prominutí, nebo ne..


8
Ještě mě napadá jedna věc.. úřad řízení odložení pokud do 60ti dní nezjistí skutečnostni k zahájení řízení o přestupku a konkrétní osobou..
Ve výzvě k uhrazení částky sice uvádí termín do 15ti dní, ale v podstatě když zašlu sdělení s udáním řidiče 59 den, tak si myslím, že úřad už nebude moci tvrdit, že neměl žádné informace k zahájení řízení..

Zároveň by se to možná dalo udělat zajímavější tím způsobem, že by se sdělení poslalo jinému úřadu (úřad b), než který přestupek řeší, řekněme třeba 53 den.
Dle § 12 SŘ by měl úřad podání neprodleně postoupit na správný úřad, tedy na úřad "A". Ve chvíli, kdy by tak neučinil, tak by úřad "A" vydal rozhodnutí o SprDeli, a člověk by pak teoreticky mohl vymáhat po úřadu "B" náhradu škody způsobenou nesprávným úředním postupem, jelikož kdyby úřad "B" postupoval správně, a neprodleně to postoupil úřadu "A", tak by úřad "A" mohl zahájit správní řízení přímo s řidičem, a provozovateli vozidla by tak nevznikla škoda..

9
Potřebuji poradit - doručování / Re:Neplatný příkaz?
« kdy: 23 Června 2021, 21:24:25 »
Díky moc za rady. Dnes jsem poslal emailem. Za pár dní pošlu poštou včetně nějakých bonusů, tak uvidíme co se bude dít.

10
Potřebuji poradit - doručování / Re:Neplatný příkaz?
« kdy: 23 Června 2021, 09:21:10 »
Ještě doplňuji, že dnes večer bych to zaslal emailem, a za pár dní potvrdil poštou.

11
Potřebuji poradit - doručování / Re:Neplatný příkaz?
« kdy: 23 Června 2021, 09:19:37 »
Když to tedy shrnu, tak jestli dobře rozumím, jsou v zásadě asi 3 cíle, na které mířit.
1. Příkaz jako takový je neplatný, jelikož má závažnou procesní vadu
-- v tuto chvíli není třeba nic dělat, a třeba za půl roku podat žádost o uplatnění opatření proti nečinnosti (ve smyslu, že orgán pořád nevydal žádný platný příkaz..?)

2. Analogie s § 83 SŘ,
-- tedy odpor byl podaný včas, a v zásadě také není potřeba nic dělat..? Následně ve chvíli, kdy mi přijde Sdělení o tom, že Příkaz nabyl právní moci, pak podat námitku? / odvolání ? / stížnost?

3. Žádost o prominutí zmeškání lhůty
-- Odůvodnění ve smyslu, že jsem si netroufl po právní stránce Příkaz rozporovat, a proto jsem se musel poradit s právníkem, který byl dostupný až poději, a ten mi následně vysvětlil, že poučení v Příkazu je lživé, a proto jsem nakonec podal blanketní odpor. To doložím fakturou za právní služby z adekvátního data.

Tím, že pošlu tu žádost o prominutí, se tedy nezavírají dveře pro body 1. a 2.

Tu argumentaci bych stavěl tak, že správní řád uvádí co musí poučení obsahovat, což znamená, že věci vyjmenované v daném paragrafu poučení musí obsahovat, a naopak jiné věci obsahovat nesmí.

V poučení se sice pravdivě uvádí, že podáním odporu se příkaz ruší, ale na druhou stranu se tam nepravdivě uvádí, že odpor musí odůvodněný. Poučení je tedy směs relevantních informací a nepravd, což je dle mého názoru nepřípustné.

Nějak jsem se to pokusil sesmolit, tak pokud někdo bude mít chvilku, budu rád, když mi na to koukne.
https://docs.google.com/document/d/1lL4jsbRlBzOMF4l6SEXfWGwZP3XcPQpMbxGUaXhbj0A/edit?usp=sharing


12
Potřebuji poradit - doručování / Re:Neplatný příkaz?
« kdy: 20 Června 2021, 21:37:00 »
Pokud nyní požádáte o prominutí zmeškání úkonu, s nímž spojíte provedení úkonu (tzn. znovu odešlete odpor), dalším krokem, pakliže SO1 nevyhoví, bude žádost o uplatnění opatření proti nečinnosti k SO2 (nadřízený správní orgán). Teprve pokud Vám nevyhoví ani ten, můžete zkusit správní žalobu.

Ok, díky.
Já měl zato, že žádost o uplatnění opatření proti nečinnosti se používá pouze v případě, kdy úřad nekonná. Zamítnutí žádosti ale za nekonání asi považovat nelze ne?

Dejme tomu, že by pak ani SO2 nevyhověl, já podal správní žalobu a vyhrál. Existuje pak nějaká možnost, jak podat další žalobu, za nezákonný postup i v předchozích případech? Je totiž myslím poměrně zřejmé, že na to mají šablonu, a píšou to každému. Bylo by tedy docela zajímavé, kdyby pak museli vracet peníze všem lidem, které takto ojebali předemnou..

A ještě další dotaz - v případě, že by mi SO1 či SO2 vyhověl, pak předpokládám žalobu podat nemohu, a ani neexistuje možnost pro otevření vrátek pro tu zpětnou žalobu na všechny předcházející nezákonné odpory..?

13
Potřebuji poradit - doručování / Re:Neplatný příkaz?
« kdy: 20 Června 2021, 17:13:33 »
Já bych klidně tvrdil, že informaci o tom, že mohu podat odpor bez udání důvodu jsem se dozvěděl až ten devátý den a proto jsem podal odpor. Pořád se domnívám, že poučení by mělo být naprosto správné a hnal bych to klidně až do Brusele, protože tohle snad mimo Kocourkov není možné.
Prostě: V poučení bylo, že mám podat odpor včetně odůvodnění. Můj mentor v oblasti práva byl nedostupný a sám jsem si důvody netroufal udat. Jakmile jsem se dozvěděl, že to není pravda odpor jsem podal.
Podle mne to na určitém stupni musí zabrat. To poučení tam není jen tak a ta lhůta taky není tak krátká jen tak a přesně jak píše Grutn klidně by tam mohli pašovat nějaké nesmysly o navýšení pokuty o 100000 a pod.   

Alespoň někdo, kdo to nevidí tak černě :-).
Každopádně odvolat se proti tomu v tuto chvíli nijak nejde, tzn. aktuálně mohu pouze podat žádost o prominutí lhůty?
Když žádost zamítnou, tak pak je dalším krokem podat správní žalobu? Máte s tím případně nějaké zkušenosti? Na kolik to vyjde, jak to pak probíhá atd..? V ohledu podávání správních žalob jsem zatím panic..

14
Potřebuji poradit - doručování / Re:Neplatný příkaz?
« kdy: 19 Června 2021, 16:42:09 »
Byl ten podaný odpor nakonec včetně odůvodnění, nebo byl blanket?
blanket..

15
Potřebuji poradit - doručování / Re:Neplatný příkaz?
« kdy: 19 Června 2021, 13:10:45 »
Příkaz odeslán 19.5.
Uloženo na poště 21.5.
Odpor podán 9.6. na poště

Minimální zkusím tu žádost o prominutí. Když ji zamítnou, tak pak je jediná cesta podat správní žalobu?
Lhůta pro podání odporu je poměrně krátká, zřejmě právě z důvodu, že ho není potřeba nijak odůvodňovat. Proto mi přijde nepravdivá informace o tom, že ho musím odůvodňovat docela závažná.

Pokud by zavádějící informace v poučení, nebyly důvodem k neplatnosti příkazu, či ani prominutí zmeškání lhůty, pak by úředník ad absurdum mohl do poučení psát věci ve smyslu "Můžete podat odpor, ale budete muset uhradit poplatek 100 000,- Kč ". Přičemž to pak pochopitelně spoustu lidí od podávání odporu odradí, čili to poučení bude plnit opačnou funkci, než k čemu bylo zamýšleno..


Stran: [1] 2